II редовна седницa 2015/2016

II редовна седницa Изборног и Наставно-научног већа Филолошког факултета Универзитета у Београду, среда, 25. новембар 2015. године са почетком у 18 часова у Сали 11.

 

ДНЕВНИ РЕД:

 


1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА
а) УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА XIII РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ИЗБОРНОГ И НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА, ОДРЖАНЕ 30. СЕПТЕМБРА 2015. ГОДИНЕ – приложено у материјалу за седницу Већа од 4. новембра 2015. године;
б) УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА I РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ИЗБОРНОГ И НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА, ОДРЖАНЕ 4. НОВЕМБРА 2015. ГОДИНЕ – приложено у материјалу;
в) УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА I РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ИЗБОРНОГ ВЕЋА ЗАКАЗАНЕ ЗА 6. НОВЕМБАР 2015. ГОДИНЕ – приложено у материјалу;

2. ОБАВЕШТЕЊА

3. ИЗБОРИ САРАДНИКА
1) Два асистента за ужу научну област Српска књижевност, предмет Српска књижевност 20. века – приложено у материјалу за седницу Већа од 4. новембра 2015. године;
2) Једног асистента за ужу научну област Хиспанске књижевности, предмет Хиспаноамеричка књижевност и култура – приложено у материјалу за седницу Већа од 4. новембра 2015. године;
3) Једног вишег лектора за ужу научну област Полонистика, предмет Пољски језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 4. новембра 2015. године;
4) Једног вишег лектора за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик – приложено у материјалу;
5) Једног вишег лектора за ужу научну област Скандинавистика, предмет Шведски језик – приложено у материјалу;
6) Једног лектора за ужу научну област Недерландистика, предмет Савремени низоземски језик – приложено у материјалу;
7) Једног лектора за ужу научну област Српски језик, предмет Српски језик као страни – приложено у материјалу;
8) Једног сарадника у настави за ужу научну област Неохеленистика, предмет Савремени грчки језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 4. новембра 2016. године;

4. РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА И ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈА
1) Једног асистента за ужу научну област Бугаристика, предмет Бугарски језик и књижевност (Комисија: др Мариана Алексић, др Милан Стакић и др Ничка Бечева);
2) Једног асистента за ужу научну област Англистика, предмет Енглески језик (Комисија: др Биљана Чубровић, др Јелисавета Милојевић и др Гордана Кораћ);
3) Једног асистента за ужу научну област Романистика, предмет Француски језик (Комисија: др Веран Станојевић, др Татјана Самарџија Грек и др Тијана Ашић);
4) Једног вишег лектора за ужу научну област Романистика, предмет Латински језик (Комисија: др Татјана Самарџија Грек, др Веран Станојевић и др Гордан Маричић);
5) Једног вишег лектора за ужу научну област Германистика, предмет Немачки језик (Комисија: др Јелена Костић Томовић, др Бранислав Ивановић и др Слободан Грубачић);
6) Једног лектора за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијански језик (Комисија: др Мила Самарџић, др Саша Модерц и др Данијела Ђоровић);
7) Предлози Комисије за план и развој;

5. ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА ЗА ИЗБОРЕ У ЗВАЊА НА НЕМАТИЧНИМ ФАКУЛТЕТИМА
1) Давање мишљења о предлогу за избор Александре Павић Панић у звање наставника енглеског језика на предметима Енглески језик I и Енглески језик II на Факултету примењених уметности у Београду – приложено у материјалу за седницу Већа од 4. новембра 2015. године;

6. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
А. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Александра Жежељ-Коцић, мастер, предала под насловом: ”Проза Ернеста Хемингвеја из угла теорије рода и разлике” (Комисија за одбрану: др Радојка Вукчевић, др Биљана Дојчиновић и др Дубравка Ђурић) – приложено у материјалу;
2) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Љубица Васић предала под насловом: ”Идеолошки дискурс као елемент конструкције идентитета у драмама Сема Шепарда и Дејвида Рејба” (Комисија за одбрану: др Зоран Пауновић, др Радојка Вукчевић и др Драган Бошковић) – приложено у материјалу;
3) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Александра Шуваковић, мастер, предала под насловом: ”Настава италијанског језика као другог страног језика у раном узрасту” (Комисија за одбрану: др Јулијана Вучо, др Јелена Филиповић и др Ана Јовановић) – приложено у материјалу;
4) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Данијел Живковић, мастер, предао под насловом: ”Analyse du discours économique et commercial et son application à la didactique de la langue française dans le contexte socio-économique de la Serbie”, (”Анализа економског и пословног дискурса и његова примена на дидактику француског језика у друштвено-економском контексту Србије” (Комисија за одбрану: др Жан –Марк Манжиант, др Веран Станојевић, др Јан Гос и др Весна Цакељић) – приложено у материјалу;
5) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Драгослава Мићовић, мастер, предала под насловом: ”Изражавање родне (не)осетљивости у дискурсу полиције у српском и енглеском језику” (Комисија за одбрану: др Јелена Филиповић, др Ана Кузмановић Јовановић и др Ивана Спасић) – приложено у материјалу;
6) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Дуња Душанић, мастер, предала под насловом: ”Фикција као сведочанство. Први светски рат у модернистичкој прози (Милош Црњански, Иво Андрић и Растко Петровић)” (Комисија за одбрану: др Андријана Марчетић, др Тања Поповић, др Михајло Пантић, др Тихомир Брајовић и др Бојан Јовић) – приложено у материјалу;
Б. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је мр Марија Милосављевић Тодоровић пријавила под насловом: ”Сингуларија тантум у српском језику” (Ментор: др Весна Ломпар) – приложено у материјалу;
2) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Весна Ђорђевић, мастер, пријавила под насловом: ”Видски парњаци у српском језику (имперфективни глагол: перфективни глагол изведен префиксима за-, из-, на-, о-, по-, с- и –у)” (Ментор: др Весна Ломпар) – приложено у материјалу;
В. ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Саша Чорболоковић пријавио под насловом: ”Хумористички дискурс у настави српског језика и књижевности у вишим разредима основне школе” (Комисија: др Вељко Брборић, др Весна Ломпар и др Марина Јањић);
2) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Милан Марковић, мастер, пријавио под насловом: ”Афро-америчка поезија двадесетог века од политике до популарне културе” (Комисија: др Радојка Вукчевић, др Зоран Пауновић и др Александра Јовановић);

7. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА НОСТРИФИКАЦИЈЕ – приложено у материјалу;

8. КОНКУРС КОД МИНИСТАРСТВА ЗА ПРОСВЕТУ, НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

9. АНГАЖОВАЊЕ НАСТАВНИКА СА ДРУГИХ ФАКУЛТЕТА НА ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ

10. САРАДЊА

11. САГЛАСНОСТ ЗА ОДРЖАВАЊЕ НАУЧНИХ СКУПОВА

 

Д Е К А Н
ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф. др Александра Вранеш