VIII редовнa седницa 2017/2018

VIII редовна седница Изборног и Наставно-научног већа Филолошког факултета Универзитета у Београду, четвртак, 21. јуна 2018. године са почетком у 13:00 часова у Сали 11.

 

ДНЕВНИ РЕД:

 


1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА VII РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ИЗБОРНОГ И НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ, ОДРЖАНЕ 30. МАЈА 2018. ГОДИНЕ – приложено у материјалу;

2. ОБАВЕШТЕЊА
МИНУТ ЋУТАЊА – проф. др Љубиша Јеремић, редовни професор на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности

3. ИЗБОРИ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА
А. НАСТАВНИКА
1) Једног редовног професора за ужу научну област Наука о књижевности, предмет Античке поетике – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. априла 2018.године;
2) Једног редовног професора за ужу научну област Германистика, предмет Немачка књижевност – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. априла 2018. године;
3) Једног редовног професора за ужу научну област Палеославистика, предмети Упоредна граматика словенских језика и Развој писма – приложено у материјалу за седницу већа од 30. маја 2018. године;
4) Једног ванредног професора за ужу научну област Туркологија, предмет Турски језик и књижевност – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. априла 2018. године;
5) Једног ванредног професора за ужу научну област Бугаристика, предмет Бугарски језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. априла 2018. године;
6) Једног ванредног професора за ужу научну област Скандинавистика, предмет Нордијска филологија – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. априла 2018. године;
7) Једног ванредног професора за ужу научну област Скандинавистика, предмет Скандинавистичка лингвистика – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. априла 2018. године;
8) Једног ванредног професора за ужу научну област Англистика, предмет Енглеска књижевност – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. априла 2018. године;
9) Једног ванредног професора за ужу научну област Хиспанистика, предмет Шпанска књижевност – приложено у материјалу за седницу Већа од 30. маја 2018. године;
10) Једног доцента за ужу научну област Српска књижевност, предмет Српска књижевност 18. и 19. века – приложено у материјалу за седницу Већа од 22. марта 2018. године;
11) Једног доцента за ужу научну област Полонистика, предмет Пољски језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. априла 2018. године;
12) Једног доцента за ужу научну област Романистика, предмет Француска књижевност – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. априла 2018. године;
13) Једног доцента за ужу научну област Русистика, предмет Руска књижевност – приложено у материјалу за седницу Већа од 30. маја 2018. године;
14) Једног доцента за ужу научну област Романистика, предмет Француски језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 30. маја 2018. године;
15) Једног доцента за ужу научну област Украјинистика, предмет Украјински језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 30. маја 2018. године;
16) Једног доцента за ужу научну област Англистика, предмет Енглески језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 30. маја 2018. године;
17) Једног доцента за ужу научну област Синологија, предмет Кинески језик и књижевност – приложено у материјалу за седницу Већа од 30. маја 2018. године;

Б. САРАДНИКА
1) Једног асистента за ужу научну област Недерландистика, предмет Низоземски језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. априла 2018. године;
2) Једног асистента за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. априла 2018. године;
3) Једног асистента за ужу научну област Општа лингвистика, предмети Општа лингвистика 3 – морфологија и Општа лингвистика 4 – синтакса – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. априла 2018. године;
4) Једног вишег лектора за ужу научну област Хиспанистика, предмет Шпански језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. априла 2018. године;
5) Два виша лектора за ужу научну област Неохеленистика, предмет Савремени грчки језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. априла 2018. године;
6) Једног вишег лектора за ужу научну област Арабистика, предмет Савремени арапски језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. априла 2018. године;
7) Једног вишег лектора за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијански језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. априла 2018. године;
8) Једног вишег лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 30. маја 2018. године;
9) Једног лектора за ужу научну област Недерландистика, предмет Савремени низоземски језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. априла 2018. године;
10) Једног лектора за ужу научну област Германистика, предмет Немачки језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 30. маја 2018. године;
11) Једног лектора за ужу научну област Бугаристика, предмет Бугарски језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 30. маја 2018. године;

4. РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА И ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈА
1) Једног ванредног професора за ужу научну област Општа књижевност, предмет Историја опште књижевности (Комисија: др Јован Попов, председник Комисије, др Драган Стојановић и др Зоран Милутиновић);
2) Једног ванредног професора за ужу научну област Латински језик, предмет Латински језик (Комисија: др Александар Лома, председник Комисије, др Жељко Ђурић и др Мила Самарџић);
3) Једног доцента за ужу научну област Румунистика, предмет Румунски језик (Комисија: др Мариана Дан, председник Комисије, др Мирјана Ћорковић и др Марина Пуја Бадеску);
4) Једног доцента за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијански језик (Комисија: др Јулијана Вучо, председник Комисије, др Јелена Филиповић и др Данијела Ђоровић);
5) Једног вишег лектора за ужу научну област Синологија, предмет Кинески језик (Комисија: др Љиљана Марковић, председник Комисије, др Ана М. Јовановић и др Милан Вукомановић);
6) Једног вишег лектора за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик (Комисија: др Људмила Поповић, председник Комисије, др Биљана Марић и др Дејан Марковић);
7) Једног вишег лектора за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик (Комисија: др Ксенија Кончаревић, председник Комисије, др Јелена Гинић и др Дејан Марковић);
8) Једног вишег лектора за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик (Комисија: др Предраг Пипер, председник Комисије, др Јелена Гинић и др Дејан Марковић);
9) Једног вишег лектора за ужу научну област Романистика, предмет Француски језик (Комисија: др Бранко Ракић, председник Комисије, др Татјана Самарџија Грек и др Тијана Ашић);
10) Једног вишег лектора за ужу научну област Германистика, предмет Немачки језик (Комисија: др Оливера Дурбаба, председник Комисије, др Бранислав Ивановић и др Даница Недељковић);
11) Једног лектора за ужу научну област Германистика, предмет Немачки језик (Комисија: др Анете Ђуровић, председник Комисије, др Оливера Дурбаба и др Даница Недељковић);
12) Једног лектора за ужу научну област Недерландистика, предмет Холандски и фламански језик (Комисија: др Јелица Новаковић Лопушина, председник Комисије, др Хилде ван Беле и др Олга Новитскаја);
13) Једног лектора за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијански језик (Комисија: др Наташа Јанићијевић, председник Комисије, др Драгана Радојевић и др Данијела Ђоровић);
14) Једног лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик (Комисија: др Катарина Расулић, председник Комисије, др Ивана Трбојевић Милошевић и др Мирјана Мишковић Луковић);
15) Једног лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик (Комисија: др Ненад Томовић, председник Комисије, др Милица Спремић Кончар и др Светлана Стојић);
16) Једног лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик (Комисија: …);
17) Једног лектора за ужу научну област Романистика, предмет Француски језик (Комисија: др Милица Винавер Ковић, председник Комисије, др Веран Станојевић, др Татјана Самарџија Грек и др Јелена Новаковић);
18) Једног лектора за ужу научну област Арабистика, предмет Арапски језик (Комисија: др Анђелка Митровић, председник Комисије, др Ивана Глигоријевић и др Енвер Ујкановић);

– Предлози Комисије за план и развој
1) Једног редовног професора за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијанска књижевност (Комисија: др Жељко Ђурић, председник Комисије, др Јулијана Вучо и др Љиљана Пешикан Љуштановић);
2) Једног редовног професора за ужу научну област Туркологија, предмет Турски језик и књижевност (Комисија: др Мирјана Теодосијевић, председник Комисије, др Љиљана Марковић и др Октај Ахмед);
3) Једног редовног професора за ужу научну област Туркологија, предмет Турски језик и књижевност (Комисија: др Љиљана Чолић, председник Комисије, др Керима Филан и др Фехим Наметак);
4) Једног редовног професора за ужу научну област Општа лингвистика, предмети Синтакса и Усвајање Л1 (Комисија: др Весна Половина, председник Комисије, др Јелена Филиповић и др Зорка Кашић);
5) Једног редовног професора за ужу научну област Српски језик, предмети Историјска фонетика српског језика, Историјска морфологија српског језика и Историја српског књижевног језика (Комисија: др Божо Ћорић, председник Комисије, др Рајна Драгићевић и др Јасмина Грковић Мејџор);
6) Једног ванредног професора за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик (Комисија: др Предраг Пипер, председник Комисија, др Ксенија Кончаревић и др Стана Ристић);
7) Једног ванредног професора за ужу научну област Русистика, предмет Руска књижевност (Комисија: др Корнелија Ичин, председник Комисије, др Петар Бојанић и др Јасмина Војводић);
8) Једног ванредног професора за ужу научну област Филозофија, предмет Увод у филозофију (Комисија: др Мишо Кулић, председник Комисије, др Ива Драшкић Вићановић и др Ирина Деретић);
9) Једног доцента за ужу научну област Хиспанске и хиспаноамеричке студије, предмет Хиспанске књижевности (Комисија: др Весна Дицков, председник Комисије, др Далибор Солдатић и др Кринка Видаковић Петров);
10) Једног доцента за ужу научну област Српска књижевност, предмет Српска књижевност 20. века (Комисија: др Слободан Грубачић, председник Комисије, др Јован Делић, др Александар Јерков, др Бојан Јовић и др Предраг Петровић);
11) Једног доцента за ужу научну област Хиспанска лингвистика, предмети Шпански језик и Каталонски језик (Комисија: др Јелена Филиповић, председник Комисије, др Анђелка Пејовић и др Маја Андрејевић);
12) Једног доцента за ужу научну област Општа књижевност, предмет Историја опште књижевности (Комисија: др Миодраг Лома, председник Комисије, др Корнелије Квас, др Миодраг Вукчевић, др Слободан Грубачић и др Јелена Кнежевић);
13) Једног доцента за ужу научну област Русистика, предмет Руска књижевност (Комисија: др Корнелија Ичин, председник Комисије, др Бобан Ћурић и др Милена Драгићевић Шешић);
14) Једног асистента за ужу научну област Русистика, предмет Руска књижевност (Комисија: др Корнелија Ичин, председник Комисије, др Бобан Ћурић и др Јасмина Војводић);
15) Једног асистента за ужу научну област Хунгарологија, предмет Мађарски језик и књижевност (Комисија: др Едита Андрић, председник Комисије, др Анамарија Бене и др Марко Чудић);
16) Једног вишег лектора за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик (Комисија: др Ксенија Кончаревић, председник Комисије, др Биљана Марић и др Марија Стефановић);
17) Једног лектора за ужу научну област Арабистика, предмет Савремени арапски језик (Комисија: др Анђелка Митровић, председник Комисије, др Драгана Ђорђевић и др Енвер Ујкановић);

5. ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОРЕ ДОКТОРАНАДА КОЈИ СУ ПРИМЉЕНИ НА КОНКУРСУ ЗА МЛАДЕ ИСТРАЖИВАЧЕ МПНТР У ЗВАЊЕ ИСТРАЖИВАЧА-ПРИПРАВНИКА (Комисија: др Драгана Вукићевић, др Јелена Пилиповић, др Тања Поповић, др Зорица Несторовић, др Ана Батас, др Милош Ковачевић и др Јелена Филиповић)

6. НАУЧНО ЗВАЊЕ ВАН ФАКУЛТЕТА
1) Образовање Комисије за избор др Драгана Ђорђевића у научно звање ван Факултета (Комисија: др Александар Јерков, др Михајло Пантић, др Драгана Вукићевић и др Станислава Бараћ);

7. ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА ЗА ИЗБОРЕ У ЗВАЊА НА НЕМАТИЧНИМ ФАКУЛТЕТИМА
1) Давање мишљења о предлогу за избор др Слађане Јаћимовић у звање редовног професора на предметима из уже научне области Књижевност на Учитељском факултету Универзитета у Београду – приложено у материјалу за седницу Већа од 22. марта 2018. године;
2) Давање мишљења о предлогу за избор др Валентине Хамовић у звање ванредног професора на предметима из уже научне области Књижевност на Учитељском факултету Универзитета у Београду – приложено у материјалу за седницу Већа од 22. марта 2018. године;
3) Давање мишљења о предлогу за избор др Бриндуше Жујке у звање ванредног професора за ужу научну област Румунски језик и књижевност са 50% радног времена на Учитељском факултету Универзитета у Београду – приложено у материјалу;
4) Давање мишљења о предлогу за избор др Леонтине Керничан у звање доцента за ужу научну област Страни језик (Енглески језик) на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду – приложено у материјалу;
5) Давање мишљења о предлогу за избор др Данке Синадиновић у звање доцента за ужу научну област Енглески језик на Медицинском факултету Универзитета у Београду – приложено у материјалу;
6) Давање мишљења о предлогу за избор Стевана Мијомановића у звање асистента за ужу научни област Енглески језик на Медицинском факултету Универзитета у Београду – приложено у материјалу;

8. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
А. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Андреа Стојилков, мастер, предала под насловом: ”Пренос друштвено-историјски обележених елемената културе у енглеском преводу прозе постјугословенских аутора са бившег српскохрватског говорног подручја” (Комисија за одбрану: др Биљана Ђорић Француски, др Љиљана Марковић и др Тања Цветковић) – приложено у материјалу;
2) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Милета Аћимовић предао под насловом: ”Проза Драгослава Михаиловића” (Комисија за одбрану: др Радивоје Микић, др Александар Јовановић и др Милан Алексић) – приложено у материјалу;
3) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Татјана Грујић предала под насловом: ”Појмовне метафоре засноване на изворном домену МАШИНЕ у енглеском и српском језику” (Комисија за одбрану: др Катарина Расулић, др Душка Кликовац и др Мирјана Мишковић Луковић) – приложено у материјалу;
4) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Милош Тасић, мастер, предао под насловом: ”Метонимија у британском новинском дискурсу” (Комисија за одбрану: др Катарина Расулић, др Ивана Трбојевић Милошевић и др Владан Павловић) – приложено у материјалу;
5) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Младен Ћирић предао под насловом: ”Језичке идеологије у женској бразилској дијаспори у Србији: интердисциплинарна перспектива” (Комисија за одбрану: др Ана Кузмановић Јовановић, др Ивана Вучина Симовић и др Марија Мандић) – приложено у материјалу;
6) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Бојана Гледић, мастер, предала под насловом: ”Хибридни идентитет у романима Грејама Свифта и Ханифа Курејшија” (Комисија за одбрану: др Зоран Пауновић, др Александра Јовановић и др Аријана Лубурић Цвијановић) – приложено у материјалу;
7) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Моња Јовић, мастер, предала под насловом: ”Утопија и дистопија у српској прози друге половине двадесетог века” (Комисија за одбрану: др Предраг Петровић, др Јован Делић и др Петар Пијановић) – приложено у материјалу;
8) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Михаела Малешевић, мастер, предала под насловом: ”Усвајање и настава енглеских фразалних глагола у основној школи” (Комисија за одбрану: др Весна Половина, др Јулијана Вучо и др Мелина Николић) – приложено у материјалу;
9) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Лидија Пасуљевић Шимвел предала под насловом: ”Теоријске основе и критичка анализа CLIL наставе на француском и српском језику у средњој школи у Србији” (Комисија за одбрану: др Јулијана Вучо, др Катарина Завишин, др Љиљана Ђурић и др Ана Вујовић) – приложено у материјалу;
10) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Јелена Перић предала под насловом: ”Пригодна драма у српској књижевности 18. и 19. века” (Комисија за одбрану: др Зорица Несторовић, др Миливој Ненин и др Ненад Николић) – приложено у материјалу; 11) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Андреј Бјелаковић, мастер, предао под насловом: ”Вокали савременог стандардног британског изговора и њихово усвајање код изворних говорника српског језика” (Комисија за одбрану: др Биљана Чубровић, др Маја Марковић и др Татјана Пауновић) – приложено у материјалу; 12) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Ивана Ћирић предала под насловом: ”Архивска грађа у Музеју Николе Тесле – архивистичко-документалистички и музеолошки приступ” (Комисија за одбрану: др Александра Вранеш, др Веселин Кљајић и др Бојан Ђорђевић) – приложено у материјалу;
13) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Горан Павловић, мастер, предао под насловом: ”Поетика простора у делу Милоша Црњанског” (Комисија за одбрану: др Радивоје Микић, др Слађана Јаћимовић и др Милан Алексић) – приложено у материјалу;
14) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Жељко Донић, мастер, предао под насловом: ”Рецепција шпанске поезије на српском говорном подручју” (Комисија за одбрану: др Јасна Стојановић, др Владимир Карановић и др Мирјана Секулић) – приложено у материјалу;
15) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Бојана Аћамовић предала под насловом: ”Поезија Волта Витмана у контексту књижевне авангарде у Србији” (Комисија за одбрану: др Зоран Пауновић, др Радојка Вукчевић и др Бојан Јовић) – приложено у материјалу;
16) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Предраг Никетић предао под насловом: ”Теорија релеванције и језички хумор у енглеским и српским вицевима типа питање/одговор” (Комисија за одбрану: др Весна Половина, др Зорка Кашић, др Наталија Панић Церовски и др Борко Ковачевић) – приложено у материјалу;

Б. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Наташа Ковачевић, мастер, пријавила под насловом: ”Иво Андрић и Шпанија” (Ментор: др Јасна Стојановић) – приложено у материјалу;
2) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Милош Макевић, мастер, пријавио под насловом: ”Творбена синонимија старословенских именица и њихови континуанти у руском и српском књижевном језику” (Ментор: др Снежана Вучковић) – приложено у материјалу;
3) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Стефан Ковљанин, мастер, пријавио под насловом: ”Las características linüísticas y estilísticas de las crόnicas futbolísticas españolas en directo” (”Језичко-стилске одлике директних текстуалних преноса фудбалских утакмица на шпанском језику”) (Ментор: др Анђелка Пејовић) – приложено у материјалу;
4) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Драгица Мирковић, мастер, пријавила под насловом: ”Фикција и истина у Бањановом Ходочасниковом путовању” (Ментор: др Зоран Пауновић) – приложено у материјалу;
5) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Игор Цвијановић пријавио под насловом: ”Трансгресивни елементи у поетици Ника Кејва” (Ментор: др Зоран Пауновић) – приложено у материјалу;
6) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Ивана Јовановић, мастер, пријавила под насловом: ”Лингвистичка и стилистичка истраживања медиолошких родова и врста” (Ментор: др Милош Ковачевић) – приложено у материјалу;
7) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Марија Вујовић, мастер, пријавила под насловом: ”Проблеми у процесу учења изазвани негативним трансфером у писаној продукцији српских студената који уче два типолошки сродна језика – случај италијанског као Л2 и шпанског као Л3” (Ментор: др Саша Модерц) – приложено у материјалу;
8) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Маријана Алексић, мастер, пријавила под насловом: ”Облици индикатива и субјунктива у шпанском језику и њихови еквиваленти у српском: семантичко-прагматичка анализа и дидактичке импликације” (Ментор: др Јелена Рајић) – приложено у материјалу;

В. ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Тамара Жељски, мастер, предала под насловом: ”Рукописна заоставштина редитеља Јурија Ракитина” (Комисија: др Корнелија Ичин, др Бобан Ћурић и др Татјана Јововић);
2) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Персида Лазаревић предала под насловом: ”Тршћански културни круг и Јужни Словени” (Комисија: др Славко Петаковић, председник Комисије, др Светлана Шеатовић и др Душица Тодоровић);
3) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Џаваншир Маџидов, мастер, предао под насловом: ”Култура на Путу свиле – азербејџанска и српска перспектива” (Комисија: др Љиљана Марковић, др Александра Вранеш и dr Kiyomitsu Yui);

9. АНГАЖОВАЊЕ НАСТАВНИКА СА ДРУГИХ ФАКУЛТЕТА НА ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ
– др Едите Андрић и др Анамарије Бене на Катедри за хунгарологију
– др Адама Светлика на Катедри за славистику

10. САГЛАСНОСТ ЗА АНГАЖОВАЊЕ ПРОФ. ДР МАРИАНЕ АЛЕКСИЋ НА МАСТЕР И ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ

11. ПРЕДЛОЗИ ЗА ДОПУНУ АКРЕДИТАЦИЈЕ (Катедра за славистику, Катедра за оријенталистику: Студијски профил: Оријенталистика – Азијске студије и Студијски профил: Студије културе)

12. САГЛАСНОСТ ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТУДЕНТСКЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ”ЦАНКАР И МИ” КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ ОД 8. ДО 9. ДЕЦЕМБРА 2018. ГОДИНЕ

13. МОЛБА ПРОФ. ДР БИЉАНЕ ДОЈЧИНОВИЋ ДА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ НА МАСТЕР СТУДИЈАМА ПОД НАЗИВОМ РОД И ЖАНР (ДЕВОЈАЧКИ РОМАН), КОЈИ ОНА ПРЕДАЈЕ ПО АКТУЕЛНОЈ АКРЕДИТАЦИЈИ, ОД НАРЕДНЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ПРЕУЗМЕ ДОЦ. ДР АНА КОЛАРИЋ

14. ГОСТУЈУЋИ ПРОФЕСОРИ
– prof. dr Eiich Tosaki са Универзитета у Мелбурну
– prof. dr Gideon Greif са Универзитета Southern у Данској
– prof. dr Noriyuki Inoue са Универзитета Кобе

15. ПРОШИРЕЊЕ СПОРАЗУМА О САРАДЊИ СА УНИВЕРЗИТЕТОМ У ГЛАЗГОВУ

16. – ПРЕДЛОГ ОСНИВАЊА ЗАЈЕДНИЧКИХ МАСТЕР СТУДИЈА КУЛТУРЕ У ДИЈАЛОГУ СА УНИВЕРЗИТЕТОМ ИЗ ЊИЖЊЕГ НОВГОРОДА
– ПРЕДЛОГ ОСНИВАЊА ЗАЈЕДНИЧКИХ МАСТЕР СТУДИЈА КУЛТУРЕ У ДИЈАЛОГУ СА АЗЕЈБЕРЏАНСКИМ УНИВЕРЗИТЕТОМ ЈЕЗИКА

17. ИНФОРМАЦИЈА О XVI МЕЂУНАРОДНОМ КОНГРЕСУ СЛАВИСТА (20-27. 08. 2018) НА ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

 

Д Е К А Н
ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф. др Љиљана Марковић