III редовна седницa 2016/2017

III редовна седница Изборног и Наставно-научног већа Филолошког факултета Универзитета у Београду, среда, 15. март 2017. године са почетком у 13:00 часова у Сали хероја.

 

ДНЕВНИ РЕД:

 


1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА II РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ИЗБОРНОГ И НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ, ОДРЖАНЕ 21. ДЕЦЕМБРА 2016. ГОДИНЕ – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. јануара 2017. године; Једног редовног професора за ужу научну област Српски језик, предмет Стилистика српског језика – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. јануара 2017. године;
2) Једног редовног професора за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијанска књижевност – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. јануара 2017. године;
3) Једног редовног професора за ужу научну област Англистика, предмет Енглеска књижевност – приложено у материјалу;
4) Једног редовног професора за ужу научну област Српски језик, предмет Методика наставе српског језика и књижевности – приложено у материјалу;
5) Једног редовног професора за ужу научну област Хиспанистика, предмет Шпански језик – приложено у материјалу;
6) Једног ванредног професора за ужу научну област Српски језик, предмет Српски језик као страни – приложено у материјалу за седницу Већа од 21. децембра 2016. године;
7) Једног ванредног професора за ужу научну област Англистика, предмет Студије америчке културе – приложено у материјалу за седницу Већа од 21. децембра 2016. године;
8) Једног ванредног професора за ужу научну област Општа књижевност, предмет Историја опште књижевности – приложено у материјалу за седницу Већа од 21. децембра 2016. године;
9) Једног ванредног професора за ужу научну област Хунгарологија, предмети Мађарска књижевност 5-8 и Теорија и техника превођења 1-2 – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. јануара 2017. године;
10) Једног ванредног професора за ужу научну област Англистика, предмет Енглески језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. јануара 2017. године;
11) Једног ванредног професора за ужу научну област Англистика, предмет Енглески језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. јануара 2017. године;
12) Једног ванредног професора за ужу научну област Англистика, предмет Енглески језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. јануара 2017. године;
13) Једног ванредног професора за ужу научну област Неохеленистика, предмет Балканологија – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. јануара 2017. године;
14) Једног ванредног професора за ужу научну област Јапанологија, предмет Јапански језик и књижевност – приложено у материјалу;
15) Једног ванредног професора за ужу научну област Јапанологија, предмет Јапански језик и књижевност – приложено у материјалу;
16) Једног ванредног професора за ужу научну област Синологија, предмет Кинески језик и књижевност – приложено у материјалу; /a>
17)
Једног ванредног професора за ужу научну област Српски језик, предмет Дијалектологија српског језика – приложено у материјалу;
18) Једног доцента за ужу научну област Романистика, предмет Француски језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 21. децембра 2016. године;
19) Једног доцента за ужу научну област Српски језик, предмет Српски као страни језик – приложено у материјалу;
20) Једног доцента за ужу научну област Синологија, предмет Кинески језик и књижевност – приложено у материјалу;
21) Једног доцента за ужу научну област Неохеленистика, предмет Грчки језик и књижевност – приложено у материјалу;
22) Једног доцента за ужу научну област Полонистика, предмет Пољски језик – приложено у материјалу;
23) ЈЈедног доцента за ужу научну област Бохемистика, предмет Чешка књижевност – приложено у материјалу;
Б. САРАДНИКА
1) Једног асистента за ужу научну област Српски језик, предмет Стилистика српског језика – приложено у материјалу за седницу Већа од 21. децембра 2016. године;
2) Једног асистента за ужу научну област Српски језик, предмет Историја српског језика – приложено у материјалу за седницу Већа од 21. децембра 2016. године;
3) Једног асистента за ужу научну област Арабистика, предмет Арапски језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. јануара 2017. године;
4) Једног асистента за ужу научну област Српски језик, предмет Савремени српски језик – приложено у материјалу;
5) ) Једног асистента за ужу научну област Српски језик, предмет Савремени српски језик – приложено у материјалу;
6) Једног вишег лектора за ужу научну област Полонистика, предмет Пољски језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 21. децембра 2016. године;
7) Једног вишег лектора за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик – приложено у материјалу;
8) Једног вишег лектора за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик – приложено у материјалу;
9) Једног вишег лектора за ужу научну област Хиспанистика, предмет Шпански језик – приложено у материјалу;
10) Једног вишег лектора за ужу научну област Полонистика, предмет Пољски језик – приложено у материјалу;
11) Једног вишег лектора за ужу научну област Полонистика, предмет Пољски језик – приложено у материјалу;
12) Једног вишег лектора за ужу научну област Германистика, предмет Немачки језик – приложено у материјалу;
13) Једног лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик – приложено у материјалу;
14) Једног лектора за ужу научну област Албанологија, предмет Албански језик – приложено у материјалу; – Приговор кандидата Ане Сивачки, мастера, Еде Радоман Перковић, Александре Вучинић, мастера и Раде Пљакић на Извештај Комисије – приложено у материјалу; – Одговор Комисије на приговор – приложено у материјалу;
15) 15) Једног сарадника у настави за ужу научну област Библиотекарство, предмет Историја књиге и библиотека 1-2 – приложено у материјалу;


4. РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА И ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈА
4. РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА И ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈА
1. Једног доцента за ужу научну област Педагошка психологија, предмет Педагошка психологија (Комисија: др Александар Бауцал, др Драгица Павловић Бабић и др Слободанка Антић);
2. Једног асистента за ужу научну област Англистика, предмет Енглески језик (Комисија: др Ненад Томовић, др Ивана Трбојевић Милошевић и др Гордана Кораћ);
3. Једног вишег лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик (Комисија: др Ивана Трбојевић Милошевић, др Ненад Томовић и др Гордана Кораћ);
4. Једног вишег лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик (Комисија: др Милица Спремић, др Јелисавета Милојевић и др Гордана Кораћ);
5. Једног вишег лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик (Комисија: др Катарина Расулић, др Јелена Вујић и др Гордана Кораћ);
6. Једног вишег лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик (Комисија: др Мирјана Даничић, др Јелена Вујић и др Гордана Кораћ);
7. Једног вишег лектора за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијански језик (Комисија: др Јелена Дрљевић, др Саша Модерц и др Данијела Ђоровић);
8. Једног вишег лектора за ужу научну област Украјинистика, предмет Украјински језик (Комисија: др Људмила Поповић др Милена Ивановић и др Јанко Рамач);
9. Једног лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик (Комисија: др Новица Петровић, др Јелена Вујић и др Гордана Кораћ);
10. Једног лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик (Комисија: др Катарина Расулић, др Јелисавета Милојевић и др Гордана Кораћ);
11. Једног лектора за ужу научну област Скандинавистика, предмет Савремени норвешки језик (Комисија: др Софија Биланџија, др Зорица Ковачевић и др Николина Зобеница);
12. Једног лектора за ужу научну област Хиспанистика, предмет Шпански језик (Комисија: др Јелена Рајић, др Анђелка Пејовић и др Анета Тривић);

– Предлози Комисије за план и развој
1. Једног редовног професора за ужу научну област Општа лингвистика, предмет Синтакса и усвајање првог језика (Комисија: др Весна Половина, др Јелена Филиповић и др Зорка Кашић);
2. Једног ванредног професора за ужу научну област Наука о књижевности, предмет Теорија књижевности (Комисија: др Миодраг Лома, др Владимир Бити, др Деан Дуда, др Душан Маринковић и др Корнелије Квас);
3. Једног ванредног професора за ужу научну област Општа лингвистика, предмет Морфологија и социолингвистика (Комисија: др Весна Половина, др Јасмина Московљевић Поповић и др Зорка Кашић);
4. Једног ванредног професора за ужу научну област Општа лингвистика, предмет Фонетика и Фонологија (Комисија: др Весна Половина, др Јасмина Московљевић Поповић и др Зорка Кашић);
5. Једног доцента за ужу научну област Русистика, предмет Руска књижевност (Комисија: др Ирина Антанасијевић, др Ениса Успенски, др Миодраг Сибиновић, др Зоран Божовић и др Снежана Јелесијевић);
6. Једног доцента за ужу научну област Полонистика, предмет Пољски језик (Комисија: др Предраг Пипер, др Верица Копривица и др Марта Бјелетић);
7. Једног доцента за ужу научну област Белорусистика, предмет Белоруски језик и књижевност (Комисија: др Предраг Пипер, др Људмила Поповић и др Миодраг Сибиновић);
8. Једног доцента за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијански језик (Комисија: др Мила Самарџић, др Драгана Радојевић и др Иван Клајн);
9. Једног доцента за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијански језик (Комисија: др Јулијана Вучо, др Саша Модерц и др Данијела Ђоровић);
10. Једног вишег лектора за ужу научну област Скандинавистика, предмет Савремени норвешки језик (Комисија: др Софија Биланџија, др Доријан Хајду и др Даница Марјановић);

5. МОЛБА ЗА ИЗУЗЕЋЕ ИЗ КОМИСИЈЕ
1) Молба проф. др Жарка Бошњаковића да, због болести, буде изузет из Комисије за избор једног асистента за ужу научну област Неохеленистика, предмет Грчка књижевност (уместо проф. др Жарка Бошњаковића предлаже се доц. др Ана Елаковић Ненадовић);

6. ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА ЗА ИЗБОРЕ У ЗВАЊА НА НЕМАТИЧНИМ ФАКУЛТЕТИМА
1) Давање мишљења о предлогу за избор др Зорице Прњат у звање доцента за ужу научну област Енглески језик на Географском факултету Универзитета у Београду – приложено у материјалу за седницу Већа од 21. децембра 2016. године;
2) Давање мишљења о предлогу за избор др Гордане Д. Јакић у звање ванредног професора за ужу научну област Страни језик – Енглески језик на Факултету организационих наука Универзитета у Београду – приложено у материјалу за седницу Већа од 21. децембра 2016. године;
3) Давање мишљења о предлогу за избор др Нине Половине у звање доцента за ужу научну област Немачки језик на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. јануара 2017. године;
4) Давање мишљења о предлогу за избор др Гордане Вуковић Николић у звање ванредног професора за ужу научну област Страни језик струке на Департману за архитектуру Архитектонског факултета Универзитета у Београду – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. јануара 2017. године;
5) Давање мишљења о предлогу за избор др Горана Зељића и др Бојана Милосављевића у звање ванредних професора на предметима из уже научне области Српски језик на Учитељском факултету Универзитета у Београду – приложено у материјалу;

7. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
А. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Данијела Манић предала под насловом: ”Евалуација пројектних задатака у интегрисаном учењу страног језика и садржаја” (Комисија: др Јулијана Вучо, др Јелена Филиповић и др Антонио Лопеш) – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. јануара 2017. године;
2) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Данијела Манић предала под насловом: ”Евалуација пројектних задатака у интегрисаном учењу страног језика и садржаја” (Комисија: др Јулијана Вучо, др Јелена Филиповић и др Антонио Лопеш) – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. јануара 2017. године;
3) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Златко Јурић предао под насловом: ”Поезија и поетика Новице Тадића” (Комисија за одбрану: др Предраг Петровић, др Јован Делић и др Драган Хамовић) – приложено у материјалу;
4) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Милица Стојановић предала под насловом: ”Полипрефиксирани глаголи у српском језику” (Комисија: др Рајна Драгићевић, др Весна Ломпар и др Марина Спасојевић) – приложено у материјалу;
5) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Бранка Младеновић, мастер, предала под насловом: ”Квантификација и егзистенција – проблеми егзистенцијалне квантификације у српском и енглеском језику” (Комисија: др Милош Ковачевић, др Ивана Трбојевић Милошевић и др Мирјана Мишковић Луковић) – приложено у материјалу;
6) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Данијела Љубојевић, мастер, предала под насловом: ”Развој вештине академског писања на енглеском као страном језику помоћу алата за сарадничко учење и оцењивање” (Комисија за одбрану: др Ненад Томовић, др Биљана Мишић Илић и др Цветана Крстев) – приложено у материјалу;
7) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Јелена Бабић Антић предала под насловом: ”Родни стереотипи и језичка средства у функцији формирања родних идеологија деце као читалачке публике романа Џоане Ролинг на енглеском и у преводу на српски језик” (Комисија за одбрану: др Јелена Филиповић, др Ана Кузмановић Јовановић и др Мирјана Лончар Вујновић) – приложено у материјалу;
8) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Милица Ђуричић, мастер, предала под насловом: ”Критички приступ садржају уџбеника за шпански као страни језик у Србији са аспекта рода” (Комисија за одбрану: др Јелена Филиповић, др Ана Кузмановић Јовановић и др Сања Маричић Месаровић) – приложено у материјалу;
Б. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Ивана Зечевић, мастер, пријавила под насловом: ”Irony as a Feature of Postmodernism in the Prose of Julian Barnes” (”Иронија као постмодернистички поступак у прози Џулијана Барнса”) (Ментор: др Зоран Пауновић) – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. јануара 2017. године;
2) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Јелица Рајковић, мастер, пријавила под насловом: ”Еуфонија (де)генерације: улога музике у делима Ијана Макјуана” (Ментор: др Зоран Пауновић) – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. јаунара 2017. године;
3) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Јованка Калаба, мастер, пријавила под насловом: ”Компаративна анализа пародијских наратива у романима Објава броја 49 Томаса Пинчона и Фама о бициклистима Светислава Басаре” (Ментор: др Зоран Пауновић) – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. јануара 2017. године;
4) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Бојана Тешић, мастер, пријавила под насловом: ”Проблем идентитета у драмама Душана Ковачевића” (Ментор: др Зорица Несторовић) – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. јануара 2017. године;
5) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Андреј Бјелаковић, мастер, пријавио под насловом: ”Вокали савременог стандардног британског изговора и њихово усвајање код изворних говорника српског језика ” (Ментор: др Биљана Чубровић) – приложено у материјалу;
6) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Александра Михајловић, мастер, пријавила под насловом: ”Поетика прозе Милке Жицине” (Ментор: др Предраг Петровић) – приложено у материјалу;
7) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Весна Дрљача пријавила под насловом: ”Укључивање метакогнитивних стратегија за учење у макроструктуру уџбеника страног (француског) језика” (Ментор: др Јулијана Вучо) – приложено у материјалу;
8) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је мр Тања Гаев пријавила под насловом: ”Историја рецепције украјинске књижевности у српској култури” (Ментор: др Петар Буњак) – приложено у материјалу;
9) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Владимир Вујошевић пријавио под насловом: ”Готски мотиви у прози Фленери О’Конор” (Ментор: др Радојка Вукчевић) – приложено у материјалу;
10) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Ана Мандић Ивковић, мастер, пријавила под насловом: ”Стајнбек и филм” (Ментор: др Радојка Вукчевић) – приложено у материјалу;
11) ИИзвештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Драгана Ракић пријавила под насловом: ”Историја читаоница и библиотека Јужнобанатског округа до 1944. године” (Ментор: др Бојан Ђорђевић) – приложено у материјалу;
12) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Ивона Радојевић, мастер, пријавила под насловом: ”Деградација цивилизованог човека у романима Вилијама Голдинга” (Ментор: др Зоран Пауновић) – приложено у материјалу;
В. ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Јасна Поповић, мастер, предала под насловом: ”Стратегије учтивости у српском и енглеском језику” (Комисија: др Јелена Филиповић, др Татјана Пауновић и др Ана Кузмановић Јовановић);
2) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Милан Миљковић, мастер, предао под насловом: ”Модерно, популарно и традиционално у поезији часописа Дело (друга серија, 1902-1915)” (Комисија: др Душан Иванић, др Весна Матовић и др Јован Делић);
Г. ОСТАЛО
1) Молба др Драгане Радојичић, научног саветника, за изузеће из Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Ана Милосављевић предала под насловом: ”Културни образац понашања жене у исламском друштву представљен вољом Алаха”;

8. ОДСУСТВА
1) Молба др Ане С. Јовановић за одобрење одсуства у периоду од 10. до 19. јануара 2017. године ради студијског боравка на Хумболт универзитету у Берлину;
2) Молба др Анђелке Пејовић за одобрење одсуства у периоду од 13. до 18. фебруара ради академске посете по позиву на Универзитету Еӧtvӧs Lὀrand у Будимпешти;

9. АНГАЖОВАЊЕ НАШИХ НАСТАВНИКА НА ДРУГИМ ФАКУЛТЕТИМА

10. САРАДЊА

11. ОДОБРЕЊЕ ЗА КОНКУРИСАЊЕ КОД МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА, МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ И МИНИСТАРСТВА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

12. САГЛАСНОСТ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ НАУЧНИХ СКУПОВА И ОБЈАВЉИВАЊЕ НАУЧНИХ ПУБЛИКАЦИЈА

13. ПРЕДЛОГ ПРОФ. ДР МАРИЈЕ ЦИНДОРИ ШИНКОВИЋ ЗА САГЛАСНОСТ ЗА УЧЕШЋЕ ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ НА ПРОЈЕКТУ HUNGARONEST

14. ОСНИВАЊЕ ЦЕНТРА ЗА ТЕРМИНОЛОГИЈУ, ПРЕВОЂЕЊЕ И ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЕ СТУДИЈЕ

15. ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ПРОФЕСОРА ЕМЕРИТУСА

16. ПРЕДЛОГ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ РАДНОГ ОДНОСА ПРОФЕСОРУ КОЈИ ЈЕ СТЕКАО УСЛОВ ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ

17. СТУДЕНТСКА ПИТАЊА

 

Д Е К А Н
ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф. др Љиљана Марковић