X редовнa седницa 2017/2018

X редовна седница Изборног и Наставно-научног већа Филолошког факултета Универзитета у Београду, среда, 12. сепембар 2018. године са почетком у 13:00 часова у Сали хероја.

 

ДНЕВНИ РЕД:

 


1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА IX РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ИЗБОРНОГ И НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ, ОДРЖАНЕ 04. ЈУЛА 2018. ГОДИНЕ – приложено у материјалу;

2. ОБАВЕШТЕЊА

3. ИЗБОРИ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА
А. НАСТАВНИКА
1) Једног редовног професора за ужу научну област Наука о књижевности, предмет Античке поетике – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. априла 2018.године;
2) Једног редовног професора за ужу научну област Германистика, предмет Немачка књижевност – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. априла 2018. године;
3) Једног редовног професора за ужу научну област Палеославистика, предмети Упоредна граматика словенских језика и Развој писма – приложено у материјалу за седницу већа од 30. маја 2018. године;
4) Једног ванредног професора за ужу научну област Туркологија, предмет Турски језик и књижевност – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. априла 2018. године;
5) Једног ванредног професора за ужу научну област Бугаристика, предмет Бугарски језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. априла 2018. године;
6) Једног ванредног професора за ужу научну област Скандинавистика, предмет Нордијска филологија – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. априла 2018. године;
7) Једног ванредног професора за ужу научну област Скандинавистика, предмет Скандинавистичка лингвистика – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. априла 2018. године;
8) Једног ванредног професора за ужу научну област Англистика, предмет Енглеска књижевност – приложено у материјалу за седницу Већа од 25. априла 2018. године;
9) Једног ванредног професора за ужу научну област Хиспанистика, предмет Шпанска књижевност – приложено у материјалу за седницу Већа од 30. маја 2018. године;
10) Једног доцента за ужу научну облат Англистика, предмет Студије америчке/британске културе – приложено у материјалу;
– приговор кандидата др Јелене Ракић – приложено у материјалу;
– приговор кандидата др Саше Векића – приложено у материјалу;
– одговор Комисије на приговоре кандидата – приложено у материјалу;

4. РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА И ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈА
1) Једног ванредног професора за ужу научну област Општа књижевност, предмет Историја опште књижевности (Комисија: др Јован Попов, председник Комисије, др Драган Стојановић и др Зоран Милутиновић);
2) Једног ванредног професора за ужу научну област Латински језик, предмет Латински језик (Комисија: др Александар Лома, председник Комисије, др Жељко Ђурић и др Мила Самарџић);
3) Једног ванредног професора за ужу научну област Бохемистика, предмет Чешка књижевност (Комисија: др Петар Буњак, др Јаромир Линда и др Адам Светлик);
4) Једног доцента за ужу научну област Романистика, предмет Француски језик (Комисија: др Веран Станојевић, др Љиљана Ђурић и др Тијана Ашић);

– Предлози Комисије за план и развој
1) Једног редовног професора за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијанска књижевност (Комисија: др Жељко Ђурић, председник Комисије, др Јулијана Вучо и др Љиљана Пешикан Љуштановић);
2) Једног редовног професора за ужу научну област Туркологија, предмет Турски језик и књижевност (Комисија: др Мирјана Теодосијевић, председник Комисије, др Љиљана Марковић и др Октај Ахмед);
3) Једног редовног професора за ужу научну област Туркологија, предмет Турски језик и књижевност (Комисија: др Љиљана Чолић, председник Комисије, др Керима Филан и др Фехим Наметак);
4) Једног редовног професора за ужу научну област Општа лингвистика, предмети Синтакса и Усвајање Л1 (Комисија: др Весна Половина, председник Комисије, др Јелена Филиповић и др Зорка Кашић);
5) Једног редовног професора за ужу научну област Српски језик, предмети Историјска фонетика српског језика, Историјска морфологија српског језика и Историја српског књижевног језика (Комисија: др Божо Ћорић, председник Комисије, др Рајна Драгићевић и др Јасмина Грковић Мејџор);
6) Једног ванредног професора за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик (Комисија: др Предраг Пипер, председник Комисија, др Ксенија Кончаревић и др Марија Стефановић);
7) Једног ванредног професора за ужу научну област Русистика, предмет Руска књижевност (Комисија: др Корнелија Ичин, председник Комисије, др Петар Бојанић и др Јасмина Војводић);
8) Једног ванредног професора за ужу научну област Филозофија, предмет Увод у филозофију (Комисија: др Мишо Кулић, председник Комисије, др Ива Драшкић Вићановић и др Ирина Деретић);

5. ИЗВЕШТАЈИ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОРЕ У ЗВАЊЕ ИСТРАЖИВАЧА-ПРИПРАВНИКА ДОКТОРАНАДА КОЈИ СУ ПРИМЉЕНИ НА КОНКУРСУ ЗА МЛАДЕ ИСТРАЖИВАЧЕ МПНТ – приложено у материјалу:
Предложени кандидати у звање истраживача-приправника:
1) Лазар Милентијевић
2) Василиса Шљивар
3) Никола С. Миљковић
4) Оливера Марковић
5) Марко Тошовић
6) Тамара Љујић
7) Луна Градиншћак
8) Никола Маринковић
9) Милица Шкорић
10) Биљана Ристић
11) Биљана Николић
12) Горан Петровић
13) Мина Марковић
14) Теодора Тодорић Милићевић
15) Сава Поповић
16) Ана Бјелогрлић

6. ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ЗВАЊЕ ИСТРАЖИВАЧА-ПРИПРАВНИКА (др Јелена Филиповић, др Ана Коларић и др Биљана Дојчиновић);

7. ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА ЗА ИЗБОРЕ У ЗВАЊА НА НЕМАТИЧНИМ ФАКУЛТЕТИМА
1) Давање мишљења о предлогу за избор др Слађане Јаћимовић у звање редовног професора на предметима из уже научне области Књижевност на Учитељском факултету Универзитета у Београду – приложено у материјалу за седницу Већа од 22. марта 2018. године;
2) Давање мишљења о предлогу за избор др Валентине Хамовић у звање ванредног професора на предметима из уже научне области Књижевност на Учитељском факултету Универзитета у Београду – приложено у материјалу за седницу Већа од 22. марта 2018. године;
3) Давање мишљења о предлогу за избор др Бриндуше Жујке у звање ванредног професора за ужу научну област Румунски језик и књижевност са 50% радног времена на Учитељском факултету Универзитета у Београду – приложено у материјалу за седницу Већа од 21. јуна 2018. године;
4) Давање мишљења о предлогу за избор др Весне Цакељић у звање редовног професора за ужу научну област Страни језици – Француски језик на Факултету организационих наука Универзитета у Београду – приложено у материјалу за седницу Већа од 21. јуна 2018. године;
5) Давање мишљења о предлогу за избор др Јелена Анђелковић у звање доцента за ужу научну област Страни језици – енглески језик на Факултету организационих наука Универзитета у Београду – приложено у материјалу;

8. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
А. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Соња Миловановић, мастер, предала под насловом: ”Текстеме као стилске доминанте у песништву Новице Тадића” (Комисија за одбрану: др Милош Ковачевић, др Радивоје Микић и др Драган Бошковић) – приложено у материјалу;
2) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Наташа Јовановић, мастер, предала под насловом: ”Рукописни лист Наши дани (1942-1945): студија и библиографија” (Комисија за одбрану: др Александра Вранеш, др Бојан Јовић и др Бојан Ђорђевић) – приложено у материјалу;
3) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Слободанка Глигорић, мастер, предала под насловом: ”Развој ученичке аутономије: градирање задатака за самоевалуацију у уџбеницима енглеског као страног језика на нивоу основне школе” (Комисија за одбрану: др Ивана Трбојевић Милошевић, др Ненад Томовић и др Данијела Ђоровић) – приложено у материјалу;
4) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Хедине Сијерчић, мастер, предала под насловом: ”Language and Literature of Roma within Translation in the Western Balkans: Poetry in Self-Translation” (”Језик и књижевност Рома у преводу на Западном Балкану: поезија у аутопреводу)” (Комисија за одбрану: др Јелена Филиповић, др Јелена Вујић и др Игор Лакић) – приложено у материјалу;
5) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Аница Радосављевић Крсмановић предала под насловом: ”Предиктори постигнућа у учењу енглеског језика код студената нефилолошких студија у Србији” (Комисија за одбрану: др Ненад Томовић, др Јелена Врањешевић и др Ивана Трбојевић Милошевић) – приложено у материјалу;
6) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Тамара Жељски, мастер, предала под насловом: ”Рукописна заоставштина редитеља Јурија Ракитина” (Комисија: др Корнелија Ичин, др Бобан Ћурић и др Татјана Јововић) – приложено у материјалу;
7) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Милена Николић, мастер, предала под насловом: ”Фикција и стварност женских ликова у делу Маргарет Етвуд” (Комисија: др Новица Петровић, др Радојка Вукчевић и др Томислав Павловић) – приложено у материјалу;
8) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Дамјан Стевкић, мастер, предао под насловом: ”Позиција жртви у делима Маргарет Етвуд” (Комисија: др Новица Петровић, др Радојка Вукчевић и др Томислав Павловић) – приложено у материјалу;
9) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Златко Грушановић предао под насловом: ”Типови хероја у српској култури и друштву од 1990. до 2000. (српска драма)” (Комисија: др Ненад Николић, др Бошко Сувајџић и др Слађана Јаћимовић) – приложено у материјалу;
10) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Персида Лазаревић предала под насловом: ”Тршћански културни круг и Јужни Словени” (Комисија: др Славко Петаковић, др Светлана Шеатовић и др Душица Тодоровић) – приложено у материјалу;
11) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Жарко Војновић предао под насловом: ”Манастирске библиотеке на подручју Карловачке митрополије у 18. веку” (Комисија: др Гордана Стокић Симончић, др Светлана Томин и др Жељко Вучковић) – приложено у материјалу;

Б. ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Милан Мијановић пријавио под насловом: ”Time and Space in the Poetry Bob Dylan”(”Време и простор у поезији Боба Дилана”) (Комисија: др Зоран Пауновић, др Александра Јовановић и др Александра Вукотић);
2) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Милица Кривокапић, мастер, пријавила под насловом: ”Медији, интернет и библиотека – улога и место у савременим наставним методама” (Комисија: др Александра Вранеш, др Драгана Грујић и др Гордана Ђоковић);

9. ОДСУСТВА
1) Молба др Катарине Расулић за одобрење једногодишњег одсуства у школској 2018/2019. години ради научног и стручног усавршавања;

10. АНГАЖОВАЊЕ НАСТАВНИКА ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА НА ДРУГИМ ФАКУЛТЕТИМА
– др Мило Ломпар на Православном богословском факултету у Београду
– др Корнелија Ичин на Шумарском факултету у Београду
– др Анђелка Пејовић, др Миодраг Вукчевић, др Жељко Ђурић, др Саша Модерц, др Александар Јерков, др Веран Станојевић и др Јелена Јовановић Симић на ФИЛУМ-у у Крагујевцу
– др Ружица Радојчић на Саобраћајном факултету у Београду

11. САРАДЊА
– са Универзитетом у Конпенхагену, Данска
– са Универзитетом у Самари

12. Допис Универзитета у Београду да се Филолошки факултет Универзитета у Београду изјасни о промени назива Учитељског факултета Универзитета у Београду у Универзитет у Београду – Педагошки факултет – приложено у материјалу;

 

Д Е К А Н
ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф. др Љиљана Марковић