О ЦентруМИСИЈА ЦЕНТРА ЗА СТУДИЈЕ АЗИЈЕ И ПРОЈЕКТА ПУТ СВИЛЕ НА ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУФилолошки факултет Универзитета у Београду основао је Центар за студије Азије 1995. године, првобитно под називом Центар за Јапан и Источну Азију, са циљем промовисања, између осталог, студија Пута свиле и постизање сарадње у развоју заједничких предлога пројеката с истакнутим академским институцијама широм света. Основни пројекат Центра је факултетски пројекат Пута свиле са циљем оснивања и развијања студија Пута свиле на Факултету, као и остваривање партнерства са универзитетима који су активни или желе да буду активни на овом научном пољу. Како би у потпуности остварили циљеве пројекта Пут свиле, неке основне активности Центра за студије Азије обухватају:

  1. Развијање академске мреже универзитета, института и центара који се баве научно истраживачким радом на студијама Пута свиле, као и стварање заједничког курикулума за студије Пута свиле (online и offline),
  2. Подршка студијама Пута свиле на Филолошком факултету и у целој Србији,
  3. Припрема и штампање уџбеника и наставног материјала за студије Пута свиле на српском језику (укључујући и материјале за даљинско учење),
  4. Организовање научних конференција посвећених студијама Пута свиле, као и објављивање зборника радова са тих конференција,
  5. Организовање форума, округлих столова и расправа усмерених на питања која произлазе из One Belt, One Road иницијативе (укључујући стручњаке, научнике, истраживаче, креаторе политике, као и представнике домаће и страних влада),
  6. Организовање летњих школа и стажирања за студенте,
  7. Ширење знања о Путу свиле у широј јавности (активности на терену).