Библиотека Катедре за романистику

Важне информације:

Фондови библиотеке Катедре за романистику

Библиотека Катедре за романистику (Група за француски језик и књижевност) у свом фонду поседује око четрдесет хиљада монографских публикација и 164 наслова серијских публикација. Саставни део књижног фонда чине легати професора Миодрага Ибровца, Светозара Русића, Ивана Димића, Бранка Јелића и Мирослава Караулца. Библиотека има фонд докторских, магистарских и мастер радова. Библиотека поседује и одређен број компакт дискова и видеокасета.

Претраживање фондова

Претраживање фондова могуће је преко ауторског и предметног каталога, а од 2003. године део каталога библиотеке Катедре за романистику може да се претражује електронским путем преко Кооперативног онлајн библиографског система Србије, Cobissa.

Контакт

  • мр Милка Павковић
  • Вера Врачар

mail: biblioteka.romanistika@fil.bg.ac.rs

Где се налази библиотека?

Библиотека Групе за француски језик и књижевност налази се у приземљу зграде Филолошког факултета, Студентски трг 3.

Услови коришћења

Корисници библиотеке јесу студенти и професори Филолошког факултета у Београду. Остали корисници могу консултовати публикације само у читаоници, уз лични документ. Референсна збирка (речници, енциклопедије, лексикони, значајне монографске публикације и др.) може да се користи само за рад у читаоници.

Читаоница је отворена од 8 до 19 часова сваког радног дана. Током распуста радно време библиотеке је другачије.