VII редовнa седницa 2016/2017

VII редовна седница Изборног и Наставно-научног већа Филолошког факултета Универзитета у Београду, понедељак, 18. септембар 2017. године са почетком у 13:00 часова у Сали 11.

 

ДНЕВНИ РЕД:

 


1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА VI РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ИЗБОРНОГ И НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ, ОДРЖАНЕ 3. ЈУЛА 2017. ГОДИНЕ – приложено у материјалу;

2. ОБАВЕШТЕЊА

3. ИЗБОРИ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА
А. НАСТАВНИКА
1) Једног ванредног професора за ужу научну област Наука о књижевности, предмет Теорија књижевности – приложено у материјалу за седницу Већа од 3. јула 2017. године;
2) Једног ванредног професора за ужу научну област Германистика, предмет Историја немачког језика – приложено у материјалу за седницу Већа од 3. јула 2017. године;
3) Једног ванредног професора за ужу научну област Општа лингвистика, предмети Морфологија, Социолингвистика – приложено у материјалу
4) Једног доцента за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијански језик – приложено у материјалу;
5) Једног доцента за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијански језик – приложено у материјалу

Б. САРАДНИКА
1) Једног асистента за ужу научну област Српска књижевност, предмет Средњовековна књижевност – приложено у материјалу за седницу Већа од 3. јула 2017. године;
2) Једног асистента за ужу научну област Англистика, предмет Енглески језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 3. јула 2017. године;
3) Једног асистента за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик – приложено у материјалу;
4) Једног вишег лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 3. јула 2017. године;
5) Једног вишег лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 3. јула 2017. године;
6) Једног вишег лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 3. јула 2017. године;
7) Једног вишег лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 3. јула 2017. године;
8) Једног вишег лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик – приложено у материјалу;
9) Једног лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик – приложено у материјалу;
10) Једног лектора за ужу научну област Румунистика, предмет Румунски језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 3. јула 2017. године;
11) Једног лектора за ужу научну област Хиспанистика, предмет Шпански језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 3. јула 2017. године;
12) Једног лектора за ужу научну област Хиспанистика, предмет Шпански језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 3. јула 2017. године;
13) Једног лектора за ужу научну област Романистика, предмет Француски језик – приложено у материјалу;

4. РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА И ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈА
1. Једног ванредног професора за ужу научну област Туркологија, предмет Турски језик и књижевност (Комисија: др Мирјана Теодосијевић, др Љиљана Марковић и др Октај Ахмед);
2. Једног лектора за ужу научну област Германистика, предмет Немачки језик (Комисија: др Смиља Срдић, др Анете Ђуровић и др Даница Марјановић);
3. Једног лектора за ужу научну област Германистика, предмет Немачки језик (Комисија: др Анете Ђуровић, др Смиља Срдић и др Даница Марјановић);
4. Једног лектора за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијански језик (Комисија: др Драгана Радојевић, др Јелена Дрљевић и др Данијела Ђоровић);
5. Једног лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик (Комисија: др Катарина Расулић, др Ивана Милошевић Трбојевић и др Светлана Стојић);

– Предлози Комисије за план и развој
1. Једног редовног професора за ужу научну област Наука о књижевности, предмет Античке поетике (Комисија: др Миодраг Лома, др Јован Делић, др Зоран Живковић, др Новица Милић и др Александар Илић);
2. Једног ванредног професора за ужу научну област Бугаристика, предмет Бугарски језик (Комисија: др Милан Стакић, др Рајна Драгићевић и др Даринка Гортан Премк);
3. Једног доцента за ужу научну област Англистика, предмет Студије америчке/британске културе (Комисија: др Новица Петровић, др Весна Половина и др Предраг Марковић);
4. Једног демонстратора за ужу научну област Српска књижевност, предмет Народна књижевност (Комисија: др Снежана Самарџија, др Бошко Сувајџић и др Немања Радуловић);
5. Једног демонстратора за ужу научну област Српска књижевност, предмет Средњовековна књижевност (Комисија: др Томислав Јовановић, др Ирена Шпадијер и др Зорица Витић);
6. Једног демонстратора за ужу научну област Српска књижевност, предмет Методика наставе књижевности и српског језика (Комисија: др Љиљана Бајић, др Зона Мркаљ и др Наташа Станковић Шошо);
7. Једног демонстратора за ужу научну област Библиотекарство, предмет Библиотекарство (Комисија: др Драгана Грујић, др Гордана Ђоковић и др Зорка Кашић);

5. ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА ЗА ИЗБОРЕ У ЗВАЊА НА НЕМАТИЧНИМ ФАКУЛТЕТИМА
1) Давање мишљења о предлогу за избор др Александре Гојков Рајић у звање ванредног професора за ужу научну област Немачки језик на Учитељском факултету Универзитета у Београду – приложено у материјалу за седницу Већа од 3. јула 2017. године;
2) Давање мишљења о предлогу за избор др Тијане Весић Павловић у звање доцента за ужу научну област Енглески језик на Машинском факултету Универзитета у Београду – приложено у материјалу за седницу Већа од 3. јула 2017. године;

6. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
А. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Тамара Јеврић, мастер, предала под насловом: ”Контрастивна анализа колокација са именицама које означавају људска бића у енглеском и српском језику” (Комисија за одбрану: др Весна Половина, др Наталија Панић Церовски, др Зорка Кашић и др Мелина Николић) – приложено у материјалу;
2) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Ана Миленковић предала под насловом: ”Семантичка и творбена анализа глагола који означавају осећања у савременом српском језику” (Комисија за одбрану: др Рајна Драгићевић, др Катарина Расулић, др Стана Ристић и др Гордана Штрбац) – приложено у материјалу;
3) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Бојана Ђорђевић предала под насловом: ”Израда основа формалне граматике српског језика употребом метаграматике” (Комисија за одбрану: др Цветана Крстев, др Балша Стипчевић и др Гордана Павловић Лажетић) – приложено у материјалу;
4) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Артеа Панајотовић предала под насловом: ”Једноставност, природност, слобода и неизрецивост: даоизам у делу Урсуле Ле Гвин” (Комисија за одбрану: др Новица Петровић, др Радосав Пушић и др Томислав Павловић) – приложено у материјалу;
5) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Кристијан Олах, мастер, пријавио под насловом: ”Књижевнотеоријско дело Николе Милошевића” (Комисија за одбрану: др Јован Попов, др Горана Раичевић, др Ненад Николић и др Мило Ломпар) – приложено у материјалу;
6) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Стефан Стојановић, мастер, предао под насловом: ”Функционално-семантичко поље перфективности у руском и српском језику” (Комисија за одбрану: др Људмила Поповић, др Предраг Пипер и др Дојчил Војводић) – приложено у материјалу;
7) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Владимир Живановић предао под насловом: ”Библиографија радова о Доситеју Обрадовићу” (Комисија за одбрану: др Александра Вранеш, др Гордана Ђоковић, др Драгана Грујић и др Младен Шукало) – приложено у материјалу;
8) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Невена Тољага предала под насловом: ”Креативне радионице у школској библиотеци” (Комисија за одбрану: др Љиљана Бајић, др Александра Вранеш и др Данијела Костадиновић) – приложено у материјалу;
9) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Карина Авагјан предала под насловом: ”Стереотип странца у језичкој слици света Руса и Срба” (Комисија за одбрану: др Људмила Поповић, др Предраг Пипер и др Биљана Сикимић) – приложено у материјалу;
10) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Ali Emhemed Lahwal, master, предао под насловом: ”Лингвокултьтурологические аспекты обучения русскому языку студентов-филологов в ливийской аудитории” (”Лингвокултуролошки аспекти наставе руског језика за студенте филологије у либијској говорној и социокултурној средини”) (Комисија за одбрану: др Ксенија Кончаревић, др Јелена Гинић и др Радослава Трнавац) – приложено у материјалу;
11) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Abdulfattah Jomaa N. Massud, master, предао под насловом: ”Система обучения русскому языку для студентов-филологов в ливийской аудитории” (”Систем наставе руског језика на студијама филологије у либијској говорној и социокултурној средини”) (Комисија за одбрану: др Ксенија Кончаревић, др Јелена Гинић и др Радослава Трнавац) – приложено у материјалу;
12) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Наташа Миланов, мастер, предала под насловом: ”’Полисемија српске лексике на корпусу Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ” (Комисија за одбрану: др Рајна Драгићевић, др Јелена Јовановић Симић и др Стана Ристић) – приложено у материјалу;
13) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Тања Ракић, мастер, предала под насловом: ”Дубровачке маскерате” (Комисија за одбрану: др Славко Петаковић, др Бојан Ђорђевић и др Гордана Покрајац) – приложено у материјалу;
14) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Светлана Младеновић предала под насловом: ”Хронотопи у великим романима Вилијема Фокнера из циклуса о Јокнапатофи” (Комисија за одбрану: др Радојка Вукчевић, др Весна Лопичић и др Биљана Дојчиновић) – приложено у материјалу;
15) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Наташа Ристивојевић Рајковић предала под насловом: ”Лексичко-семантичка анализа глагола са основним значењем ”ударити” у норвешком и српском језику: контрастивна анализа” (Комисија за одбрану: др Зорица Ковачевић, др Софија Биланџија, др Рајна Драгићевић и др Зорка Кашић) – приложено у материјалу;

Б. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Ђорђе Божовић, мастер, пријавио под насловом: ”Клитички низ у језицима балканског ареала” (Ментор: др Јасмина Московљевић Поповић) – приложено у материјалу;
2) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Елизабета Георгиев, мастер, пријавила под насловом: ”Бугарски извори о читалиштима и библиотекама у Србији до краја Другог светског рата” (Ментор: др Гордана Стокић Симончић) – приложено у материјалу;
3) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Марија Благојевић, мастер, пријавила под насловом: ”Драме Милоша Црњанског” (Ментор: др Зорица Несторовић) – приложено у материјалу;
4) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Милена Костић, мастер, пријавила под насловом: ”Метафоричка концептуализација домена високог образовања у енглеском и српском језику” (Ментор: др Катарина Расулић) – приложено у материјалу;
5) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је мр Снежана Димитријевић пријавила под насловом: ”Утицај абдуктивног начина размишљања на учење вокабулара страног језика” (Ментор: др Ана Јовановић) – приложено у материјалу;

В. ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Ксенија Малтез предала под насловом: ”Развој вештине разумевања говора у контексту видео и аудио инпута” (Комисија: др Биљана Чубровић, др Ненад Томовић и др Радмила Бодрич);
2) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Владимир Јерковић, мастер, предао под насловом: ”Голуб: илустровани лист за српску младеж са сликама 1879-1913. (библиографија листа Голуб)” (Комисија: др Александра Вранеш, др Драгана Грујић и др Стана Смиљковић);
3) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Јелена Бајић предала под насловом: ”Metaphors of Mobile Communications” (Комисија: др Јелисавета Милојевић, др Катарина Расулић, др Цветана Крстев и др Срђан Рибар);
4) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Љиљана Драгић, мастер, предала под насловом: ”Конкурентност правог и неправог објекта у српском и енглеском језику” (Комисија: др Милош Ковачевић, др Ивана Трбојевић Милошевић и др Мирјана Мишковић Луковић);
5) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Ивана Ковач Барет предала под насловом: ”Урбана социолингвистика: стратегије учтивости у усменој интеракцији урбане популације града Санто Доминга, Доминиканска Република” (Комисија: др Јелена Филиповић, др Ивана Вучина Симовић и др Сања Маричић Месаровић);

Г. ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Милена Поповић Пизари, мастер, пријавила под насловом: ”Глаголи с допуном у инфинитиву у италијанском и српском језику” (Комисија: др Саша Модерц, др Милош Ковачевић и др Данијела Ђоровић);

7. АНГАЖОВАЊЕ НАШИХ НАСТАВНИКА НА ДРУГИМ ФАКУЛТЕТИМА И НАСТАВНИКА СА ДРУГИХ ФАКУЛТЕТА НА ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ

8. АНГАЖОВАЊЕ ПРОФЕСОРА У ПЕНЗИЈИ У АКАДЕМСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ
– НА МАСТЕР И ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА: др Љиљане Јухас Георгиевске, др Драгане Мршевић Радовић, др Јелице Јокановић Михајло и др Милана Стакића
– НА ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА: др Мирке Зоговић

9. ПРОЈЕКТИ
– др Ирина Антанасијевић, др Ана Јаковљевић Радуновић и мр Бојана Сабо на истраживачком пројекту ERA.Net RUS Plus са темом ‘Father-Authority: Contemporary Challenges and Traditional Values (acronym FACT)’

10. ПРЕДЛОГ КАЛЕНДАРА РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

11. УСВАЈАЊЕ СПИСКА КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ЗА СЛЕДЕЋИ МАНДАТНИ ПЕРИОД

12. СТУДЕНТСКА ПИТАЊА

 

Д Е К А Н
ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф. др Љиљана Марковић