Библиотека Катедре за Српску књижевност са јужнословенским књижевностима

Важне информације:
Библиотека Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима је драгоцена по својим збиркама као и Библиотека Катедре за српски језик.
У библиотеци раде 3 библиотекара са пуним радним временом (Борисав Милошевић, Боривој Везмар и Љиљана Дукић). Сви имају положен стручни испит, а двоје библиотекара има и лиценцу за КОБИСС. Библиотека има велики број корисника : преко 6000 студената и професора и стручних сарадника и других научних радника. Читаоница има 45 места. COBISS
Књижни фонд : библиотека има 81.620 заведених (инвентарисаних) књига (монографских публикација) и 4.921 јединицу серијских публикација, што значи преко 630 наслова часописа, односно 25.000 свезака и 70.000 књига.
Библиотека поседује и 1000 примерака старих и ретких књига, као и вредне легате: Павла Поповића, Владана Недића, Велибора Глигорића, Мирољуба Тодоровића, Миодрага Поповића и Живана Живковића.