VII редовнa седницa 2017/2018

VII редовна седница Изборног и Наставно-научног већа Филолошког факултета Универзитета у Београду, среда, 30. maja 2018. године са почетком у 13:00 часова у Сали хероја.

 

ДНЕВНИ РЕД:

 


1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА VI РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ИЗБОРНОГ И НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ, ОДРЖАНЕ 25. АПРИЛА 2018. ГОДИНЕ – приложено у материјалу;

2. ОБАВЕШТЕЊА

3. ИЗБОРИ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА
А. НАСТАВНИКА
1) Једног редовног професора за ужу научну област Наука о књижевности, предмет Античке поетике – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. априла 2018.године;
2) Једног редовног професора за ужу научну област Германистика, предмет Немачка књижевност – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. априла 2018. године;
3) Једног редовног професора за ужу научну област Палеославистика, предмети Упоредна граматика словенских језика и Развој писма – приложено у материјалу;
4) Једног ванредног професора за ужу научну област Туркологија, предмет Турски језик и књижевност – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. априла 2018. године;
5) Једног ванредног професора за ужу научну област Бугаристика, предмет Бугарски језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. априла 2018. године;
6) Једног ванредног професора за ужу научну област Скандинавистика, предмет Нордијска филологија – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. априла 2018. године;
7) Једног ванредног професора за ужу научну област Скандинавистика, предмет Скандинавистичка лингвистика – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. априла 2018. године;
8) Једног ванредног професора за ужу научну област Англистика, предмет Енглеска књижевност – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. априла 2018. године;
9) Једног ванредног професора за ужу научну област Хиспанистика, предмет Шпанска књижевност – приложено у материјалу;
10) Једног доцента за ужу научну област Српска књижевност, предмет Српска књижевност 18. и 19. века – приложено у материјалу за седницу Већа од 22. марта 2018. године;
11) Једног доцента за ужу научну област Полонистика, предмет Пољски језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. априла 2018. године;
12) Једног доцента за ужу научну област Романистика, предмет Француска књижевност – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. априла 2018. године;
13) Једног доцента за ужу научну област Русистика, предмет Руска књижевност – приложено у материјалу;
14) Једног доцента за ужу научну област Романистика, предмет Француски језик – приложено у материјалу;
15) Једног доцента за ужу научну област Украјинистика, предмет Украјински језик – приложено у материјалу;
16) Једног доцента за ужу научну област Англистика, предмет Енглески језик – приложено у материјалу;
17) Једног доцента за ужу научну област Синологија, предмет Кинески језик и књижевност – приложено у материјалу;

Б. САРАДНИКА
1) Једног асистента за ужу научну област Недерландистика, предмет Низоземски језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. априла 2018. године;
2) Једног асистента за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. априла 2018. године;
3) Једног асистента за ужу научну област Општа лингвистика, предмети Општа лингвистика 3 – морфологија и Општа лингвистика 4 – синтакса – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. априла 2018. године;
4) Једног вишег лектора за ужу научну област Хиспанистика, предмет Шпански језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. априла 2018. године;
5) Два виша лектора за ужу научну област Неохеленистика, предмет Савремени грчки језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. априла 2018. године;
6) Једног вишег лектора за ужу научну област Арабистика, предмет Савремени арапски језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. априла 2018. године;
7) Једног вишег лектора за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијански језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. априла 2018. године;
8) Једног вишег лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик – приложено у материјалу;
9) Једног лектора за ужу научну област Недерландистика, предмет Савремени низоземски језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. априла 2018. године;
10) Једног лектора за ужу научну област Германистика, предмет Немачки језик – приложено у материјалу;
11) Једног лектора за ужу научну област Бугаристика, предмет Бугарски језик – приложено у материјалу;

4. РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА И ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈА
1) Једног ванредног професора за ужу научну област Општа књижевност, предмет Историја опште књижевности (Комисија: др Јован Попов, председник Комисије, др Драган Стојановић и др Зоран Милутиновић);
2) Једног ванредног професора за ужу научну област Латински језик, предмет Латински језик (Комисија: др Александар Лома, председник Комисије, др Жељко Ђурић и др Мила Самарџић);
3) Једног доцента за ужу научну област Румунистика, предмет Румунски језик (Комисија: др Мариана Дан, председник Комисије, др Мирјана Ћорковић и др Марина Пуја Бадеску);
4) Једног доцента за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијански језик (Комисија: др Јулијана Вучо, председник Комисије, др Јелена Филиповић и др Данијела Ђоровић);
5) Једног вишег лектора за ужу научну област Синологија, предмет Кинески језик (Комисија: др Љиљана Марковић, др Ана М. Јовановић и др Милан Вукомановић);
6) Једног лектора за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијански језик (Комисија: др Наташа Јанићијевић, председник Комисије, др Драгана Радојевић и др Данијела Ђоровић);
7) Једног лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик (Комисија: др Катарина Расулић, председник Комисије, др Ивана Трбојевић Милошевић и др Мирјана Мишковић Луковић);
8) Једног лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик (Комисија: …);
9) Једног лектора за ужу научну област Романистика, предмет Француски језик (Комисија: др Милица Винавер Ковић, др Веран Станојевић, др Татјана Самарџија Грек и др Јелена Новаковић);

– Предлози Комисије за план и развој
1) Једног редовног професора за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијанска књижевност (Комисија: др Жељко Ђурић, председник Комисије, др Јулијана Вучо и др Љиљана Пешикан Љуштановић);
2) Једног редовног професора за ужу научну област Туркологија, предмет Турски језик и књижевност (Комисија: др Мирјана Теодосијевић, председник Комисије, др Љиљана Марковић и др Октај Ахмед);
3) Једног редовног професора за ужу научну област Туркологија, предмет Турски језик и књижевност (Комисија: др Љиљана Чолић, председник Комисије, др Керима Филан и др Фехим Наметак);
4) Једног редовног професора за ужу научну област Општа лингвистика, предмети Синтакса и Усвајање Л1 (Комисија: др Весна Половина, председник Комисије, др Јелена Филиповић и др Зорка Кашић);
5) Једног ванредног професора за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик (Комисија: др Предраг Пипер, председник Комисија, др Ксенија Кончаревић и др Стана Ристић);
6) Једног доцента за ужу научну област Хиспанске и хиспаноамеричке студије, предмет Хиспанске књижевности (Комисија: др Весна Дицков, председник Комисије, др Далибор Солдатић и др Кринка Видаковић Петров);
7) Једног доцента за ужу научну област Српска књижевност, предмет Српска књижевност 20. века (Комисија: др Слободан Грубачић, председник Комисије, др Јован Делић, др Александар Јерков, др Бојан Јовић и др Предраг Петровић);
8) Једног доцента за ужу научну област Хиспанска лингвистика, предмети Шпански језик и Каталонски језик (Комисија: др Јелена Филиповић, председник Комисије, др Анђелка Пејовић и др Маја Андрејевић);
9) Једног доцента за ужу научну област Општа књижевност, предмет Ис
торија опште књижевности (Комисија: др Миодраг Лома, председник Комисије, др Корнелије Квас, др Миодраг Вукчевић, др Слободан Грубачић и др Јелена Кнежевић); 10) Једног асистента за ужу научну област Русистика, предмет Руска књижевност (Комисија: др Корнелија Ичин, председник Комисије, др Бобан Ћурић и др Јасмина Војводић);
11) Једног вишег лектора за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик (Комисија: др Ксенија Кончаревић, председник Комисије, др Биљана Марић и др Марија Стефановић);
12) Једног лектора за ужу научну област Арабистика, предмет Савремени арапски језик (Комисија: др Анђелка Митровић, председник Комисије, др Драгана Ђорђевић и др Енвер Ујкановић);

5. ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОРЕ ДОКТОРАНАДА КОЈИ СУ ПРИМЉЕНИ НА КОНКУРСУ ЗА МЛАДЕ ИСТРАЖИВАЧЕ МПНТР У ЗВАЊЕ ИСТРАЖИВАЧА-ПРИПРАВНИКА (Комисија: др Драгана Вукићевић, др Јелена Пилиповић, др Тања Поповић, др Зорица Несторовић, др Ана Батас, др Милош Ковачевић и др Јелена Филиповић)

6. НАУЧНО ЗВАЊЕ ВАН ФАКУЛТЕТА
1) Образовање Комисије за избор др Драгана Ђорђевића у научно звање ван Факултета (Комисија: др Александар Јерков, др Михајло Пантић, др Драгана Вукићевић и др Станислава Бараћ);

7. ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА ЗА ИЗБОРЕ У ЗВАЊА НА НЕМАТИЧНИМ ФАКУЛТЕТИМА
1) Давање мишљења о предлогу за избор др Слађане Јаћимовић у звање редовног професора на предметима из уже научне области Књижевност на Учитељском факултету Универзитета у Београду – приложено у материјалу за седницу Већа од 22. марта 2018. године;
2) Давање мишљења о предлогу за избор др Валентине Хамовић у звање ванредног професора на предметима из уже научне области Књижевност на Учитељском факултету Универзитета у Београду – приложено у материјалу за седницу Већа од 22. марта 2018. године;

8. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
А. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Николета Момчиловић предала под насловом: ”Немачки као други страни језик у Србији” (Комисија за одбрану: др Оливера Дурбаба, др Смиља Срдић, др Јелена Филиповић и др Катарина Кржељ) – приложено у материјалу;
2) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Јована Јовановић, мастер, предала под насловом: ”Лексика погрдног значења у именовању човека у српском језику” (Комисија за одбрану: др Рајна Драгићевић, др Драгана Вељковић Станковић и др Стана Ристић) – приложено у материјалу;
3) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Андреа Жерајић, мастер, предала под насловом: ”Ефекти промена курикулума и њихов утицај на развој рецептивних језичких вештина у настави немачког језика у основним школама Републике Србије” (Комисија за одбрану: др Оливера Дурбаба, др Јулијана Вучо и др Љиљана Глишовић) – приложено у материјалу;
4) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Весна Ђорђевић, мастер, предала под насловом: ”Видски парњаци у српском језику (имперфективни глагол: перфективни глагол изведен префиксима за-, из-, на-, о-, по-, с- и у-)” (Комисија за одбрану: др Весна Ломпар, др Рајна Драгићевић и др Марина Спасојевић) – приложено у материјалу;
5) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Maurizio Barbi, мастер, предао под насловом: ”Neologismi e neosemie nel vocabolario Zingarelli: un confronto sincronico tra la Decima edizione (1970) e la ristampa della Dodicesima edizione (2015)” (”Неологизми и неосемије у речнику Цингарели: синхронијско поређење Десетог издања (1970.) и Дванаестог, поновљеног издања (2015.))” (Комисија за одбрану: др Саша Модерц, др Данијела Ђоровић и др Невена Цековић) – приложено у материјалу;
6) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Тијана Кукић, мастер, предала под насловом: ”Семантичко-прагматичка анализа италијанског члана и његови еквиваленти у српском језику из перспективе референцијалности” (Комисија за одбрану: др Саша Модерц, др Данијела Ђоровић и др Весна Крајишник) – приложено у материјалу;
7) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Милена Поповић Пизари, мастер, предала под насловом: ”Глаголи с допуном у инфинитиву у италијанском и српском језику” (Комисија за одбрану: др Саша Модерц, др Милош Ковачевић и др Данијела Ђоровић) – приложено у материјалу;
8) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Биљана Ђурашиновић, мастер, предала под насловом: ”Јавне библиотеке у Србији 1919 – 1941: практични и теоријски домети” (Комисија за одбрану: др Гордана Стокић Симончић, др Жељко Вучковић и др Бојан Ђорђевић) – приложено у материјалу;
9) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Ивана Скендеровић, мастер, предала под насловом: ”Одјеци петраркизма у српској књижевности” (Комисија за одбрану: др Мирка Зоговић, др Снежана Милинковић и др Никола Грдинић) – приложено у материјалу;
10) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Снежана Детар Јевђовић предала под насловом: ”Утицај енглеског језика на писану продукцију на италијанском код србофоних ученика” (Комисија за одбрану: др Јулијана Вучо, др Јелена Филиповић и др Данијела Ђоровић) – приложено у материјалу;
11) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Милица Иносављевић Вучетић, мастер, предала под насловом: ”Шпанске теме у југословенској књижевној периодици тридесетих година двадесетог века на српскохрватском говорном подручју” (Комисија за одбрану: др Јасна Стојановић, др Александар Јерков и др Ивана Лончар) – приложено у материјалу;
12) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Небојша Радовић, мастер, предао под насловом: ”Употреба метафоре у говору италијанских спортских коментатора” (Комисија за одбрану: др Јулијана Вучо, др Љиљана Марковић и др Данијела Ђоровић) – приложено у материјалу;
13) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Драгана Станковић, мастер, предала под насловом: ”Говор врањске деце предшколског и школског узраста – социолингвистички приступ” (Комисија за одбрану: др Првослав Радић, др Драгана Вељковић Станковић и др Марина Јуришић) – приложено у материјалу;

Б. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Анђела Миливојевић пријавила под насловом: ”Нови преводи као средство за актуелизацију” (Ментор: др Мила Самарџић) – приложено у материјалу;
2) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Југослава Ракић пријавила под насловом: ”Лична имена у Поменику манастира Дечана (XVI-XX век): палеографска, ономастична и језичка анализа” (Ментор: др Александар Милановић) – приложено у материјалу;
3) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Ана Жикић, мастер, пријавила под насловом: ”Словачка и српска историјска драма после пада Берлинског зида” (Ментор: др Александра Корда Петровић) – приложено у материјалу;
4) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је мр Бојан Међедовић пријавио под насловом: ”Извори савремене митопоетике: Вилијам Морис, Џорџ Мекдоналд, К. С. Луис и Џ. Р. Р. Толкин” (Ментор: др Зоран Пауновић) – приложено у материјалу;
5) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Милена Видосављевић, мастер, пријавила под насловом: ”Улога наставника у примени и развоју мултимодалног учења у настави страних језика” (Ментор: др Ана С. Јовановић) – приложено у материјалу;
6) Извештај Комисије за одоберење теме за израду докторске дисертације коју је Маријана Бајин пријавила под насловом: ”Обликовање лингвистичког профила на основу запажања изворних говорника о маркерима идиолекта” (Ментор: др Јелена Филиповић) – приложено у материјалу;
7) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Ања Прентић, мастер, пријавила под насловом: ”Модели мушко-женских интеракција у делима домаћих ауторки и аутора лектире старијих разреда основне школе” (Ментор: др Јелена Филиповић) – приложено у материјалу;
8) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Милица Абрамовић, мастер, пријавила под насловом: ”Поремећаји у језику прозе Курта Вонегата” (Ментор: др Радојка Вукчевић) – приложено у материјалу;

В. ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Наташа Павловић предала под насловом: ”Енглески модернистички путопис: књижевне и културолошке одлике” (Комисија: др Зоран Пауновић, др Александра Јовановић и др Аријана Лубурић Цвијановић);
2) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Златко Грушановић предао под насловом: ”Типови хероја у српској култури и друштву од 1990. до 2000. (српска драма)” (Комисија: др Ненад Николић, председник Комисије, др Бошко Сувајџић и др Слађана Јаћимовић);

Г. ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Марина Јовић, мастер, пријавила под насловом: ”Прагматикализација модалних глагола could и would у енглеском језику од 1800. године до данас” (Комисија: др Ивана Трбојевић Милошевић, др Катарина Расулић и др Данијела Ђорђевић);
2) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Милош Макевић, мастер, пријавио под насловом: ”Творбена синонимија старословенских именичких речи и њихови континуанти у руском и српском књижевном језику” (Комисија: др Снежана Вучковић, др Наташа Драгин и др Биљана Марић);
3) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Тина Капларевић, мастер, пријавила под насловом: ”Методички приступ настави језичке културе у домену писменог изражавања” (Комисија: др Зона Мркаљ, др Весна Ломпар и др Зорица Цветановић);
4) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Михајло Тошић, мастер, пријавио под насловом: ”Популарна култура као оквир приповедања у романима У знаку незаконито рођених, Лолита и Пнин Владимира Набокова” (Комисија: др Александра Вукотић, др Зоран Пауновић и др Владислава Гордић Петковић);
5) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Стефан Ковљанин, мастер, пријавио под насловом: ”Las características linüísticas y estilísticas de las crόnicas futbolísticas españolas en directo” (”Језичко-стилске одлике директних текстуалних преноса фудбалских утакмица на шпанском језику”) (Комисија: др Анђелка Пејовић, др Ана Кузмановић Јовановић и др Анета Тривић);
6) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Ивана Јовановић пријавила под насловом: ”Лингвистика и стилистичка истраживања медиолошких родова и врста” (Комисија: др Александра Вранеш, председник Комисије, др Милка Николић и др Срето Танасић);

9. ОДСУСТВА
1) Молба Ирене Плаовић, мастера, за одобрење одсуства од 4. јуна до 12. јула 2018. године ради ради коришћења стипендије Националног и Каподистријског универзитета у Атини;

10. ПРЕДЛОЗИ КАТЕДРЕ ЗА АНГЛИСТИКУ
– за увођење курса Филмске адаптације англоамеричке модернистичке прозе на Мастер академским студијама на модулу Језик, књижевност, култура од школске 2018/2019. године
– за увођење курса Технике академског писања и усменог излагања на енглеском језику на Мастер академским студијама на модулу Језик, књижевност, култура од школске 2018/2019. године

11. СТУДЕНТСКА ПИТАЊА

 

Д Е К А Н
ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф. др Љиљана Марковић