VII редовна седницa 2015/2016

VII редовна седница Изборног и Наставно-научног већа Филолошког факултета Универзитета у Београду, среда, 20. април 2016. године са почетком у 18 часова у Сали 11.

 

ДНЕВНИ РЕД:

 


1. ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРОГРАМА РАДА И РАЗВОЈА ЕВИДЕНТИРАНИХ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ДЕКАНА ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ЗА МАНДАТНИ ПЕРИОД 2016 -2019. ГОД.

2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗБОР ДЕКАНА ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ЗА МАНДАТНИ ПЕРИОД 2016 – 2019. ГОД.

 

Д Е К А Н
ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф. др Александра Вранеш