IV редовнa седницa 2017/2018

IV редовна седница Изборног и Наставно-научног већа Филолошког факултета Универзитета у Београду, среда, 07. март 2018. године са почетком у 13:00 часова у Сали хероја.

 

ДНЕВНИ РЕД:

 


1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА III РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ИЗБОРНОГ И НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ, ОДРЖАНЕ 24. ЈАНУАРА 2018. ГОДИНЕ – приложено у материјалу;

2. ОБАВЕШТЕЊА

3. ЕВИДЕНТИРАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР РЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

4. ИЗБОРИ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА
А. НАСТАВНИКА
1) Једног редовног професора за ужу научну област Германистика, предмет Немачки језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 16. октобра 2017. године;
2) Једног редовног професора за ужу научну област Англистика, предмет Енглески језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 27. новембра 2017. године;
3) Једног доцента за ужу научну област Српска књижевност, предмет Српска књижевност 20. века – приложено у материјалу;
4) Једног доцента за ужу научну област Српска књижевност, предмет Књижевност од ренесансе до рационализма – приложено у материјалУ;
5) Једног доцента за ужу научну област Српска књижевност, предмет Преглед јужнословенских књижевности – приложено у материјалу;
6) Једног доцента за ужу научну област Хунгарологија, предмет Мађарски језик и књижевност – приложено у материјалу;

Б. САРАДНИКА
1) Једног вишег лектора за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик – приложено у материјалу;

5. РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА И ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈА
1. Једног доцента за ужу научну област Русистика, предмет Руска књижевност (Комисија: др Томислав Јовановић, др Ирина Антанасијевић и др Зоран Ранковић);
2. Једног доцента за ужу научну област Украјинистика, предмет Украјински језик (Комисија: др Људмила Поповић, др Предраг Пипер и др Срето Танасић);
3. Једног доцента за ужу научну област Синологија, предмет Кинески језик и књижевност (Комисија: др Радосав Пушић, др Анђелка Митровић и др Милан Вукомановић);
4. Једног асистента за ужу научну област Општа лингвистика, предмети Општа лингвистика 1 (Фонетика) и Општа лингвистика 2 (Фонологија) (Комисија: др Весна Половина, др Јасмина Московљевић Поповић и др Зорка Кашић);

– Предлози Комисије за план и развој
1. Једног редовног професора за ужу научну област Наука о књижевности, предмет Античке поетике (Комисија: др Миодраг Лома, др Јован Делић, др Зоран Живковић, др Новица Милић и др Александар Илић);
2. Једног редовног професора за ужу научну област Германистика, предмет Немачка књижевност (Комисија: др Слободан Грубачић, др Јосип Бабић и др Миодраг Лома);
3. Једног редовног професора за ужу научну област Палеославистика, предмети Упоредна граматика словенских језик и Развој писма (Комисија: др Милан Стакић, др Јелена Јовановић Симић и др Јасмина Грковић Мејџор);

6. ПРОМЕНА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ЈЕДНОГ ВИШЕГ ЛЕКТОРА ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ АРАБИСТИКА, ПРЕДМЕТ АРАПСКИ ЈЕЗИК (уместо др Дарка Танасковића, именује се др Снежана Петровић, научни саветник);

7. ИЗБОР У НАУЧНО ЗВАЊЕ ВАН ФАКУЛТЕТА
1) Извештај Комисије за избор др Лидије Неранџић Чанде у научно звање научног сарадника – приложено у материјалу;

8. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
А. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Јелена Кусовац предала под насловом: ”Концептуална уметност Павла Пеперштејна” (Комисија за одбрану: др Корнелија Ичин, др Игор Смирнов, др Томаш Гланц, др Сабине Хенсген и др Вадим Рудњев) – приложено у материјалу;
2) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Бранко Вранеш, мастер, предао под насловом: ”Крај модерног: витешки идеал у обликовању савременог српског и светског романа” (Комисија за одбрану: др Јован Делић, др Слободан Грубачић, др Александар Јерков, др Предраг Петровић и др Дејвид Дамрош) – приложено у материјалу;
3) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Ксенија Вуловић, мастер, предала под насловом: ”Наратив љубави у романима Хулија Кортасара и Милорада Павића” (Комисија за одбрану: др Весна Дицков, др Александар Јерков, др Кринка Видаковић Петров и др Дејвид Дамрош) – приложено у материјалу;
4) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Ивана Ковач Барет предала под насловом: ”Урбана социолингвистика: стратегије учтивости у усменој интеракцији урбане популације града Санто Доминга, Доминиканска Република” (Комисија за одбрану: др Јелена Филиповић, др Ивана Вучина Симовић и др Сања Маричић Месаровић) – приложено у материјалу;

Б. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Дина Томић Анић, мастер, пријавила под насловом: ”Градивне именице у савременом српском језику” (Ментор: др Весна Ломпар) – приложено у материјалу;
2) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Младен Ћирић пријавио под насловом: ”Језичке идеологије у женској бразилској дијаспори у Србији: интердисциплинарна перспектива” (Ментор: др Ана Кузмановић Јовановић) – приложено у материјалу;
3) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Саша Савић, мастер, пријавио под насловом: ”Етнолингвистичка виталност српске заједнице у Западној Аустралији” (Ментор: др Јелена Филиповића);
4) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Василиса Шљивар, мастер, пријавила пода насловом: ”Языковая картина мира в прозе Владимира Казакова” (”Језичка слика света у прози Владимира Казакова”) (Ментор: др Корнелија Ичин) – приложено у материјалу;
5) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Ивана Којић, мастер, пријавила под насловом: ”Конгрес руских емигрантских новинара и писаца у Београду 1928: узроци и последице” (Ментор: др Корнелија Ичин) – приложено у материјалу;
6) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Снежана Драшковић, мастер, пријавила под насловом: ”Интеракција наставник-ученик и усмени дискурс у учионици енглеског језика” (Ментор: др Јелена Филиповић) – приложено у материјалу;
7) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Ивана Георгијев, мастер, пријавила под насловом: ”Когнитивни културни модели: ‘љубав’ у српским и шпанским паремијама” (Ментор: др Јелена Филиповић) – приложено у материјалу;
8) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Марија Опачић, мастер, пријавила под насловом: ”Категорија социјативности у руском и српском језику” (Ментор: др Предраг Пипер) – приложено у материјалу;
9) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Сања Рафаиловић пријавила под насловом: ”Елементи популарне културе у драмском стваралаштву Харолда Пинтера” (Ментор: др Наташа Шофранац) – приложено у материјалу;
10) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Селма Слезовић, мастер, пријавила под насловом: ”Проблем женског наратива и идентитета у америчком и бошњачком роману, у издвојеним делима Тони Морисон, Линде Хоган и Бисере Боскаило” (Ментор: др Наташа Шофранац) – приложено у материјалу;
11) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је мр Јасмина Николић пријавила под насловом: ”Културни модел нације и превођење народне поезије: шпанске и српске народне песме у британском романтизму” (Ментор: др Јелена Филиповић) – приложено у материјалу;
12) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Соња Манојловић, мастер, пријавила под насловом: ”Из лексике Гаврила Стефановића Венцловића. Недељна слова од Ускрса до Педесетнице у Мачу духовном” (Ментор: др Виктор Савић) – приложено у материјалу;

В. ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Драгана Станковић, мастер, предала под насловом: ”Говор врањске деце предшколског и школског узраста – социолингвистички приступ” (Комисија: др Првослав Радић, др Драгана Вељковић Станковић и др Марина Јуришић);
2) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Милица Иносављевић Вучетић, мастер, предала под насловом: ”Шпанске теме у југословенској књижевној периодици тридесетих година двадесетог века на српскохрватском говорном подручју” (Комисија: др Јасна Стојановић, др Александар Јерков и др Ивана Лончар);
3) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Ненад Благојевић, мастер, предао под насловом: ”Исток и Запад у стваралаштву Виктора Пељевина” (Комисија: др Корнелија Ичин, др Јасмина Војводић, др Петар Бојанић);
4) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Бојана Гледић, мастер, предала под насловом: ”Хибридни идентитет у романима Грејама Свифта и Ханифа Курејшија” (Комисија: др Зоран Пауновић, др Александра Јовановић и др Аријана Лубирић Цвијановић);
5) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Maurizio Barbi, master, предао под насловом: ”Neologismi e neosemie nel vocabolario Zingarelli: un confronto sincronico tra la Decima edizione (1970) e la ristampa della Dodicesima edizione (2015)” (”Неологизми и неосемија у речнику Цингарели: синхронијско поређење Десетог издања (1970.) и Дванаестог, поновљеног издања (2015.))” (Комисија: др Саша Модерц, др Данијела Ђоровић и др Невена Цековић);
6) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Биљана Ђурашиновић, мастер, предала под насловом: ”Јавне библиотеке у Србији 1919-1941: практични и теријски доменти” (Комисија: др Гордана Стокић Симончић, др Живко Вучковић и др Бојан Ђорђевић);

Г. ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Неда Понс пријавила под насловом: ”Етнојезички идентитет сефардске заједнице на интернету” (Комисија: др Ивана Вучина Симовић, др Јелена Ердељан и др Јелена Филиповић);
2) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Милена Милинковић, мастер, пријавила под насловом: ”Развој библиотечких и језичких ресурса за организовање и проналажење информација о просторном планирању” (Комисија: др Цветана Крстев, др Милош Утвић и др Ранка Станковић);
3) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Оља Васиљева, мастер, пријавила под насловом: ”Есеји песника српског неосимболизма” (Комисија: др Радивоје Микић, др Милан Алексић и др Александар Јовановић);
4) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Снежана Милић пријавила под насловом: ”Стилистика фигуративних израза у основној школи” (Комисија: др Милош Ковачевић, др Вељко Брборић и др Милка Николић);
5) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Ивана Јовановић пријавила под насловом: ”Лингвистичка и стилистичка истраживања медиолошких родова и врста” (Комисија: др Милош Ковачевић, др Милка Николић и др Александра Вранеш);
6) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Драгица Мирковић, мастер, пријавила под насловом: ”Фикција и истина у Бањановом Ходочасниковом путовању” (Комисија: др Зоран Пауновић, др Милица Спремић Кончар и др Александра Јовановић);
7) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Игор Цвијановић пријавио под насловом: ”Трансгресивни елементи у поетици Ника Кејва” (Комисија: др Александра Јовановић, председник Комисије, др Радојка Вукчевић и др Бојана Вујин);
8) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Драгиша Вукотић пријавио под насловом: ”Цјеложивотно образовање наставника страних језика у формалним образованим системима” (Комисија: др Јелена Филиповић, председник Комисије, др Оливера Дурбаба и др Татјана Пауновић);
9) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Вања Јекић, мастер, пријавила под насловом: ”Поезија Љубомира Симовића” (Комисија: др Радивоје Микић, др Милан Алексић и др Александар Јовановић);
10) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Светлана Алексић, мастер, пријавила под насловом: ”Дела Јасунари Кавабате, Казуа Ишигура и Харуки Мурикамија и њихов допринос међукултурној комунакацији Јапана и Србије” (Комисија: др Љиљана Марковић, др Марина Јовић Ђаловић, dr Kiyomitsu Yui, dr Joseph Haldane i dr Yoneyuki Sugita);
11) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Горан Петровић, мастер, пријавио под насловом: ”Еволуционизам као теоријска основа ране научно-фантастичне имагинације Х. Џ. Велса” (Комисија: др Биљана Дојчиновић, др Бојан Јовић и др Александра Вукотић);
12) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Дејана Оцић пријавила под насловом: ”Рукописна заоставштина Жарка Видовића” (Комсија: др Александра Вранеш, др Богдан Лубардић и др Милош Ковић);
13) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Селена Трифуновић Ћапин пријавила под насловом: ”Стилистика књижевних и музичких дела инспирисаних Косовом и Метохијом” (Комисија: др Милош Ковачевић, др Весна Пено и др Бошко Сувајџић)
14) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Ана Петровић Дакић пријавила под насловом: ”Бербалне асоцијације и когнитивни развој ученика основне школе” (Комисија: др Рајна Драгићевић, др Јасмина Московљевић Поповић и др Бојана Милосављевић);
15) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Милена Симић пријавила под насловом: ”Промене у јапанској култури, етичким моделима и правним кодификацијама у периоду Меиђи рестаурације (1868 – 1912)” (Комисија: др Љиљана Марковић, др Марина Јовић Ђаловић, др Сима Аврамовић и dr Kiyomitsu Yui);
16) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Сава Поповић пријавио под насловом: ”Modernity in Japan and Serbia in the second half of tne 19 Century” (”Почеци модерности у Јапану и Србији крајем 19. века”) (Комисија: др Љиљана Марковић, др Марина Јовић Ђаловић, dr Keiichi Kubo, dr Kiyomitsu Yui i dr Joseph Haldane);
17) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Хедина Сијерчић, мастер, пријавила под насловом: ”Језик и књижевност Рома у преводу на Западном Балкану: поезија у аутопреводу” (Комисија: др Јелена Филиповић, председник Комисија, др Јелена Вујић и др Игор Лакић);

9. ОДСУСТВА
1) Молба Жељка Донића за одобрење одсуства у периоду од 1. до 31. марта 2018. године због завршетка докторске дисертације;
2) Молба др Адријане Марчетић за одобрење једногодишњег одсуства у школској 2018/2019. години ради континуираног научног рада;
3) Молба Иване Милојевић, мастера, за одобрење одсуства у периоду од 20. марта до 20. јуна 2018. године ради коришћења стипендије Еразмус+ програма на Универзитету у Гранади;
4) Молба Жељке Јанковић за одобрење одсуства у периоду од 31. марта до 27. јуна 2018. године ради коришћења стипендије ”Eugen Ionescu” у Румунији;

10. АНГАЖОВАЊЕ НАШИХ НАСТАВНИКА НА ДРУГИМ ФАКУЛТЕТИМА
– др Оливера Дурбаба на Факултету за економију, финансије и администрацију у Београду
11. МОЛБА КСЕНИЈЕ ВУЛОВИЋ, МАСТЕРА, ЗА САГЛАСНОСТ ЗА УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ НАУЧНОМ ПРОЈЕКТУ Cultural Intellectuals, Artistic Creation and Cultural Policies of Eastern and South-Eastern Europe and Latin America (CULTEX-EE-LA)

12. ПРОДУЖЕЊЕ РАДНОГ ОДНОСА ПРОФЕСОРУ КОЈИ ЈЕ СТЕКАО УСЛОВ ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ

13. САРАДЊА
– са Археолошким институтом у Београду

14. ПРОМЕНА ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАН И РАЗВОЈ, УМЕСТО ПРОФ. ДР ЉИЉАНЕ ЈУХАС ГЕОРГИЈЕВСКИ, КОЈА ЈЕ ОТИШЛА У ПЕНЗИЈУ, ПРЕДЛАЖЕ СЕ ПРОФ. ДР ЗОНА МРКАЉ

15. СТУДЕНТСКА ПИТАЊА

 

Д Е К А Н
ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф. др Љиљана Марковић