Мастер испити за јануарски рок 2018

Азијске религије, 25.01.2018. у 11 часова, кабинет 317 Путописи Срба о Кини, 30.01.2018. у 14:30 часова, кабинет 317 Источноазијска културна трансферзала, 31.01.2018. у 14:30 часова, кабинет 317 Будизам у Кини, 02.02.2018. у 11 часова, кабинет 317