II редовнa седницa 2018/2019

II редовна седница Изборног и Наставно-научног већа Филолошког факултета Универзитета у Београду, среда, 31. октобар 2018. године са почетком у 11:00 часова у Сали хероја.

 

ДНЕВНИ РЕД:

 


1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА I РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ИЗБОРНОГ И НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ, ОДРЖАНЕ 31. ОКТОБРА 2018. ГОДИНЕ – приложено у материјалу;

2. ОБАВЕШТЕЊА

3. ИЗБОРИ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА
А. НАСТАВНИКА
1) Једног доцента за ужу научну област Српска књижевност, предмет Српска књижевност 20. века – приложено у материјалу;
2) Једног доцента за ужу научну област Општа књижевност, предмет Историја опште књижевности – приложено у материјалу;
3) Једног доцента за ужу научну област Албанологија, предмет Албански језик и књижевност – приложено у материјалу;
4) Једног доцента за ужу научну област Румунистика, предмет Румунски језик – приложено у материјалу;

Б. САРАДНИКА
1) Једног вишег лектора за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик – приложено у материјалу;
2) Једног вишег лектора за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик – приложено у материјалу;
3) Једног лектора за ужу научну област Недерландистика, предмет Савремени низоземски језик – приложено у материјалу;
4) Једног лектора за ужу научну област Романистика, предмет Француски језик – приложено у материјалу;
5) Једног лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик – приложено у материјалу;

4. РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА И ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈА
1. Једног асистента за ужу научну област Српски језик, предмет Дијалектологија српског језика (Комисија: др Михаило Шћепановић, председник Комисије, др Милош Ковачевић и др Никола Рамић);

5. ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА ЗА ИЗБОРЕ У ЗВАЊА НА НЕМАТИЧНИМ ФАКУЛТЕТИМА
1) Давање мишљења о предлогу за избор др Леонтине Керничан у звање доцента за ужу научну област Страни језик (Енглески језик) на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду – приложено у материјалу;

6. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
А. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Јелена Журић, мастер, предала под насловом: ”Поетика прозе Воје Чолановића” (Комисија за одбрану: др Михајло Пантић, др Радивоје Микић и др Владислава Гордић Петковић) – приложено у материјалу;

Б. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Мирко Шешлак, мастер, пријавио под насловом: ”Привид стварности у романима Филипа К. Дика (Човек у високом дворцу, Марсовско временско исклизнуће, Три стигмате Палмера Елдрича, Сањаају ли андроиди електричне овце?, Убик)” (Ментор: др Корнелије Квас) – приложено у материјалу;
2) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Горан Петровић, мастер, пријавио под насловом: ”Еволуционизам као теоријска основа ране научно-фантастичне имагинације Х. Џ. Велса” (Ментор: др Биљана Дојчиновић) – приложено у материјалу;
3) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Драгана Василијевић, мастер, пријавила под насловом: ”Двојезична настава на српском и руском језику: теоријске основе и критичка анализа” (Ментор: др Јулијана Вучо) – приложено у материјалу;
4) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Наташа Димитријевић, мастер, пријавила под насловом: ”Живот и дело Марине Олењине” (Ментор: др Корнелија Ичин) – приложено у материјалу;
5) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Милена Симић пријавила под насловом: ”Промене у јапанској култури, етичким моделима и правним кодификацијама у периоду Меиђи рестаурације (1868. – 1912.)” (Ментор: др Љиљана Марковић) – приложено у материјалу;
6) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Милица Кривокапић, мастер, пријавила под насловом: ”Медији, интернет и библиотека – улога и место у савременим наставним методама” (Ментор: др Александра Вранеш) – приложено у материјалу;
7) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Ane Ferri, мастер, пријавила под насловом: ”Лудовик Пасквалић бококоторски пјесник XVI вијека” (Ментор: др Славко Петаковић) – приложено у материјалу;
8) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Светлана Стругаревић, мастер, пријавила под насловом: ”Астрономска терминологија и домашај арапске астрономије у Трактату о фиксним звездама (Şuwar al-kawākib aṯ-ṯābita) Абдурахмана Суфија уз превод дела на српски језик” (Ментор: др Анђелка Митровић) – приложено у материјалу;

Б. ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Ана Мандић Ивковић, мастер, предала под насловом: ”Стајнбек и филм” (Комисија: др Радојка Вукчевић, др Зоран Пауновић и др Весна Лопичић);

Г. ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Александра Пауновић, мастер, пријавила под насловом: ”Херменеутика и обликовање душе у лирским дискурсима Иве Андрића” (Комисија: др Александар Јерков, др Светлана Шеатовић и др Часлав Николић);
2) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Бојана Тодић, мастер, пријавила под насловом: ”Именичка партикуларизација у српском језику” (Комисија: др Весна Ломпар, председник Комисије, др Драгана Вељковић Станковић и др Александра Марковић);
3) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Александра Секулић, мастер, пријавила под насловом: ”Искуство рата и поетика промене у поезији српског модернизма (Милош Црњански и Растко Петровић, Станислав Винавер и Душан Васиљев)” (Комисија: др Александар Јерков, др Светлана Шеатовић и др Драган Бошковић);
4) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је мр Вера Петровић пријавила под насловом: ”Дело (1894 – 1915)” (Комисија: др Станислава Бараћ, председник Комисије, др Биљана Андоновски и др Бојан Ђорђевић);
5) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Ана Ђорђевић, мастер, пријавила под насловом: ”Билингвална настава на немачком и српском језику на примеру Прве нишке гимназије Стеван Сремац” (Комисија: др Оливера Дурбаба, др Катарина Завишин и др Нина Половина);
6) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Урош Дакић, мастер, пријавио под насловом: ”Књижевно-историјски приказ институције великог везира у Османском царству на темељу рукописа дела Hadîkatü ‘l-Vüzerâ из Гази Хусрев-бегове библиотеке” (Комисија: др Мирјана Маринковић, др Љиљана Чолић и др Керима Филан);
7) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је мр Ивана Божовић пријавила под насловом: ”Издаваштво Краљевине Југославије и руска емиграција (на примеру издавачке куће ‘Народна просвета’)” (Комисија: др Бобан Ћурић, председник Комисије, др Ана Јаковљевић Радуновић, доцент и др Велимир Илић);
8) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Тамара Љујић, мастер, пријавила под насловом: ”Фигура владара у српској књижевности 18. и 19. века” (Комисија: др Ненад Николић, др Зорица Несторовић и др Мило Ломпар);
9) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Јелена Пухар, мастер, пријавила под насловом: ”Исказивање финалности инфинитивним конструкцијама у савременом италијанском језику” (Комисија: др Мила Самарџић, др Драгана Радојевић и др Данијела Ћоровић);
10) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Никола Радосављевић, мастер, пријавио под насловом: ”Акценатска дублетност именица у савременом српском стандардном језику” (Комисија: др Ана Батас, др Весна Ломпар и др Марина Спасојевић);
11) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Гордана Кустудић, мастер, пријавила под насловом: ”Проблем егзистенцијалног вакуума и могућности спасења у романима Грејема Грина” (Комисија: др Александра Јовановић, председник Комисије, др Радојка Вукчевић и др Александра Вукотић);
12) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Милена Давидовић, мастер, пријавила под насловом: ”Средњовековни ћирилички скрипторијуми на Балкану” (Комисија: др Ирена Шпадијер, др Зорица Витић, др Даница Поповић и др Ђорђе Бубало);

7. ОДСУСТВА
1) Молба др Корнелије Ичин за одобрење одсуства у периоду од 20. фебруара до 20. маја 2019. године ради стручног и научног усавршавања;

8. АНГАЖОВАЊЕ НАСТАВНИКА ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА НА ДРУГИМ ФАКУЛТЕТИМА И НАСТАВНИКА СА ДРУГИХ ФАКУЛТЕТА НА ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ
НАСТАВИЦИ ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА НА ДРУГИМ ФАКУЛТЕТИМА
– др Оливера Дурбаба на ФИЛУМ-у
– Јелена Тричковска, мастер, на Војној академији у Београду

НАСТАВНИЦИ СА ДРУГИХ ФАКУЛТЕТА НА ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ

9. КОНКУРС КОД МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
– молба Катедре за славистику за сагласност за конкурисање код Министарства просвете, науке и технолошког развоја за доделу средстава за организовање научне конференције под насловом ”Московски концептуализам” која ће се одржати у периоду од 23. до 27. октобра 2019. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду

10. САГЛАСНОСТИ
– молба Катедре за германистику за сагласност за организовање конференције у оквиру партнерства са Слободним универзитетом у Берлину на Филолошком факултету Универзитета у Београду 7. и 8. септембра 2019. године
– молба Катедре за германистику за начелну сагласност за организовање летње транслатолошке академије CEPUS-TRANS на Филолошком факултету Универзитета у Београду у септембру 2020. године
– молба Друштва за српски језик и књижевност Србије за сагласност за организовање 60. традиционалног Републичког зимског семинара за наставнике и професоре српског језика и књижевности 1, 2. и 3. фебруара 2019. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду

11. САРАДЊА
– обнова сарадње са Универзитетом у Јени
– са Универзитетом Cankiri Karatekin у Турској

12. ПРОДУЖЕЊЕ РАДНОГ ОДНОСА ПРОФЕСОРИМА КОЈИ СТИЧУ УСЛОВ ЗА ОДЛАЗАКУ ПЕНЗИЈУ (др Јулијана Вучо)

 

Д Е К А Н
ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф. др Љиљана Марковић