Библиотека Катедре за општу лингвистику

Важне информације:
Књиге из фонда Катедре за општу лингвистику налазе се у катедарским кабинетима на петом спрату. Студенти књиге могу погледати и позајмити (уз индекс) у кабинету 517.