VI редовнa седницa 2016/2017

VI редовна седница Изборног и Наставно-научног већа Филолошког факултета Универзитета у Београду, понедељак, 3. јули 2017. године са почетком у 13:00 часова у Сали 11.

 

ДНЕВНИ РЕД:

 


1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА V РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ИЗБОРНОГ И НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ, ОДРЖАНЕ 31. МАЈА 2017. ГОДИНЕ – приложено у материјалу;

2. ОБАВЕШТЕЊА

3. ИЗБОРИ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА
А. НАСТАВНИКА
1) Једног ванредног професора за ужу научну област Наука о књижевности, предмет Теорија књижевности – приложено у материјалу;
2) Једног ванредног професора за ужу научну област Германистика, предмет Историја немачког језика – приложено у материјалу;

Б. САРАДНИКА
1) Једног асистента за ужу научну област Српска књижевност, предмет Средњовековна књижевност – приложено у материјалу;
2) Једног асистента за ужу научну област Англистика, предмет Енглески језик – приложено у материјалу;
3) Једног вишег лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик – приложено у материјалу;
4) Једног вишег лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик – приложено у материјалу;
5) Једног вишег лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик – приложено у материјалу;
6) Једног вишег лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик – приложено у материјалу;
7) Једног лектора за ужу научну област Румунистика, предмет Румунски језик – приложено у материјалу;
8) Једног лектора за ужу научну област Хиспанистика, предмет Шпански језик – приложено у материјалу;
9) Једног лектора за ужу научну област Хиспанистика, предмет Шпански језик – приложено у материјалу;

4. РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА И ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈА
1. Једног ванредног професора за ужу научну област Туркологија, предмет Турски језик и књижевност (Комисија: др Мирјана Теодосијевић, др Љиљана Марковић и др Октај Ахмед);
– Предлози Комисије за план и развој
1. Једног ванредног професора за ужу научну област Бугаристика, предмет Бугарски језик (Комисија: др Милан Стакић, др Рајна Драгићевић и др Даринка Гортан Премк);

5. ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА ЗА ИЗБОРЕ У ЗВАЊА НА НЕМАТИЧНИМ ФАКУЛТЕТИМА
1) Давање мишљења о предлогу за избор др Александре Гојков Рајић у звање ванредног професора за ужу научну област Немачки језик на Учитељском факултету Универзитета у Београду – приложено у материјалу;
2) Давање мишљења о предлогу за избор др Тијане Весић Павловић у звање доцента за ужу научну област Енглески језик на Машинском факултету Универзитета у Београду – приложено у материјалу;

6. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
А. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Данијела Радоњић предала под насловом: ”Кулинарска лексика у савременом српском књижевном језику” (Комисија: др Рајна Драгићевић, др Јелена Јовановић Симић и др Марија Ђинђић) – приложено у материјалу;
2) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Ливија Екмеџић предала под насловом: ”Драмско дело Љубомира Симовића у контексту савремене српске књижевности” (Комисија за одбрану: др Радивоје Микић, др Миливој Ненин и др Милан Алексић) – приложено у материјалу;
3) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Анка Рађеновић предала под насловом: ”Индикатив претерита у грчком и српком језику” (Комисија за одбрану: др Милена Јовановић, др Предраг Мутавџић, др Јелена Јовановић Симић и др Костас Канакис) – приложено у материјалу;
4) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Мирјана Адамовић предала под насловом: ”Придеви са просторним значењем у савременом руском књижевном језику у поређењу са српским” (Комисија за одбрану: др Предраг Пипер, др Срето Танасић и др Биљана Марић) – приложено у материјалу;
5) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Јелена Јанковић предала под насловом: ”Етимологија у часопису Наш језик” (Комисија за одбрану: др Александар Милановић, др Александар Лома и др Вања Станишић) – приложено у материјалу;
6) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Тарик Дуран предао под насловом: ”Топоними турског порекла у Србији” (Комисија за одбрану: др Мирјана Теодосијевић, др Ксенија Ајкут и др Срђан Катић) – приложено у материјалу;
7) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Софија Перовић, мастер, предала под насловом: ”Развој антихероја од егзистенцијалистичког позоришта до театра апсурда (Жан Пол Сартр, Албер Ками, Семјуел Бекет и Ежен Јонеско)” (Комисија за одбрану: др Милица Винавер Ковић, др Марија Џунић Дрињаковић и др Биљана Тешановић) – приложено у материјалу;
8) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Јасна Поповић, мастер, предала под насловом: ”Стратегије учтивости у српском и енглеском језику” (Комисија за одбрану: др Јелена Филиповић, др Ана Кузмановић Јовановић и др Татјана Пауновић) – приложено у материјалу;
9) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Маја Николић, матер, предала под насловом: ”Ограде у политичким интервјуима на енглеском и српском језику” (Комисија за одбрану: др Ивана Трбојевић Милошевић, др Мелина Николић и др Зорка Кашић) – приложено у материјалу;
10) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Татјана Чикара, мастер, предала под насловом: ”Евиденцијалност и епистемичка модалност: епистемички модални оператори као носиоци евиденцијалних значења у енглеском и срспком језику” (Комисија за одбрану: др Ивана Трбојевић Милошевић, др Катарина Расулић и др Зорка Кашић) – приложено у материјалу;
11) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Јелица Рајковић, мастер, предала под насловом: ”Еуфорија (де)генерације: улога музике у делима Ијана Макјуана” (Комисија за одбрану: др Зоран Пауновић, др Александра Јовановић и др Нина Муждека) – приложено у материјалу;
12) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Јованка Калаба, мастер, пријавила под насловом: ”Компаративна анализа пародијских наратива у романима Објава броја 49 Томаса Пинчона и Фама о бициклистима Светислава Басаре” (Комисија за одбрану: др Зоран Пауновић, др Михајло Пантић и др Ивана Ђурић Пауновић) – приложено у материјалу;
13) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Лејла Зејниловић, мастер, предала под насловом: ”Лексикализовани и граматикализовани експоненти модалности у правном дискурсу енглеског и српског језика” (Комисија за одбрану: др Ивана Трбојевић Милошевић, др Катарина Расулић и др Зорка Кашић) – приложено у материјалу;
14) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Жана Кнежевић предала под насловом: ”Савремени трендови у настави и учењу енглеског као језика струке у области информационих технологија” (Комисија: др Ивана Трбојевић Милошевић, др Ненад Томовић и др Надежда Стојковић) – приложено у материјалу;
15) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Ана Сивачки, мастер, предала под насловом: ”Фразеологизми с конституентом соматског порекла у албанском језику и њихови преводни еквиваленти у српском” (Комисија за одбрану: др Предраг Мутавџић, др Мерима Кријези, др Вања Станишић и др Александар Животић) – приложено у материјалу;
16) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Авдија Салковић, мастер, предао под насловом: ”Језик у романима Пејамија Сафе” (Комисија за одбрану: др Ксенија Ајкут, др Мирјана Теодосијевић и др Сеад Шемсовић) – приложено у материјалу;
17) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Ана Ђорђевић, мастер, предала под насловом: ”Формирање и развој педагошких уверења, ставова и знања: будући и активни наставници страног језика у Србији и Великој Британији” (Комисија за одбрану: др Ивана Трбојевић Милошевић, др Јулијана Вучо и ддр Јелена Врањешевић) – приложено у материјалу;
18) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Јованка Милошевић, мастер, предала под насловом: ”Синтаксички и семантички статус адвербијалних допуна у српском језику” (Комисија за одбрану: др Милош Ковачевић, др Миланка Бабић и др Ивана Лазић Коњик) – приложено у материјалу;
19) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Саша Марјановић, мастер, предао под насловом: ”Поредбене фраземе с компонентом comme/као у француском и српском језику” (Комисија за одбрану: др Михаило Поповић, др Драгана Мршевић Радовић, др Рајна Драгићевић и др Драгана Дробњак) приложено у материјалу;
20) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Жељко Степановић, мастер, предао под насловом: ”Етимолошко гнездо прасловенског глагола *berǫ, *bьrati у српском језику” (Комисија за одбрану: др Вања Станишић, др Марта Бјелетић и др Снежана Вучковић) – приложено у материјалу;
21) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Вишња Вишњевац, мастер, предала под насловом: ”Систем глаголских облика у староруском у поређењу са савременим српским и руским књижевним језиком” (Комисија за одбрану: др Радмило Маројевић, др Александар Милановић и др Јелена Бајовић) – приложено у материјалу;
22) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Данка Синадиновић предала под насловом: ”Језички аспекти интеракције лекара и пацијента у енглеском и српском” (Комисија за одбрану: др Весна Половина, др Јасмина Московљевић Поповић и др Софија Мићић Кандијаш) – приложено у материјалу;
23) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Немања Влајковић, мастер, предао под насловом: ”Дидактизација интеркултурних садржаја у уџбеницима немачког језика као страног” (Комисија за одбрану: др Оливера Дурбаба, др Јулијана Вучо и др Катарина Кржељ) – приложено у материјалу;
24) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Горан Коруновић, мастер, предао под насловом: ”Статус лирског субјекта у јужнословенским књижевностима (1970-1980)” (Комисија за одбрану: др Тихомир Брајовић, др Михајло Пантић и др Твртко Вуковић) – приложено у материјалу;
25) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Владимир Ђурић, мастер, предао под насловом: ”Стваралаштво српских списатељица прве половине ХХ века у контексту француске књижевности и културе” (Комисија за одбрану: др Зорица Бечановић Николић, др Биљана Дојчиновић, др Магдалена Кох и др Милица Винавер Ковић) – приложено у материјалу;
26) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Милица Витаз предала под насловом: ”Утицај лудичких активности на учење енглеског језика као страног на академском нивоу и ставови студената о њиховом коришћењу” (Комисија за одбрану: др Ненад Томовић, др Ивана Трбојевић Милошевић и др Јелена Врањешевић) – приложено у материјалу;
27) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Јасмина Арсеновић Вујотић, мастер, предала под насловом: ”Новозаветни подтекст Дон Кихота од Манче Мигела де Сервантеса” (Комисија за одбрану: др Јасна Стојановић, др Зорица Бечановић Николић и др Кринка Видаковић Петров) – приложено у материјалу;
28) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Liliana Karina Alanis Flores, master, предала под насловом: ”La ironía como medio lingüístico de argumentación en la obra ensayística de Octavio Paz“ (”Иронија као лингвистичко средство аргументације у есејистичким делима Октавија Паза”) (Комисија за одбрану: др Јелена Рајић, др Анђелка Пејовић и др Тибор Берта) – приложено у материјалу;
29) Изештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Милица Динић Маринковић, мастер, предала под насловом: ”Обим и структура вокабулара уџбеника за други циклус обавезног образовања” (Комисија за одбрану: др Јасмина Московљевић Поповић, др Весна Половина, др Маја Миличевић и др Ивана Степановић Илић) – приложено у материјалу;
30) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Мирјана Петровић Филиповић предала под насловом: ”Естетика недовршеног и поетски поступак у делу Сергеја Завјалова” (Комисија за одбрану: др Ива Драшкић Вићановић, др Ирина Антанасијевић и др Ениса Успенски) – приложено у материјалу;
31) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Љубо Шкиљевић предао под насловом: ”Севдалинка – историја биљежења и проучавања” (Комисија за одбрану: др Бошко Сувајџић, др Валентина Питулић, др Данка Лајић Михајловић и др Бранко Златковић) – приложено у материјалу;
32) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Ана Милосављевић, мастер, предала под насловом: ”Културни образац понашања жене у исламском друштву представљен вољом Алаха” – приложено у материјалу;

Б. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Кристијан Векоњ, мастер, пријавио под насловом: ”Постапокалиптични обрасци у англо-америчкој књижевности и популарној култури” (Ментор: др Зоран Пауновић) – приложено у материјалу;
2) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Јана Ђунисијевић, матер, пријавила под насловом: ”Драгутин Костић као проучавалац српске средњовековне књижевности” (Ментор: др Томислав Јовановић) – приложено у материјалу;
3) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Гордана Недељков, мастер, пријавила под насловом: ”Библиотеке и култура читања” (Ментор: др Александра Вранеш) – приложено у материјалу;
4) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је мр Сања Антонић пријавила под насловом: ”Цитатна анализа као метода вредновања научног рада истраживача из Србије у периоду од 2000. до 2016. године” (Ментор: др Драгана Грујић) – приложено у материјалу;
5) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Валентина Тасић, мастер, пријавила под насловом: ”Посебне библиотеке Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима” (Ментор: др Александра Вранеш) – приложено у материјалу;
6) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Ивана Вешовић, мастер, пријавила под насловом: ”Интегрално библиотекарство и транскултурне образовне стратегије” (Ментор: др Александра Вранеш) – приложено у материјалу;
7) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Бојана Будимир, мастер, пријавила под насловом: ”Културноспецифични елементи из фламанске културе у преводу на српски језик” (Ментор: др Јелица Новаковић Лопушина) – приложено у материјалу;
8) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Наташа Росандић пријавила под насловом: ”Митолошке животиње пореклом са Истока и средњовековним рукописима бестијарима” (Ментор: др Љиљана Марковић) – приложено у материјалу;

В. ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Срђан Славнић, мастер, предао под насловом: ”Електронски извори као покретачи промена у систему каталога Библиотечко-информационог система Србије” (Комисија: др Александра Вранеш, др Гордана Ђоковић, др Драгана Грујић и др Јован Филиповић);
2) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Наташа Миланов, мастер, предала под насловом: ”Полисемија српске лексике на корпусу Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ” (Комисија: др Рајна Драгићевић, др Јелена Јовановић Симић и др Стана Ристић);
3) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Весна Милевска предала под насловом: ”Амерички и британски енглески: варијантне разлике на различитим нивоима језичке структуре” (Комисија: др Ивана Трбојевић Милошевић, др Јелена Вујић и др Светлана Стојић);

Г. ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Rima Taher, master, пријавила под насловом: ”У јавној служби: усмено и писмено превођење за мигранте и избеглице у српској локалној заједници” (Комисија: др Мирјана Даничић, др Јелена Вујић и др Јелена Филиповић);
2) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Ивана Бошковић пријавила под насловом: ”Las voces de las (in)visibles: la formaciόn, el papel y la importancia de las intérpretes en los servicios públicos. El ejemplo del ámbito judicial en Serbia” (”Гласови (не)видљивих: образовање, улога и значај усмених преводилаца у државним службама. Пример правног превођења у Србији”) (Комисија: др Јелена Филиповић, др Ана Кузмановић Јовановић и др Марта Аруми Рибас);
3) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Рима Тахер, мастер, пријавила под насловом: ”У јавној служби: усмено и писмено превођење за мигранте и избеглице у српској локалној заједници” (Комисија: др Мирјана Даничић, др Јелена Вујић и др Јелена Филиповић);
4) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Јелена Јосиповић, мастер, пријавила под насловом: ”Репрезентација Републике Србије и Републике Српске у медијском дискурсу: Шпанија као студија случаја (2005-2016)” (Комисија: др Јелена Филиповић, др Ана Кузмановић Јовановић и др Ивана Спасић);
5) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Милош Арсић, мастер, пријавио под насловом: ”Пут у непознато: идентитет појединца и простора у делима Кормака Макартија” (Комисија: др Новица Петровић, др Радојка Вукчевић и др Томислав Павловић);

7. ОДСУСТВА
1) Молба др Гордане Стокић Симончић за одобрење одсуства у школској 2017/2018. години ради континуираног научног рада;

8. АСНГАЖОВАЊЕ НАШИХ НАСТАВНИКА НА ДРУГИМ ФАКУЛТЕТИМА И НАСТАВНИКА СА ДРУГИХ ФАКУЛТЕТА НА ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ
– др Јован Попов на Академији уметности у Новом Саду

9. САРАДЊА
– са Санктпетербуршким државним универзитетом

10. МОЛБА ПРОФ. ДР МАЈЕ МИЛИЧЕВИЋ ЗА САГЛАСНОСТ ЗА ПРИЈАВУ НА ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА МУЛТИЛАТЕРАЛНЕ НАУЧНЕ И ТЕХНОЛОШКЕ САРАДЊЕ ERA NET RUS Plus

11. ПРЕДЛОГ ДА СЕ ПРОФЕСОРИ ДР ХОСЕ МАРИЈА КАПАРОС ЛЕРА И DR KIYOMITSU YUI ИЗАБЕРУ У ЗВАЊЕ ГОСТУЈУЋИХ ПРОФЕСОРА

12. СТУДЕНТСКА ПИТАЊА

 

Д Е К А Н
ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф. др Љиљана Марковић