V редовнa седницa 2016/2017

V редовна седница Изборног и Наставно-научног већа Филолошког факултета Универзитета у Београду, среда, 31. мај 2017. године са почетком у 13:00 часова у Сали хероја.

 

ДНЕВНИ РЕД:

 


1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА IV РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ИЗБОРНОГ И НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ, ОДРЖАНЕ 19. АПРИЛА 2017. ГОДИНЕ – приложено у материјалу;

2. ОБАВЕШТЕЊА – приложено у материјалу;

3. ИЗБОРИ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА
А. НАСТАВНИКА
1) Једног редовног професора за ужу научну област Српски језик, предмет Стилистика српског језика – приложено у материјалу за седницу Већа од 21. децембра 2016. године;
2) Једног редовног професора за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијанска књижевност – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. јануара 2017. године;
3) Једног редовног професора за ужу научну област Англистика, предмет Енглеска књижевност – приложено у материјалу за седницу Већа од 15. марта 2017. године;
4) Једног редовног професора за ужу научну област Српски језик, предмет Методика наставе српског језика и књижевности – приложено у материјалу за седницу Већа од 15. марта 2017. године;
5) Једног редовног професора за ужу научну област Хиспанистика, предмет Шпански језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 15. марта 2017. године;
6) Једног доцента за ужу научну област Романистика, предмет Француски језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 21. децембра 2016. године;
7) Једног доцента за ужу научну област Српски језик, предмет Српски као страни језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 15. марта 2017. године;
8) Једног доцента за ужу научну област Синологија, предмет Кинески језик и књижевност – приложено у материјалу за седницу Већа од 15. марта 2017. године;
9) Једног доцента за ужу научну област Неохеленистика, предмет Грчки језик и књижевност – приложено у материјалу за седницу Већа од 15. марта 2017. године;
10) Једног доцента за ужу научну област Полонистика, предмет Пољски језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 15. марта 2017. године;
11) Једног доцента за ужу научну област Бохемистика, предмет Чешка књижевност – приложено у материјалу за седницу Већа од 15. марта 2017. године;
12) Једног доцента за ужу научну област Германистика, предмет Немачка књижевност – приложено у материјалу за седницу Већа од 19. априла 2017. године;
13) Једног доцента за ужу научну област Арабистика, предмет Арапска књижевност и арапски језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 19. априла 2017. године;
14) Једног доцента за ужу научну област Српска књижевност, предмет Методика наставе књижевности и српског језика – приложено у материјалу за седницу Већа од 19. априла 2017. године;

Б. САРАДНИКА
1) Једног вишег лектора за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијански језик – приложено у материјалу;
2) Једног вишег лектора за ужу научну област Украјинистика, предмет Украјински језик – приложено у материјалу;

4. РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА И ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈА
1. Једног ванредног професора за ужу научну област Туркологија, предмет Турски језик и књижевност (Комисија: др Мирјана Теодосијевић, др Љиљана Марковић и др Ахмед Октај);
2. Једног доцента за ужу научну област Педагошка психологија, предмет Педагошка психологија (Комисија: др Александар Бауцал, др Драгица Павловић Бабић и др Слободанка Антић);
3. Једног лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик (Комисија: др Сергеј Мацура, др Новица Петровић и др Светлана Стојић);

– Предлози Комисије за план и развој
1. Једног редовног професора за ужу научну област Општа лингвистика, предмет Синтакса и усвајање првог језика (Комисија: др Весна Половина, др Јелена Филиповић и др Зорка Кашић);
2. Једног редовног професора за ужу научну област Англистика, предмет Енглески језик (Комисија: др Јелена Вујић, др Твртко Прћић и др Татјана Пауновић);
3. Једног доцента за ужу научну област Русистика, предмет Руска књижевност (Комисија: др Ирина Антанасијевић, др Ениса Успенски, др Миодраг Сибиновић, др Зоран Божовић и др Снежана Јелесијевић);
4. Једног доцента за ужу научну област Полонистика, предмет Пољски језик (Комисија: др Предраг Пипер, др Верица Копривица и др Марта Бјелетић);
5. Једног доцента за ужу научну област Белорусистика, предмет Белоруски језик и књижевност (Комисија: др Предраг Пипер, др Људмила Поповић и др Миодраг Сибиновић);
6. Једног доцента за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијански језик (Комисија: др Мила Самарџић, др Драгана Радојевић и др Иван Клајн);
7. Једног доцента за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијански језик (Комисија: др Јулијана Вучо, др Саша Модерц и др Данијела Ђоровић);
8. Једног доцента за ужу научну област Општа књижевност, предмет Историја опште књижевности (Комисија: др Биљана Дојчиновић, др Јован Попов и др Томислав Павловић);
9. Једног доцента за ужу научну област Романистика, предмет Француска књижевност (Комисија: др Милица Винавер Ковић, др Марија Џунић Дрињаковић и др Јелена Новаковић);
10. Једног доцента за ужу научну област Англистика, предмет Америчка књижевност (Комисија: др Радојка Вукчевић, др Сергеј Мацура и др Владислава Гордић Петковић);

5. ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА ЗА ИЗБОРЕ У ЗВАЊА НА НЕМАТИЧНИМ ФАКУЛТЕТИМА
1) Давање мишљења о предлогу за избор др Татјане Ђуровић у звање редовног професора за ужу научну област Међународни економски односи, предмет Енглески језик за економисте на Економском факултету Универзитета у Београду – приложено у материјалу;
2) Давање мишљења о предлогу за избор др Зорице Прњат у звање доцента за ужу научну област Енглески језик на Географском факултету Универзитета у Београду – приложено у материјалу за седницу Већа од 21. децембра 2016. године;
3) Давање мишљења о предлогу за избор др Нине Половине у звање доцента за ужу научну област Немачки језик на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. јануара 2017. године;

6. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
А. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Софија Немет, мастер, предала под насловом: ”Брак и родне улоге у романима Излет на пучину и Госпођа Даловеј Вирџиније Вулф” (Комисија за одбрану: др Биљана Дојчиновић, др Владислава Гордић Петковић, др Зоран Пауновић и др Ана Коларић) – приложено у материјалу;
2) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Мина Ђурић, мастер, предала под насловом: ”Модернизација српске прозе 20. века у односу на стваралачку рецепцију књижевног дела Џејмса Џојса” (Комисија за одбрану: др Јован Делић, др Зоран Пауновић, др Александар Јерков, др Предраг Петровић и др Ивана Ђурић Пауновић) – приложено у материјалу;
3) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Катарина Лазић, мастер, предала под насловом: ”Учестали лексички спојеви у енглеском језику биотехничке струке: Корпусна анализа радова изворних и неизворних говорника” (Комисија за одбрану: др Маја Миличевић Петровић, др Весна Половина и др Данијела Ђоровић) – приложено у материјалу;
4) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Биљана Андоновски, мастер, предала под насловом: ”Поетика надреалистичког (анти)романа у српској књижевности и европском контексту” (Комисија за одбрану: др Александар Јерков, др Весна Матовић, др Предраг Петровић и др Станислава Бараћ) – приложено у материјалу;
5) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Неда Мандић, мастер, предала под насловом: ”Егзистенцијално трагање, апсурд и херменеутика наде у прозном делу Томаса Пинчона” (Комисија за одбрану: др Радојка Вукчевић, др Ива Драшкић Вићановић и др Весна Лопичић) – приложено у материјалу;
6) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Драгана Цвијовић, мастер, предала под насловом: ”Збирне именице у савременом српском језику” (Комисија за одбрану: др Рајна Драгићевић, др Весна Ломпар и др Владан Јовановић) – приложено у материјалу;
7) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Бојана Ковачевић Петровић, мастер, предала под насловом: ”Трагање за идентитетом у делу Карлоса Фуентеса” (Комисија за одбрану: др Далибор Солдатић, др Весна Дицков и др Александра Манчић) – приложено у материјалу;
8) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Моника Бала предала под насловом: ”Аутобиографски наративи буковинских Мађара у Банату” (Комисија за одбрану: др Марија Мандић, др Едита Андрић и др Мирјана Ћорковић) – приложено у материјалу;
9) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Наталија Јовановић, мастер, предала под насловом: ”Време, простор и тело у прози и филму Живојина Павловића” (Комисија за одбрану: др Предраг Петровић, др Јован Делић и др Милена Марковић) – приложено у материјалу;
10) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Александра Угреновић, мастер, предала под насловом: ”Поетика сижеа – дијалектика садржине и форме у наративној прози Симе Матавуља” (Комисија за одбрану: др Драгана Вукићевић, др Душан Иванић и др Снежана Милосављевић Милић) – приложено у материјалу;

Б. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је мр Драгица Ивановић пријавила под насловом: ”Медитеран и љубав у делима Ивана В. Лалића, Јована Христића и Борислава Радовића” (Ментор: др Јован Делић) – приложено у материјалу;
2) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Бојана Савовић, мастер, пријавила под насловом: ”Метафора болести у српском и европском роману ХХ века” (Ментор: др Михајло Пантић) – приложено у материјалу;
3) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Ксенија Богетић, мастер, пријавила под насловом: ”Метафоре о енглеском и српском језику у британском одн. српском новинском дискурсу” (Ментор: др Катарина Расулић) – приложено у материјалу;
4) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Соња Шљивић, мастер, пријавила под насловом: ”Рефигурација ликова у прози Радомира Константиновића” (Ментор: др Михајло Пантић) – приложено у материјалу;
5) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Тања Ивановић, мастер, пријавила под насловом: ”Развој терминологије из области електроенергетике коришћењем метода обраде природних језика” (Ментор: др Цветана Крстев) – приложено у материјалу;
6) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Михаела Малешевић (Гојковић), мастер, пријавила под насловом: ”Усвајање и настава енглеских фразалних глагола у основној школи” (Ментор: др Весна Половина) – приложено у материјалу;

В. ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Карина Авагјан предала под насловом: ”Стереотип странца у језичкој слици света Руса и Срба” (Комисија: др Људмила Поповић, др Предраг Пипер и др Биљана Сикимић);
2) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Ана Миленковић предала под насловом: ”Семантичка и творбена анализа глагола који означавају осећања у савременом српском језику” (Комисија: др Рајна Драгићевић, др Катарина Расулић, др Стана Ристић и др Гордана Штрбау);
3) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Abdelfattah Jomaa Masoud, мастер, предао под насловом: ”Система обучения русскому языку для студентов-филологов в ливийской аудитории” (”Систем наставе руског језика на студијама филологије у либијској говорној и социокултурној средини”) (Комисија: др Ксенија Кончаревић, др Јелена Гинић и др Радослава Трнавац);
4) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Ali Emhemed Lahwal, мастер, предао под насловом: ”Лингвокултьтурологические аспекты обучения русскому языку студентов-филологов в ливийской аудитории” (”Лингвокултуролошки аспекти наставе руског језика за студенте филологије у либијској говорној и социокултурној средини”) (Комисија; др Ксенија Кончаревић, др Јелена Гинић и др Радослава Трнавац);
5) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Владимир Живановић предао под насловом: ”Библиографија радова о Доситеју Обрадовићу” (Комисија: др Александра Вранеш, др Гордана Ђоковић, др Драгана Грујић и др Младен Шукало);
6) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Јованка Калаба, мастер, предала под насловом: ”Компаративна анализа пародијских наратива у романима Објава броја 49 Томаса Пинчона и Фама о бициклистима Светислава Басаре” (Комисија: др Зоран Пауновић, др Михајло Пантић и др Ивана Ђурић Пауновић);
7) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Јелица Рајковић, мастер, предала под насловом: ”Еуфорија (де)генерације: улога музике у делима Ијана Макјуана” (Комисија: др Зоран Пауновић, др Александра Јовановић и др Нина Муждека);
8) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Тања Ракић, мастер, предала под насловом: ”Дубровачке маскерате” (Комисија: др Славко Петаковић, др Бојан Ђорђевић и др Гордана Покрајац);

Г. ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Јелена Ковач, мастер, пријавила под насловом: ”Когнитивни културни модели и принципи учтивости у академском дискурсу: Србија и Шпанија као студије случаја” (Комисија: др Јелена Филиповић, др Ана Кузмановић Јовановић и др Драган Станојевић);
2) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Јана Ђунисијевић, мастер, пријавила под насловом: ”Драгутин Костић као проучавалац српске средњовековне књижевности” (Комисија: др Томислав Јовановић, др Љиљана Јухас Георгиевска и др Светлана Томин);
3) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Драгана Величковић, мастер, пријавила под насловом: ”Положај жена у јапанском друштву са рефлексијом на језик” (Комисија: др Љиљана Марковић, др Марина Јовић Ђаловић и др Данијела Костадиновић);
4) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Бојана Будимир, мастер, пријавила под насловом: ”Културноспецифични елементи из фламанске културе у преводу на српски језик” (Комисија: др Јелица Новаковић Лопушина, др Оливера Дурбаба и др Олга Новитскаја);
5) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Катарина Беговић, мастер, пријавила под насловом: ”Фразеологизми са компонентом жив на српском и јужнословенском језичком простору: дијахронијски и синхронијски аспект” (Комисија: др Александар Милановић, др Драгана Мршевић Радовић и др Виктор Савић);
6) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Милица Ћуковић, мастер, пријавила под насловом: ”Тихомир Остојић и српска књижевна периодика” (Комисија: др Душан Иванић, др Драгана Вукићевић и др Татјана Јовићевић);
7) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је мр Милица Ненезић пријавила под насловом: ”Однос простора и идентитета у прози Вирџиније Вулф” (Комисија: др Александра Јовановић (председник Комисије), др Радојка Вукчевић и др Наташа Шофранац);
8) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Долорис Бешић Вукашиновић, мастер, пријавила под насловом: ”Утицај примене информационо-комуникационих технологија у настави на усвајање стручног вокабулара енглеског језика на академском нивоу и мотивацију студената за учење енглеског језика” (Комисија: др Маја Савић, др Ненад Томовић, др Ивана Трбојевић Милошевић и др Слободанка Антић);
9) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Марија Благојевић, мастер, пријавила под насловом: ”Драме Милоша Црњанског” (Комисија: др Зорица Несторовић, др Мило Ломпар и др Горана Раичевић);

Д. ОСТАЛО
1) Молба мр Иване Богдановић за промену ментора за израду докторске дисертације која јој је одобрена под насловом: ”Мистично начело и осећање света у Музиловом роману ‘Човек без својства”’, уместо др Раде Станаревић предлаже се др Јован Делић;

7. ОДСУСТВА
1) Молба др Владимира Карановића за одобрење одсуства у периоду од 22. јула до 3. августа 2017. године ради учешћа на LII Међународном конгресу Европског удружења професора шпанског језика у Лас Палмасу де Гран Канарија (Шпанија) и ради краћег студијског боравка у Мадриду;
2) Молба др Војкана Стојичића за одобрење одсуства у периоду од 12. јуна до 10. јула 2017. године ради учешћа са рефератом на научној конференцији која ће се одржати на Универзитету Флиндере;
3) Молба др Смиље Срдић за одобрење одсуства у периоду од 1. до 30. августа 2017. године ради ангажовања на пројекту у Институту за немачку и недерландистичку филологију у сарадњи са Слободним Универзитетом у Берлину;
4) Молба др Миодрага Вукчевића за одобрење одсуства у периоду од 8. јуна до 6. јула 2017. године ради ангажовања на пројекту у Институту за немачку и недерландистичку филологију у сарадњи са Слободним Универзитетом у Берлину;
5) Молба др Ане М. Јовановић за одобрење одсуства у периоду од 9. до 30. септембра 2017. године ради учешћа на Семинару за младе синологе у Пекингу;
6) Молба др Драгане Радојевић за одобрење одсуства у периоду од 24. до 30. јуна 2017. године ради учешће са радом на Међународној научној конференцији Grammar and Text на Факултету за друштвене и хуманистичке науке Универзитета НОВА у Лисабону;

11. САРАДЊА
– са Универзитетом Македонија из Солуна;

12. САГЛАСНОСТИ
– за одржавање научног скупа под називом FOURTH BELGRADE INTERNATIONAL MEETING OF ENGLISH PHONETICIANS (BIMEP 2018) који би се одржао од 30. до 31. марта 2018. године на Катедри за англистику

13. АНГАЖОВАЊЕ НАСТАВНИКА СА ДРУГИХ ФАКУЛЕТА НА ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ

14. КОНКУРС КОД МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

15. ПРОДУЖЕЊЕ РАДНОГ ОДНОСА ПРОФЕСОРУ КОЈИ ОДЛАЗИ У ПЕНЗИЈУ

16. ИМЕНОВАЊЕ ЦЕНТРАЛНЕ УПИСНЕ КОМИСИЈЕ

17. СТУДЕНТСКА ПИТАЊА

18. ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА СЛЕДЕЋИ МАНДАТНИ ПЕРИОД

 

Д Е К А Н
ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф. др Љиљана Марковић