IX редовнa седницa 2017/2018

IX редовна седница Изборног и Наставно-научног већа Филолошког факултета Универзитета у Београду, среда, 04. јула 2018. године са почетком у 14:00 часова у Сали 11.

 

ДНЕВНИ РЕД:

 


1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА VIII РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ИЗБОРНОГ И НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ, ОДРЖАНЕ 21. ЈУНА 2018. ГОДИНЕ – приложено у материјалу;

2. ОБАВЕШТЕЊА

3. ИЗБОРИ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА
А. НАСТАВНИКА
1) Једног редовног професора за ужу научну област Наука о књижевности, предмет Античке поетике – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. априла 2018.године;
2) Једног редовног професора за ужу научну област Германистика, предмет Немачка књижевност – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. априла 2018. године;
3) Једног редовног професора за ужу научну област Палеославистика, предмети Упоредна граматика словенских језика и Развој писма – приложено у материјалу за седницу већа од 30. маја 2018. године;
4) Једног ванредног професора за ужу научну област Туркологија, предмет Турски језик и књижевност – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. априла 2018. године;
5) Једног ванредног професора за ужу научну област Бугаристика, предмет Бугарски језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. априла 2018. године;
6) Једног ванредног професора за ужу научну област Скандинавистика, предмет Нордијска филологија – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. априла 2018. године;
7) Једног ванредног професора за ужу научну област Скандинавистика, предмет Скандинавистичка лингвистика – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. априла 2018. године;
8) Једног ванредног професора за ужу научну област Англистика, предмет Енглеска књижевност – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. априла 2018. године;
9) Једног ванредног професора за ужу научну област Хиспанистика, предмет Шпанска књижевност – приложено у материјалу за седницу Већа од 30. маја 2018. године;
10) Једног доцента за ужу научну област Српска књижевност, предмет Српска књижевност 18. и 19. века – приложено у материјалу за седницу Већа од 22. марта 2018. године;
11) Једног доцента за ужу научну област Полонистика, предмет Пољски језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. априла 2018. године;
12) Једног доцента за ужу научну област Романистика, предмет Француска књижевност – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. априла 2018. године;
13) Једног доцента за ужу научну област Русистика, предмет Руска књижевност – приложено у материјалу за седницу Већа од 30. маја 2018. године;
14) Једног доцента за ужу научну област Романистика, предмет Француски језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 30. маја 2018. године;
15) Једног доцента за ужу научну област Украјинистика, предмет Украјински језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 30. маја 2018. године;
16) Једног доцента за ужу научну област Англистика, предмет Енглески језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 30. маја 2018. године;
17) Једног доцента за ужу научну област Синологија, предмет Кинески језик и књижевност – приложено у материјалу за седницу Већа од 30. маја 2018. године;

Б. САРАДНИКА
1) Једног асистента за ужу научну област Недерландистика, предмет Низоземски језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. априла 2018. године;
2) Једног асистента за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. априла 2018. године;
3) Једног асистента за ужу научну област Општа лингвистика, предмети Општа лингвистика 3 – морфологија и Општа лингвистика 4 – синтакса – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. априла 2018. године;
4) Једног вишег лектора за ужу научну област Хиспанистика, предмет Шпански језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. априла 2018. године;
5) Два виша лектора за ужу научну област Неохеленистика, предмет Савремени грчки језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. априла 2018. године;
6) Једног вишег лектора за ужу научну област Арабистика, предмет Савремени арапски језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. априла 2018. године;
7) Једног вишег лектора за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијански језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. априла 2018. године;
8) Једног вишег лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 30. маја 2018. године;
9) Једног лектора за ужу научну област Недерландистика, предмет Савремени низоземски језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. априла 2018. године;
10) Једног лектора за ужу научну област Германистика, предмет Немачки језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 30. маја 2018. године;
11) Једног лектора за ужу научну област Бугаристика, предмет Бугарски језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 30. маја 2018. године;

4. РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА И ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈА
1) Једног ванредног професора за ужу научну област Општа књижевност, предмет Историја опште књижевности (Комисија: др Јован Попов, председник Комисије, др Драган Стојановић и др Зоран Милутиновић);
2) Једног ванредног професора за ужу научну област Латински језик, предмет Латински језик (Комисија: др Александар Лома, председник Комисије, др Жељко Ђурић и др Мила Самарџић);
3) Једног доцента за ужу научну област Румунистика, предмет Румунски језик (Комисија: др Мариана Дан, председник Комисије, др Мирјана Ћорковић и др Марина Пуја Бадеску);
4) Једног доцента за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијански језик (Комисија: др Јулијана Вучо, председник Комисије, др Јелена Филиповић и др Данијела Ђоровић);
5) Једног доцента за ужу научну област Албанологија, предмет Албански језик и књижевност (Комисија: др Весна Половина (председник Комисије), др Димитри Бело и др Мирјана Маринковић);
6) Једног вишег лектора за ужу научну област Синологија, предмет Кинески језик (Комисија: др Љиљана Марковић, председник Комисије, др Ана М. Јовановић и др Милан Вукомановић);
7) Једног вишег лектора за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик (Комисија: др Људмила Поповић, председник Комисије, др Биљана Марић и др Дејан Марковић);
8) Једног вишег лектора за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик (Комисија: др Ксенија Кончаревић, председник Комисије, др Јелена Гинић и др Дејан Марковић);
9) Једног вишег лектора за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик (Комисија: др Предраг Пипер, председник Комисије, др Јелена Гинић и др Дејан Марковић);
10) Једног вишег лектора за ужу научну област Романистика, предмет Француски језик (Комисија: др Бранко Ракић, председник Комисије, др Татјана Самарџија Грек и др Тијана Ашић);
11) Једног вишег лектора за ужу научну област Германистика, предмет Немачки језик (Комисија: др Оливера Дурбаба, председник Комисије, др Бранислав Ивановић и др Даница Недељковић);
12) Једног лектора за ужу научну област Германистика, предмет Немачки језик (Комисија: др Анете Ђуровић, председник Комисије, др Оливера Дурбаба и др Даница Недељковић);
13) Једног лектора за ужу научну област Недерландистика, предмет Холандски и фламански језик (Комисија: др Јелица Новаковић Лопушина, председник Комисије, др Хилде ван Беле и др Олга Новитскаја);
14) Једног лектора за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијански језик (Комисија: др Наташа Јанићијевић, председник Комисије, др Драгана Радојевић и др Данијела Ђоровић);
15) Једног лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик (Комисија: др Катарина Расулић, председник Комисије, др Ивана Трбојевић Милошевић и др Мирјана Мишковић Луковић);
16) Једног лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик (Комисија: др Ненад Томовић, председник Комисије, др Милица Спремић Кончар и др Светлана Стојић);
17) Једног лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик (Комисија: др Ненад Томовић, председник Комисије, др Ивана Трбојевић Милошевић и др Светлана Стојић);
19) Једног лектора за ужу научну област Романистика, предмет Француски језик (Комисија: др Милица Винавер Ковић, председник Комисије, др Веран Станојевић, др Татјана Самарџија Грек и др Јелена Новаковић);
20) Једног лектора за ужу научну област Арабистика, предмет Арапски језик (Комисија: др Анђелка Митровић, председник Комисије, др Ивана Глигоријевић и др Енвер Ујкановић);

– Предлози Комисије за план и развој
1) Једног редовног професора за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијанска књижевност (Комисија: др Жељко Ђурић, председник Комисије, др Јулијана Вучо и др Љиљана Пешикан Љуштановић);
2) Једног редовног професора за ужу научну област Туркологија, предмет Турски језик и књижевност (Комисија: др Мирјана Теодосијевић, председник Комисије, др Љиљана Марковић и др Октај Ахмед);
3) Једног редовног професора за ужу научну област Туркологија, предмет Турски језик и књижевност (Комисија: др Љиљана Чолић, председник Комисије, др Керима Филан и др Фехим Наметак);
4) Једног редовног професора за ужу научну област Општа лингвистика, предмети Синтакса и Усвајање Л1 (Комисија: др Весна Половина, председник Комисије, др Јелена Филиповић и др Зорка Кашић);
5) Једног редовног професора за ужу научну област Српски језик, предмети Историјска фонетика српског језика, Историјска морфологија српског језика и Историја српског књижевног језика (Комисија: др Божо Ћорић, председник Комисије, др Рајна Драгићевић и др Јасмина Грковић Мејџор);
6) Једног ванредног професора за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик (Комисија: др Предраг Пипер, председник Комисија, др Ксенија Кончаревић и др Марија Стефановић);
7) Једног ванредног професора за ужу научну област Русистика, предмет Руска књижевност (Комисија: др Корнелија Ичин, председник Комисије, др Петар Бојанић и др Јасмина Војводић);
8) Једног ванредног професора за ужу научну област Филозофија, предмет Увод у филозофију (Комисија: др Мишо Кулић, председник Комисије, др Ива Драшкић Вићановић и др Ирина Деретић);
9) Једног доцента за ужу научну област Хиспанске и хиспаноамеричке студије, предмет Хиспанске књижевности (Комисија: др Весна Дицков, председник Комисије, др Далибор Солдатић и др Кринка Видаковић Петров);
10) Једног доцента за ужу научну област Српска књижевност, предмет Српска књижевност 20. века (Комисија: др Слободан Грубачић, председник Комисије, др Јован Делић, др Александар Јерков, др Бојан Јовић и др Предраг Петровић);
11) Једног доцента за ужу научну област Хиспанска лингвистика, предмети Шпански језик и Каталонски језик (Комисија: др Јелена Филиповић, председник Комисије, др Анђелка Пејовић и др Маја Андрејевић);
12) Једног доцента за ужу научну област Општа књижевност, предмет Историја опште књижевности (Комисија: др Миодраг Лома, председник Комисије, др Корнелије Квас, др Миодраг Вукчевић, др Слободан Грубачић и др Јелена Кнежевић);
13) Једног доцента за ужу научну област Русистика, предмет Руска књижевност (Комисија: др Корнелија Ичин, председник Комисије, др Бобан Ћурић и др Милена Драгићевић Шешић);
14) Једног асистента за ужу научну област Русистика, предмет Руска књижевност (Комисија: др Корнелија Ичин, председник Комисије, др Бобан Ћурић и др Јасмина Војводић);
15) Једног асистента за ужу научну област Хунгарологија, предмет Мађарски језик и књижевност (Комисија: др Едита Андрић, председник Комисије, др Анамарија Бене и др Марко Чудић);
16) Једног вишег лектора за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик (Комисија: др Ксенија Кончаревић, председник Комисије, др Биљана Марић и др Марија Стефановић);
17) Једног лектора за ужу научну област Арабистика, предмет Савремени арапски језик (Комисија: др Анђелка Митровић, председник Комисије, др Драгана Ђорђевић и др Енвер Ујкановић);
18) Два демонстратора за ужу научну област Германистика, предмет Савремени немачки језик (Комисија: др Оливера Дурбаба, др Анете Ђуровић и др Смиља Срдић);

5. ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОРЕ ДОКТОРАНАДА КОЈИ СУ ПРИМЉЕНИ НА КОНКУРСУ ЗА МЛАДЕ ИСТРАЖИВАЧЕ МПНТР У ЗВАЊЕ ИСТРАЖИВАЧА-ПРИПРАВНИКА (Комисија: др Драгана Вукићевић, др Јелена Пилиповић, др Тања Поповић, др Зорица Несторовић, др Ана Батас, др Милош Ковачевић и др Јелена Филиповић)

6. НАУЧНО ЗВАЊЕ ВАН ФАКУЛТЕТА
1) Образовање Комисије за избор др Драгана Ђорђевића у научно звање ван Факултета (Комисија: др Александар Јерков, др Михајло Пантић, др Драгана Вукићевић и др Станислава Бараћ);

7. ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА ЗА ИЗБОРЕ У ЗВАЊА НА НЕМАТИЧНИМ ФАКУЛТЕТИМА
1) Давање мишљења о предлогу за избор др Слађане Јаћимовић у звање редовног професора на предметима из уже научне области Књижевност на Учитељском факултету Универзитета у Београду – приложено у материјалу за седницу Већа од 22. марта 2018. године;
2) Давање мишљења о предлогу за избор др Валентине Хамовић у звање ванредног професора на предметима из уже научне области Књижевност на Учитељском факултету Универзитета у Београду – приложено у материјалу за седницу Већа од 22. марта 2018. године;
3) Давање мишљења о предлогу за избор др Бриндуше Жујке у звање ванредног професора за ужу научну област Румунски језик и књижевност са 50% радног времена на Учитељском факултету Универзитета у Београду – приложено у материјалу за седницу Већа од 21. јуна 2018. године;
4) Давање мишљења о предлогу за избор др Леонтине Керничан у звање доцента за ужу научну област Страни језик (Енглески језик) на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду – приложено у материјалу за седницу Већа од 21. јуна 2018. године;
5) Давање мишљења о предлогу за избор др Данке Синадиновић у звање доцента за ужу научну област Енглески језик на Медицинском факултету Универзитета у Београду – приложено у материјалу за седницу Већа од 21. јуна 2018. године;
6) Давање мишљења о предлогу за избор Стевана Мијомановића у звање асистента за ужу научни област Енглески језик на Медицинском факултету Универзитета у Београду – приложено у материјалу за седницу Већа од 21. јуна 2018. године;
7) Давање мишљења о предлогу за избор др Весне Цакељић у звање редовног професора за ужу научну област Страни језици – Француски језик на Факултету организационих наука Универзитета у Београду – приложено у материјалу за седницу Већа од 21. јуна 2018. године;

8. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
А. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Андријана Броћић предала под насловом: ”Концептуализација емоција самовредновања у енглеском и српском језику” (Комисија за одбрану: др Катарина Расулић, др Душка Кликовац и др Мирјана Мишковић Луковић) – приложено у додатном материјалу;
2) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Ксенија Богетић, мастер, предала под насловом: ”Метафоре о енглеском и српском језику у британском одн. српском новинском дискурсу” (Комисија за одбрану: др Катарина Расулић, др Душка Кликовац и др Твртко Прћић) – приложено у материјалу;
3) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Андријана Јанковић, мастер, предала под насловом: ”Тема сусрета са мртвима у српској и италијанској књижевности деветнаестог и двадесетог века (на примерима прозних и драмских текстова)” (Комисија за одбрану: др Душица Тодоровић, др Жељко Ђурић, др Зорица Несторовић и др Зорана Ковачевић) – приложено у материјалу;
4) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Војка Миловановић, мастер, предала под насловом: ”Важност примене реторике у методици наставе француског језика” (Комисија за одбрану: др Ана Елаковић Ненадовић, др Татјана Самарџија Грек и др Ифигенија Радуловић) – приложено у материјалу;
5) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Наташа Павловић предала под насловом: ”Енглески модернистички путопис: књижевне и културолошке одлике” (Комисија за одбрану: др Зоран Пауновић, др Александра Јовановић и др Аријана Лубурић Цвијановић) – приложено у материјалу;
6) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Драгиша Вукотић предао под насловом: ”Цјеложивотно образовање наставника страних језика у формалним образованим системима” (Комисија за одбрану: др Јулијана Вучо, др Јелена Филиповић и др Татјана Пауновић) – приложено у материјалу;
7) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Ивана Георгијев предала под насловом: ”Когнитивни културни модели: ‘љубав’ у српским и шпанским паремијама” (Комисија за одбрану: др Јелена Филиповић, др Анђелка Пејовић и др Ксенија Шуловић) – приложено у материјалу;

Б. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Анита Миловановић, мастер, пријавила под насловом: ”Позориште румунске националне мањине у Војводини” (Ментор: др Мариана Дан) – приложено у материјалу;
2) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Мирјана Вучковић, мастер, пријавила под насловом: ”Сусрет са Другим у научнофантастичним делима Урсуле Ле Гвин” (Ментор: др Радојка Вукчевић) – приложено у материјалу;

В. ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Јулија Шапић, мастер, предала под насловом: ”Просторни фрагментизатори у руском језику у поређењу са српским” (Комисија: др Предраг Пипер, др Биљана Марић и др Марина Николић);

Г. ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Владимир Богићевић пријавио под насловом: ”Појам непредстављивог као узвишеног код Лиотара и Бодријара” (Комисија: др Корнелије Квас, др Предраг Бребановић и др Предраг Мирчетић);
2) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Наташа Сунарић Ђорђевић пријавила под насловом: ”Поетика бунта у текстовима популарне музике осамдесетих година двадесетог века” (Комисија: др Зоран Пауновић, др Александра Јовановић и др Бојана Вујин);

9. АНГАЖОВАЊЕ НАСТАВНИКА ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА НА ДРУГИМ ФАКУЛТЕТИМА
– др Мирјана Маринковић на Филозофском факултету Универзитета у Тузли
– др Јован Делић, др Желимир Вукашиновић, др Миодраг Вукчевић и др Михаило Шћепановић на Филозофском факултету Пале Универзитета у Источном Сарајеву

 

Д Е К А Н
ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф. др Љиљана Марковић