VIII редовна седницa 2015/2016

VI редовна седница Изборног и Наставно-научног већа Филолошког факултета Универзитета у Београду, среда, 27. април 2016. године са почетком у 18 часова у Сали 11.

 

ДНЕВНИ РЕД:

 


1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА VI РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ИЗБОРНОГ И НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ОДРЖАНЕ 16. МАРТА 2016. ГОДИНЕ – приложено у материјалу;

2. ОБАВЕШТЕЊА

3. ИЗБОРИ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА
А. НАСТАВНИКА
1) Једног редовног професора за ужу научну област Српска књижевност, предмет Српска књижевност 20. века – приложено у материјалу за седницу од 29. јануара 2016. године;
2) Једног редовног професора за ужу научну област Наука о књижевности, предмет Увод у теорију књижевности – приложено у материјалу за седницу од 16. марта 2016. године;
3) Једног редовног професора за ужу научну област Српска књижевност, предмет Методика наставе књижевности и српског језика – приложено у материјалу;
4) Једног редовног професора за ужу научну област Српска књижевност, предмет Српска књижевност 18. и 19. века (II) – приложено у материјалу;
5) Једног ванредног професора за ужу научну област Хиспанистика, предмет Шпански језик – приложено у материјалу за седницу од 29. јануара 2016. године;
6) Једног ванредног професора за ужу научну област Српска књижевност, предмет Средњовековна књижевност – приложено у материјалу за седницу Већа од 16. марта 2016. године;
7) Једног ванредног професора за ужу научну област Општа лингвистика, предмет Примењена лингвистика – приложено у материјалу за седницу Већа од 16. марта 2016. године;
8) Једног ванредног професора за ужу научну област Хиспанистика, предмет Шпански језик – приложено у материјалу;
9) Једног доцента за ужу научну област Бохемистика, предмет Чешки језик – приложено у материјалу за седницу од 29. јануара 2016. године;
10) Једног доцента за ужу научну област Јапанологија, предмет Јапански језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 16. марта 2016. године;
11) Једног доцента за ужу научну област Српски језик, предмет Савремени српски језик – приложено у материјалу;
12) Једног доцента за ужу научну област Јапанологија, предмет Друштвена и културна историја Јапана – приложено у материјалу;
13) Једног доцента за ужу научну област Скандинавистика, предмет Граматика скандинавских језика – приложено у материјалу;
14) Једног доцента за ужу научну област Романистика, предмет Методика наставе француског језика – приложено у материјалу;
15) Промена члана Комисије за писање извештаја за избор доцента за ужу научну област Општа књижевност, предмет Преглед опште књижевности (допис проф. др Тање Поповић) – приложено у материјалу за седницу од 29. јануара 2016. године;
Б. САРАДНИКА
1) Једног асистента за ужу научну област Романистика, предмет Француски језик – приложено у материјалу за седницу од 17. фебруара 2016. године;
2) Једног асистента за ужу научну област Бугаристика, предмет Бугарски језик и књижевност – приложено у материјалу за седницу од 17. фебруара 2016. године;
3) Једног асистента за ужу научну област Англистика, предмет Енглески језик – приложено у материјалу;
4) Једног вишег лектора за ужу научну област Романистика, предмет Латински језик – приложено у материјалу за седницу од 17. фебруара 2016. године;
5) Једног вишег лектора за ужу научну област Германистика, предмет Немачки језик – приложено у материјалу за седницу од 17. фебруара 2016. године;
6) Једног лектора за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијански језик – приложено у материјалу за седницу од 29. јануара 2016. године;
7) Једног лектора за ужу научну област Румунистика, предмет Румунски језик – приложено у материјалу;
8) Једног лектора за ужу научну област Неохеленистика, предмет Грчки језик – приложено у материјалу;
Ц.
1) Молба да се за 60 дана одобри продужетак рока за писање реферата за избор асистента за Општу лингвистику због болести члана Комисије;

4. РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА И ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈА
1) Једног ванредног професора за ужу научну област Германистика, предмет Методика наставе немачког језика (Комисија: др Јулијана Вучо, др Смиља Срдић и др Јован Ћукановић);
2) Једног доцента за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик (Комисија: др Предраг Пипер, др Ксенија Кончаревић и др Вера Белокапић Шкунца);
3) Једног доцента за ужу научну област Синологија, предмет Кинески језик и књижевност (Комисија: др Радосав Пушић, др Љиљана Марковић и др Милан Вукомановић);
4) Једног асистента за ужу научну област Англистика, предмет Енглески језик (Комисија: др Ненад Томовић, др Ивана Трбојевић и др Гордана Кораћ);
5) Једног асистента за ужу научну област Туркологија, предмет Турски језик и књижевност (Комисија: др Мирјана Теодосијевић, др Ксенија Ајкут и др Данијела Костадиновић);
6) Једног вишег лектора за ужу научну област Неохеленистика, предмет Савремени грчки језик (Комисија: др Милена Јовановић, др Предраг Мутавџић и др Жарко Бошњаковић);
7) Једног вишег лектора за ужу научну област Германистика, предмет Немачки језик (Комисија: др Смиља Срдић, др Анете Ђуровић и др Слободан Грубачић);
8) Једног лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик (Комисија: др Ненад Томовић, др Катарина Расулић и др Гордана Кораћ);
9) Једног лектора за ужу научну област Неохеленистика, предмет Савремени грчки језик (Комисија: др Милена Јовановић, др Предраг Мутавџић и др Жарко Бошњаковић);
10) Једног сарадника у настави за ужу научну област Неохеленистика, предмет Савремени грчки језик (Комисија: др Милена Јовановић, др Предраг Мутавџић и др Жарко Бошњаковић);
– Предлози Комисије за план и развој:
1) Једног ванредног професора или редовног професора за ужу научну област Општа књижевност, предмет Општа књижевност и теорија књижевности (Комисија: др Јован Делић, др Јосип Бабић, др Новица Милић, др Александар Илић, др Слободан Грубачић);
2) Једног ванредног професора за ужу научну област Српски језик, предмет Савремени српски језик (Комисија: др Вељко Брборић, др Божо Ћорић, др Драгана Мршевић Радовић);
3) Једног ванредног професора за ужу научну област Општа књижевност, предмет Историја опште књижевности (Комисија: др Адријана Марчетић, др Зорица Бечановић Николић и др Драган Стојановић);
4) Једног доцента за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик (Комисија: др Предраг Пипер, др Вучина Раичевић, др Биљана Марић);
5) Једног доцента за ужу научну област Наука о књижевности, предмет Основни појмови науке о књижевности (Комисија: др Адријана Марчетић, др Јован Попов и др Бојан Јовић);
6) Једног доцента за ужу научну област Наука о књижевности, предмет Увод у теорију књижевности (Комисија: др Биљана Дојчиновић, др Весна Елез и др Станислава Бараћ);
7) Једног асистента за ужу научну област Романистика, предмет Француски језик (Комисија: др Веран Станојевић, др Татјана Самарџија Грек и др Тијана Ашић);
8) Једног лектора за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик (Комисија: др Предраг Пипер, др Вучина Раичевић, др Биљана Марић);
9) Једног демонстратора за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијанска књижевност (Комисија: др Мирка Зоговић, др Снежана Милинковић, др Иван Клајн);
10) Једног демонстратора за ужу научну област Словенистика, предмет Словеначки језик (Комисија: др Маја Ђукановић, др Весна Половина, др Зорка Кашић);
11) Једног демонстратора за ужу научну област Општа лингвистика, предмет Усвајање Л1, Корпусна лингвистика (Комисија: др Јасмина Московљевић Поповић, др Весна Половина, др Зорка Кашић);
12) Једног демонстратора за ужу научну област Албанологија, предмет Албански језик (Комисија: др Наиље Маља Имами, др Мерима Кријези и др Олимби Вељај);
13) Једног демонстратора за ужу научну област Српски језик, предмет Језичка култура (Комисија: др Драгана Мршевић Радовић, др Рајна Драгићевић и др Вељко Брборић);
14) Једног демонстратора за ужу научну област Општа књижевност, предмет Поезија енглеског романтизма 2 (Комисија: др Миодраг Лома, др Биљана Дојчиновић и др Корнелије Квас);

5. НАУЧНО ЗВАЊЕ ВАН ФАКУЛТЕТА
1) Извештај Комисије за избор др Велибора Лазаревића у научно звање научни сарадник – приложено у материјалу за седницу Већа од 17. фебруара 2016. године;
2) Образовање Комисије за избор др Енвера Ујкановића у научно звање научни сарадник у Историјском архиву „Рас“ (Комисија: др Дарко Танасковић, др Анђелка Митровић и др Ема Миљковић);

6. ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА ЗА ИЗБОРЕ У ЗВАЊА НА НЕМАТИЧНИМ ФАКУЛТЕТИМА
1) Давање мишљења о предлогу за избор др Данијеле Ђоровић у звање ванредног професора за ужу научну област Италијански језик на Филозофском факултету Универзитета у Београду – приложено у материјалу за седницу Већа од 17. фебруара 2016. године;
2) Давање мишљења о предлогу за избор др Љиљане Глишовић у звање ванредног професора за ужу научну област Страни језици, наставни предмет Немачки језик на Факултету политичких наука Универзитета у Београду – приложено у материјалу за седницу Већа од 16. марта 2016. године;

7. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
А. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Јана Алексић, мастер, предала под насловом: ”Милан Кашанин као тумач нове српске књижевности” (Комисија за одбрану: др Радивоје Микић, др Милан Алексић и др Милан Радуловић) – приложено у материјалу;
2) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Маја Андријевић предала под насловом: ”Примена аутентичних материјала у настави Л2 за стицање и развој интеркултурне компетенције” (Комисија за одбрану: др Јелена Филиповић, др Јулијана Вучо и др Анђелка Пејовић) – приложено у материјалу;
3) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске коју је Владимир Вукомановић Растегорац предао под насловом: ”Језик и стил поезије за децу предзмајевског периода” (Комисија за одбрану: др Александар Милановић, др Јелена Јовановић Симић и др Зорана Опачић) – приложено у материјалу;
4) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Соња Хорњак предала под насловом: ”Филм као аудио-визуелни наратив у настави шпанског као страног језика у Србији” (Комисија за одбрану: др Јелена Филиповић, др Ана Кузмановић Јовановић и др Ана Јовановић) – приложено у материјалу;
5) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Саша Векић, мастер, предао под насловом: ”Популарна музика као оквир савремене ирске и британске прозе” (Комисија: др Зоран Пауновић, др Александра Јовановић и др Бојана Вујин) – приложено у материјалу;
6) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Александра Марковић предала под насловом: ”Падежи и предлошко-падежне конструкције са квалитативним значењем у савременом српском књижевном језику (семантичко-синтаксичка анализа)” (Комисија за одбрану: др Душка Кликовац, др Балша Стипчевић и др Срето Танасић) – приложено у материјалу;
7) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Ана Ранђеловић, мастер, предала под насловом: ”Језикословна терминологија код Срба у XIX веку” (Комисија за одбрану: др Александар Милановић, др Божо Ћорић, др Рада Стијовић и др Исидора Бјелаковић) – приложено у материјалу;
8) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Тијана Весић Павловић предала под насловом: ”Метафоричка пресликавања сликовне схеме ПУТАЊЕ у енглеском и српском језику” (Комисија за одбрану: др Катарина Расулић, др Душка Кликовац и др Твртко Прћић) – приложено у материјалу;
9) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Светлана Слијепчевић, мастер, предала под насловом: ”Језичко-стилске одлике рекламно-пропагандног жанра у политичком дискурсу” (Комисија за одбрану: др Милош Ковачевић, др Јелена Јовановић Симић и др Марина Николић) – приложено у материјалу;
10) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Сергеј Мацура предао под насловом: ”Приповједни поступци у дјелима Томаса Пинчона” (Комисија за одбрану: др Радојка Вукчевић, др Весна Лопичић и др Александра Јовановић) – приложено у материјалу;
Б. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Тијана Гајић, мастер, пријавила под насловом: ”Развој способности критичког мишљења и постигнућа у учењу страних језика на универзитетском нивоу: пример студентске популације у Србији” (Ментор: др Ана Кузмановић Јовановић) – приложено у материјалу;
2) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Андријана Јанковић, мастер, пријавила под насловом: ”Тема сусрета са мртвима у српској и италијанској књижевности деветнаестог и двадесетог века (на примерима прозних и драмских текстова)” (Ментор: др Душица Тодоровић) – приложено у материјалу;
3) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Дијана Кривокапић, мастер, пријавила под насловом: ”Нова комуникациона парадигма у мрежи јавних библиотека у Црној Гори” (Ментор: др Гордана Стокић Симончић) – приложено у материјалу;
4) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Тијана Стојановић пријавила под насловом: ”Улога уџбеника енглеског као страног језика у развијању интеркултурне комуникативне компетенције ученика” (Ментор: др Оливера Дурбаба) – приложено у материјалу;
5) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Енис Макић, мастер, пријавио под насловом: ”Муслиманска култура у шеријатском огледалу – рад и одлуке врховних шеријатских судова у Сарајеву и Скопљу 1918 – 1941” (Ментор: др Мирјана Маринковић) – приложено у материјалу;
6) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Јелена Симовић, мастер, пријавила под насловом: ”По-етика и естетика конфигурација есејистичког дискурса Радомира Константиновића” (Ментор: др Александар Јерков) – приложено у материјалу;
7) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је мр Драган Ђорђевић пријавио под насловом: ”Идеје концептуалне уметности у савременој српској књижевности (1960-2010)” (Ментор: др Александар Јерков) – приложено у материјалу;
8) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Милица Иносављевић Вучетић, мастер, пријавила под насловом: ”Шпанске теме у југословенској књижевној периодици тридесетих година двадесетог века на српскохрватском говорном подручју” (Ментор: др Јасна Стојановић) – приложено у материјалу;
9) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Вања Миљковић, мастер, пријавио под насловом: ”Когнитивнолингвистичко истраживање глаголских префикса у савременом српском језику” (Ментор: др Рајна Драгићевић) – приложено у материјалу;
В. ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Марко Гагић, мастер, предао под насловом: ”Исламска стварност Јемена – културни, религијски и политички аспект” (Комисија: др Дарко Танасковић, др Анђелка Митровић, др Ема Миљковић и др Слободан Јанковић);
2) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Ана Тешић предала под насловом: ”Романизми у народним говорима Старе Црне Горе и Брда” (Комисија: др Гордана Терић, др Александар Лома и др Вања Станишић);
3) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Наташа Јанићијевић предала под насловом: ”Исказивање будућности глаголским облицима и конструкцијама у италијанском и српском језику” (Комисија: др Мила Самарџић, др Данијела Ђоровић и др Весна Крајишник);
4) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Нада Арбутина предала под насловом: ”Легат у библиотеци” (Комисија: др Александра Вранеш, др Гордана Ђоковић и др Татјана Ђуришић Бечановић);
5) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Слободан Новокмет, мастер, предао под насловом: ”Семантичка анализа лексема које означавају животиње у савременом српском језику” (Комисија: др Рајна Драгићевић, др Драгана Вељковић Станковић, др Вељко Брборић и др Стана Ристић);
6) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Славица Гостимировић предала под насловом: ”Књижевно-културни часопис ‘Развитак’- студија и библиографија” (Комисија: др Александра Вранеш, др Драгана Грујић, др Гордана Ђоковић и др Татјана Ђуришић Бечановић);
7) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Слободанка Шаренац предала под насловом: ”Поетика прозе Горана Петровића” (Комисија: др Јован Делић, др Александар Јерков и др Бојан Јовић);
8) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Маја Димитријевић предала под насловом: ”Књижевни јунак у прозним делима за млађи школски узраст” (Комисија: др Зона Мркаљ, др Љиљана Бајић и др Тиодор Росић);
9) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Бранко Илић предао под насловом: ”Хомодијегетичко приповедање у српском роману” (Комисија: др Тања Поповић, др Адријана Марчетић, др Михајло Пантић и др Виолета Јовановић);
10) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Срђан Срдић, мастер, предао под насловом: ”Однос стварности и фикције у прози Џонатана Свифта” (Комисија: др Корнелије Квас, др Новица Петровић, др Предраг Бребановић и др Томислав Павловић);
11) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Павле Павловић, мастер, предао под насловом: ”Гозбене слике у роману 19. века” (Комисија: др Тања Поповић, др Јелена Пилиповић, др Корнелија Ичин, др Драгана Вукићевић и др Зоја Бојић);
12) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Александар Костић предао под насловом: ”Фигуре преображаја у књижевном делу Данила Киша и Прима Левија (Од књижевне поетике до културне антропологије)” (Комисија: др Александар Јерков, др Александар Прстојевић и др Душица Тодоровић);
13) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Ана Савић Грујић предала под насловом: ”Антропографска лексика у говорима сврљишког краја – лингвогеографски приступ” (Комисија: др Првослав Радић, др Рајна Драгићевић и др Софија Милорадовић);
14) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Фуад Баћићанин предао под насловом: ”Преплитање култура на тлу Србије у османско доба – на примеру алхамијадо књижевности” (Комисија: др Анђелка Митровић, др Љиљана Чолић, др Ема Миљковић и др Марија Ђинђић);
15) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Милена Ђорђијевић предала под насловом: ”Теоријски аспекти сукоба Истока и Запада у делима Ф. М. Достојевског, И. Андрића, Џ. М. Куција и О. Памука” (Комисија: др Тања Поповић, др Адријана Марчетић и др Јасмина Ахметагић);
16) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Андријана Ђордан предала под насловом: ”Језичка политика и терминологија у професионалним доменима језичке употребе у стандардном шпанском и српском језику” (Комисија: др Јелена Филиповић, др Анђелка Пејовић и др Гордана Јакић);
17) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Милијана Симоновић предала под насловом: ”Уметничка и поетичка кохерентност и сродност дела Растка Петровића и Саве Шумановића” (Комисија: др Јован Делић, др Лидија Мереник и др Бојан Јовић);
18) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Бранислава Личен предала под насловом: ”Историја и политика у романима Нејдин Гордимер” (Комисија: др Радојка Вукчевић, др Весна Лопичић и др Александра Јовановић);
19) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Ненад Идризовић предао под насловом: ”Патријаршијска библиотека Српске православне цркве: 1706-2006” (Комисија: др Гордана Стокић Симончић, др Војислав Јелић и др Владимир Вукашиновић);
20) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Зоран Ристовић предао под насловом: ”Кумулативни ефекти експлоатације вишејезичких корпуса у настави страних језика” (Комисија: др Цветана Крстев, др Зоран Пауновић, др Радмила Бодрич, др Наташа Миливојевић и др Мило Утвић);
21) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Јелена Јаћимовић, мастер, предала под насловом: ”Аутоматско препознавање и нормализација временских израза у неструктуираним новинским и медицинским текстовима на српском језику” (Комисија: др Цветана Крстев, др Милош Утвић, др Рајна Драгићевић, др Ђурица Грга и др Душко Витас);
22) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Александра Тртовац предала под насловом: ”Дескриптори метаподатака и садржаја у проналажењу информација у дигиталним библиотекама” (Комисија: др Цветана Крстев, др Александра Вранеш, др Ранка Станковић, др Рајна Драгићевић и др Душко Витас);
23) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Михаило Зечевић предао под насловом: ”Елементи гротеске у дјелима Миодрага Булатовића, Борислава Пекића и Милорада Павића – сличности и разлике” (Комисија: др Јован Делић, др Слободан Грубачић и др Предраг Петровић);
24) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Владимир Димитријевић предао под насловом: ”Владимир Вујић као књижевник, критичар и полемичар у контексту књижевних процеса између два светска рата” (Комисија: др Јован Делић, др Милан Радуловић и др Драган Хамовић);
25) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Оливера Крупеж предала под насловом: ”Корпус српске књижевности у образовном и васпитном процесу: интерпретативна парадигма у настави” (Комисија: др Зона Мркаљ, др Љиљана Бајић и др Зорица Цветановић);
26) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Маријана Саватовић предала под насловом: ”Италијанске комедије на сценама Српског народног позоришта у Новом Саду и Народног позоришта у Београду од њиховог оснивања до Првог светског рата” (Комисија: др Жељко Ђурић, др Љиљана Пешикан Љуштановић и др Душица Тодоровић);
27) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Драгана Недељковић предала под насловом: ”Синтаксички и семантички параметри у разумевању говора код учења енглеског језика као страног” (Комисија: др Смиљка Стојановић, др Јулијана Вучо и др Ненад Томовић);
28) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Јелена Вишацки предала под насловом: ”Курикуларни оквир за наставу страних језика у предшколском узрасту у Србији” (Комисија: др Јулијана Вучо, др Јелена Филиповић и др Ана Вујовић);
29) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Катарина Рорингер Вешовић предала под насловом: ”Тумачење егзистенције и уметности у делу Драгана Стојановића” (Комисија: др Михајло Пантић, др Радивоје Микић и др Саша Радојчић);
30) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Татјана Марковић предала под насловом: ”Искуствене технике у настави енглеског језика за професионалне потребе инжењера информатике” (Комисија: др Ивана Трбојевић Милошевић, др Ненад Томовић и др Милица Мирић);
31) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Драгана Јовановић предала под насловом: ”Функције савремених медија у унапређењу библиотечко-информационе делатности: упоредна анализа искустава у Србији и Француској” (Комисија: др Гордана Стокић Симончић, др Жељко Вучковић и др Зорица Томић);
32) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Весна Војводић предала под насловом: ”Стилизација породичних односа у српским народним епским песмама и баладама” (Комисија: др Бошко Сувајџић, др Валентина Питулић и др Смиљана Ђорђевић Белић);
33) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Божица Кнежевић предала под насловом: ”Микротопонимија и говор Романије” (Комисија: др Михаило Шћепановић, др Александар Лома и др Милош Ковачевић);
34) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Душица Филиповић предала под насловом: ”Поетика динамичког идентитета у делима Милоша Црњанског: однос путописно-мемоарског и драмског према романескном” (Комисија: др Јован Делић, др Горана Раичевић и др Предраг Петровић);
35) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Стојанка Милановић предала под насловом: ”Песничко и есејистичко дело Тодора Манојловића” (Комисија: др Радивоје Микић, др Гојко Тешић и др Милан Алексић);
36) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Светлана Миловановић предала под насловом: ”Савремена истраживања ауторске лирике у средњошколској настави” (Комисија: др Зона Мркаљ, др Александар Јовановић и др Предраг Петровић);
37) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Тамара Јововић, мастер, предала под насловом: ”Афро-америчке књижевнице из угла афро-америчког црног феминизма: Зора Нил Херстон, Елис Вокер и Тони Морисон” (Комисија: др Радојка Вукчевић, др Зоран Пауновић и др Весна Лопичић);
38) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Маријана Папрић предала под насловом: ”Систем наставе руског језика као језика струке на хуманистичким студијама у српској говорној и социокултурној средини” (Комисија: др Ксенија Кончаревић, др Вера Белокапић Шкунца и др Јелена Гинић);
39) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Весна Трипковић Самарџић предала под насловом: ”Америчка драма на филму: Тенеси Вилијамс” (Комисија: др Радојка Вукчевић, др Зоран Пауновић и др Весна Лопичић);
40) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Милица Обрeновић предала под насловом: ”Карактеризација женских ликова у романима Харукија Муракамија” (Комисија: др Љиљана Марковић, др Марина Јовић Ђаловић и др Данијела Костадиновић);
41) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Мирјана Стакић Савковић предала под насловом: ”Стручно путовање као стваралачка активност у настави књижевности” (Комисија: др Зона Мркаљ, др Зорица Несторовић и др Бранка Јакшић Провчи);
42) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Зоран Живковић предао под насловом: ”Медитерански свет у српској књижевности” (Комисија: др Мило Ломпар, др Зорица Несторовић и др Миливој Ненин);
43) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Менсур Зукорлић предао под насловом: ”Облици оријенталне културе на простору југозападне Србије” (Комисија: др Мирјана Теодосијевић, др Ксенија Ајкут и др Реџеп Шкријељ);
44) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Кристина Митић предала под насловом: ”Прољећно-љетне обредне пјесме у Срба” (Комисија: др Бошко Сувајџић, др Валентина Питулић и др Данијела Поповић Николић);
45) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Јовица Станковић предао под насловом: ”Метафизички смисао светлости у уметничкој прози Николе Милошевића” (Комисија: др Мило Ломпар, др Ненад Николић, др Јован Попов и др Миливој Ненин);
46) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Зорица Прњат предала под насловом: ”Конверзија јапанских географских имена у енглеском и српском језику” (Комисија: др Љиљана Марковић, др Милутин Тадић и др Данијела Мишић);
47) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Емир Мухић предао под насловом: ”Стратегије конструисања значења у савременом америчком политичком дискурсу” (Комисија: др Катарина Расулић, др Снежана Билбија и др Смиљка Стојановић);
48) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Марија Плавша предала под насловом: ”Дискурсна обележја јавних презентација компанија/предузећа” (Комисија: др Весна Половина, др Наталија Панић Церовски и др Зорка Кашић);
49) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Тања Рончевић предала под насловом: ”Молитва као жанр у савременој српској књижевности” (Комисија: др Радивоје Микић, др Милан Алексић и др Милан Радуловић);
50) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Алма Спахи предала под насловом: ”Рецепција турске књижевности у Босни и Херцеговини у ХХ веку” (Комисија: др Ксенија Ајкут, др Мирјана Теодосијевић и др Татјана Катић);
51) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Радмила Тасић предала под насловом: ”Омладинска међуратна периодика – студија и библиографија” (Комисија: др Александра Вранеш, др Гордана Ђоковић и др Данијела Костадиновић);
52) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Иван Милошевић предао под насловом: ”Фразни глаголи са партикулама IN, OUT, ON и OFF у енглеском језику: когнитивнолингвистичка анализа” (Комисија: др Катарина Расулић, др Ивана Трбојевић Милошевић и др Мирјана Мишковић);
53) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Зорана Крсмановић предала под насловом: ”Прве верзије Ланселота у прози из XIII века и поетика француског средњовековног романа” (Комисија: др Милица Винавер Ковић, др Марија Џунић Дрињаковић и др Михаило Поповић);
54) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Драгана Бајић предала под насловом: ”Реформулативни дискурсни маркери у савременом шпанском и српском језику” (Комисија: др Јелена Рајић, др Јелена Филиповић и dr José Portolés Lázaro);
55) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Милена Радовић Савић предала под насловом: ”Рецепција књижевног дела Лазе Костића у српској књижевности прве половине двадесетог века” (Комисија: др Зорица Несторовић, др Мило Ломпар и др Горана Раичевић);
56) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је mr Maša Polillo предала под насловом: ”Антиподни женски ликови у бајкама Браће Грим и Вука Караџића” (Комисија: др Миодраг Вукчевић, др Слободан Грубачић и др Миодраг Лома);
Г. ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Милица Ђуричић, мастер, пријавила под насловом: ”Критички приступ садржају уџбеника за шпански као страни језик у Србији са аспекта рода” (Комисија: др Јелена Филиповић, др Ана Кузмановић Јовановић и др Ана Јовановић);
2) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Ана Стевановић, мастер, пријавила под насловом: ”Преиспитивање жанровских конвенција у српској лирици авангардног и неоавангардног опредељења” (Комисија: др Тихомир Брајовић, др Михајло Пантић и др Бојан Јовић);
3) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Росанда Бајовић пријавила под насловом: ”Јелена Балшић у средњовјековној, усменој и савременој књижевности” (Комисија: др Јован Делић, др Томислав Јовановић и др Бошко Сувајџић);
4) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Рок Бозовичар пријавио под насловом: ”Пост-југословенско сећање: књижевност и транзиција од Сарајевског Марлбора до Сарајева, плана града” (Комисија: др Адријана Марчетић, др Михајло Пантић и др Андреа Лешић Томас);
5) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Сандра Шумоња Николић, мастер, пријавила под насловом: ”Мотивација наставника страног језика за рад и стручно усавршавање у средњошколском образовању” (Комисија: др Јулијана Вучо, др Јелена Филиповић и др Ана Јовановић);

8. ОДСУСТВА
1) Молба Јелене Радовановић, мастера, асистента, за одобрење одсуства у периоду од 01. до 30. априла 2016. године ради усавршавања у Москви;
2) Молба др Бошка Сувајџића, редовног професора, за одобрење одсуства у периоду од 10. до 20.05.2016. године ради боравка у Хамбургу по позиву и учешћа на пројекту Немачке везе у српској књижевности;
3) Молба др Јелене Рајић, ванредног професора, за одобрење одсуства у периоду од 16. до 26. маја 2016. године ради учешћа на XII конгресу опште лингвистике на Универзитету Алкала де Енарес, Шпанија;
4) Молба др Цветане Крстев, редовног професора, за одобрење одсуства у периоду од 25. априла до 3. маја 2016. године ради учешћа на пројекту ”Parsme – PARSing and Multi-word Expressions. Towards linguistic precision and computational efficiency in natural language processing” у Шведској;

9. АНГАЖОВАЊЕ НАШИХ НАСТАВНИКА

10. САГЛАСНОСТ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ МЕЂУНАРОДНЕ НАУЧНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ УКРАЈИНИСТИКА И СЛОВЕНСКИ СВЕТ, КОЈА БИ СЕ ОДРЖАЛА ОД 17. ДО 19. НОВЕМБРА 2016. ГОДИНЕ, А ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА ДВАДЕСЕТПЕТОГОДИШЊИЦЕ УВОЂЕЊА УКРАЈИНИСТИЧКИХ СТУДИЈА НА ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

11. САРАДЊА
– са Заједницом Валоније Брисел

12. ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР ДР ДАЛИБОРА СОЛДАТИЋА, РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА У ПЕНЗИЈИ, У ЗВАЊЕ ПРОФЕСОРА ЕМЕРИТУСА

 

Д Е К А Н
ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф. др Александра Вранеш