Библиотека Катедре за славистику

Библиотека Катедре за славистику постоји и ради у оквиру Катедре од њеног оснивања, тј. од 1878. године. Фонд библиотеке изгорео је октобра 1944. да би од маја 1945. библиотека поново почела да се обнавља.
Библиотека Катедре за славистику поседује монографске и серијске публикације на руском, пољском, чешком, словачком, украјинском, лужичкосрпском, белоруском и српском језику као и страну славистичку литературу на немачком, француском, енглеском, италијанском и скандинавским језицима.
У свом фонду Библиотека данас има близу 74.000 књига, 291 наслов часописа и око 1000 јединица некњижне грађе (компакт дискови, аудио и видео касете, плоче, мапе). Библиотека у оквиру фонда има 10 легата : професора Радована Лалића, Ђорђа Живановића, Душе Перовић, Стојанке Поповић, браће Квапил, Драгутина Мирковића, Јаре Рибникар, Нане Богдановић, Вере Митриновић и Јанка Сабадоша.
Фонд се може претраживати путем ауторског и предметног каталога, а од увођења електронске обраде више од 15.000 публикација може се претражити у Cobiss систему. Библиотека поседује и каталоге магистарских и мастер радова и докторских дисертација.

Библиотека има читаоницу са 84 места и у њој се организују изложбе, које активно прате различите симпозијуме и семинаре, пригодне свечаности и видео пројекције.

У библиотеци раде и о њеним фондовима и корисницима старају се:
  • др Ана Голубовић, дипломирани библиотекар саветник
  • др Тамара Жељски, виши библиотекар
  • Душана Болић, библиотекар

Изузетан допринос раду библиотеке дали су библиотекари Федора Гргуров Стојић, Вера Кусицки, Петар Антоновић, Милош Ковачевић и Биљана Чудомировић, виши библиотекар.

Библиотека Катедре за славистику ради сваког радног дана.
Време издавања књига је: 9:30 – 12:30 и 15:00 – 17:00.
Читаоница је отворена од 8:00 – 19:00.
Телефон: 011/20-21-620
E-mail адресе: slavistika@fil.bg.ac.rs и slavistika@gmail.comЧланови Библиотеке могу постати сви студенти Катедре за славистику уз индекс и личну карту. Из Библиотеке се могу узети највише три књиге и задржати најдуже 20 дана. Речници, енциклопедије, граматике и остала ретка литература користе се искључиво у читаоници.
Запослени и студенти са других катедри Филолошког факултета фонд могу да користе уз неки лични документ.