I редовнa седницa 2018/2019

I редовна седница Изборног и Наставно-научног већа Филолошког факултета Универзитета у Београду, среда, 31. октобар 2018. године са почетком у 11:00 часова у Сали хероја.

 

ДНЕВНИ РЕД:

 


1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА X РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ИЗБОРНОГ И НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ, ОДРЖАНЕ 12. СЕПТЕМБРА 2018. ГОДИНЕ – приложено у материјалу;

2. ОБАВЕШТЕЊА

3. ИЗБОРИ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА
А. НАСТАВНИКА
1) Једног редовног професора за ужу научну област Наука о књижевности, предмет Античке поетике – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. априла 2018.године;
2) Једног редовног професора за ужу научну област Палеославистика, предмети Упоредна граматика словенских језика и Развој писма – приложено у материјалу за седницу већа од 30. маја 2018. године;
3) Једног ванредног професора за ужу научну област Туркологија, предмет Турски језик и књижевност – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. априла 2018. године;
4) Једног ванредног професора за ужу научну област Скандинавистика, предмет Нордијска филологија – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. априла 2018. године;
5) Једног ванредног професора за ужу научну област Скандинавистика, предмет Скандинавистичка лингвистика – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. априла 2018. године;
6) Једног ванредног професора за ужу научну област Англистика, предмет Енглеска књижевност – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. априла 2018. године;
7) Једног ванредног професора за ужу научну област Хиспанистика, предмет Шпанска књижевност – приложено у материјалу за седницу Већа од 30. маја 2018. године;
8) Једног доцента за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијански језик – приложено у материјалу;
9) Једног доцента за ужу научну област Хиспанске и хиспаноамеричке студије, предмет Хиспанске књижевности – приложено у материјалу;
10) Једног доцента за ужу научну област Русистика, предмет Руска књижевност – приложено у материјалу;
11) Једног доцента за ужу научну област Хиспанска лингвистика, предмети Шпански језик и Каталонски језик – приложено у материјалу;
12) Једног доцента за ужу научну облат Англистика, предмет Студије америчке/британске културе – приложено у материјалу за седницу Већа од 12. септембра 2018. године;
– приговор кандидата др Јелене Ракић – приложено у материјалу за седницу Већа од 12. септембра 2018. године;
– приговор кандидата др Саше Векића – приложено у материјалу за седницу Већа од 12. септембра 2018. године;
– одговор Комисије на приговоре кандидата – приложено у материјалу за седницу Већа од 12. септембра 2018. године;
13) Једног асистента за ужу научну област Хунгарологија, предмет Мађарски језик и књижевност – приложено у материјалу;
14) Једног асистента за ужу научну област Русистика, предмет Руска књижевност – приложено у материјалу;
15) Једног вишег лектора за ужу научну област Романистика, предмет Француски језик – приложено у материјалу;
16) Једног вишег лектора за ужу научну област Синологија, предмет Кинески језик – приложено у материјалу;
17) Једног вишег лектора за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик – приложено у материјалу;
18) Једног лектора за ужу научну област Неохеленистика, предмет Грчки језик језик – приложено у материјалу;
19) Једног лектора за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијански језик – приложено у материјалу;
20) Једног лектора за ужу научну област Германистика, предмет Немачки језик – приложено у материјалу;
21) Једног лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик – приложено у материјалу;
22) Једног лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик – приложено у материјалу;
23) Једног лектора за ужу научну област Арабистика, предмет Арапски језик – приложено у материјалу;

4. РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА И ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈА
1) Једног ванредног професора за ужу научну област Општа књижевност, предмет Историја опште књижевности (Комисија: др Јован Попов, председник Комисије, др Драган Стојановић и др Зоран Милутиновић);
2) Једног ванредног професора за ужу научну област Латински језик, предмет Латински језик (Комисија: др Александар Лома, председник Комисије, др Жељко Ђурић и др Мила Самарџић);
3) Једног ванредног професора за ужу научну област Бохемистика, предмет Чешка књижевност (Комисија: др Петар Буњак, председник Комисије, др Јаромир Линда и др Адам Светлик);
4) Једног доцента за ужу научну област Романистика, предмет Француски језик (Комисија: др Веран Станојевић, председник Комисије, др Љиљана Ђурић и др Тијана Ашић);
5) Једног доцента за ужу научну област Српски језик, предмет Старословенски језик (Комисија: др Милан Стакић, председник Комисије, др Вања Станишић и др Зоран Ранковић);
6) Једног вишег лектора за ужу научну област Романистика, предмет Латински језик (Комисија: др Веран Станојевић, председник Комисије, др Татјана Самарџија Грек и др Гордан Маричић);
7) Једног лектора за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијански језик (Комисија: др Наташа Јанићијевић, председник Комисије, др Драгана Радојевић и др Данијела Ђоровић);
8) Једног лектора за ужу научну област Румунистика, предмет Румунски језик (Комисија: др Мариана Дан, председник Комисије, др Минерва Трајловић Кондан и dr Annemarie Sorescu Marinković);

– Предлози Комисије за план и развој
1) Једног редовног професора за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијанска књижевност (Комисија: др Жељко Ђурић, председник Комисије, др Јулијана Вучо и др Љиљана Пешикан Љуштановић);
2) Једног редовног професора за ужу научну област Туркологија, предмет Турски језик и књижевност (Комисија: др Мирјана Теодосијевић, председник Комисије, др Љиљана Марковић и др Октај Ахмед);
3) Једног редовног професора за ужу научну област Туркологија, предмет Турски језик и књижевност (Комисија: др Љиљана Чолић, председник Комисије, др Керима Филан и др Фехим Наметак);
4) Једног редовног професора за ужу научну област Општа лингвистика, предмети Синтакса и Усвајање Л1 (Комисија: др Весна Половина, председник Комисије, др Јелена Филиповић и др Зорка Кашић);
5) Једног редовног професора за ужу научну област Српски језик, предмети Историјска фонетика српског језика, Историјска морфологија српског језика и Историја српског књижевног језика (Комисија: др Божо Ћорић, председник Комисије, др Рајна Драгићевић и др Јасмина Грковић Мејџор);
6) Једног редовног професора за ужу научну област Српски језик, предмет Методика наставе српског језика и књижевности (Комисија: др Милорад Дешић, др Љиљана Бајић, др Срето Танасић, др Јелена Јовановић Симић и др Вељко Брборић, председник Комисије);
7) Једног редовног професора за ужу научну област Англистика, предмет Енглески језик (Комисија: др Весна Половина, председник Комисије, др Радојка Вукчевић и др Милорад Радовановић);
8) Једног ванредног професора за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик (Комисија: др Предраг Пипер, председник Комисија, др Ксенија Кончаревић и др Марија Стефановић);
9) Једног ванредног професора за ужу научну област Русистика, предмет Руска књижевност (Комисија: др Корнелија Ичин, председник Комисије, др Петар Бојанић и др Јасмина Војводић);
10) Једног ванредног професора за ужу научну област Филозофија, предмет Увод у филозофију (Комисија: др Мишо Кулић, председник Комисије, др Ива Драшкић Вићановић и др Ирина Деретић);
11) Једног ванредног професора за ужу научну област Палеославистика, предмет Старословенски језик (Комисија: др Милан Стакић, председник Комисије, др Вања Станишић и др Зоран Ранковић);
12) Једног вишег лектора за ужу научну област Хиспанистика, предмет Шпански језик (Комисија: др Ана Кузмановић Јовановић, председник Комисије, др Ана Јовановић и др Горана Зечевић);
13) Једног вишег лектора за ужу научну област Неохеленистика, предмет Савремени грчки језик (Комисија: др Војкан Стојичић, председник Комисије, др Милена Јовановић и др Костас Канакис);
14) Једног вишег лектора за ужу научну област Српски језик као страни, предмет Српски језик као страни (Комисија: др Весна Крајишник, председник Комисије, др Весна Ломпар и др Данијела Ђоровић);

5. ИЗВЕШТАЈИ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОРЕ У ЗВАЊЕ ИСТРАЖИВАЧА-ПРИПРАВНИКА ДОКТОРАНАДА КОЈИ СУ ПРИМЉЕНИ НА КОНКУРСУ ЗА МЛАДЕ ИСТРАЖИВАЧЕ МПНТ – приложено у материјалу:
Предложени кандидати у звање истраживача-приправника:
1) Лазар Милентијевић
2) Василиса Шљивар
3) Никола С. Миљковић
4) Оливера Марковић
5) Марко Тошовић
6) Тамара Љујић
7) Луна Градиншћак
8) Никола Маринковић
9) Милица Шкорић
10) Биљана Ристић
11) Биљана Николић
12) Горан Петровић
13) Мина Марковић
14) Теодора Тодорић Милићевић
15) Сава Поповић
16) Ана Бјелогрлић
17) Страхиња Полић
18) Марија Слобода
19) Милан Вурдеља
20) Ана Козић
21) Невена Станисављевић

6. ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ЗВАЊЕ ИСТРАЖИВАЧА-ПРИПРАВНИКА (др Јелена Филиповић, др Ана Коларић и др Биљана Дојчиновић);

7. ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ДР МИЛИЦЕ ГОЛУБОВИЋ ТАСЕВСКЕ У НАУЧНО ЗВАЊЕ ВАН ФАКУЛТЕТА (Комисија: др Љиљана Марковић, др Александра Вранеш и др Веран Станојевић);

8. ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА ЗА ИЗБОРЕ У ЗВАЊА НА НЕМАТИЧНИМ ФАКУЛТЕТИМА
1) Давање мишљења о предлогу за избор др Слађане Јаћимовић у звање редовног професора на предметима из уже научне области Књижевност на Учитељском факултету Универзитета у Београду – приложено у материјалу за седницу Већа од 22. марта 2018. године;
2) Давање мишљења о предлогу за избор др Валентине Хамовић у звање ванредног професора на предметима из уже научне области Књижевност на Учитељском факултету Универзитета у Београду – приложено у материјалу за седницу Већа од 22. марта 2018. године;
3) Давање мишљења о предлогу за избор др Бриндуше Жујке у звање ванредног професора за ужу научну област Румунски језик и књижевност са 50% радног времена на Учитељском факултету Универзитета у Београду – приложено у материјалу за седницу Већа од 21. јуна 2018. године;
4) Давање мишљења о предлогу за избор др Весне Цакељић у звање редовног професора за ужу научну област Страни језици – Француски језик на Факултету организационих наука Универзитета у Београду – приложено у материјалу за седницу Већа од 21. јуна 2018. године;
5) Давање мишљења о предлогу за избор др Јелена Анђелковић у звање доцента за ужу научну област Страни језици – енглески језик на Факултету организационих наука Универзитета у Београду – приложено у материјалу за седницу Већа од 12. септембра 2018. године;

9. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
А. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Јулија Шапић, мастер, предала под насловом: ”Просторни фрагментизатори у руском језику у поређењу са српским” (Комисија за одбрану: др Предраг Пипер, др Биљана Марић и др Марина Николић) – приложено у материјалу;
2) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Џаваншир Маџидов, мастер, предао под насловом: ”Култура на Путу свиле – азербејџанска и српска перспектива” (Комисија за одбрану: др Љиљана Марковић, др Александра Вранеш и dr Kiyomitsu Yui) – приложено у материјалу;

Б. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Марија Булатовић, мастер, пријавила под насловом: ”Филозофски концепт дела Мориса Марло-Понтија и Ролана Барта као принцип естетске недовршености у его-документу” (Ментор: др Ива Драшкић Вићановић) – приложено у материјалу;
2) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Јован Савин, мастер, пријавио под насловом: ”Метафоричке функције елемената научне фантастике у прозном делу Едгара Алана Поа” (Ментро: др Радојка Вукчевић) – приложено у материјалу;
3) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Вишња Крстић, мастер, пријавила под насловом: ”Intra- and Interlingual Translation through the Prism of Linguistic Fluidity and Literary Circulation” (”Интра- и интерлингвално превођење кроз призму језичке флуидности и циркулисања књижевности”) (Ментор: др Мирјана Даничић) – приложено у материјалу;
4) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Ива Жуњић, мастер, пријавила под насловом: ”L’homme face à la nature: la question environnementale dans l’oeuvre de J.-M. G. Le Glézio” (Ментор: др Милица Винавер Ковић) – приложено у материјалу;
5) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Маријана Јурошевић Козомара пријавила под насловом: ”Француске књижевне теме у српској књижевној периодици од 2000. до 2010. године” (Ментор: др Милица Винавер Ковић) – приложено у материјалу;

Б. ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Ивана Јовановић, мастер, предала под насловом: ”Лингвистичка и стилистичка истраживања медиолошких родова и врста” (Комисија за одбрану: др Александра Вранеш, председник Комисије, др Срето Танасић и др Милка Николић);
2) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Јелена Разничек, мастер, предала под насловом: ”Репрезентација Републике Србије и Републике Српске у медијском дискурсу: Шпанија као студија случаја (2005-2016)” (Комисија: др Јелена Филиповић, др Ана Кузмановић Јовановић и др Ивана Спасић);
3) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Јелена Журић, мастер, предала под насловом: ”Поетика прозе Воје Чолановића” (Комисија: др Михаило Пантић, др Радивоје Микић и др Владислава Гордић Петковић);
4) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Маја Стефановић, мастер, предала под насловом: ”Магични реализам и приказивање стварности у романима Лимени добош Гинтера Граса и Зид Марлен Хаусхофер” (Комисија: др Миодраг Вукчевић, др Јелена Кнежевић и др Јан Красни);
5) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Ивона Радојевић, мастер, предала под насловом: ”Деградација цивилизованог човека у романима Вилијама Голдинга” (Комисија: др Зоран Пауновић, др Александра Јовановић и др Бојана Вујин);

Г. ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Данијела Николић Ђорђевић пријавила под насловом: ”Генеза Проклете авлије Иве Андрића” (Комисија: др Душан Иванић, др Јован Делић и др Жанета Ђукић Перишић);
2) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Марија Благојевић, мастер, пријавила под насловом: ”Кућа на осами Иве Андрића – (генетичка и херменеутичка анализа)” (Комисија: др Зорица Несторовић, др Радивоје Микић, др Слађана Јаћимовић и др Милан Алексић);
3) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Ane Ferri, master, пријавила под насловом: ”Лудовик Пасквалић – бококоторски пјесник XVI вијека” (Комисија: др Славко Петаковић, др Душица Тодоровић и др Гордана Покрајац);
4) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Јован Лазаревић, мастер, пријавио под насловом: ”Методички приступ Новог завета у настави” (Комисија: др Зона Мркаљ, председник Комисије, др Оливера Радуловић и др Драгомир Сандо);
5) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Мирко Шешлак, мастер, пријавио под насловом: ”Привид стварности у романима Филипа К. Дика (Човек у високом дворцу, Марсовско временско исклизнуће, Три стигмате Палмера Елдрича, Сањаају ли андроиди електричне овце?, Убик)” (Комисија: др Корнелије Квас, др Горан Радоњић и др Новица Петровић);
6) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је мр Ирена Пантић пријавила под насловом: ”Префиксација као начин промене лексичке категорије речи у енглеском језику” (Комисија: др Весна Половина, др Мирјана Даничић и др Александар Вулетић);

10. АНГАЖОВАЊЕ НАСТАВНИКА ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА НА ДРУГИМ ФАКУЛТЕТИМА И НАСТАВНИКА СА ДРУГИХ ФАКУЛТЕТА НА ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ

НАСТАВИЦИ ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА НА ДРУГИМ ФАКУЛТЕТИМА
– др Корнелија Ичин, др Биљана Марић, др Јелена Гинић и др Бобан Ћурић на Филолошком факултету Универзитета у Бања Луци
– др Лука Меденица, др Снежана Јелесијевић, др Јаромир Линда и др Ирина Антанасијевић на Филозофском факултету у Косовској Митровици
– др Гордана Ђоковић на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију у Београду
– др Соња Петровић на Факултету музичке уметности у Београду
– др Милица Спремић Кончар, др Мило Ломпар и др Алексадрну Петровићу на ФИЛУМУ у Крагујевцу
– др Вељко Брборић на Учитељском факултету у Београду
– др Зона Мркаљ на Факултету педагошких наука у Крагујевцу
– др Оливера Дурбаба на ФЕФА Универзитету Метрополитен у Београду
– др Јелена Гинић на Правном факултету у Београду

НАСТАВНИЦИ СА ДРУГИХ ФАКУЛТЕТА НА ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ
– др Дејан Џелебџић на Катедри за неохеленске студије
– др Владимир Мако, др Владимир Цветковић, др Дејан Милетић и др Урош Дојчиновић на мастер програму Културе у дијалогу
– др Јелена Кнежевић на Катедри за германистику
– др Жарко Бошњаковић и др Надежда Димић на Катедри за општу лингвистику
– др Јанко Рамач на Катедри за славистику
– др Милица Голубовић Тасевска на Катедри за оријенталистику

11. ПРЕДЛОЗИ ЗА ДОПУНУ АКРЕДИТАЦИЈЕ (Катедра за славистику)

12. САГЛАСНОСТИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ СКУПОВА И СЕМИНАРА
– 57. Скуп слависта Србије и Зимска школа – семинар за усавршавање компетенција наставника руског језика, 4. и 5. фебруара 2019. године

13. САГЛАСНОСТ ЗА АНГАЖОВАЊЕ ПРОФЕСОРА У ПЕНЗИЈИ НА МАСТЕР И ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ (др Љиљана Јухас Георгиевска, Новица Петровић)

14. САРАДЊА
– са Универзитетом у Трсту
– са Универзитетом у Канзасу, Лоренс, САД

15. ПРЕДЛОГ КАЛЕНДАРА РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ – приложено у материјалу;

16. СТУДЕНТСКА ПИТАЊА

17. ИЗМЕНА ЧЛАНА 2. ПРАВИЛА ДОДЕЉИВАЊА НАГРАДЕ ”ПРОФ. ДР РАДМИЛА МИЛЕНТИЈЕВИЋ”

18. ПОДРШКА ИНИЦИЈАТИВИ ДА СЕ КСЕНИЈИ АТАНАСИЈЕВИЋ ПИДИГНЕ СПОМЕНИК НА СТУДЕНТСКОМ ТРУГУ У БЕОГРАДУ

 

Д Е К А Н
ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф. др Љиљана Марковић