V редовна седницa 2015/2016

V редовна седница Изборног и Наставно-научног већа Филолошког факултета Универзитета у Београду, среда, 17. фебруар 2016. године са почетком у 18 часова у Сали 11.

 

ДНЕВНИ РЕД:

 


1. ОБАВЕШТЕЊА

2. ИЗБОРИ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА
А. НАСТАВНИКА
1) Једног редовног професора за ужу научну област Српска књижевност, предмет Српска књижевност 20. века – приложено у материјалу за седницу од 23. 1. 2016. године;
2) Једног ванредног професора за ужу научну област Хиспанистика, предмет Шпански језик – приложено у материјалу за седницу од 23. 1. 2016. године;
3) Једног доцента за ужу научну област Бохемистика, предмет Чешки језик – приложено у материјалу за седницу од 23. 1. 2016. године;
Б. САРАДНИКА
1) Једног асистента за ужу научну област Романистика, предмет Француски језик – приложено у материјалу,
2) Једног асистента за ужу научну област Бугаристика, предмет Бугарски језик и књижевност – приложено у материјалу;
3) Једног вишег лектора за ужу научну област Романистика, предмет Латински језик – приложено у материјалу;
4) Једног вишег лектора за ужу научну област Германистика, предмет Немачки језик – приложено у материјалу;
5) Једног лектора за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијански језик – приложено у материјалу за седницу од 23. 1. 2016. године;
Ц.
1) Допис проф. др Тање Поповић у вези са конкурсом за избор доцента за ужу научну област Општа књижевност, предмет Преглед опште књижевности – приложено у материјалу за седницу од 23. 1. 2016. године;

3. РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА И ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈА
1) Једног ванредног професора за ужу научну област Германистика, предмет Методика наставе немачког језика (Комисија: др Јулијана Вучо, др Смиља Срдић и др Јован Ћукановић);
2) Једног асистента за ужу научну област Англистика, предмет Енглески језик (Комисија: др Ненад Томовић, др Ивана Трбојевић и др Гордана Кораћ);
3) Једног вишег лектора за ужу научну област Неохеленистика, предмет Савремени грчки језик (Комисија: др Милена Јовановић, др Предраг Мутавџић и др Жарко Бошњаковић);
4) Једног вишег лектора за ужу научну област Германистика, предмет Немачки језик (Комисија: др Смиља Срдић, др Анете Ђуровић и др Слободан Грубачић);
5) Једног лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик (Комисија: др Ненад Томовић, др Катарина Расулић и др Гордана Кораћ);
6) Једног лектора за ужу научну област Неохеленистика, предмет Савремени грчки језик (Комисија: др Милена Јовановић, др Предраг Мутавџић и др Жарко Бошњаковић);
– Предлози Комисије за план и развој:
1) Једног ванредног професора или редовног професора за ужу научну област Општа књижевност, предмет Општа књижевност и теорија књижевности (Комисија: др Јован Делић, др Јосип Бабић, др Новица Милић, др Александар Илић, др Слободан Грубачић);
2) Једног ванредног професора за ужу научну област Српски језик, предмет Савремени српски језик (Комисија: др Вељко Брборић, др Божо Ћорић, др Драгана Мршевић Радовић);
3) Једног доцента за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик (Комисија: др Предраг Пипер, др Вучина Раичевић, др Биљана Марић);
4) Једног асистента за ужу научну област Романистика, предмет Француски језик (Комисија: др Мирка Зоговић, др Снежана Милинковић, др Иван Клајн);
5) Једног лектора за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик (Комисија: др Предраг Пипер, др Вучина Раичевић, др Биљана Марић);
6) Једног демонстратора за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијанска књижевност (Комисија: др Мирка Зоговић, др Снежана Милинковић, др Иван Клајн);
7) Једног демонстратора за ужу научну област Словенистика, предмет Словеначки језик (Комисија: др Маја Ђукановић, др Весна Половина, др Зорка Кашић);
8) Једног демонстратора за ужу научну област Општа лингвистика, предмет Усвајање Л1, Корпусна лингвистика (Комисија: др Јасмина Московљевић Поповић, др Весна Половина, др Зорка Кашић);

4. ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА ЗА ИЗБОРЕ У ЗВАЊА НА НЕМАТИЧНИМ ФАКУЛТЕТИМА
1) Давање мишљења о предлогу за избор др Данијеле Ђоровић у звање ванредног професора за ужу научну област Италијански језик на Филозофском факултету Универзитета у Београду – приложено у материјалу;

5. НАУЧНО ЗВАЊЕ ВАН ФАКУЛТЕТА
1) Извештај Комисије за избор др Велибора Лазаревића у научно звање научни сарадник – приложено у материјалу;
2) Образовање Комисије за избор др Енвера Ујкановића у научно звање научни сарадник у Историјском архиву „Рас“ (Комисија: др Дарко Танасковић, др Анђелка Митровић и др Ема Миљковић);

6. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
А. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју мр Милеса Стефановић Бановић предала под насловом: „Беседе слова и поуке на Благовести у преводу и преради Гаврила Стефановића Венцловића“ (Комисија за одбрану: др Томислав Јовановић, др Љиљана Јухас Георгијевски и др Светлана Томин) – приложено у материјалу;
2) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Валентина Бошковић, мастер, предала под насловом: „Дискурзивна средства за изражавање родне идеологије на примеру студентске популације у Србији“ (Комисија за одбрану: др Ана Кузмановић Јовановић, др Јелена Филиповић и др Марија Мандић) – приложено у материјалу;
Б. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРАТАЦИЈЕ
1) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Маријана Вучковић, мастер, пријавила под насловом: „Облици корективних повратних информација у усменој продукцији у настави страних језика“ (Ментор: др Јулијана Вучо) – приложено у материјалу;
2) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Андреа Стојилков, мастер, пријавила под насловом: „Пренос друштвено-историјских обележених елемената културе у енглеском преводу прозе пост-југословенских аутора са бившег српскохрватског говорног подручја“ (Ментор: др Биљана Ђорић Француски) – приложено у материјалу;
3) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је мр Сергеј Мацура, пријавио под насловом: „Приповједни поступци у дјелима Томаса Пинчона“ (Ментор: др Радојка Вукчевић) – приложено у материјалу;
4) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Кристина Виштица, мастер, пријавила под насловом „Елементи феминизма у утопијским и дистопијским пројекцијама америчких књижевница од Шарлот Перкинс Гилман до Маргарет Етвуд“ (Ментор: Новица Петровић);
В. ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Владан Бајчета, мастер, предао под насловом: „Књижевно дјело Борислава Михајловића Михиза“ (Комисија: др Михајло Пантић, др Радивоје Микић и др Милан Радуловић);
2) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Александра Марковић предала под насловом: “Падежи и предлошко-падежне конструкције са квалитативним значењем у савременом српском књижевном језику (семантичко-синтаксичка анализа) (Комисија: др Душка Кликовац, др Балша Стипчевић и др Срето Танасић);
3) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Meysun Gharaibeh Simonović предала под насловом „Језик дијалога у арапском роману“ (др Дарко Танасковић, др Анђелка Митровић, др Ема Миљковић);
Г. ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Тијана Гајић, мастер, пријавила под насловом: „Развој способности критичког мишљења и постигнућа у учењу страних језика на универзитетском нивоу: пример студентске популације у Србији“ (Комисија: др Ана Кузмановић Јовановић, др Јелена Филиповић и др Ана Јовановић);
2) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Артеа Панајотовић пријавила под насловом: “Једноставност, природност, слобода и неизрецивост: даоизам у делу Урсуле Ле Гвин“ (Комисија: др Новица Петровић, др Радојка Вукчевић, др Радосав Пушић и др Томислав Павловић);

7. ПРЕДЛОГ КАТЕДРЕ ЗА ОПШТУ КЊИЖЕВНОСТ И ТЕОРИЈУ КЊИЖЕВНОСТИ ЗА УСКЛАЂИВАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА СА ДРУГИМ МОДУЛИМА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ЈКК

8. САРАДЊА
1) са Државним универзитетом у граду Твер, Руска Федерација;
2) са Универзитетом у Перуђи, Италија;
3) са Универзитетом у Милану, Италија;
4) Партнерство између Катедре за германистику Филолошког факултета Универзитета у Београду и Катедре за немачки језик и недерландистику Слободног универзитета у Берлину;

9. МОЛБА ДР ПРЕДРАГА МУТАВЏИЋА ЗА САГЛАСНОСТ ЗА УЧЕШЋЕ НА НАУЧНОМ СКУПУ ГРЧКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУЛТУРА У ОКВИРУ ЕВРОПСКЕ КОЈИ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ ОД5. ДО 8. АПРИЛА 2016. ГОДИНЕ НА ДРЖАВНОМ УНИВЕРЗИТЕТУ ЛОМОНОСОВ У МОСКВИ;

10. ОДСУСТВА
1) Молба др Ане Коларић, асистента, за одобрење одсуства у периоду од 2. до 27. маја 2016. године ради студијског боравка у Брауншвајгу;

11. ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР ДР ДАЛИБОРА СОЛДАТИЋА, РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА У ПЕНЗИЈИ, У ЗВАЊЕ ПРОФЕСОРА ЕМЕРИТУСА

 

Д Е К А Н
ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф. др Александра Вранеш