IV редовнa седницa 2016/2017

IV редовна седница Изборног и Наставно-научног већа Филолошког факултета Универзитета у Београду, среда, 19. април 2017. године са почетком у 13:00 часова у Сали хероја.

 

ДНЕВНИ РЕД:

 


1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА III РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ИЗБОРНОГ И НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ, ОДРЖАНЕ 15. МАРТА 2017. ГОДИНЕ – приложено у материјалу;

2. ОБАВЕШТЕЊА
Проф. др Слободан Грубачић за своје научне заслуге добио je награду за научна истраживања која носи Хумболтово име (Alexander von Humboldt – Preis), Election for the Research Award, Bamberg 1995. Ова награда се додељује “за изузетна научна достигнућа у области културне и духовне историје”.

3. ИЗБОРИ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА
А. НАСТАВНИКА
1) Једног редовног професора за ужу научну област Српски језик, предмет Стилистика српског језика – приложено у материјалу за седницу Већа од 21. децембра 2016. године;
2) Једног редовног професора за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијанска књижевност – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. јануара 2017. године;
3) Једног редовног професора за ужу научну област Англистика, предмет Енглеска књижевност – приложено у материјалу за седницу Већа од 15. марта 2017. године;
4) Једног редовног професора за ужу научну област Српски језик, предмет Методика наставе српског језика и књижевности – приложено у материјалу за седницу Већа од 15. марта 2017. године;
5) Једног редовног професора за ужу научну област Хиспанистика, предмет Шпански језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 15. марта 2017. године;
6) Једног ванредног професора за ужу научну област Српски језик, предмет Српски језик као страни – приложено у материјалу за седницу Већа од 21. децембра 2016. године;
7) Једног ванредног професора за ужу научну област Англистика, предмет Студије америчке културе – приложено у материјалу за седницу Већа од 21. децембра 2016. године;
8) Једног ванредног професора за ужу научну област Општа књижевност, предмет Историја опште књижевности – приложено у материјалу за седницу Већа од 21. децембра 2016. године;
9) Једног ванредног професора за ужу научну област Хунгарологија, предмети Мађарска књижевност 5-8 и Теорија и техника превођења 1-2 – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. јануара 2017. године;
10) Једног ванредног професора за ужу научну област Англистика, предмет Енглески језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. јануара 2017. године;
11) Једног ванредног професора за ужу научну област Англистика, предмет Енглески језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. јануара 2017. године;
12) Једног ванредног професора за ужу научну област Англистика, предмет Енглески језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. јануара 2017. године;
13) Једног ванредног професора за ужу научну област Неохеленистика, предмет Балканологија – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. јануара 2017. године;
14) Једног ванредног професора за ужу научну област Јапанологија, предмет Јапански језик и књижевност – приложено у материјалу за седницу Већа од 15. марта 2017. године;
15) Једног ванредног професора за ужу научну област Јапанологија, предмет Јапански језик и књижевност – приложено у материјалу за седницу Већа од 15. марта 2017. године;
16) Једног ванредног професора за ужу научну област Синологија, предмет Кинески језик и књижевност – приложено у материјалу за седницу Већа од 15. марта 2017 године;
17) Једног ванредног професора за ужу научну област Српски језик, предмет Дијалектологија српског језика – приложено у материјалу за седницу Већа од 15. марта 2017. године;
18) Једног ванредног професора за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијански језик – приложено у материјалу;
19) Једног доцента за ужу научну област Романистика, предмет Француски језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 21. децембра 2016. године;
20) Једног доцента за ужу научну област Српски језик, предмет Српски као страни језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 15. марта 2017. године;
21) Једног доцента за ужу научну област Синологија, предмет Кинески језик и књижевност – приложено у материјалу за седницу Већа од 15. марта 2017. године;
22) Једног доцента за ужу научну област Неохеленистика, предмет Грчки језик и књижевност – приложено у материјалу за седницу Већа од 15. марта 2017. године;
23) Једног доцента за ужу научну област Полонистика, предмет Пољски језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 15. марта 2017. године;
24) Једног доцента за ужу научну област Бохемистика, предмет Чешка књижевност – приложено у материјалу за седницу Већа од 15. марта 2017. године;
25) Једног доцента за ужу научну област Германистика, предмет Немачка књижевност – приложено у материјалу;
26) Једног доцента за ужу научну област Арабистика, предмет Арапска књижевност и арапски језик – приложено у материјалу;
27) Једног доцента за ужу научну област Српска књижевност, предмет Методика наставе књижевности и српског језика – приложено у материјалу;
Б. САРАДНИКА
1) Једног асистента за ужу научну област Романистика, предмет Француска књижевност – приложено у материјалу;

4. РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА И ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈА
1.Једног доцента за ужу научну област Педагошка психологија, предмет Педагошка психологија (Комисија: др Александар Бауцал, др Драгица Павловић Бабић и др Слободанка Антић);
– Предлози Комисије за план и развој
1. Једног редовног професора за ужу научну област Општа лингвистика, предмет Синтакса и усвајање првог језика (Комисија: др Весна Половина, др Јелена Филиповић и др Зорка Кашић);
2. Једног редовног професора за ужу научну област Англистика, предмет Енглески језик (Комисија: др Јелена Вујић, др Твртко Прћић и др Татјана Пауновић);
3. Једног ванредног професора за ужу научну област Наука о књижевности, предмет Теорија књижевности (Комисија: др Миодраг Лома, др Владимир Бити, др Деан Дуда, др Душан Маринковић и др Корнелије Квас);
4. Једног ванредног професора за ужу научну област Општа лингвистика, предмет Морфологија и социолингвистика (Комисија: др Весна Половина, др Јасмина Московљевић Поповић и др Зорка Кашић);
5. Једног ванредног професора за ужу научну област Општа лингвистика, предмет Фонетика и Фонологија (Комисија: др Весна Половина, др Јасмина Московљевић Поповић и др Зорка Кашић);
6. Једног доцента за ужу научну област Русистика, предмет Руска књижевност (Комисија: др Ирина Антанасијевић, др Ениса Успенски, др Миодраг Сибиновић, др Зоран Божовић и др Снежана Јелесијевић);
7. Једног доцента за ужу научну област Полонистика, предмет Пољски језик (Комисија: др Предраг Пипер, др Верица Копривица и др Марта Бјелетић);
8. Једног доцента за ужу научну област Белорусистика, предмет Белоруски језик и књижевност (Комисија: др Предраг Пипер, др Људмила Поповић и др Миодраг Сибиновић);
9. Једног доцента за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијански језик (Комисија: др Мила Самарџић, др Драгана Радојевић и др Иван Клајн);
10. Једног доцента за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијански језик (Комисија: др Јулијана Вучо, др Саша Модерц и др Данијела Ђоровић);
11. Једног доцента за ужу научну област Општа књижевност, предмет Историја опште књижевности (Комисија: др Биљана Дојчиновић, др Јован Попов и др Томислав Павловић);
12. Једног доцента за ужу научну област Романистика, предмет Француска књижевност (Комисија: др Милица Винавер Ковић, др Марија Џунић Дрињаковић и др Јелена Новаковић);
13. Једног доцента за ужу научну област Англистика, предмет Америчка књижевност (Комисија: др Радојка Вукчевић, др Сергеј Мацура и др Владислава Гордић Петковић);

5. ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА ЗА ИЗБОРЕ У ЗВАЊА НА НЕМАТИЧНИМ ФАКУЛТЕТИМА
1) Давање мишљења о предлогу за избор др Зорице Прњат у звање доцента за ужу научну област Енглески језик на Географском факултету Универзитета у Београду – приложено у материјалу за седницу Већа од 21. децембра 2016. године;
2) Давање мишљења о предлогу за избор др Гордане Д. Јакић у звање ванредног професора за ужу научну област Страни језик – Енглески језик на Факултету организационих наука Универзитета у Београду – приложено у материјалу за седницу Већа од 21. децембра 2016. године;
3) Давање мишљења о предлогу за избор др Нине Половине у звање доцента за ужу научну област Немачки језик на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. јануара 2017. године;
4) Давање мишљења о предлогу за избор др Горана Зељића и др Бојана Милосављевића у звање ванредних професора на предметима из уже научне области Српски језик на Учитељском факултету Универзитета у Београду – приложено у материјалу;

6. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
А. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Милан Миљковић, мастер, предао под насловом: ”Модерно, популарно и традиционално у поезији часописа Дело (друга серија, 1902-1915)” (Комисија за одбрану: др Душан Иванић, др Весна Матовић и др Јован Делић) – приложено у материјалу;
2) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Данијела Ђорђевић, мастер, предала под насловом: ”Ограде у научним радовима на енглеском и српском језику” (Комисија за одбрану: др Ивана Трбојевић Милошевић, др Весна Половина и др Зорка Кашић) – приложено у материјалу;
3) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Ирена Алексић, мастер, предала под насловом: ”Мултимодалност рекламног дискурса на енглеском и српском језику” (Комисија за одбрану: др Ивана Трбојевић Милошевић, др Јелена Филиповић и др Зорка Кашић) – приложено у материјалу;
Б. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је мр Златко Грушановић пријавио под насловом: ”Типови хероја у српској култури и друштву од 1990. до 2000. (српска драма)” (Ментор: др Мило Ломпар) – приложено у материјалу;
2) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Јасмина Радојичић, мастер, пријавила под насловом: ”Малограђанин у романима Дошљаци Милутина Ускоковића, Госпођица Иве Андрића и Ходочашће Арсенија Његована Борислава Пекића” (Ментор: др Тања Поповић) – приложено у материјалу;
3) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Томислав Матић, мастер, пријавио под насловом: ”Функције реда речи у делу Јоакима Вујића” (Ментор: др Милош Ковачевић) – приложено у материјалу;
4) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је мр Персида Лазаревић пријавила под насловом: ”Тршћански културни круг и Јужни Словени” (Ментор: др Душан Иванић) – приложено у материјалу;
5) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је мр Милица Лаличић пријавила под насловом: ”Однос простора и идентитета у прози Вирџиније Вулф” (Ментор: др Зоран Пауновић) – приложено у материјалу;
6) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Данило Алексић, мастер, пријавио под насловом: ”Категорија аниматности и форма акузатива у српском језику” (Ментор: др Весна Ломпар) – приложено у материјалу;
В. ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Стефан Стојановић, мастер, предао под насловом: ”Функционално-стемантичко поље перфективности у руском и српском језику” (Комисија: др Људмила Поповић, др Предраг Пипер и др Дојчић Војводић);
2) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Артеа Панајотовић предала под насловом: ”Једноставност, природност, слобода и неизрецивост: даоизам у делу Урсуле Ле Гвин” (Комисија: др Новица Петровић, др Радосав Пушић и др Томислав Павловић);
3) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Татјана Чикара, мастер, предала под насловом: ”Евиденцијалност и епистемичка модалност: епистемички модални опрератови као носиоци евиденцијалних значења у енглеском и српском језику” (Комисија: др Ивана Трбојевић Милошевић, др Катарина Расулић и др Зорка Кашић);
4) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Жана Кнежевић предала под насловом: ”Савремени трендови у настави и учењу енглеског као језика струке у области информационох технологија” (Комисија: др Ивана Трбојевић Милошевић, др Ненад Томовић и др Надежда Стојковић);
5) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Катарина Лазић, мастер, предала под насловом: ”Учестали лексички спојеви у енглеском језику биотехничке струке: Корпусна анализа радова изворних и неизворних говорника” (Комисија: др Маја Миличевић Петровић, др Весна Половина и др Данијела Ђоровић);
6) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Ана Сивачки, мастер, предала под насловом: ”Фразеологизми с конституентом соматског порекла у албанском језику и њихови преводни еквиваленти у српском” (Комисија: др Предраг Мутавџић, др Мерима Кријези, др Вања Станишић и др Душан Батаковић);
7) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Јелена Јанковић предала под насловом: ”Етимологија у часопису Наш језик” (Комисија: др Александар Милановић, др Александар Лома и др Вања Станишић);
8) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Биљана Андоновски, мастер, предала под насловом: ”Поетика надреалистичног (анти)романа у српској књижевности и европском контексту” (Комисија: др Александар Јерков, др Весна Матовић, др Станислава Бараћ и др Предраг Петровић);
9) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Јованка Милошевић, мастер, предала под насловом: ”Синтаксички и семантички статус адвербијалних допуна у српском језику” (Комисија: др Милош Ковачевић, др Миланка Бабић и др Ивана Лазић Коњик);
10) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Милица Витаз предала под насловом: ”Утицај лудичких активности на учење енглеског језика као страног на академском нивоу и ставови студената о њиховом коришћењу” (Комисија: др Ненад Томовић, др Ивана Трбојевић Милошевић и др Јелена Врањешевић);
11) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Бојана Ђорђевић предала под насловом: ”Израда основа формалне граматике српског језика употребом метаграматике” (Комисија: др Цветана Крстев, др Гордана Павловић Лажетић и др Балша Стипчевић);
12) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Вишња Вишњевац, мастер, предала под насловом: ”Систем глаголских облика у староруском у поређењу са савременим српским и руским књижевним језиком” (Комисија: др Радмило Маројевић, др Александар Милановић и др Јелена Бојовић);
13) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Владимир Ђурић, мастер, предао под насловом: ”Стваралаштво српских списатељица прве половине ХХ века у контексту француске књижевности и културе” (Комисија: др Зорица Бечановић Николић, др Биљана Дојчиновић, др Милица Винавер Ковић и др Магдалена Кох);
14) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Кристијан Олах, мастер, предао под насловом: ”Књижевнотеоријско дело Николе Милошевића” (Комисија: др Мило Ломпар, др Јован Попов, др Ненад Николић и др Горана Раичевић);
15) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Неда Мандић, мастер, предала под насловом: ”Егзистенцијално трагање, апсурд и херменеутика наде у прозном делу Томаса Пинчона” (Комисија: др Радојка Вукчевић, др Ива Драшкић Вићановић и др Весна Лопичић);
16) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Софија Немет, мастер, предала под насловом: ”Брак и родне улоге у романима Излет на пучину и Госпођа Даловеј Вирџиније Вулф” (Комисија: др Биљана Дојчиновић, др Зоран Пауновић, др Владислава Гордић Петковић и др Ана Коларић);
17) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Горан Коруновић, мастер, предао под насловом: ”Статус лирског субјекта у јужнословенским књижевностима (1970-1980)” (Комисија: др Тихомир Брајовић, др Михајло Пантић и др Твртко Вуковић);
18) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Наташа Ристивојевић Рајковић предала под насловом: ”Лексичко-семантичка анализа глагола са основним значењем ”ударити” у норвешком и српском језику: констрастивна анализа” (Комисија: др Зорица Ковачевић, др Софија Биланџија, др Рајна Драгићевић и др Зорка Кашић);
19) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Невена Тољага предала под насловом: ”Креативне радионице у школској библиотеци” (Комисија: др Љиљана Бајић, др Александра Вранеш и др Данијела Костадиновић);
20) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Милица Динић Маринковић предала под насловом: ”Обим и структура вокабулара уџбеника за други циклус обавезног образовања” (Комисија: др Јасмина Московљевић Поповић, др Маја Миличевић Петровић, др Ивана Степановић Илић и др Весна Половина);
21) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Мина Ђурић, мастер, предала под насловом: ”Модернизација српске прозе 20. века у односу на стваралачку рецепцију књижевног дела Џејмса Џојса” (Комисија: др Јован Делић, др Зоран Пауновић, др Александар Јерков, др Предраг Петровић и др Ивана Ђурић Пауновић);
22) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Ивана Љубеновић, мастер, предала под насловом: ”Стереотипизација Афроамериканаца у популарној култури двадесетог века” (Комисија: др Зоран Пауновић, др Радојка Вукчевић, др Александра Јовановић и др Бојана Вујин);
23) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Ливија Екмеџић предала под насловом: ”Драмско дело Љубомира Симовића у контексту савремене српске књижевности” (Комисија: др Радивоје Микић, др Миливој Ненин и др Милан Алексић);
24) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Liliana Karina Alanis Flores, master, предала под насловом: “La ironía como medio lingüístico de argumentación en la obra ensayística de Octavio Paz“ (”Иронија као лингвистичко средство аргументације у есејистичким делима Октавија Паза”) (Комисија: др Јелена Рајић, др Анђелка Пејовић и др Тибор Берта);
25) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Ана Милосављевић, мастер, предала под насловом: ”Културни образац понашања жене у исламском друштву представљен вољом Алаха” (Комисија: др Александар Петровић, др Ема Петровић и др Војислав Станимировић);
26) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Драгана Цвијовић, мастер, предала под насловом: ”Збирне именице у савременом српском језику” (Комисија: др Рајна Драгићевић, др Весна Ломпар и др Владан Јовановић);
27) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Анка Рађеновић предала под насловом: ”Индикатив претерита у грчком и српском језику” (Комисија: др Милена Јовановић, др Предраг Мутавџић, др Весна Крајишник и др Костас Канакис);
28) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертација коју је Маја Николић, мастер, предала под насловом: ”Ограде у политичким интервјуима на енглеском и српском језику” (Комисија: др Ивана Трбојевић Милошевић, др Мелина Николић и др Зорка Кашић);
29) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Саша Марјановић предао под насловом: ”Поредбене фраземе с компонентом comme/као у француском и српском језику” (Комисија: др Михаило Поповић, др Драгана Мршевић Радовић, др Рајна Драгићевић и др Драгана Дробњак);
30) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Жељко Степановић предао под насловом: ”Етимолошко гнездо прасловенског глагола *berǫ, *bьrati у српском језику” (Комисија: др Вања Станишић, др Марта Бјелетић и др Снежана Вучковић);
31) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Мирјана Адамовић предала под насловом: ”Придеви са просторним значењем у савременом руском књижевном језику у поређењу са српским” (Комисија: др Предраг Пипер, др Срето Танасић и др Биљана Марић);
32) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Данијела Радоњић предала под насловом: ”Кулинарска лексика у савременом српском књижевном језику” (Комисија: др Рајна Драгићевић, др Јелена Јовановић Симић и др Марија Ђинђић);
33) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Данка Синадиновић предала под насловом: ”Језички аспекти интеракције лекара и пацијента у енглеском и српском језику” (Комисија: др Весна Половина, др Јасмина Московљевић Поповић и др Софија Мићић Кандијаш);

Г. ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Стефани Миљковић, мастер, пријавила под насловом: ”Фонетске и творбене карактеристике жаргонизама у турском језику са освртом на лексикографију” (Комисија: др Ксенија Ајкут, др Мирјана Теодосијевић и др Надија Реброња);
2) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Гордана Недељков, мастер, пријавила под насловом: ”Библиотеке и култура читања” (Комисија: др Александра Вранеш, др Гордана Ђоковић, др Данијела Костадиновић и др Љиљана Марковић);
3) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је мр Сања Антонић пријавила под насловом: ”Цитатна анализа као метода вредновања научног рада истраживача из Србије у периоду од 2000. до 2016. године” (Комисија: др Драгана Грујић, др Гордана Ђоковић и др Данијела Костадиновић);
4) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Мирјана Вучковић, мастер, пријавила под насловом: ”Сусрет са Другим у научнофантастичним делима Урсуле Ле Гвин” (Комисија: др Новица Петровић, др Радојка Вукчевић и др Томислав Павловић);
7. ОДСУСТВА
1) Молба др Љиљане Ђурић за одобрење одсуства у периоду од 10. до 31. јуна 2017. године раду студијског боравка у иностранству;
2) Молба др Жељка Ђурића за одобрење одсуства у периоду од 10. до 31. јуна 2017. године ради студијског боравка у иностранству;
3) Молба др Предрага Мутавџића за одобрење одсуства у периоду од 23. до 29. априла 2017. године ради учешћа на научном скупу на Државном универзитету Ломоносов у Москву;
4) Молба др Снежане Калинић за одобрење одсуства у периоду од 5. до 12. јула 2017. године ради учешћа на годишњем научном скупу ACLA на Универзитету у Утрехту;
5) Молба Јелене Матић за одобрење одсуства у периоду од 15. априла до 2. маја 2017. године ради прикупљања грађе за докторат у Великој Британији;
6) Молба др Биљане Дојчиновић за одобрење одсуства у периоду од 6. до 24. октобра 2017. године ради студијског боравка у Индији;
7) Молба др Анђелке Пејовић за одобрење одсуства од 29. јуна до 25. августа 2017. године ради истраживачког боравка на Универзитету у Ла Лагуни (Шпанија, Канарска острва) и учешћа на конференцији;
8) Молба др Мила Ломпара за одобрење одсуства у периоду од 26. априла до 10. маја 2017. године ради држања више предавања по позиву српских књижевних удружења у Канади;
9) Молба др Милице Винавер Ковић за одобрење одсуства у периоду од 16. до 30. априла 2017. године ради боравка на Универзитету Тулуз 2 – Жан Жорес у Тулузу, у оквиру Еразмус+ програма мобилности;
10) Молба др Ане Кузмановић Јовановић за одобрење одсуства у периоду од 14. до 20. маја 2017. године ради боравка у Лисабону у оквиру Еразмус+ програма мобилности;
11) Молба Саше Марјановића за одобрење одсуства у периоду од 5. до 30. јуна 2017. године ради студијског боравка на Универзитету Тулиз – Жан Жорес у Француској;

8. АНГАЖОВАЊЕ НАШИХ НАСТАВНИКА НА ДРУГИМ ФАКУЛТЕТИМА

9. САРАДЊА СА

– Универзитетом у Техерану, Иран
– Универзитетом Неошија, Индија
– Универзитетом у Исфахану
– Универзитетским колеџом у Даблину
– Одсеком за гостујуће предаваче при Министарству спољних послова и спољне трговине Мађарске

10. САГЛАСНОСТИ

11. ПРОДУЖЕЊЕ РАДНОГ ОДНОСА ПРОФЕСОРУ КОЈИ ОДЛАЗИ У ПЕНЗИЈУ

 

Д Е К А Н
ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф. др Љиљана Марковић