XII редовна седницa 2015/2016

XII редовна седница Изборног и Наставно-научног већа Филолошког факултета Универзитета у Београду, среда, 07. септембар 2016. године са почетком у 18 часова у Сали 11.

 

ДНЕВНИ РЕД:

 


1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА са ХI редовне седнице Изборног и Наставно-научног већа Филолошког факултета одржане 4. јула 2016. године – приложено у материјалу;

2. ОБАВЕШТЕЊА

3. ИЗБОРИ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА
А. НАСТАВНИКА
1) Једног редовног професора за ужу научну област Српска књижевност, предмет Српска књижевност XVIII и XIX века (1) – приложено у материјалу;
2) Једног ванредног или редовног професора за ужу научну област Општа књижевност, предмет Општа књижевност и теорија књижевности – приложено у материјалу;
3) Једног ванредног професора за ужу научну област Српска књижевност, предмет Српска књижевност 20. века – приложено у материјалу;
4) Једног ванредног професора за ужу научну област Хиспанистика, предмет Хиспанске књижевности – приложено у материјалу;
5) Једног ванредног професора за ужу научну област Јапанологија, предмет Основи јапанске цивилизације – приложено у материјалу;
6) Једног доцента за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик – приложено у материјалу;
7) Једног доцента за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик – приложено у материјалу;
8) Једног доцента за ужу научну област Наука о књижевности, предмет Увод у теорију књижевности – приложено у материјалу;
9) Једног доцента за ужу научну област Општа књижевност, предмет Преглед опште књижевности – приложено у материјалу за седницу Већа од 4. јула 2016. године;
– Приговор на Извештај Комисије др Тање Поповић и др Адријане Марчетић – приложено у материјалу за седницу Већа од 4. јула 2016. године;
– Приговор на Извештај Комисије кандидата др Оливере Жижовић – приложено у материјалу за седницу Већа од 4. јула 2016. године;
Б. САРАДНИКА
1) Једног асистента за ужу научну област Англистика, предмет Енглески језик – приложено у материјалу;
2) Једног асистента за ужу научну област Романистика, предмет Француски језик – приложено у материјалу;
3) Једног асистента за ужу научну област Општа лингвистика, предмети Теренска лингвистика и Прагматика – приложено у материјалу за седницу Већа од 4. јула 2016. године;
– Приговор на Извештај Комисије кандидата Вукашина Стојиљковића – приложено у материјалу;
4) Једног лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик – приложено у материјалу;
5) Једног лектора за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик – приложено у материјалу;

4. РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА И ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈА
– Предлози Комисије за план и развој

5. ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА ЗА ИЗБОРЕ У ЗВАЊА НА НЕМАТИЧНИМ ФАКУЛТЕТИМА
1) Давање мишљења о предлогу за избор др Дијане Јовановић у звање доцента за предмет Енглески језик на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду – приложено у материјалу;
2) Давање мишљења о предлогу за избор Биљане Вукчевић Лацковић у звање наставника за ужу научну област Енглески језик на Медицинском факултету Универзитета у Београду – приложено у материјалу;

6. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
А. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Драгана Јовановић предала под насловом: ”Функције савремених медија у унапређењу библиотечко-информационе делатности: упоредна анализа искустава у Србији и Француској” (Комисија за одбрану: др Гордана Стокић Симончић, др Жељко Вучковић и др Зорица Томић) – приложено у материјалу;
2) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Горан Маљан, мастер, предао под насловом: ”Усвајање реда речи у шведском као страном језику код србофоних ученика” (Комисија за одбрану: др Јулијана Вучо, др Зорица Ковачевић, др Слободан Грубачић и др Маја Миличевић) – приложено у материјалу;
3) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Мирјана Костић Голубичић предала под насловом: ”Интерферирајуће лексеме у пољско-српским језичким контактима” (Комисија за одбрану: др Верица Копривица, др Предраг Пипер и др Марта Бјелетић) – приложено у материјалу;
4) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Снежана Јовановић предала под насловом: ”Организациони модели библиотечко-информационих система на универзитетима” (Комисија за одбрану: др Драгана Грујић, др Гордана Ђоковић и др Бојана Ласица) – приложено у материјалу;
5) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Виолета Јелачић Србуљ предала под насловом: ”Заснивање реторичких стратегија језичке продукције на античкој теорији стила и позноантичким progymnasmata” (Комисија за одбрану: др Миодраг Лома, др Ранко Козић и др Душан Поповић) – приложено у материјалу;
6) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Леонтина Керничан предала под насловом: ”Развој терминолошког корпуса фармацеутске струке и његове специфичности” (Комисија за одбрану: др Весна Половина, др Зорка Кашић и др Наталија Панић Церовски) – приложено у материјалу;
7) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Андреја Мијушковић Пејовић предала под насловом: ”Урбани пејзажи у прози Стефана Бенија” – приложено у материјалу;
8) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је mr Maša Polillo предала под насловом: ”Антиподни женски ликови у бајкама Браће Грим и Вука Караџића” – приложено у материјалу;
– Жалба mr Maše Polillo на извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације – приложено у материјалу;
Б. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Сена Михаиловић Милошевић, мастер, пријавила под насловом: ”Косово и Метохија у делима Григорија Божовића и Данила Николића” (Ментор: др Радивоје Микић) – приложено у материјалу;
2) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Владимир Јерковић, мастер, пријавио под насловом: ”Голуб: илустровани лист за српску младеж са сликама 1879-1913. (библиографија листа Голуб)” (Ментор: др Александра Вранеш) – приложено у материјалу;
3) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Татјана Савић, мастер, пријавила под насловом: ”Комуникативно развојни ток америчког екс либриса од библиотечког ”малог” књижног листића до ”мале” ликовне графике (XVIII-XX век)” (Ментор: др Александра Вранеш) – приложено у материјалу;
В. ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Марија Вучинић предала под насловом: ”Синтаксичке функције инфинитива у старијој италијанској прози (Данте, Бокачо, Макијавели)” (Комисија: др Мила Самарџић, др Снежана Милинковић и др Данијела Ђоровић);
2) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Наташа Марјановић предала под насловом: ”Музика у српској документарно-уметничкој прози друге половине XIX века” (Комисија: др Душан Иванић, др Катарина Томашевић, др Драгана Вукићевић и др Данка Лајић Михајловић);
3) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Ивана Милојевић, мастер, предала под насловом: ”Соматизми у грчком и српском фразеолошком систему” (Комисија: др Милена Јовановић, др Предраг Мутавџић, др Весна Крајишник и др Костас Канакис);
Г. ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Ненад Благојевић, мастер, пријавио под насловом: ”Исток и Запад у стваралаштву Виктора Пељевина” (Комисија: др Корнелија Ичин, др Петар Бојанић, др Часлав Копривица, др Тања Поповић и др Јасмина Војводић);
2) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Милена Костић, мастер, пријавила под насловом: ”Метафоричка концептуализација домена високог образовања у енглеском и српском језику” (Комисија: др Катарина Расулић, др Мирјана Мишковић Луковић и др Душка Кликовац);
3) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Јелица Живановић, мастер, пријавила под насловом: ”Симболистичке тенденције у савременој српској поезији” (Комисија: др Радивоје Микић, др Александар Јовановић и др Милан Алексић);
4) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Биљана Лазић, мастер, пријавила под насловом: ”Речници у дигиталном добу – информатичка подршка за српски језик” (Комисија: др Цветана Крстев, др Рајна Драгићевић и др Ранка Станковић);
5) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Abdelfattah Jomaa Masoud, мастер, пријавио под насловом: ”Система обучения русскомз языку для студентов-филологов в ливийской аудитории” (”Систем наставе руског језика на студијама филологије у либијској говорној и социокултурној средини”) (Комисија: др Ксенија Кончаревић, др Јелена Гинић и др Вера Белокапић Шкунца);
6) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Ali Emhemed Lahwal, мастер, пријавио под насловом: ”Лингвокултьтурологические аспекты обучения русскому языку студентов-филологов в ливийской аудитории” (”Лингвокултуролошки аспекти наставе руског језика за студенте филологије у либијској говорној и социокултурној средини”) (Комисија: др Ксенија Кончаревић, др Јелена Гинић и др Вера Белокапић Шкунца);
7) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Јелица Рајковић, мастер, пријавила под насловом: ”Еуфонија (де)генерације: Улога музике у делима Ијана Макјуана” (Комисија: др Зоран Пауновић, др Александра Јовановић и др Радојка Вукчевић);
Д. ОСТАЛО
1) Измена члана Комисије за одбрану докторске дисертације коју је мр Драгана Петрашиновић предала под насловом: ”Дијахронијска анализа партиципа и герунда у енглеском језику”, уместо др Биљане Чубровић предлаже се др Ненад Томовић (Комисија гласи: др Ненад Томовић, др Јелена Вујић и др Радмила Бодрич);
2) Измена члана Комисије за одбрану докторске дисертације коју је Валентина Танасијевић, мастер, предала под насловом: ”Сложенице у староенглеском и средњеенглеском периоду”, уместо др Биљне Чубровић предлаже се др Ненад Томовић (Комисија: др Ненад Томовић, др Јелена Вујић и др Радмила Бодрич);

7. ОДСУСТВА
1) Молба др Биљане Дојчиновић за одобрење одсуства у периоду од 11. до 18. септембра 2016. године ради студијског боравка у Ријеци и Загребу;
2) Молба др Ане Коларић за одобрење одсуства у периоду од 11. до 18. септембра 2016. године ради студијског боравка у Ријеци и Загребу;
3) Молба Нађе Ђурић за одобрење одсуства у периоду од 8. до 20. септембра ради студијског боравка у Паризу (Француска);
4) Молба мр Бранке Гератовић Ивановић за одобрење одсуства у периоду од 7. до 20. септембра 2016. године ради студијског боравка у Паризу (Француска);

8. АНГАЖОВАЊЕ НАШИХ НАСТАВНИКА НА ДРУГИМ ФАКУЛТЕТИМА

9. САРАДЊА

10. КАЛЕНДАР РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ

11. ЗАХТЕВ СТУДЕНАТА ЗА ПРОДУЖЕНИ РОК

 

Д Е К А Н
ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф. др Александра Вранеш