Библиотека Катедре за српски језик са јужнословенским језицима

Важне информације: Издавање књига: 8.30─14.00
Телефон: 011/2021-787
Е-mail: sjbiblioteka@gmail.com

Библиотека Катедре (под традиционалним именом „Библиотека Српског семинара”) међу најбогатијим је библиотекама своје врсте на Балкану. Створена већ у доба Лицеја, развијала се заједно са Великом школом и Универзитетом. Од 1919. године припада Српском семинару и уз матичну Семинарску библиотеку чине је и у целом славистичком свету позната Јагићева библиотека(чине је 11.824 инвентарне јединице), коју је Универзитет 1919. године купио и 1923. у потпуности пренео у Београд из Беча. Поред ње, у фонду библиотеке налазе се и билиотеке-легати Љубе Стојановића (2.974 инв. јединица), Живка Стефановића (1.665 наслова са 3.586 свезака, од којих је 57 наслова часописа), Радосава Бошковића (447 инв. јединице), Михајла Стевановића (462), Берислава Николића (530) и Библиотека Више педагошке школе.

Фонд библиотеке Катедре за српски језик састоји се из монографских и серијских публикација. Библиотечка грађа је распоређена у више целина. Библиотека има преко 85.000 наслова монографских публикација и 838 наслова серијских публикација (преко 26.000 свезака). Значајан део фонда ове библиотеке чине речници (919 наслова) и велики број сепарата (преко 6.000 наслова). Укупан њен фонд износи око 130.000 књига што је сврстава у ред најбогатијих библиотека ове врсте на Балкану.

Фонд библиотеке могуће је претражити преко лисних каталога у самој библиотеци (ауторски и предметни каталог), али и преко електронског каталога COBISS.

Корисници библиотеке Катедре за српски језик јесу студенти и професори Филолошког факултета (пре свега студенти Група 01, 02 и 36, али и остали студенти којима је српски језик изборни предмет). Услуге ове библиотеке користе и сарадници  Универзитета у Београду, као и сарадници научних института.

У библиотеци Катедре за српски језик запослена су два библиотекара: Ивана Спасојевић и Томислав Матић.