Библиотека Катедре за општу књижевност и теорију књижевности

Библиотекари:
Драган Врачарић
Урош Беговић

Рад са корисницима:
10–13 и 15–18h
Телефони:
011 202 17 18
011 2638 622 (лок. 218)
E-mail:
opstabibl@fil.bg.ac.rs

Библиотека Катедре за општу књижевност и теорију књижевности располаже са 23.000 јединица монографских публикација и 2.400 свезака сериjских публикација (60% фонда чине теоријски текстови и референтна збирка, а 40% белетристика). Библиотека има 4.288 активних и око 1.500 потенцијалних корисника.

Стални корисници библиотеке су студенти све четири године група 01, 05, 06, 08, 13, 25, 36, као и студенти свих осталих група упућени на књижевнокритичку литературу и преводе књижевних дела која изучавају на матичним катедрама.

Библиотека Катедре за општу књижевност и теорију књижевности налази се на I спрату зграде Филолошког факултета (улаз из Кнез Михајлове улице).

Приступ електронском каталогу библиотеке: COBISS