КОНКУРС ЗА НАГРАДУ „ПРОФ. ДР РАДМИЛА МИЛЕНТИЈЕВИЋ”

Награда “Проф. др Радмила Милентијевић” за најбоље студенте Филозофског факултета и Филолошког факултета Универзитета у Београду додељује се као знак признања за узорне радове у изучавању узајамних утицаја и међусобне повезаности руског и српског народа у области историје, књижевности и … Наставите читање

“Послови” број 792

ИСПРАВКА КОНКУРСА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ 11000 Београд, Студентски трг 3 Тел. 011/2638-622 Конкурс објављен 29. 8. 2018. године у публикацији „Послови“ исправља се за радно место вишег лектора за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик, на одрежено … Наставите читање