II редовна седницa 2016/2017

II редовна седница Изборног и Наставно-научног већа Филолошког факултета Универзитета у Београду, среда, 21. децембар 2016. године са почетком у 18 часова у Сали 11.

 

ДНЕВНИ РЕД:

 


1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА I РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ИЗБОРНОГ И НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ, ОДРЖАНЕ 16. НОВЕМБРА 2016. ГОДИНЕ – приложено у материјалу;

2. ОБАВЕШТЕЊА

3. ИЗБОРИ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА
А. НАСТАВНИКА
1) Једног редовног професора за ужу научну област Српски језик, предмет Стилистика српског језика – приложено у материјалу;
2) Једног ванредног професора за ужу научну област Српски језик, предмет Српски језик као страни – приложено у материјалу;
3) Једног ванредног професора за ужу научну област Англистика, предмет Студије америчке културе – приложено у материјалу;
4) Једног ванредног професора за ужу научну област Општа књижевност, предмет Историја опште књижевности – приложено у материјалу;
5) Једног доцента за ужу научну област Романистика, предмет Француски језик – приложено у материјалу;
Б. САРАДНИКА
1) Једног асистента за ужу научну област Српски језик, предмет Стилистика српског језика – приложено у материјалу;
2) Једног асистента за ужу научну област Српски језик, предмет Историја српског језика – приложено у материјалу;
3) Једног вишег лектора за ужу научну област Полонистика, предмет Пољски језик – приложено у материјалу;

4. РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА И ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈА
1. Једног асистента за ужу научну област Англистика, предмет Енглески језик (Комисија: др Ненад Томовић, др Ивана Трбојевић Милошевић и др Гордана Кораћ);
2. Једног вишег лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик (Комисија: др Ивана Трбојевић Милошевић, др Ненад Томовић и др Гордана Кораћ);
3. Једног вишег лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик (Комисија: др Милица Спремић, др Јелисавета Милојевић и др Гордана Кораћ);
4. Једног вишег лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик (Комисија: др Катарина Расулић, др Јелена Вујић и др Гордана Кораћ);
5. Једног вишег лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик (Комисија: др Мирјана Даничић, др Јелена Вујић и др Гордана Кораћ);
6. Једног лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик (Комисија: др Новица Петровић, др Јелена Вујић и др Гордана Кораћ);
7. Једног лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик (Комисија: др Катарина Расулић, др Јелисавета Милојевић и др Гордана Кораћ);
– Предлози Комисије за план и развој

6. ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА ЗА ИЗБОРЕ У ЗВАЊА НА НЕМАТИЧНИМ ФАКУЛТЕТИМА
1) Давање мишљења о предлогу за избор др Зорице Прњат у звање доцента за ужу научну област Енглески језик на Географском факултету Универзитета у Београду – приложено у материјалу;
2) Давање мишљења о предлогу за избор др Гордане Д. Јакић у звање ванредног професора за ужу научну област Страни језик – Енглески језик на Факултету организационих наука Универзитета у Београду – приложено у материјалу;

7. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
А. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Ивана Вранић, мастер, предала под насловом: ”Критичка анализа дискурса учионице на високошколским установама у Србији с посебним освртом на родно осетљив језик” (Комисија за одбрану: др Јелена Филиповић, др Ана Кузмановић Јовановић и др Ивана Спасић) – приложено у материјалу;
2) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Сања Микетић предала под насловом: ”Ставови према језику код студентске популације у Републици Србији (Универзитет у Београду и Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици као студије случаја)” (Комисија за одбрану: др Јелена Филиповић, др Рада Стијовић, др Михаило Шћепановић и др Станислав Станковић) – приложено у материјалу;
3) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Зорица Јелић, мастер, предала под насловом: ”Presentism as a contemporary hermeneutical approach and presentist interpretations of William Shakespeare’s tragedies” (”Презентизам као савремени херменеутички приступ и презентистичка тумачења трагедија Вилијама Шекспира”) (Комисија: др Зорица Бечановић Николић, др Горан Станивуковић и др Зоран Пауновић) – приложено у материјалу;
Б. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Јелена Тодоровић, мастер, пријавила под насловом: ”Исповједни дискурс и роман позног модернизма (Иво Андрић, Проклета авлија; Владан Десница, Прољеће Ивана Галеба; Меша Селимовић, Дервиш и смрт; Борислав Пекић, Ходочашће Арсенија Његована)” (Ментор: др Михајло Пантић) – приложено у материјалу;
2) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Маријана Богдановић, мастер, пријавила под насловом: ”Застареле фразеолошке јединице у српском језику” (Ментор: др Рајна Драгићевић) – приложено у материјалу;
3) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Бојана Ковачевић Петровић, мастер, пријавила под насловом: ”Трагање са идентитетом у делу Карлоса Фуентеса” (Ментор: др Далибор Солдатић) – приложено у материјалу;
4) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је мр Моника Бала пријавила под насловом: ”Аутобиографски наративи буковинских Мађара у Банату” (Ментор: др Марија Циндори Шинковић) – приложено у материјалу;
5) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Анета Спасојевић, мастер, пријавила под насловом: ”Попридевљавање радног глаголског придева у српском језику (граматичко-семантички и лексикографски аспект)” (Ментор: др Весна Ломпар) – приложено у материјалу;
6) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Јасмина Катински, мастер, пријавила под насловом: ”Етички кодекс и жанр усменог предања” (Ментор: др Немања Радуловић) – приложено у материјалу;
7) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Дивна Петковић, мастер, пријавила под насловом: ”L’alternance modale (indicatif/subjonctif) dans les subordonnées complétives en franҫais” (”Модална алтернација индикатив/субјунктив у зависним комплетивним реченицама у француском језику”) (Ментор: др Веран Станојевић) – приложено у материјалу;
В. ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Данијела Ђорђевић, мастер, предала под насловом: ”Ограде у научним радовима на енглеском и српском језику” (Комисија: др Ивана Трбојевић Милошевић, др Весна Половина и др Зорка Кашић);
2) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Златко Јурић, мастер, предао под насловом: ”Поезија и поетика Новице Тадића” (Комисија: др Предраг Петровић, др Јован Делић и др Драган Хамовић);
3) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Ирена Алексић, мастер, предала под насловом: ”Мултимодалност рекламног дискурса на енглеском и српском језику” (Комисија: др Ивана Трбојевић Милошевић, др Јелена Филиповић и др Зорка Кашић);
4) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Милица Ђуричић, мастер, предала под насловом: ”Критички приступ садржају уџбеника за шпански као страни језик у Србији са аспекта рода” (Комисија: др Јелена Филиповић, др Ана Кузмановић Јовановић и др Сања Маричић);
Г. ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је мр Драгица Ивановић пријавила под насловом: ”Медитеран и љубав у делима Ивана В. Лалића, Јована Христића и Борислава Радовића” (Комисија: др Јован Делић, др Радивоје Микић, др Предраг Петровић и др Драган Хамовић);
2) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је мр Златко Грушановић пријавио под насловом: ”Типови хероја у српској култури и друштву од 1990. до 2000. (српска драма)” (Комисија: др Мило Ломпар, др Горана Раичевић и др Зорица Несторовић);
3) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Драгана Ракић пријавила под насловом: ”Историја читаоница и библиотека Јужнобанатског округа до 1944. године” (Комисија: др Бојан Ђорђевић, др Александар Крстић и др Гордана Стокић Симончић);
4) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Весна Дрљача пријавила под насловом: ”Укључивање метакогнитивних стратегија за учење у макроструктуру уџбеника страног (француског) језика” (Комисија: др Јулијана Вучо, др Јелена Филиповић и др Ана Вујовић);
5) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Михаела Малешевић пријавила под насловом: ”Успјешност препознавања, превођења и употребе фразалних глагола у енглеском језику међу млађим ученицима путем експлицитних инструкција” (Комисија: др Весна Половина, др Наталија Панић Церовић и др Зорка Кашић);
6) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Јованка Калаба, мастер, пријавила под насловом: ”Компаративна анализа пародичних наратива у романима Објава броја 49 Томаса Пинчона и Фама о бициклистима Светислава Басаре” (Комисија: др Зоран Пауновић, др Радојка Вукчевић и др Александра Јовановић);
7) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Кристијан Векоњ, мастер, пријавио под насловом: ”Постапокалиптични обрасци у англо-америчкој књижевности и популарној култури” (Комисија: др Зоран Пауновић, др Александра Јовановић и др Наташа Шофранац);

8. ОДСУСТВА
1) Молба др Ирине Антанасијевић за одобрење одсуства од 16. фебруара до 30. септембра 2017. године ради континуираног научног рада;
2) Молба др Еме Петровић за одобрење одсуства у периоду од 9 – 16. маја 2017. године ради учешћа на Светском конгресу медијавалиста који ће се одржати на Универзитету Kalamazoo, Мичиген, САД;
3) Молба др Снежане Милинковић за одобрење одсуства у периоду од 25. фебруара до 20. априла 2017. године ради боравка по позиву, Visiting Scholar, на Универзитету у Падови;
4) Молба др Весне Крајишник за одобрење одсуства у периоду од 22. јануара до 9. фебруара 2017. године ради бављења научно-истраживачким радом;
5) Молба др Марка Грубачића за одобрење одсуства у периоду 18. априла до 16. маја 2017. године ради студијског боравка у Јапану;

9. АНГАЖОВАЊЕ НАШИХ НАСТАВНИКА НА ДРУГИМ ФАКУЛТЕТИМА

10. КОНКУРС КОД МИНИСТАРСТВА ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

11. ИЗМЕНА ЧЛАНА 2. ПРАВИЛА ДОДЕЉИВАЊА НАГРАДЕ ”ПРОФ. ДР РАДМИЛА МИЛЕНТИЈЕВИЋ”

12. ОБАВЕШТЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ РЕЦЕНЗЕНАТА ЗА МОНОГРАФИЈУ УЧЕЊЕ ДВА СТРАНА ЈЕЗИКА У РАНОМ УЗРАСТУ АУТОРА ДР АЛЕКСАНДРЕ ШУВАКОВИЋ НА ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ У КРАГУЈЕВЦУ

13. ПРЕДЛОГ ДА СЕ ЗА РЕЦЕНЗЕНТА ЗА ХУНГАРИСТИКУ, У ОКВИРУ ПРОЦЕДУРЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ПРИЗНАВАЊА СТРАНИХ ЈАВНИХ ИСПРАВА ПРИ МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА, ИМЕНУЈЕ ПРОФ. ДР МАРИЈА ЦИНДОРИ ШИНКОВИЋ

14. МОЛБА ЗА САГЛАСНОСТ ЗА ПОВРЕМЕНО АНГАЖОВАЊЕ ДОЦ. ДР МИЛИЦЕ МИРИЋ У КОМИСИЈАМА ЗА ОДБРАНУ МАСТЕР РАДОВА ИЗ ОБЛАСТИ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА И ЛИНГВИСТИКЕ

 

Д Е К А Н
ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф. др Љиљана Марковић