V редовнa седницa 2017/2018

V редовна седница Изборног и Наставно-научног већа Филолошког факултета Универзитета у Београду, четвртак, 22. март 2018. године са почетком у 13:00 часова у Сали хероја.

 

ДНЕВНИ РЕД:

 


1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА IV РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ИЗБОРНОГ И НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ, ОДРЖАНЕ 7. МАРТА 2018. ГОДИНЕ – приложено у материјалу;

2. ОБАВЕШТЕЊА

3. ЕВИДЕНТИРАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР РЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

4. ИЗБОР НАСТАВНИКА
1) Једног доцента за ужу научну област Српска књижевност, предмет Српска књижевност 18. и 19. века – приложено у материјалу;

5. РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА И ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈА
1) Једног лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик (Комисија: др Катарина Расулић, председник Комисије, др Ивана Трбојевић Милошевић и др Мирјана Мишковић Луковић);
– Предлози Комисије за план и развој
1) Једног редовног професора за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијанска књижевност (Комисија: др Жељко Ђурић, председник Комисије, др Јулијана Вучо и др Љиљана Пешикан Љуштановић);
2) Једног доцента за ужу научну област Хиспанска лингвистика, предмети Шпански језик и Каталонски језик ( Комисија: др Јелена Филиповић, председник Комисије, др Анђелка Пејовић и др Маја Андрејевић);
3) Једног доцента за ужу научну област Општа књижевност, предмет Историја опште књижевности (Комисија: др Миодраг Лома, др Корнелије Квас, др Миодраг Вукчевић, др Слободан Грубачић и др Јелена Кнежевић);

6. ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА ЗА ИЗБОРЕ У ЗВАЊА НА НЕМАТИЧНИМ ФАКУЛТЕТИМА
1) Давање мишљења о предлогу за избор др Слађане Јаћимовић у редовног професора на предметима из уже научен области Књижевност на Учитељском факултету Универзитета у Београду – приложено у материјалу;
2) Давање мишљења о предлогу за избор др Валентине Хамовић у звање ванредног професора на предметима из уже научен области Књижевност на Учитељском факултету Универзитета у Београду – приложено у материјалу;

7. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
А. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Јелена Митровић, мастер, предала под насловом: ”Електронски језички ресурси и алати за обраду српског језика и њихово унапређивање путем модела групне расподеле рада” (Комисија за одбрану: др Цветана Крстев, др Александра Вранеш и др Ранка Станковић) – приложено у материјалу;
2) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Владимир Вујошевић предао под насловом: ”Готски мотиви у прози Фленери О’Конор” (Комисија за одбрану: др Радојка Вукчевић, др Весна Лопичић и др Ива Драшкић Вићановић) – приложено у материјалу;
3) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Милица Ненезић предала под насловом: ”Однос простора и идентитета у прози Вирџиније Вулф” (Комисија за одбрану: др Александра Јовановић, др Радојка Вукчевић и др Бојана Вујин) – приложено у материјалу;
4) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Ведран Цвијановић, мастер, предао под насловом: ”Критичка анализа рецепције стваралаштва Јохана Георга Хамана у новијој англосаксонској критици” (Комисија за одбрану: др Миодраг Лома, др Слободан Грубачић и др Новица Петровић) – приложено у материјалу;
5) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Весна Милевска предала под насловом: ”Амерички и британски енглески: варијантне разлике на различитим нивоима језичке структуре” (Комисија за одбрану: др Ивана Трбојевић Милошевић, др Јелена Вујић и др Светлана Стојић) – приложено у материјалу;

Б. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Неда Понс пријавила под насловом: ”Етнојезички идентитет сефардске заједнице на интернету” (Ментор: др Ивана Вучина Симовић) – приложено у материјалу;
2) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Тања Антић, мастер, пријавила под насловом: ”Родни идентитети у култури и језику: студија традицијских родних модела и савременог јавног дискурса у Србији” (Ментор: др Ана Кузмановић Јовановић) – приложено у материјалу;

В. ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Ивана Скендеровић, мастер, предала под насловом: ”Одјеци петраркизма у српској књижевности” (Комисија: др Мирка Зоговић, др Никола Грдинић и др Снежана Милинковић);
2) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Снежана Детар Јевђовић предала под насловом: ”Утицај енглеског језика на писану продукцију на италијанском код србофоних ученика” (Комисија: др Јулијана Вучо, др Јелена Филиповић и др Данијела Ђоровић);
3) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Небојша Радовић, мастер, предао под насловом: ”Употреба метафоре у говору италијанских спортских коментатора” (Комисија: др Јулијана Вучо, др Љиљана Марковић и др Данијела Ђоровић);

8. САГЛАСНОСТ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ДРУГЕ МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕЦИЈЕ ПОСВЕЋЕНЕ УЧЕЊУ И НАСТАВИ ЗНАКОВНИХ ЈЕЗИКА (PRO-SING II)

9. ПРОДУЖЕЊЕ РАДНОГ ОДНОСА ПРОФЕСОРИМА КОЈИ СТИЧУ УСЛОВ ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ

 

Д Е К А Н
ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф. др Љиљана Марковић