VI редовна седницa 2015/2016

VI редовна седница Изборног и Наставно-научног већа Филолошког факултета Универзитета у Београду, среда, 16. март 2016. године са почетком у 18 часова у Сали 11.

 

ДНЕВНИ РЕД:

 


1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА
а) УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА IV РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ИЗБОРНОГ И НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ОДРЖАНЕ 29. ЈАНУАРА 2016. ГОДИНЕ – приложено у материјалу;
б) УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА V РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ИЗБОРНОГ И НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ОДРЖАНЕ 17. ФЕБРУАРА 2016. ГОДИНЕ – приложено у материјалу;

2. ОБАВЕШТЕЊА

3. ЕВИДЕНТИРАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ДЕКАНА ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ЗА МАНДАТНИ ПЕРИОД 2016 – 2019. ГОДИНУ

4. ИЗБОРИ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА
А. НАСТАВНИКА
1) Једног редовног професора за ужу научну област Српска књижевност, предмет Српска књижевност 20. века – приложено у материјалу за седницу од 29. јануара 2016. године;
2) Једног редовног професора за ужу научну област Наука о књижевности, предмет Увод у теорију књижевности – приложено у материјалу;
3) Једног ванредног професора за ужу научну област Хиспанистика, предмет Шпански језик – приложено у материјалу за седницу од 29. јануара 2016. године;
4) Једног ванредног професора за ужу научну област Српска књижевност, предмет Средњовековна књижевност – приложено у материјалу;
5) Једног ванредног професора за ужу научну област Општа лингвистика, предмет Примењена лингвистика – приложено у материјалу;
6) Једног доцента за ужу научну област Бохемистика, предмет Чешки језик – приложено у материјалу за седницу од 29. јануара 2016. године;
7) Једног доцента за ужу научну област Јапанологија, предмет Јапански језик – приложено у материјалу;
Б. САРАДНИКА
1) Једног асистента за ужу научну област Романистика, предмет Француски језик – приложено у материјалу за седницу од 17. фебруара 2016. године;
2) Једног асистента за ужу научну област Бугаристика, предмет Бугарски језик и књижевност – приложено у материјалу за седницу од 17. фебруара 2016. године;
3) Једног асистента за ужу научну област Англистика, предмет Енглески језик – приложено у материјалу;
4) Једног вишег лектора за ужу научну област Романистика, предмет Латински језик – приложено у материјалу за седницу од 17. фебруара 2016. године;
5) Једног вишег лектора за ужу научну област Германистика, предмет Немачки језик – приложено у материјалу за седницу од 17. фебруара 2016. године;
6) Једног лектора за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијански језик – приложено у материјалу за седницу од 29. јануара 2016. године;
7) Једног лектора за ужу научну област Румунистика, предмет Румунски језик – приложено у материјалу;
8) Једног лектора за ужу научну област Неохеленистика, предмет Грчки језик – приложено у материјалу;
Ц.
1) Допис проф. др Тање Поповић у вези са конкурсом за избор доцента за ужу научну област Општа књижевност, предмет Преглед опште књижевности – приложено у материјалу за седницу од 29. јануара 2016. године;

5. РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА И ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈА
1) Једног ванредног професора за ужу научну област Германистика, предмет Методика наставе немачког језика (Комисија: др Јулијана Вучо, др Смиља Срдић и др Јован Ћукановић);
2) Једног асистента за ужу научну област Англистика, предмет Енглески језик (Комисија: др Ненад Томовић, др Ивана Трбојевић и др Гордана Кораћ);
3) Једног вишег лектора за ужу научну област Неохеленистика, предмет Савремени грчки језик (Комисија: др Милена Јовановић, др Предраг Мутавџић и др Жарко Бошњаковић);
4) Једног вишег лектора за ужу научну област Германистика, предмет Немачки језик (Комисија: др Смиља Срдић, др Анете Ђуровић и др Слободан Грубачић);
5) Једног лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик (Комисија: др Ненад Томовић, др Катарина Расулић и др Гордана Кораћ);
6) Једног лектора за ужу научну област Неохеленистика, предмет Савремени грчки језик (Комисија: др Милена Јовановић, др Предраг Мутавџић и др Жарко Бошњаковић);
7) Једног сарадника у настави за ужу научну област Неохеленистика, предмет Савремени грчки језик (Комисија: др Милена Јовановић, др Предраг Мутавџић и др Жарко Бошњаковић);
– Предлози Комисије за план и развој:
1) Једног ванредног професора или редовног професора за ужу научну област Општа књижевност, предмет Општа књижевност и теорија књижевности (Комисија: др Јован Делић, др Јосип Бабић, др Новица Милић, др Александар Илић, др Слободан Грубачић);
2) Једног ванредног професора за ужу научну област Српски језик, предмет Савремени српски језик (Комисија: др Вељко Брборић, др Божо Ћорић, др Драгана Мршевић Радовић);
3) Једног доцента за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик (Комисија: др Предраг Пипер, др Вучина Раичевић, др Биљана Марић);
4) Једног доцента за ужу научну област Наука о књижевности, предмет Основни појмови науке о књижевности (Комисија: др Адријана Марчетић, др Јован Попов и др Бојан Јовић);
5) Једног доцента за ужу научну област Наука о књижевности, предмет Увод у теорију књижевности (Комисија: др Биљана Дојчиновић, др Весна Елез и др Станислава Бараћ);
6) Једног асистента за ужу научну област Романистика, предмет Француски језик (Комисија: др Веран Станојевић, др Татјана Самарџија Грек и др Тијана Ашић);
7) Једног лектора за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик (Комисија: др Предраг Пипер, др Вучина Раичевић, др Биљана Марић);
8) Једног демонстратора за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијанска књижевност (Комисија: др Мирка Зоговић, др Снежана Милинковић, др Иван Клајн);
9) Једног демонстратора за ужу научну област Словенистика, предмет Словеначки језик (Комисија: др Маја Ђукановић, др Весна Половина, др Зорка Кашић);
10) Једног демонстратора за ужу научну област Општа лингвистика, предмет Усвајање Л1, Корпусна лингвистика (Комисија: др Јасмина Московљевић Поповић, др Весна Половина, др Зорка Кашић);
11) Једног демонстратора за ужу научну област Албанологија, предмет Албански језик (Комисија: др Наиље Маља Имами, др Мерима Кријези и др Олимби Вељај);
12) Једног демонстратора за ужу научну област Српски језик, предмет Језичка култура (Комисија: др Драгана Мршевић Радовић, др Рајна Драгићевић и др Вељко Брборић);
13) Једног демонстратора за ужу научну област Општа књижевност, предмет Поезија енглеског романтизма 2 (Комисија: др Миодраг Лома, др Биљана Дојчиновић и др Корнелије Квас);

6. НАУЧНО ЗВАЊЕ ВАН ФАКУЛТЕТА
1) Извештај Комисије за избор др Велибора Лазаревића у научно звање научни сарадник – приложено у материјалу за седницу Већа од 17. фебруара 2016. године;
2) Образовање Комисије за избор др Енвера Ујкановића у научно звање научни сарадник у Историјском архиву „Рас“ (Комисија: др Дарко Танасковић, др Анђелка Митровић и др Ема Миљковић);

7. ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА ЗА ИЗБОРЕ У ЗВАЊА НА НЕМАТИЧНИМ ФАКУЛТЕТИМА
1) Давање мишљења о предлогу за избор др Данијеле Ђоровић у звање ванредног професора за ужу научну област Италијански језик на Филозофском факултету Универзитета у Београду – приложено у материјалу за седницу Већа од 17. фебруара 2016. године;
2) Давање мишљења о предлогу за избор др Љиљане Глишовић у звање ванредног професора за ужу научну област Страни језици, наставни предмет Немачки језик на Факултету политичких наука Универзитета у Београду – приложено у материјалу;

8. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
А. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Извештај Комисије преглед и оцену докторске дисертације коју је Дуња Живановић, мастер, предала под насловом: ”Интеркултурална и језичка компетенција учесника програма међународне размене ученика” (Комисија за одбрану: др Биљана Ђорић Француски, др Љиљана Марковић, др Јулијана Вучо, др Петар Јевремовић и др Тања Цветковић) – приложено у материјалу;
2) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Наташа Глишић, мастер, предала под насловом: ”Представљање слојева реалности у романескном стваралаштву Салмана Руждија” (Комисија за одбрану: др Александра Јовановић, др Зоран Пауновић и др Ивана Ђурић Пауновић) – приложено у материјалу;
3) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Данијела Вујисић предала под насловом: ”Поетика приповедања Живојина Павловића” (Комисија за одбрану: др Михајло Пантић, др Радивоје Микић и др Бојан Јовић) – приложено у материјалу;
4) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Катарина Држајић, мастер, предала под насловом: ”Јунговски мотиви у романима Џона Фаулса” (Комисија за одбрану: др Зоран Пауновић, др Александра Јовановић и др Весна Лопичић) – приложено у материјалу;
Б. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Саша Чорболоковић пријавио под насловом: ”Хумористички дискурс у настави српског језика и књижевности у вишим разредима основне школе” (Ментор: др Вељко Брборић) – приложено у материјалу;
2) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Ирина Ковачевић, мастер, пријавила под насловом: ”Употреба архетипских структура у прози Џејмса Џојса” (Ментор: др Зоран Пауновић) – приложено у материјалу;
3) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Јасмина Каратошић, мастер, пријавила под насловом: ”Културолошка хибридизација као последица односа Истока и Запада у романима Салмана Руждија” (Ментор: др Зоран Пауновић) – приложено у материјалу;
4) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Saeed Safari пријавио под насловом: ”Constructing and Analysing an Error-Tagged Learner Corpus of Persian” (”Израда и анализа анотираног корпуса персијског језика као страног”) (Ментор: др Маја Миличевић) – приложено у материјалу;
5) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је мр Мирјана Костић Голубичић пријавила под насловом: ”Интерферирајуће лексеме у пољско-српским језичким контактима” (Ментор: др Верица Копривица) – приложено у материјалу;
6) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Сја Хонг Ли пријавила под насловом: ”Исходиште идеја изложених у делу Унутрашња поглавља Баопуција” (Ментор: др Радосав Пушић) – приложено у материјалу;
7) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Јелена Анђелковић, мастер, пријавила под насловом: ”Терминологија менаџмента – у прилог развоју терминолошке и језичке политике и планирања” (Ментор: др Јелена Филиповић) – приложено у материјалу;
8) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Ивана Георгијев пријавила под насловом: ”Директивна снага културних модела: ЉУБАВ и СМРТ у српској и шпанској говорној заједници” (Ментор: др Јелена Филиповић) – приложено у материјалу;
В. ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Нина Половина предала под насловом: ”Језичка структура личних огласа у немачкој и српској штампи као одраз система друштвених вредности” (Комисија: др Јелена Костић Томовић, др Бранислав Ивановић и др Емилија Бојковска);
2) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Јелена Добриловић Драговић предала под насловом: ”Модел за изградњу система квалитета у специјалним библиотекама” (Комисија: др Гордана Стокић Симончић, др Жељко Вучковић и др Горан Младеновић);
3) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Светлана Слијепчевић, мастер, предала под насловом: ”Језичко-стилске одлике рекламно-пропагадног жанра у политичком дискурсу” (Комисија: др Милош Ковачевић, др Јелена Јовановић Симић и др Марина Николић);
4) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Карла Селихар предала под насловом: ”Српске читаонице у Војводини до 1918. године” (Комисија: др Гордана Стокић Симончић, др Борјанка Трајковић и др Жељко Вучковић);
5) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Ана Ранђеловић, мастер, предала под насловом: ”Језикословна терминологија код Срба у XIX веку” (Комисија: др Александар Милановић, др Божо Ћорић, др Рада Стијовић и др Исидора Бјелаковић);
6) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Ивана Кочевски предала под насловом: ”Тумачење простора у прози Михала Ајваза” (Комисија: др Корнелија Ичин, др Александра Корда Петровић, др Петар Бојанић и др Бобан Ћурић);
7) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Маја Андријевић предала под насловом: ”Примена аутентичних материјала у настави Л2 за стицање и развој интеркултурне компетенције” (Комисија: др Јелена Филиповић, др Јулијана Вучо и др Анђелка Пејовић);
Г. ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Гордана Мушура, мастер, пријавила под насловом: ”Стицање интеркултурне комуникативне компетенције у настави италијанског језика као Л2 у основној школи” (Комисија: др Јулијана Вучо, др Катарина Завишин и др Данијела Ђоровић);
2) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Милица Иносављевић Вучетић, мастер, пријавила под насловом: ”Шпанске теме у југословенској књижевној периодици тридесетих година двадесетог века на српскохрватском говорном подручју” (Комисија: др Јасна Стојановић, др Александар Јерков и др Далибор Солдатић);
3) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Нина Аксић, мастер, пријавила под насловом: ”Културне институције (библиотеке, архиви, музеји) и културне манифестације у Новом Пазару од 1945. до 1991. године: архивско-музеолошки, документалистички и културолошки приступ” (Комисија: др Бојан Ђорђевић, др Ема Миљковић, др Гордана Стокић Симончић и др Александра Павићевић);
4) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Вања Миљковић, мастер, пријавио под насловом: ”Когнитивнолингвистичко истраживање глаголских префикса у савременом српском језику” (Комисија: др Рајна Драгићевић, др Катарина Расулић и др Стана Ристић);
Д. ОСТАЛО
1) Молба Марије Вучинић за промену ментора за израду докторске дисертације која јој је одобрена под насловом: ”Синтаксичке функције инфинитива у старијој италијанској прози (Данте, Бокачо, Макијавели)”, уместо др Гордане Терић, која је отишла у пензију, предлаже се др Мила Самарџић;
2) Молба др Љиљане Чолић за ослобођење од дужности ментора за израду докторске дисертације која је Радосаву Микићу одобрена под насловом: ”Турска политичка мисао у 19. веку – списи Ахмед Џевдет-паше”;

9. ОДСУСТВА
1) Молба др Радојке Вукчевић за одобрење једногодишњег одсуства у школској 2016/2017. години ради континуираног научног рада;

10. АНГАЖОВАЊЕ НАШИХ НАСТАВНИКА НА ДРУГИМ ФАКУЛТЕТИМА

11. ОРГАНИЗОВАЊЕ НАУЧНИХ СКУПОВА
1) Иницијатива за одржавање научног скупа Књижевно дело Добрице Ћосића
2) Иницијатива за одржавање међународног научног скупа The Linguistics Journal & English as an International Language Journal

12. ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР ДР ДАЛИБОРА СОЛДАТИЋА, РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА У ПЕНЗИЈИ, У ЗВАЊЕ ПРОФЕСОРА ЕМЕРИТУСА

13. ПРЕДЛОГ КАТЕДРЕ ЗА ОПШТУ КЊИЖЕВНОСТ И ТЕОРИЈУ КЊИЖЕВНОСТИ У ВЕЗИ СА БОДОВИМА КОЈЕ СУ СТУДЕНТИ СТЕКЛИ НА КУРСЕВИМА

14. ИЗВЕШТАЈ О ПРОЛАЗНОСТИ СТУДЕНАТА НА ИСПИТИМА

15. ОДЛУКЕ У ВЕЗИ СА СТУДЕНТСКИМ ПИТАЊИМА

 

Д Е К А Н
ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф. др Александра Вранеш