IV редовна седницa 2015/2016

IV редовна седница Изборног и Наставно-научног већа Филолошког факултета Универзитета у Београду, петак, 29. јануар 2016. године са почетком у 12 часова у Сали 11.

 

ДНЕВНИ РЕД:

 


1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА III РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ИЗБОРНОГ И НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА, ОДРЖАНЕ 23. ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ – приложено у материјалу;

2. ОБАВЕШТЕЊА

3. ИЗБОРИ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА
А. НАСТАВНИКА
1) Једног редовног професора за ужу научну област Српска књижевност, предмет Српска књижевност 20. века – приложено у материјалу;
2) Једног ванредног професора за ужу научну област Хиспанистика, предмет Шпански језик – приложено у материјалу;
3) Једног доцента за ужу научну област Бохемистика, предмет Чешки језик – приложено у материјалу;
Б. САРАДНИКА
1) Једног лектора за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијански језик – приложено у материјалу;

4. РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА И ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈА
– Предлози Комисије за план и развој;

5. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
А. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Јована Шаљић предала под насловом: ”Од конфесије ка идентитету (муслиманско питање у Србији 1878-1912)” (Комисија за одбрану: др Дарко Танасковић, др Славенко Терзић, др Ема Миљковић и др Љиљана Чолић) – приложено у материјалу;
2) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Марија Гичић Пуслојић, мастер, предала под насловом: ”Mythopoetic Imaginarium of J. R. R. Tolkien” (”Митолошко-поетички имагинаријум Џ. Р. Р. Толкина”) (Комисија за одбрану: др Зоран Пауновић, др Александра Јовановић и др Бојана Вујин) – приложено у материјалу;
3) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Недељка Перишић, мастер, предала под насловом: ”Поетика прозе Момчила Настасијевића” (Комисија за одбрану: др Јован Делић, др Душан Иванић, др Роберт Ходел, др Ирена Шпадијер и др Александар Милановић) – приложено у материјалу;
4) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Јелена Јанићијевић предала под насловом: ”Проблем идентитета у постмодернистичком енглеском роману, у одабраним делима Џулијана Барнса, Ијана Макјуана, Грејема Свифта и Мартина Ејмиса” (Комисија за одбрану: др Зоран Пауновић, др Александра Јовановић и др Ивана Ђурић Пауновић) – приложено у материјалу;
5) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Тамара Вукомановић предала под насловом: ”Лингвистичка анализа ваздухопловне терминологије у енглеском језику” (Комисија за одбрану: др Смиљка Стојановић, др Јулијана Вучо и др Ненад Томовић) – приложено у материјалу;
Б. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРАТАЦИЈЕ
1) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је мр Јасмина Нектаријевић пријавила под насловом: ”Фаустовски дуализам и родна проблематика у роману ‘Im Stein’ Клеменса Мајера. Искуства друштвене транзиције између етике и естетике” (Ментор: др Миодраг Вукчевића) – приложено у материјалу;
2) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је мр Maša Polillo пријавила под насловом: ”Антиподни женски ликови у бајкама Граће Грим и Вука Караџића” (Ментор: др Миодраг Вукчевић) – приложено у материјалу;
3) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Natascha Kovačević Turksoy, мастер, пријавила под насловом: ”Фразеологизми у делу Азиза Несина на корпусу збирки хумористичких прича Mizah Hikâyeleri” (Ментор: др Ксенија Ајкут) – приложено у материјалу;
4) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Марко Божовић, мастер, пријавио под насловом: ”Настава писма у јапанском језику Л2: когнитивна и социолингвистичка анализа” (Ментор: др Љиљана Марковић) – приложено у материјалу;
В. ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Јелена Милинковић, мастер, предала под насловом: ”Женска књижевност у часопису Мисао (1919-1937)” (Комисија: др Биљана Дојчиновић, др Гордана Стокић Симончић и др Станислава Бараћ);
2) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Јана Алексић, мастер, предала под насловом: ”Милан Кашанин као тумач нове српске књижевности” (Комисија: др Радивоје Микић, др Милан Радуловић и др Милан Алексић);
3) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Ана Голубовић предала под насловом: ”Библиографије из области лингвистике у научној периодици XIX и XX века” (Комисија: др Александра Вранеш, др Предраг Пипер и др Душан Иванић);
Г. ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Mirjana Rewston, мастер, пријавила под насловом: ”Улога легенди о вили Banshee у културолошком формирању Келта у Ирској и њене паралеле са општесловенским легендама о вили Русалки” (Комисија: др Љиљана Марковић, др Љиљана Бајић, др Зоран Пауновић и др Данијела Мишић);
2) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Горан Павловић, мастер, пријавио под насловом: ”Поетика простора у делу Милоша Црњанског” (Комисија: др Радивоје Микић, др Милан Алексић и др Слађана Јаћимовић);
3) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Андријана Јанковић, мастер, пријавила под насловом: ”Мотив сусрета с мртвима у српској и италијанској књижевности деветнаестог и двадесетог века (на примерима Луиђија Пирандела, Едуарда де Филипа, Антонија Табукија, Симе Матавуља, Бранислава Нушића, Исидоре Секулић, Бобе Благојевић, Душана Ковачевића)” (Комисија: др Душица Тодоровић, др Жељко Ђурић и др Зорица Несторовић);
4) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Наташа Дамљановић пријавила под насловом: ”Просторни идентитет у романима Ханифа Курејшиа” (Комисија: др Александра Јовановић, др Радојка Вукчевић и др Зоран Пауновић);

6. САРАДЊА

8. АНГАЖОВАЊE НАСТАВНИКА

9. ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР ДР ДАЛИБОРА СОЛДАТИЋА, РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА У ПЕНЗИЈИ, У ЗВАЊЕ ПРОФЕСОРА ЕМЕРИТУСА

10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БРОЈУ СТУДЕНАТА КОЈИ ЋЕ СЕ УПИСАТИ НА ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТУ ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ НА СВЕ ВРСТЕ И НИВОЕ СТУДИЈА

 

Д Е К А Н
ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф. др Александра Вранеш