Библиотека Катедре за неохеленске студије

Важне информације:
Библиотека Катедре за неохеленистику је у оснивању и броји око 7000 јединица са једним запосленим библиотекаром (Иван Грујић).