III редовнa седницa 2017/2018

III редовна седница Изборног и Наставно-научног већа Филолошког факултета Универзитета у Београду, среда, 24. јануар 2018. године са почетком у 13:00 часова у Сали хероја.

 

ДНЕВНИ РЕД:

 


1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА II РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ИЗБОРНОГ И НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ, ОДРЖАНЕ 27. НОВЕМБРА 2017. ГОДИНЕ – приложено у материјалу;

2. ОБАВЕШТЕЊА

3. ИЗБОРИ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА
А. НАСТАВНИКА
1) Једног редовног професора за ужу научну област Германистика, предмет Немачки језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 16. октобра 2017. годинe;
2) Једног редовног професора за ужу научну област Англистика, предмет Енглески језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 27. новембра 2017. године;
3) Једног ванредног професора за ужу научну област Наука о књижевности, предмет Теорија књижевности – приложено у материјалу за седницу Већа од 3. јула 2017. године;
4) Једног ванредног професора за ужу научну област Германистика, предмет Историја немачког језика – приложено у материјалу за седницу Већа од 3. јула 2017. године;
5) Једног ванредног професора за ужу научну област Општа лингвистика, предмети Морфологија, Социолингвистика – приложено у материјалу за седницу Већа од 18. септембра 2017. године;
6) Једног ванредног професора за ужу научну област Синологија, предмет Кинески језик и књижевност – приложено у материјалу за седницу Већа од 16. октобра 2017. године;
7) Једног ванредног професора за ужу научну област Општа лингвистика, предмети Фонетика и Фонологија – приложено у материјалу за седницу Већа од 27. новембра 2017. године;
Приговор на Извештај Комисије за писање реферата за избор ванредног професора за ужу научну област Општа лингвистика, предмети Фонетика и Фонологија – приложено у материјалу;
Одговор Комисије на Приговор – приложено у материјалу;
8) Једног доцента за ужу научну област Романистика, предмет Француска књижевност – приложено у материјалу за седницу Већа од 27. новембра 2018. године;
9) Једног доцента за ужу научну област Русистика, предмет Руска књижевност – приложено у материјалу за седницу Већа од 27. новембра 2018. године;
10) Једног доцента за ужу научну област Бохемистика, предмет Чешки језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 27. новембра 2017. године;
11) Једног доцента за ужу научну област Англистика, предмет Америчка књижевност – приложено у материјалу за седницу Већа од 27. новембра 2017. године;
12) Једног доцента за ужу научну област Педагошка психологија, предмет Педагошка психологија – приложено у материјалу за седницу Већа од 27. новембра 2017. године;

Б. САРАДНИКА
1) Једног вишег лектора за ужу научну област Арабистика, предмет Арапски језик – приложено у материјалу;
2) Једног лектора за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијански језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 27. новембра 2017. године;
3) Једног лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик – приложено у материјалу;
4) Једног лектора за ужу научну област Германистика, предмет Немачки језик – приложено у материјалу;
5) Једног лектора за ужу научну област Германистика, предмет Немачки језик – приложено у материјалу;
6) Једног сарадника у настави за ужу научну област Неохеленистика, предмет Грчки језик и књижевност – приложено у материјалу за седницу Већа од 27. новембра 2017. године;
7) Једног сарадника у настави за ужу научну област Палеославистика, предмети Старословенски језик и Упоредна граматика словенских језика – приложено у материјалу;
8) Једног сарадника у настави за ужу научну област Неохеленистика, предмет Грчки језик и књижевност – приложено у материјалу;

4. РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА И ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈА
1. Једног ванредног професора за ужу научну област Туркологија, предмет Турски језик и књижевност (Комисија: др Мирјана Теодосијевић, др Љиљана Марковић и др Октај Ахмед);
2. Једног асистента за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик (Комисија: др Ксенија Кончаревић, др Јелена Гинић и др Радослава Трнавац);
3. Једног асистента за ужу научну област Недерландистика, предмет Холандски језик (Комисија: др Јелица Новаковић Лопушина, др Смиља Срдић и др Хилде Ван Беле);
4. Једног вишег лектора за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијански језик (Комисија: др Катарина Завишин, др Саша Модерц и др Данијела Ђоровић);
5. Једног вишег лектора за ужу научну област Арабистика, предмет Арапски језик (Комисија: др Дарко Танасковић, др Анђелка Митровић и др Ема Петровић);
6. Једног вишег лектора за ужу научну област Хиспанистика, предмет Шпански језик (Комисија: др Анђелка Пејовић, др Ана Јовановић и др Анета Тривић);
6. Једног лектора за ужу научну област Бугаристика, предмет Бугарски језик (Комисија: др Стана Смиљковић, др Мариана Алексић и др Милан Стакић);
7. Једног лектора за ужу научну област Недерландистика, предмет Савремени низоземски језик (Комисија: др Јелица Новаковић Лопушина, др Душан Глишовић и др Хилде Бан Беле);

– Предлози Комисије за план и развој
1. Једног редовног професора за ужу научну област Наука о књижевности, предмет Античке поетике (Комисија: др Миодраг Лома, др Јован Делић, др Зоран Живковић, др Новица Милић и др Александар Илић);
2. Једног редовног професора за ужу научну област Германистика, предмет Немачка књижевност (Комисија: др Слободан Грубачић, др Јосип Бабић и др Миодраг Лома);
3. Једног ванредног професора за ужу научну област Бугаристика, предмет Бугарски језик (Комисија: др Милан Стакић, др Даринка Гортан Премк, др Рајна Драгићевић, др Вања Станишић и др Срето Танасић);

5. ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА ЗА ИЗБОРЕ У ЗВАЊА НА НЕМАТИЧНИМ ФАКУЛТЕТИМА
1) Давање мишљења о предлогу за избор др Александре Гојков Рајић у звање ванредног професора за ужу научну област Немачки језик на Учитељском факултету Универзитета у Београду – приложено у материјалу за седницу Већа од 3. јула 2017. године;
2) Давање мишљења о предлогу за избор др Иване Кнежевић у звање ванредног професора за ужу научну област Страни језик струке (теологије) за предмет Енглески језик на Православном богословском факултету Универзитета у Београду – приложено у материјалу за седницу Већа од 27. новембра 2017. године;
3) Давање мишљења о предлогу за избор др Данијеле Ђорђевић у звање и на радно место доцента за ужу научну област Стручни језик (предмет Енглески језик) на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду – приложено у материјалу;

6. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
А. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Нина Аксић, мастер, предала под насловом: ”Културне институције (библиотеке, архиви, музеји) и културне манифестације у Новом Пазару од 1945. до 1991. године: архивско-музеолошки, документалистички и културолошки приступ” (Комисија за одрану: др Бојан Ђорђевић, др Ема Петровић, др Александра Павићевић и др Гордана Стокић Симончић) – приложено у материјалу;
2) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Јелена Анђелковић, мастер, предала под насловом: ”Терминологија менаџмента – у прилог развоју терминолошке и језичке политике и планирања” (Комисија за одбрану: др Јелена Филиповић, др Мирјана Даничић и др Гордана Јакић) – приложено у материјалу;
3) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Владимир Јерковић, мастер, предао под насловом: ”Голуб: илустровани лист за српску младеж са сликама 1879-1913. (библиографија листа Голуб)” (Комисија за одбрану: др Александра Вранеш, др Драгана Грујић и др Стана Смиљковић) – приложено у материјалу;
4) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Ирина Ковачевић, мастер, предала под насловом: ”Употреба архетипских структура у прози Џејмса Џојса” (Комисија за одбрану: др Зоран Пауновић, др Александра Јовановић и др Аријана Лубурић Цвијановић) – приложено у материјалу;
5) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Милица Голубовић Тасевска, мастер, предала под насловом: ”Елементи егзотичног у романима Пјера Лотија” (Комисија: Љиљана Марковић, др Данијела Костадиновић Красић и др Мирјана Павловић) – приложено у материјалу;
6) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Наташа Росандић предала под насловом: ”Митолошке животиње пореклом са Истока у средњовековним рукописима бастијарима” (Комисија за одбрану: др Љиљана Марковић, др Марко Грубачић и др Владимир Мако) – приложено у материјалу;

Б. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је мр Снежана Ненезић пријавила под насловом: ”Огласи у међуратној српској периодици” (Ментор: др Марија Циндори Шинковић) – приложено у материјалу;
2) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Јелена Радовановић, мастер, пријавила под насловом: ”Фразеологизми са религијском компонентом у руском и српском језику” (Ментор: др Ксенија Кончаревић) – приложено у материјалу;
3) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Марина Младеновић, мастер, пријавила под насловом: ”Рукописне збирке народних приповедака у Етнографској збирци САНУ до 1914. године” (Ментор: др Немања Радуловић) – приложено у материјалу;
4) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Марина Марчета, мастер, пријавила под насловом: ”Нација разума и(ли) жеље: песништво Симе Милутиновића Сарајлије и Јована Стерије Поповића” (Ментор: др Тихомир Брајовић) – приложено у материјалу;
5) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Миљана Јовановић пријавила под насловом: ”Паидеја и писменост: одраз усменог и писменог” (Ментор: др Ана Елаковић Ненадовић) – приложено у материјалу;
6) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Драгана Ђурић, мастер, пријавила под насловом: ”Дани у недељи у фолклору Јужних и Источних Словена” (Ментор: др Бошко Сувајџић) – приложено у материјалу;
7) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Јулија Шапић, мастер, пријавила под насловом: ”Просторни фрагментизатори у руском језику у поређењу са српским” (Ментор: др Предраг Пипер) – приложено у материјалу;
8) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Мирослава Нинковић, мастер, пријавила под насловом: ”Унутрашњи сукоби јунака у романима Љубавник лејди Четерли, Заљубљене жене и Синови и љубавници, Дејвида Х. Лоренса” (Ментор: др Наташа Шофранац) – приложено у материјалу;
9) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Јелена Деспотовић, мастер, пријавила под насловом: ”Симбол змаја у светлу културног идентитета Кине” (Ментор: др Радосав Пушић) – приложено у материјалу;
10) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Сара Комосар, мастер, пријавила под насловом: ”Лингвокултуролошка анализа три боје Кине (црвена, жута, бела) са освртом на chenqyu идиоме” (Ментор: др Радосав Пушић) – приложено у материјалу;

В. ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Ведран Цвијановић, мастер, предао под насловом: ”Критичка анализа рецепције стваралаштва Јохана Георга Хамана у новијој англосаксонској критици” (Комисија: др Миодраг Лома, др Слободан Грубачић и др Новица Петровић);
2) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Иван Књижар, мастер, предао под насловом: ”Лингвистички детектори пресупозиције у разговорном дискурсу” (Комисија: др Весна Половина, др Јасмина Московљевић Поповић, др Зорка Кашић и др Миливој Алановић);
3) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Бранко Вранеш, мастер, предао под насловом: ”Крај модерног: витешки идеал у обликовању савременог српског и светског романа” (Комисија: др Јован Делић, др Слободан Грубачић, др Александар Јерков, др Предраг Петровић и др Дејвид Дамрош);
4) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Ксенија Вуловић, мастер, предала под насловом: ”Наратив љубави у романима Хулиа Кортасара и Милорада Павића” (Комисија: др Весна Дицков, др Александар Јерков, др Кринка Видаковић Петров и др Дејвид Дамрош);
5) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Јелена Митровић, мастер, предала под насловом: ”Електронски језички ресурси и алати за обраду српског језика и њихово унапређивање путем модела групне расподеле рада” (Комисија: др Цветана Крстев, др Александра Вранеш и др Ранка Станковић);
6) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Михаела Малешевић, мастер, предала под насловом: ”Усвајање и настава енглеских фразалних глагола у основној школи” (Комисија: др Весна Половина, др Мелина Николић и др Јулијана Вучо);
7) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Јелена Кусовац предала под насловом: ”Концептуална уметност Павла Пеперштејна” (Комисија: др Корнелија Ичин, др Игор Смирнов, др Томаш Гланц, др Вадим Рудњев и др Сабине Хенсген);

Г. ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Ања Прентић, мастер, пријавила под насловом: ”Модели мушко-женских интеракција у делима домаћих аутора лектире старијих разреда основне школе” (Комисија: др Јелена Филиповић, др Биљана Дојчиновић и др Ивана Спасић);
2) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Михајло Божовић, мастер, пријавио под насловом: ”Исламизација Анадолије у народним наративима 12, 13. и 14. века” (Комисија: др Мирјана Маринковић, др Ема Миљковић и др Александар Крстић);
3) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Соња Манојловић, мастер, пријавила под насловом: ”Из лексике Гаврила Стефановића Венцловића. Недељна слова од Ускрса до Педесетице у Мачу духовом” (Комисија: др Виктор Савић, др Александар Лома и др Јасмина Грковић Мејџор);
4) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Сања Рафаиловић пријавила под насловом: ”Elements of Popular Culture in the Plays of Harold Pinter” (”Елементи популарне културе у драмском стваралаштву Харолда Пинтера”) (Комисија: др Наташа Шофранац, др Зоран Пауновић и др Радојка Вукчевић);
5) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Марија Опачић, мастер, пријавила под насловом: ”Категорија социјативности у руском и српском језику” (Комисија: др Предраг Пипер, др Биљана Марић и др Јелена Гинић);
6) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Дина Томић Анић, мастер, пријавила под насловом: ”Градивне именице у савременом српском језику” (Комисија: др Весна Ломпар, др Рајна Драгићевић и др Марина Спасојевић);
7) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Милица Божић Синчук, мастер, пријавила под насловом: ”Ономастичка слика и њена дијалекатска подлога у књижевном делу Борисава Станковића” (Комисија: др Михаило Шћапановић, др Милош Ковачевић и др Јованка Радић);
8) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је мр Јасмина Николић пријавила под насловом: ”Културни модел нације и превођење народне поезије: шпанске и српске народне песме у британском романтизму” (Комисија: др Зоран Пауновић (председник Комисије), др Желимир Вукашиновић и др Томислав Лонгиновић);
9) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Ивана Којић, мастер, пријавила под насловом: ”Конгрес руских емигрантских новинара и писаца у Београду 1928: узроци и последице” (Комисија: др Корнелија Ичин, др Бобан Ћурић и др Драгиња Рамадански);
10) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Ирена Имамовић, мастер, пријавила под насловом: ”Хипокористици у енглеском и српском језику” (Комисија: др Ивана Трбојевић Милошевић, др Ненад Томовић и др Светлана Стојић);
11) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Василиса Шљивар, мастер, пријавила под насловом: ”Языковая картина мира в прозе Владимира Казакова” (”Језичка слика света у прози Владимира Казакова”) (Комисија: др Корнелија Ичин, др Олга Бурењина и др Петар Бојанић);

7. ОДСУСТВА
1) Молба Марије Митровић за одобрење одсуства у периоду од 1. фебруара до 31. јула 2018. године ради обављања истраживања за докторску дисертацију на Универзитету у Падови;

8. АНГАЖОВАЊЕ НАШИХ НАСТАВНИКА НА ДРУГИМ ФАКУЛТЕТИМА
– др Миодраг Вукчевић на Филозофском факултету Пале Универзитета у Источном Сарајеву
– др Анђелка Пејовић, др Јелена Рајић и др Ивани Вучини Симовић на Филолошко-уметничком факултету Универзитета у Крагујевцу
– др Желимир Вукашиновић на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву

9. КОНКУРС КОД МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
– за одржавање међународне научне конференције која ће бити организована у сарадњи Филолошког факултета Универзитета у Београду и Филолошког факултета у Валони (Република Албанија), 7. и 8. децембар 2018. године
– за одржавање међународне научне конференције под насловом ”Француске студије данас” која ће се одржати 9. и 10. новембра 2018. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду
– за одржавање и усвајање програма рада 48. Међународног састанка слависта у Вукове дане који ће се одржати од 13. до 16. септембра 2018. године и

10. САГЛАСНОСТИ
– сагласност за организовање Другог међународног конгреса наставе језика (ICOTEL) који би се одржао 21. и 22. јуна 2018. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду у сарадњи са Универзитетом Сакарја и Универзитетом Истанбул Меденијет из Турске
– сагласност за одржавање 59. традиционлног Републичког зимског семинара за наставнике и професоре српског језика и књижевности 8,9. и 10. фебруара 2018. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду

11. САРАДЊА
– са универзитетима Сакарја и Истанбул Меденијет из Турске
– са Универзитетом Николе Коперника у Торуњу (Пољска)
– са Универзитетом Gabriele d’Annunzio, Chieti у Пескари

12. ПРЕДЛОГ КАТЕДРЕ ЗА БИБЛИОТЕКАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ ДА СТУДИЈСКИ ПРОФИЛ КАТЕДРЕ У ОКВИРУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ЈКК ОД СЛЕДЕЋЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ НОСИ НАЗИВ БИБЛИОТЕКАРСТВО И ИНФОРМАТИКА СА СТРАНИМ ЈЕЗИКОМ

13. ИМЕНОВАЊЕ ДОЦ. ДР БОБАНА ЋУРИЋА ЗА ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ ПРОФ. ДР РАДМИЛА МИЛЕНТИЈЕВИЋ, УМЕСТО МР ВУКОСАВЕ ЂАПА ИВЕТИЋ

14. ИНИЦИЈАТИВА ПРОФ. ДР ЗОРАНА ЖИВКОВИЋА ДА ГА ВЕЋЕ ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ, У СВОЈСТВУ ПИСЦА, ПРЕДЛОЖИ ОДЕЉЕЊУ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ КАО КАНДИДАТА ЗА ДОПИСНОГ ЧЛАНА САНУ – приложено у материјалу;

 

Д Е К А Н
ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф. др Љиљана Марковић