VI редовнa седницa 2017/2018

VI редовна седница Изборног и Наставно-научног већа Филолошког факултета Универзитета у Београду, среда, 25. април 2018. године са почетком у 13:00 часова у Сали хероја.

 

ДНЕВНИ РЕД:

 


1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА V РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ИЗБОРНОГ И НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ, ОДРЖАНЕ 22. МАРТА 2018. ГОДИНЕ – приложено у материјалу;

2. ОБАВЕШТЕЊА

3. ПРЕДЛОГ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР РЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

4. ИЗБОРИ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА
А. НАСТАВНИКА
1) Једног редовног професора за ужу научну област Наука о књижевности, предмет Античке поетике – приложено у материјалу;
2) Једног редовног професора за ужу научну област Германистика, предмет Немачка књижевност – приложено у материјалу;
3) Једног ванредног професора за ужу научну област Туркологија, предмет Турски језик и књижевност – приложено у материјалу;
4) Једног ванредног професора за ужу научну област Бугаристика, предмет Бугарски језик – приложено у материјалу;
5) Једног ванредног професора за ужу научну област Скандинавистика, предмет Нордијска филологија – приложено у материјалу;
6) Једног ванредног професора за ужу научну област Скандинавистика, предмет Скандинавистичка лингвистика;
7) Једног ванредног професора за ужу научну област Англистика, предмет Енглеска књижевност – приложено у материјалу;
8) Једног доцента за ужу научну област Српска књижевност, предмет Српска књижевност 18. и 19. века – приложено у материјалу за седницу Већа од 22. марта 2018. године;
9) Једног доцента за ужу научну област Полонистика, предмет Пољски језик – приложено у материјалу;
10) Једног доцента за ужу научну област Романистика, предмет Француска књижевност – приложено у материјалу;

Б. САРАДНИКА
1) Једног асистента за ужу научну област Недерландистика, предмет Низоземски језик – приложено у материјалу;
2) Једног асистента за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик – приложено у материјалу;
3) Једног асистента за ужу научну област Општа лингвистика, предмети Општа лингвистика 3 – морфологија и Општа лингвистика 4 – синтакса – приложено у материјалу;
4) Једног вишег лектора за ужу научну област Хиспанистика, предмет Шпански језик – приложено у материјалу;
5) Два виша лектора за ужу научну област Неохеленистика, предмет Савремени грчки језик – приложено у материјалу;
6) Једног вишег лектора за ужу научну област Арабистика, предмет Савремени арапски језик – приложено у материјалу;
7) Једног вишег лектора за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијански језик – приложено у материјалу;
8) Једног лектора за ужу научну област Недерландистика, предмет Савремени низоземски језик – приложено у материјалу;

5. РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА И ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈА
1) Једног ванредног професора за ужу научну област Општа књижевност, предмет Историја опште књижевности (Комисија:…);
2) Једног ванредног професора за ужу научну област Латински језик, предмет Латински језик (Комисија: др Александар Лома, председник Комисије, др Жељко Ђурић и др Мила Самарџић);
3) Једног доцента за ужу научну област Румунистика, предмет Румунски језик (Комисија: др Мариана Дан, председник Комисије, др Мирјана Ћорковић и др Марина Пуја Бадеску);
4) Једног доцента за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијански језик (Комисија: др Јулијана Вучо, председник Комисије, др Јелена Филиповић и др Данијела Ђоровић);
5) Једног лектора за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијански језик (Комисија: др Наташа Јанићијевић, председник Комисије, др Драгана Радојевић и др Данијела Ђоровић);
6) Једног лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик (Комисија: др Катарина Расулић, председник Комисије, др Ивана Трбојевић Милошевић и др Мирјана Мишковић Луковић);

– Предлози Комисије за план и развој
1) Једног редовног професора за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијанска књижевност (Комисија: др Жељко Ђурић, председник Комисије, др Јулијана Вучо и др Љиљана Пешикан Љуштановић);
2) Једног редовног професора за ужу научну област Туркологија, предмет Турски језик и књижевност (Комисија: др Мирјана Теодосијевић, председник Комисије, др Љиљана Марковић и др Октај Ахмед);
3) Једног редовног професора за ужу научну област Туркологија, предмет Турски језик и књижевност (Комисија: др Љиљана Чолић, председник Комисије, др Керима Филан и др Фехим Наметак);
4) Једног редовног професора за ужу научну област Општа лингвистика, предмети Синтакса и Усвајање Л1 (Комисија: др Весна Половина, председник Комисије, др Јелена Филиповић и др Зорка Кашић);
5) Једног ванредног професора за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик (Комисија: др Предраг Пипер, председник Комисија, др Ксенија Кончаревић и др Стана Ристић);
6) Једног доцента за ужу научну област Хиспанске и хиспаноамеричке студије, предмет Хиспанске књижевности (Комисија: др Весна Дицков, председник Комисије, др Далибор Солдатић и др Кринка Видаковић Петров);
7) Једног доцента за ужу научну област Српска књижевност, предмет Српска књижевност 20. века (Комисија: др Слободан Грубачић, председник Комисије, др Јован Делић, др Александар Јерков, др Бојан Јовић и др Предраг Петровић);
8) Једног доцента за ужу научну област Хиспанска лингвистика, предмети Шпански језик и Каталонски језик (Комисија: др Јелена Филиповић, председник Комисије, др Анђелка Пејовић и др Маја Андрејевић);
9) Једног доцента за ужу научну област Општа књижевност, предмет Историја опште књижевности (Комисија: др Миодраг Лома, председник Комисије, др Корнелије Квас, др Миодраг Вукчевић, др Слободан Грубачић и др Јелена Кнежевић);
10) Једног асистента за ужу научну област Русистика, предмет Руска књижевност (Комисија: др Корнелија Ичин, председник Комисије, др Бобан Ћурић и др Јасмина Војводић);
11) Једног вишег лектора за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик (Комисија: др Ксенија Кончаревић, председник Комисије, др Биљана Марић и др Марија Стефановић);
12) Једног лектора за ужу научну област Арабистика, предмет Савремени арапски језик (Комисија: др Анђелка Митровић, председник Комисије, др Драгана Ђорђевић и др Енвер Ујкановић);

6. ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОРЕ ДОКТОРАНАДА КОЈИ СУ ПРИМЉЕНИ НА КОНКУРСУ ЗА МЛАДЕ ИСТРАЖИВАЧЕ МПНТР У ЗВАЊЕ ИСТРАЖИВАЧА-ПРИПРАВНИКА (Комисија: др Драгана Вукићевић, др Јелена Пилиповић, др Тања Поповић, др Зорица Несторовић, др Ана Батас, др Милош Ковачевић и др Јелена Филиповић)

7. ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА ЗА ИЗБОРЕ У ЗВАЊА НА НЕМАТИЧНИМ ФАКУЛТЕТИМА
1) Давање мишљења о предлогу за избор др Слађане Јаћимовић у редовног професора на предметима из уже научне области Књижевност на Учитељском факултету Универзитета у Београду – приложено у материјалу за седницу Већа од 22. марта 2018. године;
2) Давање мишљења о предлогу за избор др Валентине Хамовић у звање ванредног професора на предметима из уже научне области Књижевност на Учитељском факултету Универзитета у Београду – приложено у материјалу за седницу Већа од 22. марта 2018. године;

8. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
А. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Ненад Благојевић, мастер, предао под насловом: ”Исток и Запад у стваралаштву Виктора Пељевина” (Комисија за одбрану: др Корнелија Ичин, др Петар Бојанић и др Јасмина Војводић) – приложено у материјалу;

Б. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Лариса Малић, мастер, пријавила под насловом: ”Мемоарска и епистоларна грађа као извор за књижевну историју: архивистичко-документалистички приступ” (Ментор: др Бојан Ђорђевић) – приложено у материјалу;
2) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Татјана Ћосовић, мастер, пријавила под насловом: ”Мотив слободе код јунака Шекспирових трегедија Хамлет, Отело, Краљ Лир и Магбет у егзистенцијалистичком и хришћанском кључу” (Ментор: др Милица Спремић Кончар) – приложено у материјалу;
3) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Драгиша Вукотић пријавио под насловом: ”Целоживотно образовање наставника страних језика у формалним образовним системима” (Ментор: др Јулијана Вучо) – приложено у материјалу;
4) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Селена Трифуновић Ћапин пријавила под насловом: ”Стилистика књижевних и музичких дела инспирисаних Косовом и Метохијом” (Ментор: др Милош Ковачевић) – приложено у материјалу;
5) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Снежана Милић пријавила под насловом: ”Стилистика фигуративних израза у основној школи” (Ментор: др Милош Ковачевић) – приложено у материјалу;
6) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Ивана Јовановић пријавила под насловом: ”Лингвистичка и стилистичка истраживања медиолошких родова и врста” (Ментор: др Милош Ковачевић) – приложено у материјалу;
7) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Милица Митић, мастер, пријавила под насловом: ”Компаративна анализа граматичких садржаја у настави албанског и српског као нематерњег језика” (Ментор: др Весна Крајишник) – приложено у материјалу;
8) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је мр Снежана Ненезић пријавила под насловом: ”Културолошки и књижевноисторијски аспекти огласа у међуратној српској периодици” (Ментор: др Марија Циндори Шинковић) – приложено у материјалу;
9) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Ана Петровић Дакић, мастер, пријавила под насловом: ”Вербалне асоцијације и когнитивни развој ученика основне школе” (Ментор: др Рајна Драгићевић) – приложено у материјалу;
10) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Сања Раденковић, мастер, пријавила под насловом: ”Промене као генератор развоја јапанског друштва и културе” (Ментор: др Љиљана Марковић) – приложено у материјалу;
11) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Милена Милинковић, мастер, пријавила под насловом: ”Развој библиотечких и језичких ресурса за организовање и проналажење информација о просторном планирању” (Ментор: др Цветана Крстев) – приложено у материјалу;
12) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Биљана Никић, мастер, пријавила под насловом: ”Фразеологизми у лектири за основну школу” (Ментор: др Рајна Драгићевић) – приложено у материјалу;
13) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Светлана Алексић пријавила под насловом: ”Дела Јасунари Кавабате, Казуа Ишигуроа и Харуки Муракамија и њихов допринос међукултурној комуникацији Јапана и Србије” (Ментор: др Љиљана Марковић) – приложено у материјалу;
14) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Сава Поповић, мастер, пријавио под насловом: ”Модерност у Јапану и Србији у другој половини XIX века” (Ментор: др Љиљана Марковић) – приложено у материјалу;

В. ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Андријана Јанковић, мастер, предала под насловом: ”Теме сусрета са мртвима у српској и италијанској књижевности деветнаестог и двадесетог века (на примерима прозних и драмских текстова)” (Комисија: др Душица Тодоровић, др Жељко Ђурић, др Зорица Несторовић и др Зорана Ковачевић);
2) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Милена Николић предала под насловом: ”Фикција и стварност женских ликова у делу Маргарет Етвуд” (Комисија: др Новица Петровић, др Радојка Вукчевић и др Томислав Павловић);
3) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Младен Ћирић предао под насловом: ”Језичке идеологије у женској бразилској дијаспори у Србији: интердисциплинарна перспектива” (Комисија: др Ана Кузмановић Јовановић, др Ивана Вучина Симовић и др Марија Мандић);
4) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Дамјан Стевкић, мастер, предао под насловом: ”Позиција жртви у делима Маргарет Етвуд” (Комисија: др Новица Петровић, др Радојка Вукчевић и др Томислав Павловић);
5) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је мр Јелена Перић предала под насловом: ”Пригодна драма у српској књижевности 18. и 19. века” (Комисија: др Зорица Несторовић, др Миливој Ненин и др Ненад Николић);
6) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Милета Аћимовић предао под насловом: ”Проза Драгослава Михаиловића” (Комисија: др Радивоје Микић, др Александар Јовановић и др Милан Алексић);
7) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Ивана Георгијев, мастер, предала под насловом: ”Когнитивни културни модели: ‘љубав’ у српским и шпанским паремијама” (Комисија: др Јелена Филиповић, др Анђелка Пејовић и др Ксенија Шуловић);
8) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Андреа Жерајић, мастер, предала под насловом: ”Ефекти промена курикулума и њихов утицај на развој рецептивних језичких вештина у настави немачког језика у основним школама Републике Србије” (Комисија: др Оливера Дурбаба, др Јулијана Вучо и др Љиљана Глишовић);
9) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Николета Момчиловић, мастер, предала под насловом: ”Немачки као други страни језик у Србији” (Комисија: др Оливера Дурбаба, др Смиља Срдић, др Јелена Филиповић и др Катарина Кржељ);
10) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Слободанка Глигорић, мастер, предала под насловом: ”Развој ученичке аутономије: градирање задатака за самоевалуацију у уџбеницима енглеског као страног језика на нивоу основне школе” (Комисија: др Ивана Трбојевић Милошевић, др Ненад Томовић и др Данијела Ђорђевић);
11) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Весна Ђорђевић, мастер, предала под насловом: ”Видски парњаци у српском језику (имперфективни глагол: перфективни глагол изведен префиксима за-, из-, на-, о-, по-, с- и у-)” (Комисија: др Весна Ломпар, др Рајна Драгићевић и др Марина Спасојевић);
12) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Лидија Пасуљевић Шимвел предала под насловом: ”Теоријске основе и критичка анализа CLIL наставе на француском и српском језику у средњој школи у Србији” (Комисија: др Јулијана Вучо, др Катарина Завишин, др Љиљана Ђурић и др Ана Вујовић);
13) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Војка Миловановић, мастер, предала под насловом: ”Важност примене реторике у методици наставе француског језика” (Комисија: др Ана Елаковић Ненадовић, др Татјана Самарџија Грек и др Ифигенија Радуловић);
14) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Тијана Кукић, мастер, предала под насловом: ”Семантичко-прагматичка анализа италијанског члана и његови еквиваленти у српском језику из перспективе референцијалности” (Комисија: др Саша Модерц, др Данијела Ђоровић и др Весна Крајишник);
15) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Милош Тасић, мастер, предао под насловом: ”Метонимија у британском новинском дискурсу” (Комисија: др Катарина Расулић, др Ивана Трбојевић Милошевић и др Владан Павловић);
16) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Жарко Војновић предао под насловом: ”Манастирске библиотеке на подручју Карловачке митрополије у 18. веку” (Комисија: др Гордана Стокић Симончић, др Светлана Томин и др Жељко Вучковић);
17) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Андреј Бјелаковић, мастер, предао под насловом: ”Вокали савременог стандардног британског изговора и њихово усвајање код изворних говорника српског језика” (Комисија: др Биљана Чубровић, др Маја Марковић и др Татјана Пауновић);
18) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Бојана Аћамовић, мастер, предала под насловом: ”Поезија Волта Витмана у контексту књижевне авангарде у Србији” (Комисија: др Зоран Пауновић, др Радојка Вукчевић и др Бојан Јовић);
19) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Ивана Ћирић предала под насловом: ”Архивска грађа у Музеју Николе Тесле – архивистичко-документалистички и музеолошки приступ” (Комисија: др Бојан Ђорђевић, др Александра Вранеш и др Веселин Кљајић);
20) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Андреа Стојилков, мастер, предала под насловом: ”Пренос друштвено-историјски обележених елемената културе у енглеском преводу прозе постјугословенских аутора са бившег српскохрватског подручја” (Комисија: др Биљана Ђорић Француски, др Љиљана Марковић и др Тања Цветковић);
21) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Јована Јовановић, мастер, предала под насловом: ”Лексика погрдног значења у именовању човека у српском језику” (Комисија: др Рајна Драгићевић, др Драгана Вељковић Станковић и др Стана Ристић);
22) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Моња Јовић, мастер, предала под насловом: ”Утопија и дистопија у српској прози друге половине двадесетог века” (Комисија: др Предраг Петровић, др Петар Пијановић и др Јован Делић);
23) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Горан Павловић, мастер, предао под насловом: ”Поетика простора у делу Милоша Црњанског” (Комисија: др Радивоје Микић, др Слађана Јаћимовић и др Милан Алексић);

Г. ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Ана Жикић, мастер, пријавила под насловом: ”Поетика и структура савремене историјске и документарне драме на примеру словачких и српских драмских текстова” (Комисија: др Александра Корда Петровић, др Корнелија Ичин и др Зорица Бечановић Николић);
2) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Наташа Симић пријавила под насловом: ”Положај жена кроз призму књижевних дела Јосано Акико и Вирџиније Вулф” (Комисија: др Љиљана Марковић, др Биљана Ђорић Француски и dr Kiyomitsu Yui);
3) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Марија Булатовић, мастер, пријавила под насловом: ”Академски библиотечко-информациони системи Србије” (Комисија: др Александра Вранеш, др Гордана Ђоковић и др Маја Радоњић);
4) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Бранка Пражић пријавила под насловом: ”Завичајна библиографија пожаревачког краја” (Комисија: др Гордана Стокић Симончић, председник Комисије, др Драгана Грујић и др Маја Радоњић);
5) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Драгана Вуковић Војновић пријавила под насловом: ”Контрастивна анализа колокација придев + именица и именица + именица у корпусу текстова из области туризма у енглеском и српском језику” (Комисија: др Ивана Трбојевић Милошевић, др Јелена Вујић и др Александар Милановић);
6) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Анђела Миливојевић пријавила под насловом: ”Нови преводи као средство за актуелизацију изворника” (Комисија: др Мила Самарџић, др Јулијана Вучо и др Данијела Ђоровић);

9. ОДСУСТВА
1) Молба др Немање Радуловића за одобрење једногодишњег одсуства у школској 2018/2019. години ради континуираног научног рада;

10. КОНКУРС КОД МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
– молба др Ане Голубовић за сагласност за учешће на међународног научној конференцији Językoznawstwo a nowoczesne systemy slawistycznej bibligraficznej – dziś i jutro која ће се одржати 4. и 5. октобра 2018. године у Пољској

11. САРАДЊА
– са Универзитетом Мануба у Тунису

12. ПРОДУЖЕЊЕ РАДНОГ ОДНОСА ПРОФЕСОРИМА КОЈИ СТИЧУ УСЛОВ ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ (др Смиља Срдић и др Цветана Крстев)

13. ПРЕДЛОГ ЗА НОВО ПРОШИРЕЊЕ ЛИСТЕ МЕЂУНАРОДНИХ ЧАСОПИСА ИЗ ОБЛАСТИ ФИЛОЛОШКИХ НАУЧНИХ ДИСЦИПЛИНА И ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

 

Д Е К А Н
ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф. др Љиљана Марковић