Центар Камоиш

Центар за португалски језик у Београду инаугурисан је у октобру 2007. године и отворен за ширу публику 2008. Резултат је трогодишњег деловања лектората за португалски језик у српској престоници.

Центар за португалски у Београду налази се на Филолошком факултету Универзитета у Београду и располаже библиографским фондом који чине дела из различитих области и тичу се језика и културе. Центар нуди својим корисницима избор текстова из разних књижевности на португалском језику, преводе књижевних дела на српски, уџбенике за португалски као страни језик, студије језика, аудиовизуелне материјале и информатичка помагала која представљају значајну помоћ при промоцији наставе и учења португалског језика у Београду и Србији уопште.

Кроз културне и ваннаставне активности, Центар настоји да стимулише везу између универзитета и града, при чему обрађује теме везане за различите културе на португалском језику, мотивишући своју публику да продуби сопствена знања о заједницама које говоре португалски, те да активно и критички учествује у раду и активностима Центра.
Центар за португалски у Београду у директном је контакту са друга два центра наставе португалског језика у Србији – Новим Садом и Крагујевцем – са којима заједнички делује.

Радно време: од понедељка до петка од 11 до 15h

Адреса: Филолошки факултет, Студентски трг 3, 11000 Београд
Електронска пошта: camoes.belgrado@gmail.com
Фејсбук страница: https://www.facebook.com/centarzaportugalskijezik/info