Библиотека Катедре за оријенталистику

Важне информације:

Библиотека Катедре за оријенталистику (групе за арапски, турски, персијски језик и оријенталну филологију) тренутно има укупно 19.760 књига и 555 наслова часописа на свим светским језицима, а претежно на арапском, турском, персијском, енглеском, руском, француском, немачком и српском. Фонд је разврстан према областима изучавања језика, односно књижевности на: арапски (А), турски (Т), персијски (П) и тзв. разно (Р)

и распоређен је по нумерус куренсу у оквиру засебних сигнатура. Све књиге које су заведене у књизи инвентара су и обрађене , а подаци о њима се налазе у неколико врста каталога, како лисних, тако и електронских.

Као посебне целине, библиотека поседује легат професора др Фехима Бајрактаревића, који броји укупно 3.391 књигу , откупљену библиотеку професорке др Марије Ђукановић са укупно 225 наслова ( 247 књига), као и књиге откупљене од професорке др Љубинке Рајковић које су убројане у укупан фонд.

Библиотека је од свог оснивања  1926. до 1991. године водила 4 врсте лисних каталога и то: каталог аутора – наслова, предметни, удк – односно стручни каталог и топографски за интерне потребе. Врши се и аналитичка обрада часописа релевантних за Катедру. Од 1991.г. започиње се са инвентарисањем и обрадом књига у електронском библиотечком програму „Пергам“. За те записе је извршена конверзија у нови систем „Cobiss“, на који се сасвим прелази 2003.године. Од тада се све новоприспеле књиге заводе и обрађују у библиотечком програму „Cobiss“ и на тај начин Библиотека Катедре за оријенталистику, као једна од библиотека Филолошког факултета улази у систем виртуелне библиотеке Србије (www.vbs.rs/cobiss). Укључењем у овај програм, први пут се омогућује корисницима библиотеке да претражују каталог путем интернета преко сајта www.vbs.rs/cobiss. Потреба студената за коришћењем библиотеке је из године у годину све већа, а посебно то долази до изражаја са преласком на болоњски начин студирања.

 

Корисници библиотеке су студенти и запослени на Филолошком факултету Универзитета у Београду, али веома често је, због специфичности тешко доступног фонда из области оријенталистике, користе и чланови научних института и САНУ, па и шире, са страних универзитета.  

У библиотеци тренутно раде 2 библиотекара: Снежана Генчић – виши библиотекар,  арабиста и Јелена Анић­ турколог. Обе су дипломирале на одговарајућим групама Катедре за оријенталистику и положиле стручне библиотекарске испите у Народној библиотеци Србије.

Библиотека се налази у анексу између првог и другог спрата зграде у Кнез Михајловој 40.

Радно време са корисницима је у 2 смене : 10-13 ч. и 14,30-17,30 ч. Читаоница је отворена од 08-19 ч.

Читаоница има 30 места за седење и 4 места за  коришћење 2 рачунара.

Имејл адреса: maktaba@fil.bg.ac.rs

Телефон 011 2021681

Библиотека Катедре за оријенталистику

Група за јапански језик и књижевност

Библиотека Групе за јапански језик и књижевност је у оснивању. Она броји 13800 библиотечких јединица, од којих 10511 монографских и 2700 јединица некњижне грађе. У библиотеци су запослена два библиотекара, Бранислав Вучуровић за јапански језик и књижевност и мр Далибор Врцељ за кинески језик и књижевност. Како је ово једина јапанолошка библиотека у региону, број корисника је око 3000.

Имејл адреса: toshokan@fil.bg.ac.rs