XI редовна седницa 2015/2016

XI редовна седница Изборног и Наставно-научног већа Филолошког факултета Универзитета у Београду, понедељак, 04. јула 2016. године са почетком у 12 часова у Сали 11.

 

ДНЕВНИ РЕД:

 


1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА са Х редовне седнице Изборног и Наставно-научног већа Филолошког факултета одржане 22. јуна 2016. године – приложено у материјалу;

2. ОБАВЕШТЕЊА

3. ИЗБОРИ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА
А. НАСТАВНИКА
1) Једног редовног професора за ужу научну област Оријенталистика, предмет Исламска култура и цивилизација – приложено у материјалу;
2) Једног ванредног професора за ужу научну област Општа књижевност, предмет Историја опште књижевности – приложено у материјалу;
3) Једног ванредног професора за ужу научну област Српски језик, предмет Савремени српски језик – приложено у материјалу;
4) Једног ванредног професора за ужу научну област Германистика, предмет Методика наставе немачког језика – приложено у материјалу;
5) Једног доцента за ужу научну област Англистика, предмет Енглески језик, приложено у материјалу за седницу Већа од 1. јуна 2016. године;
6) Једног доцента за ужу научну област Наука о књижевности, предмет Основни појмови науке о књижевности – приложено у материјалу;
7) Једног доцента за ужу научну област Општа књижевност, предмет Преглед опште књижевности – приложено у материјалу;
Приговор на Извештај Комисије др Тање Поповић и др Адријане Марчетић – приложено у материјалу;
Приговор кандидата на Извештај Комисије др Оливере Жижовић – приложено у материјалу;
Б. САРАДНИКА
1) Једног асистента за ужу научну област Српски језик, предмет Лексикологија српског језика – приложено у материјалу за седницу Већа од 22. јуна 2016. године;
2) Једног асистента за ужу научну област Српски језик, предмет Методика наставе српског језика и књижевности – приложено у материјалу за седницу Ваћа од 22. јуна 2016. године;
3) Једног асистента за ужу научну област Туркологија, предмет Турски језик и књижевност – приложено у материјалу за седницу Већа од 22. јуна 2016. године;
4) Једног асистента за ужу научну област Општа лингвистика, предмети Теренска лингвистика и Прагматика – приложено у материјалу;
Приговор кандидата Вукашина Стојиљковића на Извештај Комисије
5) Једног вишег лектора за ужу научну област Неохеленистика, предмет Савремени грчки језик – приложено у материјалу;
6) Једног вишег лектора за ужу научну област Германистика, предмет Немачки језик – приложено у материјалу;
7) Једног лектора за ужу научну област Неохеленистика, предмет Савремени грчки језик – приложено у материјалу;
8) Једног сарадника у настави за ужу научну област Неохеленистика, предмет Савремени грчки језик – приложено у материјалу;

4. РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА И ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈА
1) Једног асистента за ужу научну област Општа књижевност, предмет Историја опште књижевности (Комисија: др Миодраг Лома, др Предраг Бребановић и др Јосип Бабић);
2) Једног асистента за ужу научну област Романистика, предмет Француска књижевност (Комисија: др Милица Винавер Ковић, др Марија Џунић Дрињаковић и др Татјана Самарџија Грек);
3) Једног асистента за ужу научну област Српски језик, предмет Историја српског језика (Комисија: др Александар Милановић, др Божо Ћорић и др Виктор Савић);
4) Једног вишег лектора за ужу научну област Полонистика, предмет Пољски језик (Комисија: др Петар Буњак, др Верица Копривица и др Марта Бјелетић);
5) Једног вишег лектора за ужу научну област Синологија, предмет Кинески језик (Комисија: др Радосав Пушић, др Анђелка Митровић и др Милан Вукомановић);
6) Једног вишег лектора за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик (Комисија: др Ксенија Кончаревић, др Биљана Марић и др Вера Белокапић Шкунца);
7) Једног вишег лектора за ужу научну област Хунгарологија, предмет Мађарски језик (Комисија: др Марија Циндори Шинковић, др Марко Чудић и др Анамарија Бенe);
8) Једног лектора за ужу научну област Бугаристика, предмет Бугарски језик (Комисија: др Маријана Алексић, др Милан Стакић и др Ничка Бечева);
9) Једног лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик (Комисија: др Јелена Вујић, др Катарина Расулић и др Гордана Кораћ);
10) Једног лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик (Комисија: др Мирјана Даничић, др Ненад Томовић и др Гордана Кораћ);
11) ПРЕДЛОЗИ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАН И РАЗВОЈ
– једног редовног професора за ужу научну област Англистика, предмет Енглески језик (Комисија: др Весна Половина, др Предраг Новаков и др Владимир Ж. Јовановић);
– једног редовног професора за ужу научну област Англистика, предмет Студије британске/америчке културе (Комисија: др Владислава Фелбабов, др Љиљана Богоева и др Твртко Прћић);
– једног редовног професора за ужу научну област Српски језик, предмет Стилистика српског језика (Комисија: др Рајна Драгићевић, др Драгана Мршевић Радовић и др Срето Танасић);
– једног редовног професора за ужу научну област Германистика, предмет Немачки језик (Комисија: др Смиља Срдић, др Рајна Драгићевић и др Слободан Грубачић);
– једног редовног професора за ужу научну област Германистика, предмет Немачки језик (Комисија: др Јулијана Вучо, др Смиља Срдић и др Јован Ђукановић);
– једног редовног професора за ужу научну област Хиспанистика, предмет Шпански језик (Комисија: др Јелена Филиповић, др Јасна Стојановић и др Снежана Гудурић);
– једног ванредног професора за ужу научну област Хиспанистика, предмет Шпански језик (Комисија: др Јелена Филиповић, др Јасна Стојановић и др Снежана Гудурић);
– једног ванредног професора за ужу научну област Хиспанистика, предмет Шпански језик (Комисија: др Јелена Филиповић, др Јасна Стојановић и др Снежана Гудурић);
– једног ванредног професора за ужу научну област Српска књижевност, предмет Српска књижевност 20. века (Комисија: др Јован Делић, др Душан Иванић, др Александар Петров и др Александар Јерков);
– једног ванредног професора за ужу научну област Хунгарологија, предмет Мађарска књижевност 5-8 и Теорија и техника превођења 1-2 (Комисија: др Марија Циндори Шинковић, др Корнелија Фараго и др Александар Јерков);
– једног ванредног професора за ужу научну област Неохеленистика, предмет Балканологија (Комисија: др Милена Јовановић, др Љиљана Марковић, др Жарко Бошњаковић и др Биљана Сикимић);
– једног доцента за ужу научну област Туркологија, предмет Турски језик и књижевност (Комисија: др Мирјана Теодосијевић, др Ксенија Ајкут и др Октај Ахмед);
– једног доцента за ужу научну област Англистика, предмет Енглеска књижевност (Комисија: др Радојка Вукчевић, др Александра Јовановић и др Весна Лопичић);
– једног доцента за ужу научну област Украјинистика, предмет Украјинска књижевност (Комисија: др Људмила Поповић, др Петар Буњак и др Јанко Рамач);
– једног асистента за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик (Комисија: др Ксенија Кончаревић, др Предраг Пипер и др Вера Белокапић Шкунца);
– једног асистента за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијански језик (Комисија: др Мила Самарџић, др Саша Модерц и др Данијела Ђоровић);
– једног асистента за ужу научну област Српски језик, предмет Савремени српски језик (Комисија: др Вељко Брборић, др Рајна Драгићевић и др Божо Ћорић);
– једног асистента за ужу научну област Албанологија, предмет Албански језик (Комисија: др Наиље Маља Имами, др Весна Половина и др Ољимби Велај);
– једног асистента за ужу научну област Синологија, предмет Кинески језик (Комисија: др Радосав Пушић, др Љиљана Марковић и др Милан Вукомановић);
– једног асистента за ужу научну област Информатика, предмет Информатика (Комисија: др Цветана Крстев, др Александра Вранеш и др Гордана Павловић Лажетић);
– једног асистента за ужу научну област Општа лингвистика, предмет Усвајање језика (Комисија: др Јасмина Московљевић Поповић, др Весна Половина и др Зорка Кашић);
– једног асистента за ужу научну област Туркологија, предмет Турски језик (Комисија: др Мирјана Теодосијевић, др Ксенија Ајкут и др Срђан Катић);
– једног вишег лектора за ужу научну област Словакистика, предмет Словачки језик (Комисија: др Далибор Соколовић, др Зузана Чижикова и др Адам Светлик);
– једног лектора за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијански језик (Комисија: др Драгана Радојевић, др Катарина Завишин и др Данијела Ђоровић);
– једног лектора за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијански језик (Комисија: др Катарина Завишин, др Драгана Радојевић и др Данијела Ђоровић);
– једног демонстратора за ужу научну област Српска књижевност, предмет Народна књижевност и фолклор (Комисија: др Снежана Самарџија, др Бошко Сувајџић и др Смиљана Ђорђевић);
– једног демонстратора за ужу научну област Српска књижевност, предмет Средњовековна књижевност (Комисија: др Љиљана Јухас Георгиевска, др Томислав Јовановић и др Светлана Томин);
– једног демонстратора за ужу научну област Српска књижевност, предмет Методика наставе српске књижевности и српског језика (Комисија: др Љиљана Бајић, др Јован Делић и др Марина Јањић);

5. НАУЧНО ЗВАЊЕ ВАН ФАКУЛТЕТА
1) Избор др Енвера Ујкановића у научно звање научни сарадник – приложено у материјалу;

6. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
А. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Лидија Неранџић Чанда предала под насловом: ”Модификатори девербативних именица” (Комисија за одбрану: др Весна Половина, др Жарко Бошњаковић и др Борко Ковачевић) – приложено у материјалу;
2) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Маријана Рашковић, мастер, предала под насловом: ”Јапанска култура и Тојота систем” (Комисија за одбрану: др Љиљана Марковић, др Роберто Вералди и др Дивна Тричковић) – приложено у материјалу;
3) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Јовица Станковић предао под насловом: ”Метафизички смисао светлости у уметничкој прози Николе Милошевића” (Комисија за одбрану: др Мило Ломпар, др Миливој Ненин, др Јован Попов и др Ненад Николић) – приложено у материјалу;
4) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Ана Јаковљевић Радуновић предала под насловом: ”Циклуси приповедака Владимира Фјодоровича Одојевског” (Комисија за одбрану: др Снежана Јелесијевић, др Петар Буњак и др Ениса Успенски) – приложено у материјалу;
5) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Славица Гостимировић предала под насловом: ”Књижевно-културни часопис ‘Развитак’- студија и библиографија” (Комисија за одбрану: др Александра Вранеш, др Драгана Грујић, др Гордана Ђоковић и др Татјана Ђуришић Бечановић) – приложено у материјалу;
6) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Милена Радовић Савић предала под насловом: ”Рецепција књижевног дела Лазе Костића у српској књижевности прве половине двадесетог века” (Комисија за одбрану: др Зорица Несторовић, др Мило Ломпар и др Горана Раичевић) – приложено у материјалу;
7) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Снежана Адамовић предала под насловом: ”Петар II Петровић Његош у српској критичкој мисли ХХ века (Николаја Велимировића, Исидоре Секулић, Ива Андрића и Милована Ђиласа)” (Комисија за одбрану: др Зорица Несторовић, др Мило Ломпар и др Миливој Ненин) – приложено у материјалу;
8) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Сања Стошић, мастер, предала под насловом: ”Културолошке особености Филипина у шпанском колонијалном периоду” (Комисија за одбрану: др Љиљана Марковић, др Ана Кузмановић Јовановић и др Данијела Костадиновић) – приложено у материјалу;
9) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Марија Плавша предала под насловом: ”Дискурсна обележја јавних презентација компанија/предузећа” (Комисија за одбрану: др Весна Половина, др Наталија Панић Церовски и др Зорка Кашић) – приложено у материјалу;
10) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Војкан Стојичић, мастер, предао под насловом: ”Рецептивне језичке активности у универзитетској настави страног језика – релације између модерног грчког и српског језика” (Комисија за одбрану: др Милена Јовановић, др Оливера Дурбаба, др Весна Крајишник и др Костас Канакис) – приложено у материјалу;
11) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Драган Пурешић предао под насловом: ”Димензије времена у делу Вилијама Блејка” (Комисија за одбрану: др Зоран Пауновић, др Александра Јовановић и др Драган Бошковић) – приложено у материјалу;
12) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Ивана Крсмановић предала под насловом: ”Архетип жене у позији Џона Китса” (Комисија за одбрану: др Зоран Пауновић, др Александра Јовановић и др Зорица Ђерговић Јоксимовић) – приложено у материјалу;
13) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Ђуро Гудељ предао под насловом: ”Херцеговачке приче Иве Андрића, историја и култура” (Комисија за одбрану: др Александар Јерков, др Јован Делић и др Петар Пијановић) – приложено у материјалу;
14) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Александар Костић предао под насловом: ”Фигуре преображаја у књижевном делу Данила Киша и Прима Левија (Од књижевне поетике до културне антропологије)” (Комисија за одбрану: др Александар Јерков, др Душица Тодоровић Лакава и др Александар Прстојевић) – приложено у материјалу;
15) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Јелена Ковачевић предала под насловом: ”Енглески творбени елементи у јапанском језику. Композити творени англицизмима” (Комисија за одбрану: др Љиљана Марковић, др Дивна Тричковић и др Данијела Мишић) – приложено у материјалу;
16) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Биљана Бранић Латиновић предала под насловом: ”Општи и академски вокабулар на средњошколском узрасту” (Комисија за одбрану: др Весна Половина, др Зорка Кашић и др Јасмина Московљевић Поповић) – приложено у материјалу;
17) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Милина Косановић предала под насловом: ”Придеви који означавају емоције у енглеском и српском језику: когнитивнолингвистичка анализа” (Комисија за одбрану: др Катарина Расулић, др Рајна Драгићевић и др Твртко Прћић) – приложено у додатном материјалу;
18) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Нада Арбутина предала под насловом: ”Легат у библиотеци” (Комисија за одбрану: др Александра Вранеш, др Гордана Ђоковић и др Татјана Ђуришић Бечановић) – приложено у материјалу;
19) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Јелена Војиновић Костић предала под насловом: ”Лингвистичка обележја дискурса јавних политичких дебата” (Комисија за одбрану: др Весна Половина, др Наталија Панић Церовски и др Зорка Кашић) – приложено у материјалу;
20) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Драган Ђорђевић предао под насловом: ”Идеје концептуалне уметности у савременој српској књижевности (1960-2010)” (Комисија за одбрану: др Александар Јерков, др Михајло Пантић и др Лидија Мереник) – приложено у материјалу;
21) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Срђан Срдић, мастер, предао под насловом: ”Однос стварности и фикције у прози Џонатана Свифта” (Комисија за одбрану: др Корнелије Квас, др Томислав Павловић, др Новица Петровић и др Предраг Бребановић) – приложено у материјалу;
22) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Татјана Марковић предала под насловом: ”Искуствене технике у настави енглеског језика за професионалне потребе инжењера информатике” (Комисијаза одбрану: др Ивана Трбојевић Милошевић, др Ненад Томовић и др Милица Мирић) – приложено у материјалу;
23) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Божица Кнежевић предала под насловом: ”Микротопонимија и говор Романије” (Комисија за одбрану: др Михаило Шћепановић, др Александар Лома и др Милош Ковачевић) – приложено у материјалу;
24) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Катарина Вучић предала под насловом: ”Слика Срба и националне судбине у делу Јакова Игњатовића” (Комисија за одбрану: др Зорица Несторовић, др Мило Ломпар и др Миливој Ненин) – приложено у материјалу;
25) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Ненад Идризовић предао под насловом: ”Патријаршијска библиотека Српске православне цркве: 1706-2006” (Комисија за одбрану: др Гордана Стокић Симончић, др Војислав Јелић и др Владимир Вукашиновић) – приложено у материјалу;
26) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је mr Marina Đukić Mirzayantz предала под насловом: ”Модел учења на даљину у настави немачког језика као страног” (Комисија за одбрану: др Оливера Дурбаба, др Јелена Филиповић и др Катарина Кржељ) – приложено у материјалу;
27) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Тамара Вученовић, мастер, предала под насловом: ”Библиотека као носилац партиципативних пракси у култури у контексту информационог друштва” (Комисија за одбрану: др Александра Вранеш, др Гордана Ђоковић и др Далибор Петровић) – приложено у материјалу;
28) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Радмила Тасић предала под насловом: ”Омладинска међуратна периодика – студија и библиографија” (Комисија за одбрану: др Александра Вранеш, др Гордана Ђоковић и др Данијела Костадиновић) – приложено у материјалу;
29) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Саша Васић предао под насловом: ”Лексичке и граматичке опозиције у паремиолошком жанру руског и српског језика (на материјалу Даљеве и Вукове збирке народних пословица)” (Комисија за одбрану: др Александар Милановић, др Радмило Маројевић и др Ана Пејановић) – приложено у материјалу;
30) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Александра Радовановић предала под насловом: ”Модална значења средстава за изражавање футуралности у енглеском и српском језику” (Комисија за одбрану: др Ивана Трбојевић Милошевић, др Јелена Вујић, др Александар Милановић и др Светлана Стојић) – приложено у додатном материјалу;
31) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Ана Тешић предала под насловом: ”Романизми у народним говорима Старе Црне Горе и Брда” (Комисија за одбрану: др Гордана Терић, др Александар Лома и др Вања Станишић) – приложено у материјалу;
32) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Небојша Маринковић предао под насловом: ”Граматички минимум српског као страног језика” (Комисија за одбрану: др Весна Ломпар, др Весна Крајишник и др Срето Танасић) – приложено у материјалу;
33) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Драгана Петрашиновић предала под насловом: ”Дијахронијска анализа партиципа и герунда у енглеском језику” (Комисија за одбрану: др Биљана Чубровић, др Јелена Вујић и др Радмила Бодрич) – приложено у материјалу;
34) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Валентина Танасијевић, мастер, предала под насловом: ”Сложенице у староенглеском и средњеенглеском периоду” (Комисија за одбрану: др Биљана Чубровић, др Јелена Вујић и др Радмила Бодрич) – приложено у материјалу;
35) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Иван Милошевић предао под насловом: ”Фразни глаголи са партикулама IN, OUT, ON и OFF у енглеском језику: когнитивнолингвистичка анализа” (Комисија за одбрану: др Катарина Расулић, др Ивана Трбојевић Милошевић и др Мирјана Мишковић Луковић) – приложено у материјалу;
Б. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Милица Ђуричић, мастер, пријавила под насловом: ”Критички приступ садржају уџбеника за шпански као страни језик у Србији са аспекта рода” (Ментор: др Јелена Филиповић) – приложено у материјалу;
2) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Наташа Кљајић, мастер, пријавила под насловом: ”Књижевност за децу и младе у предметној настави српског језика у старијим разредима основне школе” (Ментор: др Зона Мркаљ) – приложено у материјалу;
3) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Јелена Ковачевић, мастер, пријавила под насловом: ”Шилер и српска драма XIX века” (Ментор: др Зорица Несторовић) – приложено у материјалу;
В. ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Сања Микетић предала под насловом: ”Ставови према језику код студентске популације у Републици Србији (Универзитет у Београду и Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици као студије случаја)” (Комисија: др Јелена Филиповић, др Рада Стијовић, др Михаило Шћепановић и др Станислав Станковић);

7. ОДСУСТВА
1) Молба Саше Ђорђевића за одобрење одсуства у периоду од 11. до 21. јула 2016. године ради учешћа у истраживачком пројекту при Институту за неохеленистику ”Петрондас” у Никозији.

 

Д Е К А Н
ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф. др Александра Вранеш