Библиотеке Филолошког факултета

Библиотечка делатност на два београдска факултета, Филолошком и Филозофском, уобличена је само кроз семинарске библиотеке, које се међусобно не повезују у веће организационе јединице. Филолошки факултет има највећи број семинарских библиотека (седамнаест обликованих, углавном, према лингвистичком принципу) везаних за наставу на катедрама за: српску књижевност и српски језик, за српски језик са јужнословенским језицима и општу лингвистику, славистику, романистику, румунски језик и књижевност, италијански, иберијске студије, енглески, германистику са скандинавистиком, албански језик и књижевност, оријенталистику, општу књижевност са теоријом књижевности, библиотекарство и информатику, хунгарологију. Свака од поменутих библиотека набавља и чува литературу, обрађује је, даје на коришћење и обавља све остале библиотечке послове потпуно самостално, уз координацију на пољу имплементације COBISS-a, за шта је, као координатор за рад свих библиотека, задужена Зорица Ивковић-Савић, библиотекар Катедре за библиотекарство и информатику.
 • Укупан број библиотека на Филолошком факултету: 17, од којих је 5 у оснивању.
 • Укупан фонд библиотека Филолошког факултета износи: 269913
 • Укупан фонд монографских публикација у библиотекама Филолошког факултета износи: 215113
 • Укупан фонд серијских публикација у библиотекама Филолошког факултета: 51000
 • Укупан фонд некњижне грађе у библиотекама Филолошког факултета износи: 3800
 • Врсте каталога које се у библиотекама израђују зависно од потреба корисника: алфабетски, предметни или стручни, аналитички.
 • У библиотекама се израђују и библиографије истраживача, традиционално, а започет је и електронски унос.
 • Укупан број засебних читаоница са референсном збирком: 15
 • Укупан број засебних читаоница са референсном збирком и дежурством од 60 сати недељно: 12
 • Укупан број евидентираних корисника: 16200, од којих: наставника и истраживача: 1200, студената: 15000
 • Годишњи прираст фонда, у просеку за цео факултет: 18400 јединица
 • Укупан број изложби у библиотекама: 18 годишње
 • Укупан број запослених библиотекара: 26