X редовна седницa 2015/2016

X редовна седница Изборног и Наставно-научног већа Филолошког факултета Универзитета у Београду, среда, 22. јуна 2016. године са почетком у 18 часова у Сали 11.

 

ДНЕВНИ РЕД:

 


1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА са IX редовне седнице Изборног и Наставно-научног већа Филолошког факултета одржане 1. јуна 2016. године – приложено у материјалу;

2. ОБАВЕШТЕЊА

3. ИЗБОР НАСТАВНИКА И САРАДНИКА
А. НАСТАВНИКА
1) Једног доцента за ужу научну област Англистика, предмет Енглески језик, приложено у материјалу за седницу Већа од 1. јуна 2016. године;
Б. САРАДНИКА
1) Једног асистента за ужу научну област Српски језик, предмет Лексикологија српског језика – приложено у материјалу;
2) Једног асистента за ужу научну област Српски језик, предмет Методика наставе српског језика и књижевности – приложено у материјалу;
3) Једног асистента за ужу научну област Туркологија, предмет Турски језик и књижевност – приложено у материјалу;

4. РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА И ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈА
1) Једног асистента за ужу научну област Општа књижевност, предмет Историја опште књижевности (Комисија: др Миодраг Лома, др Предраг Бребановић и др Јосип Бабић);
2) Једног асистента за ужу научну област Романистика, предмет Француска књижевност (Комисија: др Милица Винавер Ковић, др Марија Џунић Дрињаковић и др Татјана Самарџија Грек);
3) Једног асистента за ужу научну област Српски језик, предмет Историја српског језика (Комисија: др Александар Милановић, др Божо Ћорић и др Виктор Савић);
4) Једног вишег лектора за ужу научну област Полонистика, предмет Пољски језик (Комисија: др Петар Буњак, др Верица Копривица и др Марта Бјелетић);
5) Једног вишег лектора за ужу научну област Синологија, предмет Кинески језик (Комисија: др Радосав Пушић, др Анђелка Митровић и др Милан Вукомановић);
6) Једног вишег лектора за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик (Комисија: др Ксенија Кончаревић, др Биљана Марић и др Вера Белокапић Шкунца);
7) Једног вишег лектора за ужу научну област Хунгарологија, предмет Мађарски језик (Комисија: др Марија Циндори Шинковић, др Марко Чудић и др Анамарија Бену);
8) Једног лектора за ужу научну област Бугаристика, предмет Бугарски језик (Комисија: др Маријана Алексић, др Милан Стакић и др Ничка Бечева);
9) Једног лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик (Комисија: др Јелена Вујић, др Катарина Расулић и др Гордана Кораћ);
10) Једног лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик (Комисија: др Мирјана Даничић, др Ненад Томовић и др Гордана Кораћ);
11) ПРЕДЛОЗИ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАН И РАЗВОЈ
– једног редовног професора за ужу научну област Англистика, предмет Енглески језик (Комисија: др Весна Половина, др Предраг Новаков и др Владимир Ж. Јовановић);
– једног редовног професора за ужу научну област Англистика, предмет Студије британске/америчке културе (Комисија: др Владислава Фелбабов, др Љиљана Богоева и др Твртко Прћић);
– једног редовног професора за ужу научну област Српски језик, предмет Стилистика српског језика (Комисија: др Рајна Драгићевић, др Драгана Мршевић Радовић и др Срето Танасић);
– једног ванредног професора за ужу научну област Српска књижевност, предмет Српска књижевност 20. века (Комисија: др Јован Делић, др Душан Иванић, др Александар Петров и др Александар Јерков);
– једног ванредног професора за ужу научну област Хунгарологија, предмет Мађарска књижевност 5-8 и Теорија и техника превођења 1-2 (Комисија: др Марија Циндори Шинковић, др Корнелија Фараго и др Александар Јерков);
– једног доцента за ужу научну област Туркологија, предмет Турски језик и књижевност (Комисија: др Мирјана Теодосијевић, др Ксенија Ајкут и др Октај Ахмед);

5. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
А. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Нина Половина предала под насловом: ”Језичка структура личних огласа у немачкој и српској штампи као одраз система друштвених вредности” (Комисија за одбрану: др Јелена Костић Томовић, др Бранислав Ивановић и др Емилија Бојковска) – приложено у материјалу;
2) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Милена Јакић предала под насловом: ”Придевска антонимија у речнику, контексту и когнитивном систему” (Комисија за одбрану: др Рајна Драагићевић, др Предраг Пипер и др Александар Костић) – приложено у материјалу;
3) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Бранко Илић предао под насловом: ”Хомодијегетичко приповедање у српском роману” (Комисија за одбрану: др Тања Поповић, др Адријана Марчетић, др Михајло Пантић и др Виолета Јовановић) – приложено у материјалу;
4) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Јелена Јаћимовић, мастер, предала под насловом: ”Аутоматско препознавање и нормализација временских израза у неструктуираним новинским и медицинским текстовима на српском језику” (Комисија за одбрану: др Цветана Крстев, др Милош Утвић, др Рајна Драгићевић, др Ђурица Грга и др Душко Витас) – приложено у материјалу;
5) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Александра Тртовац предала под насловом: ”Дескриптори метаподатака и садржаја у проналежењу информација у дигиталним библиотекама” (Комисија за одбрану: др Цветана Крстев, др Александра Вранеш, др Рајна Драгићевић, др Ранка Станковић и др Душко Витас) – приложено у материјалу;
6) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Никола Пешић предао под насловом: ”Окултура у поетици Марине Абрамовић” (Комисија за одбрану: др Љиљана Марковић, др Немања Радуловић и др Симонида Рајчевић) – приложено у материјалу;
7) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Маја Димитријевић, мастер, предала под насловом: ”Књижевни јунак у прозним делима за млађи школски узраст” (Комисија за одбрану: др Зона Мркаљ, др Љиљана Бајић и др Тиодор Росић) – приложено у материјалу;
8) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Марко Гагић, мастер, предао под насловом: ”Исламска стварност Јемена – културни, религијски и политички аспект” (Комисија за одбрану: др Дарко Танасковић, др Анђелка Митровић, др Ема Миљковић и др Слободан Јанковић) – приложено у материјалу;
9) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Светлана Миловановић предала под насловом: ”Савремена истраживања ауторске лирике у средњошколској настави” (Комисија за одбрану: др Зона Мркаљ, др Предраг Петровић и др Александар Јовановић) – приложено у материјалу;
10) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Милена Ђорђијевић предала под насловом: ”Теоријски аспекти сукоба Истока и Запада у делима Ф. М. Достојевског, И. Андрића, Џ. М. Куција и О. Памука” (Комисија за одбрану: др Тања Поповић, др Адријана Марчетић и др Јасмина Ахметагић) – приложено у материјалу;
11) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Ана Голубовић предала под насловом: ”Библиографије из области лингвистике у научној периодици XIX и XX века” (Комисија за одбрану: др Александра Вранеш, др Предраг Пипер и др Душан Иванић) – приложено у материјалу;
12) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Сњежана Ћирковић предала под насловом: ”Библиотеке као огледало културног живота Подунавских Немаца у Банату од насељавања у 18. веку до Другог светског рата” (Комисија за одбрану: др Слободан Грубачић, др Јелена Костић Томовић и др Ђорђе Костић) – приложено у материјалу;
13) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Слободан Новокмет, мастер, предао под насловом: ”Семантичка анализа лексема које означавају животиње у савременом српском језику” (Комисија за одбрану: др Рајна Драгићевић, др Драгана Вељковић Станковић, др Вељко Брборић и др Стана Ристић) – приложено у материјалу;
14) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Зорица Прњат предала под насловом: ”Конверзија јапанских географских имена у енглеском и српском језику” (Комисија за одбрану: др Љиљана Марковић, др Милутин Тадић и др Данијела Мишић) – приложено у материјалу;
15) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Кристина Митић предала под насловом: ”Прољећно-љетне обредне пјесме у Срба” (Комисија за одбрану: др Бошко Сувајџић, др Валентина Питулић и др Данијела Поповић Николић) – приложено у додатном материјалу;
16) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Невена Цековић предала под насловом: ”Дискурсни маркери у говорној продукцији на италијанском као другом језику” (Комисија за одбрану: др Јулијана Вучо, др Саша Модерц и др Данијела Ђоровић) – приложено у материјалу;
17) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Весна Војводић предала под насловом: ”Стилизација породичних односа у српским народним епским песмама и баладама” (Комисија за одбрану: др Валентина Путулић, др Смиљана Ђорђевић Белић и др Бошко Сувајџић) – приложено у материјалу;
18) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Зорана Крсмановић предала под насловом: ”Прве верзије Ланселота у прози из XIII века и поетика француског средњовековног романа” (Комисија за одбрану: др Милица Винавер Ковић, др Марија Џунић Дрињаковић и др Михаило Поповић) – приложено у материјалу;
19) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Наташа Јанићијевић предала под насловом: ”Исказивање будућности глаголским облицима и конструкцијама у италијанском и српском језику” (Комисија за одбрану: др Мила Самарџић, др Весна Крајишник и др Данијела Ђоровић) – приложено у материјалу;
20) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Оливера Крупеж предала под насловом: ”Корпус српске књижевности у образованом и васпитном процесу: интерпретативна парадигма у настави” (Комисија: др Зона Мркаљ, др Љиљана Бајић и др Зорица Цветановић) – приложено у материјалу;
21) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Маријана Саватовић предала под насловом: ”Италијанске комедије на сценама Српског народног позоришта у Новом Саду и Народног позоришта у Београду од њиховог оснивања до Првог светског рата” (Комисија: др Жељко Ђурић, др Љиљана Пешикан Љуштановић и др Душица Тодоровић) – приложено у материјалу;
22) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Милица Обреновић предала под насловом: ”Карактеризација женских ликова у романима Харукија Муракамија” (Комисија за одбрану: др Љиљана Марковић, др Марина Јовић Ђаловић и др Данијела Костадиновић) – приложено у материјалу;
23) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Драгана Бајић предала под насловом: ”Реформулативни дискурсни маркери у савременом шпанском и српском језику” (Комисија за одбрану: др Јелена Рајић, др Јелена Филиповић и др Хосе Портолес) – приложено у материјалу;
24) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Наташа Јанковић предала под насловом: ”Вредновање језичких знања и способности у настави енглеског језика” (Комисија за одбрану: др Ненад Томовић, др Ивана Трбојевић Милошевић и др Јелена Врањешевић) – приложено у материјалу;
25) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Маја Павловић Шајтинац предала под насловом: ”Лексикографија школских речника руског језика у српској и хрватској говорној и социокултурној средини” (Комисија: др Ксенија Кончаревић, др Јелена Гинић и др Вера Белокапић Шкунца) – приложено у материјалу;
26) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Јелена Вишацки предала под насловом: ”Курикуларни оквир за наставу страних језика у предшколском узрасту у Србији” (Комисија за одбрану: др Јулијана Вучо, др Јелена Филиповић и др Ана Вујовић) – приложено у материјалу;
27) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Александра Лазић Гавриловић предала под насловом: ”Милош Црњански и немачки културни круг” (Комисија за одбрану: др Слободан Грубачић, др Јован Делић и др Анете Ђуровић) – приложено у материјалу;
28) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Катарина Рорингер Вешовић предала под насловом: ”Тумачење егзистенције и уметности у делу Драгана Стојановића” (Комисија за одбрану: др Михајло Пантић, др Радивоје Микић и др Саша Радојчић) – приложено у материјалу;
29) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Павле Павловић, мастер, предао под насловом: ”Гозбене слике у роману 19. века” (Комисија за одбрану: др Тања Поповић, др Јелена Пилиповић, др Корнелија Ичин, др Драгана Вукићевић и др Зоја Бојић) – приложено у материјалу;
30) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Менсур Зукорлић предао под насловом: ”Облици оријенталне културе на простору југозападне Србије” (Комисија за одбрану: др Мирјана Теодосијевић, др Ксенија Ајкут и др Реџеп Шкријељ) – приложено у материјалу;
31) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Андријана Ђордан предала под насловом: ”Језичка политика и терминологија у професионалним доменима језичке употребе у стандардном шпанском и српском језику” (Комисија: др Јелена Филиповић, др Анђелка Пејовић и др Гордана Јакић) – приложено у додатном материјалу;
32) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Емир Мухић предао под насловом: ”Стратегије конструисања значења у савременом америчком политичком дискурсу” (Комисија за одбрану: др Катарина Расулић, др Смиљка Стојановић и др Снежана Билбија) – приложено у материјалу;
33) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Ружица Радојчић предала под насловом: ”Структурно-садржинске и функционалне карактеристике дидактичких граматика руског језика у инословенској (српској и хрватској) говорној средини” (Комисија за одбрану: др Ксенија Кончаревић, др Биљана Марић и др Вера Белокапић Шкунца) – приложено у материјалу;
34) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Ана Савић Грујић предала под насловом: ”Антропографска лексика у говорима срвљишког краја – лингвогеографски приступ” (Комисија за одбрану: др Првослав Радић, др Рајна Драгићевић и др Софија Милорадовић) – приложено у материјалу;
35) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Тања Рончевић предала под насловом: ”Молитва као жанр у савременој српској књижевности” (Комисија за одбрану: др Радивоје Микић, др Милан Алексић и др Милан Радуловић) – приложено у материјалу;
36) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Стојанка Милановић предала под насловом: ”Песничко и есејистичко дело Тодора Манојловића” (Комисија за одбрану: др Радивоје Микић, др Гојко Тешић и др Милан Алексић) – приложено у материјалу;
37) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Зоран Живковић предао под насловом: ”Медитерански свет у српској књижевности” (Комисија за одбрану: др Мило Ломпар, др Миливој Ненин др Зорица Несторовић) – приложено у материјалу;
38) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Драгана Грбић предала под насловом: : ”Дело Доситеја Обрадовића у европском књижевно-културном контексту–културно-историјски одјеци немачке просвећености Хале-Лајпцишког интелектуалног круга на јужнословенским просторима” (”Das Wer von Dositej Obradović im europäischen Literatur-und Kulturkontext. Kulturhistorische Einflüsse der deutschen Aufklärung des „Halle-Leipziger intellektuellen Kreises“ in der Südslavia”) (Комисија за одбрану: др Мило Ломпар, др Ангела Рихтер, др Весна Матовић, др Данијел Фулда и др Зорица Несторовић) – приложено у материјалу;
39) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Фуад Баћићанин предао под насловом: ”Преплитање култура на тлу Србије у османско доба – на примеру алхамијадо књижевности” (Комисија за одбрану: др Анђелка Митровић, др Љиљана Чолић, др Ема Миљковић и др Марија Ђинђић) – приложено у материјалу;
40) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Зоран Ристовић предао под насловом: ”Кумулативни ефекти експлоатације вишејезичких корпуса у настави страних језика” (Комисија: др Цветана Крстев, др Зоран Пауновић, др Радмила Бодрић, др Наташа Миливојевић и др Милош Утвић) – приложено у материјалу;
41) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Предраг Обућина предао под насловом: ”Синтаксичка акомодација у пољском језику у поређењу са српским” (Комисија за одбрану: др Предраг Пипер, др Марта Бјелетић и др Милена Ивановић) – приложено у материјалу;
42) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Маријана Папрић предала под насловом: ”Систем наставе руског језика као језика струке на хуманистичким студијама у српској говорној и социокултурној средини” (Комисија за одбрану: др Ксенија Кончаревић, др Вера Белокапић Шкунца и др Јелена Гинић) – приложено у материјалу;
43) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Смиљка Кесић предала под насловом: ”Хронотоп пута у романима Владимира Набокова – амерички корпус” (Комисија за одбрану: др Александра Јовановић, др Зоран Пауновић и др Драган Бошковић) – приложено у материјалу;
44) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Алма Спахи предала под насловом: ”Рецепција турске књижевности у Босни и Херцеговини у ХХ веку” (Комисија за одбрану: др Ксенија Ајкут, др Мирјана Теодосијевић и др Татјана Катић) – приложено у материјалу;
45) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Благоје Вујисић предао под насловом: ”Категорија лица у једночланим реченицама у руском и српском језику” (Комисија за одбрану: др Радмило Маројевић, др Драгана Мршевић Радовић и др Ана Пејановић) – приложено у материјалу;
46) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Славица Лукић предала под насловом: ”Епска биографија Бановић Секуле у јужнословенском контексту” (Комисија за одбрану: др Бошко Сувајџић, др Лидија Делић и др Смиљана Ђорђевић Белић) – приложено у материјалу;
Б. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Марко Аврамовић, мастер, пријавио под насловом: ”Поезија Александра Ристовића у контексту српског песништва друге половине ХХ века” (Ментор: др Јован Делић) – приложено у материјалу;
2) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Аница Крсмановић пријавила под насловом: ”Предиктори постигнућа у учењу енглеског језика код студената нефилолошких студија у Србији” (Ментор: др Ненад Томовић) – приложено у материјалу;
В. ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Наташа Тучев предала под насловом: ”Карактеризација и мотивација ликова у романима Џозефа Конрада” (Комисија: др Зоран Пауновић, др Александра Јовановић и др Нина Ивановић);

6. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ МАГИСТАРСКОГ РАДА
1) Извештај Комисије за преглед и оцену магистарског рада који је Зоран Вучић предао под насловом: ”Поимање греха у епским песмама ‘старијих времена”’ (Комисија за одбрану: др Снежана Самарџија, др Немања Радуловић и др Данијела Петковић) – приложено у материјалу;

7. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА НОСТРИФИКАЦИЈЕ – приложено у материјалу;

8. ОДСУСТВА
1) Молба др Маје Ђукановић за одобрење одсуства у периоду од 30. јуна до 15. јула 2016. године ради студијског боравка на Универзитету у Љубљани;

9. САРАДЊА

10. ИМЕНОВАЊЕ ЦЕНТРАЛНЕ УПИСНЕ КОМИСИЈЕ

 

Д Е К А Н
ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф. др Александра Вранеш