I редовна седницa 2016/2017

I редовна седница Изборног и Наставно-научног већа Филолошког факултета Универзитета у Београду, среда, 16. новембар 2016. године са почетком у 18 часова у Сали 11.

 

ДНЕВНИ РЕД:

 


1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА
1) Усвајање записника са XIII редовне седнице Изборног и Наставно-научног већа, одржане 22. септембра 2016. године – приложено у материјалу;
2) Усвајање записника са XIV редовне седнице Изборног и Наставно-научног већа, одржане 28. септембра 2016. године – приложено у материјалу;

2. ОБАВЕШТЕЊА

3. ИЗБОРИ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА
А. НАСТАВНИКА
1) Једног ванредног или редовног професора за ужу научну област Општа књижевност, предмет Општа књижевност и теорија књижевности – приложено у материјалу за седницу Већа од 7. септембра 2016. године;
2) Једног редовног професора за ужу научну област Српска књижевност, предмет Српска књижевност XVIII и XIX века (1) – приложено у материјалу за седницу Већа од 7. септембра 2016. године;
3) Једног редовног професора за ужу научну област Хиспанистика, предмет Шпански језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 22. септембра 2016. године;
4) Једног редовног професора за ужу научну област Германистика, предмет Немачки језик – приложено у материјалу за седницу Већа која је била заказана за 2. новембар 2016. године;
5) Једног редовног професора за ужу научну област Англистика, предмет Студије британске/америчке културе – приложено у материјалу за седницу Већа која је била заказана за 2. новембар 2016. године;
6) Једног редовног професора за ужу научну област Германистика, предмет Методика наставе немачког језика – приложено у материјалу за седницу Већа која је била заказана за 2. новембар 2016. године;
7) Једног редовног професора за ужу научну област Англистика, предмет Енглески језик – приложено у материјалу за седницу Већа која је била заказана за 2. новембар 2016. године;
8) Једног доцента за ужу научну област Општа књижевност, предмет Преглед опште књижевности – приложено у материјалу за седницу Већа од 4. јула 2016. године;
– Приговор на Извештај Комисије др Тање Поповић и др Адријане Марчетић – приложено у материјалу за седницу Већа од 4. јула 2016. године;
– Приговор на Извештај Комисије кандидата др Оливере Жижовић – приложено у материјалу за седницу Већа од 4. јула 2016. године;
– Одговор Комисије за приговоре на Извештај о кандидатима који су се пријавили на конкурс за доцента за ужу научну област Општа књижевност, предмет Преглед опште књижевности – приложено у материјалу за седницу Већа од 28. септембра 2016. године;
9) Једног доцента за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 7. септембра 2016. године;
10) Једног доцента за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 7. септембра 2016. године;
11) Једног доцента за ужу научну област Наука о књижевности, предмет Увод у теорију књижевности – приложено у материјалу за седницу Већа од 7. септембра 2016. године;
12) Једног доцента за ужу научну област Англистика, предмет Америчка књижевност – приложено у материјалу за седницу Већа од 28. септембра 2016. године;
13) Једног доцента за ужу научну област Туркологија, предмет Турски језик и књижевност – приложено у материјалу за седницу Већа која је била заказана за 2. новембар 2016. године;
14) Једног доцента за ужу научну област Украјинистика, предмет Украјинска књижевност – приложено у материјалу за седницу Већа која је била заказана за 2. новембар 2016. године;
Б. САРАДНИКА
1) Једног асистента за ужу научну област Англистика, предмет Енглески језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 7. септембра 2016. године;
2) Једног асистента за ужу научну област Романистика, предмет Француски језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 7. септембра 2016. године;
3) Једног асистента за ужу научну област Синологија, предмет Кинески језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 22. септембра 2016. године;
4) Једног асистента за ужу научну област Туркологија, предмет Турски језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 22. септембра 2016. године;
5) Једног асистента за ужу научну област Романистика, предмет Француска књижевност – приложено у материјалу за седницу Већа од 22. септембра 2016. године;
6) Једног асистента за ужу научну област Општа књижевност, предмет Историја опште књижевности – приложено у материјалу за седницу Већа од 22. септембра 2016. године;
7) Једног асистента за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 22. септембра 2016. године;
8) Једног асистента за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијански језик – приложено у материјалу за седницу Већа која је била заказана за 2. новембар 2016. године;
9) Једног асистента за ужу научну област Библиотечка информатика, предмет Структура информација – приложено у материјалу за седницу Већа која је била заказана за 2. новембар 2016. године;
10) Једног асистента за ужу научну област Албанологија, предмет Албански језик – приложено у материјалу за седницу Већа која је била заказана за 2. новембар 2016. године;
11) Једног асистента за ужу научну област Општа лингвистика, предмети Теренска лингвистика и Прагматика – приложено у материјалу за седницу Већа од 4. јула 2016. године;
– Приговор кандидата Вукашина Стојиљковића – приложено у материјалу за седницу Већа од 7. септембра 2016. године;
– Одговор Комисије на приговор кандидата Вукашина Стојиљковића – приложено у материјалу за седницу Већа од 7. септембра 2016. године;
12) Једног асистента за ужу научну област Општа лингвистика, предмет Усвајање првог језика – приложено у материјалу;
– Приговор кандидата Вукашина Стојиљковића – приложено у материјалу;
– Одговор Комисије на приговор кандидата Вукашина Стојиљковића –приложено у материјалу;
13) Једног вишег лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 22. септембра 2016. године;
14) Једног вишег лектора за ужу научну област Синологија, предмет Кинески језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 22. септембра 2016. године;
15) Једног вишег лектора за ужу научну област Словакистика, предмет Словачки језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 28. септембра 2016. године;
16) Једног вишег лектора за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик – приложено у материјалу за седницу Већа која је била заказана за 2. новембар 2016. године;
17) Једног вишег лектора за ужу научну област Хунгарологија, предмет Мађарски језик – приложено у материјалу за седницу Већа која је била заказана за 2. новембар 2016. године;
18) Једног лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 7. септембра 2016. године;
19) Једног лектора за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 7. септембра 2016. године;
20) Једног лектора за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијански језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 22. септембра 2016. године;
21) Једног лектора за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијански језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 22. септембра 2016. године;
22) Једног лектора за ужу научну област Бугаристика, предмет Бугарски језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 22. септембра 2016. године;
23) Четири лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 22. септембра 2016. године;
24) Једног лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 28. септембра 2016. године
25) Једног лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 28. септембра 2016. године;
26) Једног лектора за ужу научну област Арабистика, предмет Арапски језик – приложено у материјалу за седницу Већа која је била заказана за 2. новембар 2016. године;

4. РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА И ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈА
1. Једног ванредног професора за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијански језик (Комисија: др Јулијана Вучо, др Мила Самарџић и др Данијела Ђоровић);
2. Једног асистента за ужу научну област Српски језик, предмет Савремени српски језик (Комисија: др Весна Ломпар, др Рајна Драгићевић и др Драгана Мршевић Радовић);
3. Једног асистента за ужу научну област Српски језик, предмет Савремени српски језик (Комисија: др Ана Батас, др Јелица Јокановић Михајлов и др Весна Ломпар);
4. Једног асистента за ужу научну област Романистика, предмет Француска књижевност (Комисија: др Милица Винавер Ковић, др Веран Станојевић и др Марија Џунић Дрињаковић);
5. Једног асистента за ужу научну област Арабистика, предмет Арапски језик и књижевност (Комисија: др Анђелка Митровић, др Ема Петровић и др Снежана Петровић);
6. Једног вишег лектора за ужу научну област Германистика, предмет Немачки језик (Комисија: др Оливера Дурбаба, др Смиља Срдић и др Слободан Грубачић);
7. Једног вишег лектора за ужу научну област Хиспанистика, предмет Шпански језик (Комисија: др Јелена Рајић, др Јелена Филиповић и др Анета Тривић);
– Предлози Комисије за план и развој
1. Једног редовног професора за ужу научну област Англистика, предмет Енглеска књижевност (Комисија: др Зоран Пауновић, др Радојка Вукчевић и др Весна Лопичић);
2. Једног редовног професора за ужу научну област Српски језик, предмет Методика наставе српског језика и књижевности (Комисија: др Рајна Драгићевић, др Драгана Мршевић Радовић и др Милорад Дешић);
3. Једног редовног професора за ужу научну област Хиспанистика, предмет Шпански језик (Комисија: др Јелена Филиповић, др Анђелка Пејовић и др Далибор Солдатић);
4. Једног редовног професора за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијанска књижевност (Комисија: др Мирка Зоговић, др Мила Самарџић и др Душан Иванић);
11. Једног доцента за ужу научну област Полонистика, предмет Пољски језик (Комисија: др Предраг Пипер, др Верица Копривица и др Марта Бјелетић);
12. Једног доцента за ужу научну област Англистика, предмет Енглеска књижевност (Комисија: др Зоран Пауновић, др Александра Јовановић и др Владислава Гордић Петковић);
13. Једног доцента за ужу научну област Неохеленистика, предмет Грчки језик и књижевност (Комисија: др Милена Јовановић, др Оливера Дурбаба, др Весна Крајишник и др Костас Канакис);
14. Једног доцента за ужу научну област Српски језик, предмет Српски језик као страни (Комисија: др Весна Крајишник, др Весна Ломпар и др Милорад Дешић);
15. Једног доцента за ужу научну област Германистика, предмет Немачка књижевност (Комисија: др Слободан Грубачић, др Анете Ђуровић и др Смиља Срдић);
16. Једног доцента за ужу научну област Српска књижевност, предмет Методика наставе књижевности и српског језика (Комисија: др Љиљана Бајић, др Зона Мркаљ и др Марина Јањић);
17. Једног доцента за ужу научну област Бохемистика, предмет Чешка књижевност (Комисија: др Александра Корда Петровић, др Корнелија Ичин и др Петар Бојанић);
18. Једног лектора за ужу научну област Албанологија, предмет Албански језик (Комисија: др Мерима Кријези, др Наиље Маља Имами и др Жарко Бошњаковић);
19. Једног асистента за ужу научну област Неохеленистика, предмет Грчка књижевност (Комисија: др Предраг Мутавџић, др Љиљана Марковић, др Гордан Маричић и др Жарко Бошњаковић);
20. Једног демонстратора за ужу научну област Туркологија, предмет Турски језик (Комисија: др Мирјана Теодосијевић, др Љиљана Марковић и др Ксенија Ајкут);
21. Једног демонстратора за ужу научну област Туркологија, предмет Савремени турски језик (П1, П2, П3 и П4) (Комисија: др Мирјана Теодосијевић, др Љиљана Марковић и др Ксенија Ајкут);
22. Једног демонстратора за ужу научну област Туркологија, предмет Турска књижевност (Комисија: др Мирјана Маринковић, др Љиљана Чолић и др Ема Миљковић);
23. Једног демонстратора за ужу научну област Скандинавистика, предмет Шведски језик (Комисија: др Анете Ђуровић, др Доријан Хајду и др Данијела Бабић);
24. Једног демонстратора за ужу научну област Скандинавистика, предмет Дански језик (Комисија: др Анете Ђуровић, др Доријан Хајду и др Данијела Бабић);
25. Два демонстратора за ужу научну област Русистика, предмет Руска књижевност (Комисија: др Корнелија Ичин, др Ирина Антанасијевић и др Бобан Ћурић);
26. Пет демонстратора за ужу научну област Хиспанистика:
– предмет Хиспанске књижевности (Комисија: др Јасна Стојановић, др Весна Дицков и др Владимир Карановић);
– предмет Шпански језик (Комисија: др Јелена Филиповић, др Јелена Рајић и др Ана Кузмановић Јовановић);
– предмет Шпански језик (Комисија: др Јелена Филиповић, др Јелена Рајић и др Ивана Вучина Симовић);
– предмет Шпански језик (Комисија: др Јелена Рајић, др Ана Кузмановић Јовановић и др Анђелка Пејовић);
– предмет Каталонски језик (Комисија: др Ана Кузмановић Јовановић, др Јелена Филиповић и др Ана Јовановић);
27. Једног демонстратора за ужу научну област Библиотекарство, предмет Библиотекарство (Комисија: др Драгана Грујић, др Гордана Ђоковић и др Зорка Кашић);
28. Једног демонстратора за ужу научну област Српски језик, предмет Српски као страни језик (Комисија: др Вељко Брборић, др Весна Ломпар и др Весна Крајишник);

5. ПРОМЕНА ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ПИСАЊЕ РЕФЕРАТА
1) Промена члана Комисије за избор једног ванредног професора за ужу научну област Хунгарологија, предмети Мађарска књижевност 5-8 и Теорија и техника превођења 1-2 (уместо проф. др Марије Циндори Шинковић предлаже се проф. др Жофија Силађи);

6. ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА ЗА ИЗБОРЕ У ЗВАЊА НА НЕМАТИЧНИМ ФАКУЛТЕТИМА
1) Давање мишљења о предлогу за избор др Дијане Јовановић у звање доцента за предмет Енглески језик на Технолошко-металрушком факултету Универзитета у Београду – приложено у материјалу за седницу Већа од 7. септембра 2016. године;
2) Давање мишљења о предлогу за избор Биљане Вукчевић Лацковић у звање наставника за ужу научну област Енглески језик на Медицинском факултету Универзитета у Београду – приложено у материјалу за седницу Већа од 7. септембра 2016. године;
3) Давање мишљења о предлогу за избор др Маје Ивановић у звање доцента за ужу научну област Општа лингвистика на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду – приложено у материјалу за седницу Већа која је била заказана за 2. новембар 2016. године;
4) Давање мишљења о предлогу за избор др Александра Вукотића у звање доцента за предмет Страни језик (енглески језик) на Факултету примењених уметности у Београду – приложено у материјалу за седницу Већа која је била заказана за 2. новембар 2016. године;

7. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
А. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Наташа Марјановић предала под насловом: ”Музика у српској документарно-уметничкој прози друге половине XIX века” (Комисија за одбрану: др Душан Иванић, др Катарина Томашевић, др Драгана Вукићевић и др Данка Лајић-Михајловић) – приложено у материјалу за седницу Већа која је била заказана за 2. новембар 2016. године;
2) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Бранислава Миладинов предала под насловом: ”Функција нарације у песмама Лирских балада Вилијема Вордсворта” (Комисија за одбрану: др Миодраг Лома, др Корнелије Квас, др Предраг Бребановић, др Новица Петровић и др Томислав Павловић) – приложено у материјалу за седницу Већа која је била заказана за 2. новембар 2016. године;
3) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Наташа Тучев предала под насловом: ”Карактеризација и мотивација ликова у романима Џозефа Конрада” (Комисија за одбрану: др Зоран Пауновић, др Александра Јовановић и др Нина Муџека) – приложено у материјалу за седницу Већа која је била заказана за 2. новембар 2016. године;
4) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Марија Вучинић предала под насловом: ”Синтаксичке функције инфинитива у старијој италијанској прози (Данте, Бокачо, Макијавели)” (Комисија за одбрану: др Мила Самарџић, др Снежана Милинковић и др Данијела Ђоровић) – приложено у материјалу за седницу Већа која је била заказана за 2. новембар 2016. године;
Б. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Росанда Бајовић пријавила под насловом: ”Јелена Балшић у средњовјековној, усменој и савременој књижевности” (Ментор: др Јован Делић) – приложено у материјалу за седницу Већа која је била заказана за 2. новембар 2016. године;
2) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Марија Митић, мастер, пријавила под насловом: ”Извештаји млетачких изасланика у Цариграду од 15. до 18. века (историјски, културолошки и књижевни аспекти)” (Ментор: др Жељко Ђурић) – приложено у материјалу за седницу Већа која је била заказана за 2. новембар 2016. године;
3) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Биљана Лазић, мастер, пријавила под насловом: ”Речници у дигиталном добу – информатичка подршка за српски језик” (Ментор: др Цветана Крстев) – приложено у материјалу за седницу Већа која је била заказана за 2. новембар 2016. године;
4) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Liliana Karina Alanis Flores пријавила под насловом: “La ironía como medio lingüístico de argumentación en la obra ensayística de Octavio Paz“ (Ментор: др Јелена Рајић) – приложено у материјалу за седницу Већа која је била заказана за 2. новембар 2016. године;
5) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Ненад Благојевић, мастер, пријавио под насловом: ”Исток и Запад у стваралаштву Виктора Пељевина” (Ментор: др Корнелија Ичин) – приложено у материјалу за седницу Већа која је била заказана за 2. новембар 2016. године;
6) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Маја Стевановић, мастер, пријавила под насловом: ”Придеви хаптичке перцепције у енглеском језику: конгнитивнолингвистичка анализа” (Ментор: др Катарина Расулић) – приложено у материјалу за седницу Већа која је била заказана за 2. новембар 2016. године;
7) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Слободанка Глигорић, мастер, пријавила под насловом: ”Развој ученичке аутономије: градирање задатака за самоевалуацију у уџбеницима енглеског као страног језика на нивоу основне школе” (Ментор: др Ивана Трбојевић Милошевић) – приложено у материјалу;
8) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Јелица Живановић, мастер, пријавила под насловом: ”Симболичке тенденције у савременој српској поезији” (Ментор: др Радивоје Микић) – приложено у материјалу;
В. ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Данијела Манић предала под насловом: ”Евалуација пројектних задатака у интегрисаном учењу страног језика и садржаја” (Комисија: др Јулијана Вучо, др Јелена Филиповић и др Антонио Лопез);
2) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Душица Ђукић, мастер, предала под насловом: ”Енглески као језик струке у средњим стручним школама у контексту језичких образовних политика у Србији у периоду од 1990. до 2012. године” (Комисија: др Ненад Томовић, др Ивана Трбојевић Милошевић и др Милица Мирић);
3) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Данијела Љубојевић, мастер, предала под насловом: ”Развој вештине академског писања на енглеском као страном језику помоћу алата за сарадничко учење и оцењивање” (Комсисија: др Ненад Томовић, др Биљана Мишић Илић и др Цветана Крстев);
4) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Јелена Бабић Антић, мастер, предала под насловом: ”Родни стереотипи и језичка средства у функцији формирања родних идеологија деце као читалачке публике романа Џоане Ролинг на енглеском и у преводу на српски језик” (Комисија: др Јелена Филиповић, др Ана Кузмановић Јовановић и др Мирјана Лончар Вујновић);
Г. ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Јасмина Катински, мастер, пријавила под насловом: ”Етички кодекс у жанру усменог предања” (Комисија: др Немања Радуловић, др Снежана Самарџија и др Анамарија Сореску);
2) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Маријана Богдановић, мастер, пријавила под насловом: ”Застареле фразеолошке јединице у српском језику” (Комисија: др Рајна Драгићевић, др Александар Милановић и др Наташа Вуловић);
3) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Тања Антић, мастер, пријавила под насловом: ”Транс*, интерполни и родноваријантни идентитети у друштву, култури и језику” (Комисија: др Ана Јовановић Кузмановић, др Јелена Филиповић и др Марија Мандић);
4) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је мр Тања Гаев пријавила под насловом: ”Историја рецепције украјинске књижевности у српској култури” (Комисија: др Петар Буњак, др Људмила Поповић и др Јанко Рамач);
5) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Бојана Ковачевић Петровић, мастер, пријавила под насловом: ”Трагање за идентитетом у делу Карлоса Фуентеса” (Комисија: др Далибор Солдатић, др Весна Дицков и др Александра Манчић);
6) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Долорис Бешић Вукашиновић, мастер, пријавила под насловом: ”Улога информационо-комуникационих технологија у мотивисању студената за учење енглеског језика струке” (Комисија: др Маја Савић, др Ненад Томовић и др Слободанка Антић);
7) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Јелена Тодоровић, мастер, пријавила под насловом: ”Исповједни дискурс и роман позног модернизма (Иво Андрић, Проклета авлија, Владан Десница, Прољећа Ивана Галеба, Меша Селимовић, Дервиш и смрт, Борислав Пекић, Ходочашће Арсенија Његована)” (Комисија: др Михајло Пантић, др Радивоје Микић и др Горана Раичевић);
8) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Ана Мандић Ивковић пријавила под насловом: ”Стајнбек и филм” (Комисија: др Радојка Вукчевић, др Александра Јовановић и др Зоран Пауновић);
9) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Анета Спасојевић, мастер, пријавила под насловом: ”Попридевљавање родног глаголског придева у српском језику (граматичко-семантички и лексикографски аспект)” (Комисија: др Весна Ломпар, др Рајна Драгићевић и др Марина Спасојевић);

8. ОДСУСТВА
1) Молба др Ане Кузмановић Јовановић за одобрење одсуства у периоду од 26. новембра до 12. децембра 2016. године ради стручног усавршавања у Бразилу;
2) Молба Мине Ђурић, мастера, за одобрење одсуства у периоду од 24. новембра до 1. децембра 2016. године ради одржавања предавања по позиву и истраживачког боравка на Универзитету у Хамбургу;
3) Молба др Зорице Витић за одобрење одсуства у периоду од 15. фебруара до 1. октобра 2017. године ради континуираног научног рада;
4) Молба др Мирјане Теодосијевић за одобрење одсуства у периоду од 2. до 13. новембра 2016. године ради учествовања на Лексикографском симпозијуму у Ескишехиру и студијског боравка у Есишехиру и Инстанбулу;
5) Молба др Наталије Панић Церовски за одобрење одсуства у периоду од 20. октобра до 20. новембра 2016. године ради студијског боравка у Јилиху, Немачка;
6) Молба Жељке Јанковић, мастера, за одобрење одсуства у периоду од 9. до 16. новембра 2016. године ради прикупљања стручне литературе за докторску дисертацију у Паризу;
7) Молба др Ане Коларић за одобрење одсуства у периоду од 4. до 8. децембра 2016. године ради студијског боравка у Љубљани;
8) Молба Марије Милојковић за одобрење одсуства у периоду од 21. до 27. новембра 2016. године ради учешћа на међународној конференцији Примењена лингвистика у науци и образовању, у Петерсбургу, Руска Федерација;
9) Молба Саше Марјановића за одобрење одсуства у периоду од 23. до 30. новембра 2016. године ради учешћа на научном скупу из фразеодидактике који организује Универзитет Нова Сорбона – Париз 3 у Паризу;
10) Молба др Људмиле Поповић за одобрење одсуства у периоду од 11. до 18. новембра 2016. године ради боравка на Варшавском универзитету, где ће по позиву одржати циклус предавања;

9. АНГАЖОВАЊЕ НАСТАВНИКА ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА НА ДРУГИМ ФАКУЛТЕТИМА И НАСТАВНИКА СА ДРУГИХ ФАКУЛТЕТА НА ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ

10. САРАДЊА

11. ИМЕНОВАЊЕ ДВА ЧЛАНА У ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

12. ИМЕНОВАЊЕ ДВА ЧЛАНА У ВЕЋЕ ГРУПАЦИЈЕ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

13. САГЛАСНОСТ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ИЗЛОЖБЕ ЗЕН УМЕТНОСТ – ОД XVIII ВЕКА ДО ДАНАС У ПЕРИОДУ ОД 1. ДО 30. МАРТА 2018. ГОДИНЕ НА ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

14. САГЛАСНОСТ ВЕЋА ЗА ДОПУНУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА РАДИ ПОКРЕТАЊА ПОРЦЕСА ДОАКРЕДИТАЦИЈЕ

15. СТУДЕНТСКА ПИТАЊА

 

Д Е К А Н
ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф. др Љиљана Марковић