Мастер академске студије – коначне ранг-листе

Коначне ранг-листе Српски језик Српска књижевност Језик, књижевност, култура Српски језик као страни Културе у дијалогу Конференцијско, стручно и аудиовизуелно превођење

Мастер академске студије – прелиминарне ранг-листе

Прелиминарне ранг-листе Српски језик Српска књижевност Језик, књижевност, култура Српски језик као страни Културе у дијалогу Конференцијско, стручно и аудиовизуелно превођење