Библиотека Катедре за скандинавистику

Важна обавештења

Библиотека Групе за скандинавистику, као једна од семинарских библиотека на Филолошком факултету Универзитета у Београду, званично је почела са радом у јесен 1995. године, када је за кориснике отворена читаоница која је одвојена од наставничког кабинета.

Сам фонд библиотеке почео је, пак, да се формира од јесени 1977. године, када је отворен Лекторат за скандинавистику, због потребе за уџбеницима и приручницима који би служили као подршка настави.

Захваљујући залагању професора др Љубише Рајића, оснивача Групе за скандинавистику, путем преписке са скандинавским институцијама, издавачима и појединцима, набављана су средства и књиге за рад и развој библиотеке, највећим делом у виду поклона, те данас библиотека поседује преко 16.000 монографских публикација, преко 2.200 примерака серијских публикација, као и медијатеку са преко 1.100 филмова, драма и аудиокњига, а укупно око 21.000 библиотечких јединица, највећим делом публикација на скандинавским језицима. Осим релативно богате медијатеке, која чини посебан фонд и, између осталог, садржи и кључне норвешке аудио-драме, систематски сакупљане током времена, посебан фонд библиотеке представља и систематски сакупљана збирка превода скандинавске књижевности на српски језик, која броји око 900 јединица.

У читаоници постоји и штампана библиографија превода скандинавских књига на српскохрватски језик, као и библиографија релевантних скандинавских речника. Приступ фонду у читаоници је отворен за кориснике, и ту се налазе: референсна збирка, затим приручници, уџбеници и белетристика на скандинавским језицима.

Годишњи прираштај библиотеке износи неколико стотина јединица грађе. Од оснивања библиотеке, у даривању је учествовало или активно учествује преко 30 појединаца и институција, које су уједно и најзаступљеније као дародавци, док је највећи појединачни дародавац професор др Љубиша Рајић, који је библиотеци поклонио око 8.000 примерака књига.

Корисници библиотеке су у највећем броју студенти Групе за скандинавистику, затим наставници, постдипломци и докторанди, студенти и наставници са других катедри Филолошког факултета, као и грађани који уче или знају неки од нордијских језика, те и сви заинтересовани за нордијску културу.

Поред тога, библиотека Групе за скандинавистику служи и као референсна библиотека за Скандинавију. Корисницима је на располагању посебан правилник о раду библиотеке и коришћењу библиотечког фонда.