IX редовна седницa 2015/2016

IX редовна седница Изборног и Наставно-научног већа Филолошког факултета Универзитета у Београду, среда, 01. јуна 2016. године са почетком у 18 часова у Сали 11.

 

ДНЕВНИ РЕД:

 


1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА
1) Усвајање записника са VII редовне седнице Наставно-научног већа одржане 20. априла 2016. године – приложено у материјалу;
2) Усвајање записника са VIII редовне седнице Изборног и Наставно-научног већа одржане 27. априла 2016. године;

2. ОБАВЕШТЕЊА

3. ИЗБОР НАСТАВНИКА
1) Једног доцента за ужу научну област Англистика, предмет Енглески језик, приложено у материјалу;

4. РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА И ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈА
1) Једног асистента за ужу научну област Општа књижевност, предмет Историја опште књижевности (Комисија: …);
2) Једног асистента за ужу научну област Романистика, предмет Француска књижевност (Комисија: др Милица Винавер Ковић, др Марија Џунић Дрињаковић и др Татјана Самарџија Грек);
3) Једног вишег лектора за ужу научну област Полонистика, предмет Пољски језик (Комисија: др Петар Буњак, др Верица Копривица и др Марта Бјелетић);
4) Једног вишег лектора за ужу научну област Синологија, предмет Кинески језик (Комисија: др Радосав Пушић, др Анђелка Митровић и др Милан Вукомановић);
5) Једног лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик (Комисија: др Јелена Вујић, др Катарина Расулић и др Гордана Кораћ);
6) Једног лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик (Комисија: др Мирјана Даничић, др Ненад Томовић и др Гордана Кораћ);

5. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
А. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Драгана Недељковић предала под насловом: ”Синтаксички и семантички параметри у разумевању говора код учења енглеског језика као страног” (Комисија за одбрану: др Смиљка Стојановић, др Јулијана Вучо и др Ненад Томовић) – приложено у материјалу;
2) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Бранислава Личен предала под насловом: ”Историја и политика у романима Нејдин Гордимер” (Комисија за одбрану: др Радојка Вукчевић, др Весна Лопичић и др Александра Јовановић) – приложено у материјалу;
3) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Владимир Димитријевић предао под насловом: ”Владимир Вујић као књижевник, критичар и полемичар у контексту књижевних процеса између два светска рата” (Комисија за одбрану: др Јован Делић, др Милан Радуловић и др Драган Хамовић) – приложено у материјалу;
4) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Михаило Зечевић предао под насловом: ”Елементи гротеске у дјелима Миодрага Булатовића, Борислава Пекића и Милорада Павића – сличности и разлике” (Комисија за одбрану: др Јован Делић, др Слободан Грубачић и др Предраг Петровић) – приложено у материјалу;
5) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Душица Филиповић предала под насловом: ”Поетика динамичког идентитета у делима Милоша Црњанског: однос путописно –мемоарског и драмског према романескном” (Комисија за одбрану: др Јован Делић, др Горана Раичевић и др Предраг Петровић) – приложено у материјалу;
6) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Весна Трипковић-Самарџић предала под насловом: ”Америчка драма на филму: Тенеси Вилијамс” (Комисија: др Радојка Вукчевић, др Зоран Пауновић и др Весна Лопичић) – приложено у материјалу;
7) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Мирјана Стакић Савковић предала под насловом: ”Стручно путовање као стваралачка активност у настави књижевности” (Комисија за одбрану: др Зона Мркаљ, др Зорица Несторовић и др Бранка Јакшић Провчи) – приложено у материјалу;
8) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Гордана Јелић предала под насловом: ”Лингвистичка обележја и дискурсна структура кратких порука у мобилној телефонији” (Комисија за одбрану: др Весна Половина, др Наталија Панић Церовски и др Зорка Кашић) – приложено у материјалу;
9) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Соња Радојевић Секуловић предала под насловом: ”Урок, благослов и клетва у лирско-епској народној поезији” (Комисија за одбрану: др Бошко Сувајџић, др Валентина Питулић и др Соња Петровић) – приложено у материјалу;
10) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Ивана Кочевски предала под насловом: ”Тумачење простора у прози Михала Ајваза” (Комисија за одбрану: др Корнелија Ичин, др Александра Корда Петровић, др Нада Поповић Перишић, др Петар Бојанић и др Бобан Ћурић) – приложено у материјалу;
11) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је mr Meysun Gharaibeh Simonović предала под насловом: ”Језик дијалога у арапском роману” (Комисија за одбрану: др Дарко Танасковић, др Анђелка Митровић и др Ема Миљковић) – приложено у материјалу;
12) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Слободанка Шаренац предала под насловом: ”Поетика прозе Горана Петровића” (Комисија за одбрану: др Јован Делић, др Александар Јерков и др Бојан Јовић) – приложено у материјалу;
13) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Милијана Симоновић предала под насловом: ”Уметничка и поетичка кохерентност и сродност дела Растка Петровића и Саве Шумановића” (Комисија за одбрану: др Јован Делић, др Лидија Мереник и др Бојан Јовић) – приложено у материјалу;
14) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Тамара Јововић, мастер, предала под насловом: ”Афро-америчке књижевнице из угла афро-америчког црног феминизма: Зора Нил Херстон, Елис Вокер и Тони Морисон) – приложено у материјалу;
15) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Јелена Добриловић Драговић предала под насловом: ”Модел за изградњу система квалитета у специјалним библиотекама” (Комисија за одбрану: др Гордана Стокић Симончић, др Жељко Вучковић и др Горан Младеновић) – приложено у материјалу;
16) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Владан Бајчета, мастер, предао под насловом: ”Књижевно дјело Борислава Михајловића Михиза” (Комисија за одбрану: др Михајло Пантић, др Радивоје Микић и др Милан Радуловић) – приложено у материјалу;
17) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Драгана Радошевић предала под насловом: ”Слике америчког југа у делима Виљема Фокнера” (Комисија за одбрану: др Радојка Вукчевић, др Весна Лопичић и др Биљана Дојчиновић) – приложено у материјалу;
18) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Наташа Станковић Шошо предала под насловом: ”Књижевно дело Бранислава Нишића у настави” (Комисија за одбрану: др Љиљана Бајић, др Драгана Вељковић Станковић, др Оливера Радуловић и др Зона Мркаљ) – приложено у материјалу;
19) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Александра Вукотић предала под насловом: ”Историја и фикција у романима Дона ДеЛила” (Комисија за одбрану: др Зоран Пауновић, др Радојка Вукчевић, др Александра Јовановић и др Владислава Гордић Петковић) – приложено у материјалу;
20) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Карла Селихар предала под насловом: ”Српске читаонице у Војводини до 1918. године” (Комисија за одбрану: др Гордана Стокић Симончић, др Жељко Вучковић и др Борјанка Трајковић) – приложено у материјалу;
21) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Наташа Анђелковић предала под насловом: ”Однос карневализације и обликовања идентитета у Другој књизи Сеоба и Дневнику о Чарнојевићу Милоша Црњанског и европски контекст” (Комисија за одбрану: др Александар Јерков, др Зоран Пауновић, др Жељко Ђурић и др Игор Перишић) – приложено у материјалу;
22) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Жарка Свирчев, мастер, предала под насловом: ”Винаверов допринос компаратистици” (Комисија за одбрану: др Радивоје Микић, др Гојко Тешић и др Милан Алексић) – приложено у материјалу;
Б. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Тијана Кукић, мастер, пријавила под насловом: ”Семантичко-прагматичка анализа италијанског члана и његови еквиваленти у српском језику из перспективе референцијалности” (Ментор: др Саша Модерц) – приложено у материјалу;
2) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Maurizio Barbi, мастер, пријавио под насловом: ”Neologismi e neosemie nel vocabolario Zingarelli: un confronto sincronico tra la Decima edizione (1970) e la ristampa della Dodicesima edizione (2015)” (Ментор: др Саша Модерц) – приложено у материјалу;
3) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Ана Стевановић, мастер, пријавила под насловом: ”Преиспитивање жанровских образаца у српској лирици авангардног и неоавангардног опредељења” (Ментор: др Тихомир Брајовић) – приложено у материјалу;
4) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Рок Бозовичар пријавио под насловом: ”Пост-југословенско сећање: књижевност и транзиција од Сарајевског Марлбора до Сарајева, плана града” (Ментор: др Адријана Марчетић) – приложено у материјалу;
В. ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Драган Ђорђевић предао под насловом: ”Идеје концептуалне уметности у савременој српској књижевности (1960-2010)” (Комисија: др Александра Јерков, др Михајло Пантић и др Лидија Мереник);
2) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Лидија Неранџић Чанда предала под насловом: ”Модификатори девербативних именица” (Комисија: др Борко Ковачевић, др Весна Половина, др Бранислав Ивановић и др Жарко Бошњаковић);
Г. ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Аница Крсмановић пријавила под насловом: ”Предиктори постигнућа у учењу енглеског језика код студената нефилолошких студија у Србији” (Комисија: др Ненад Томовић, др Јулијана Вучо и др Јелена Врањешевић);
2) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Марко Аврамовић, мастер, пријавио под насловом: ”Поезија Александра Ристовића у контексту српског песништва друге половине двадесетог века” (Комисија: др Јован Делић, др Светлана Шеатовић Димитријевић, др Драган Хамовић и др Предраг Петровић);
3) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Наташа Кљајић, мастер, пријавила под насловом: ”Књижевност за децу и младе у предметној настави Српског језика у старијим разредима основне школе” (Комисија: др Зона Мркаљ, др Милан Алексић и др Снежана Марковић);
Г. ОСТАЛО
1) Молба др Корнелије Ичин и др Ирине Антанасијевић за ослобођење чланства у Комисији за преглед и оцену докторске дисертације која је мр Ани Јаковљевић Радуновић одобрена под насловом: ”Циклуси приповедака Владимира Фјодоровича Одојевског”и предлог нових чланова Комисије (др Снежана Јелесијевић, др Миодраг Сибиновић и др Зоран Божовић);
2) Обавештење Већа Катедре за оријенталистику да је одлучено да не могу да учествују у формирању Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Ана Милосављевић предала под насловом: ”Културни образац понашања жене у исламском друштву представљен вољом Алаха”;

6. ОДСУСТВА
1) Молба др Биљане Марић, доцента, за одобрење одсуства у периоду од 11. до 25. јуна 2016. године ради похађања 49. семинара из македонског језика, књижевности и културе у Охриду;

7. АНГАЖОВАЊЕ НАШИХ НАСТАВНИКА НА ДРУГИМ ФАКУЛТЕТИМА

8. САГЛАСНОСТ ЗА ОДРЖАВАЊЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ КАНАДСКИХ СТУДИЈА КАНАДА НА ФИЛМУ У АПРИЛУ 2017. ГОДИНЕ

 

Д Е К А Н
ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф. др Александра Вранеш