XIV редовна седницa 2015/2016

XIV редовна седница Изборног и Наставно-научног већа Филолошког факултета Универзитета у Београду, среда, 28. септембар 2016. године са почетком у 18 часова у Сали 11.

 

ДНЕВНИ РЕД:

 


2. ОБАВЕШТЕЊА

3. ИЗБОРИ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА
А. НАСТАВНИКА
1) Једног редовног професора за ужу научну област Српска књижевност, предмет Српска књижевност XVIII и XIX века (1) – приложено у материјалу за седницу Већа од 7. септембра 2016. године;
2) Једног редовног професора за ужу научну област Хиспанистика, предмет Шпански језик – приложено у материјалу;
3) Једног ванредног или редовног професора за ужу научну област Општа књижевност, предмет Општа књижевност и теорија књижевности – приложено у материјалу за седницу Већа од 7. септембра 2016. године;
4) Једног ванредног професора за ужу научну област Српска књижевност, предмет Српска књижевност 20. века – приложено у материјалу за седницу Већа од 7. септембра 2016. године;
5) Једног ванредног професора за ужу научну област Хиспанистика, предмет Хиспанске књижевности – приложено у материјалу за седницу Већа од 7. септембра 2016. године;
6) Једног ванредног професора за ужу научну област Јапанологија, предмет Основи јапанске цивилизације – приложено у материјалу за седницу Већа од 7. септембра 2016. године;
7) Једног ванредног професора за ужу научну област Хиспанистика, предмет Шпански језик – приложено у материјалу;
8) Једног ванредног професора за ужу научну област Хиспанистика, предмет Шпански језик – приложено у материјалу;
9) Једног доцента за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 7. септембра 2016. године;
10) Једног доцента за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 7. септембра 2016. године;
11) Једног доцента за ужу научну област Наука о књижевности, предмет Увод у теорију књижевности – приложено у материјалу за седницу Већа од 7. септембра 2016. године;
12) Једног доцента за ужу научну област Општа књижевност, предмет Преглед опште књижевности – приложено у материјалу за седницу Већа од 4. јула 2016. године;
– Приговор на Извештај Комисије др Тање Поповић и др Адријане Марчетић – приложено у материјалу за седницу Већа од 4. јула 2016. године;
– Приговор на Извештај Комисије кандидата др Оливере Жижовић – приложено у материјалу за седницу Већа од 4. јула 2016. године;
– Одговор Комисије за приговоре на Извештај о кандидатима који су се пријавили на конкурс за доцента за ужу научну област Општа књижевност, предмет Преглед опште књижевности – приложено материјалу;
Б. САРАДНИКА
1) Једног асистента за ужу научну област Англистика, предмет Енглески језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 7. септембра 2016. године;
2) Једног асистента за ужу научну област Романистика, предмет Француски језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 7. септембра 2016. године;
3) Једног асистента за ужу научну област Синологија, предмет Кинески језик – приложено у материјалу;
4) Једног асистента за ужу научну област Туркологија, предмет Турски језик – приложено у материјалу;
5) Једног асистента за ужу научну област Романистика, предмет Француска књижевност – приложено у материјалу;
6) Једног асистента за ужу научну област Општа књижевност, предмет Историја опште књижевности – приложено у материјалу;
7) Једног асистента за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик – приложено у материјалу;
8) Једног асистента за ужу научну област Општа лингвистика, предмети Теренска лингвистика и Прагматика – приложено у материјалу за седницу Већа од 4. јула 2016. године;
– Приговор на Извештај Комисије кандидата Вукашина Стојиљковића – приложено у материјалу за седницу Већа од 7. септембра 2016. године;
– Одговор на приговор кандидата Вукашина Стојиљковића на Извештај Комисије – приложено у материјалу;
– Коментар на одговор Комисије за избор асистента за ужу научну област Општа лингвистика на приговор кандидата Вукашина Стојиљковића – приложено у материјалу;
9) Једног вишег лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик – приложено у материјалу;
10) Једног вишег лектора за ужу научну област Синологија, предмет Кинески језик – приложено у материјалу;
11) Једног лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 7. септембра 2016. године;
12) Једног лектора за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 7. септембра 2016. године;
13) Једног лектора за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијански језик – приложено у материјалу;
14) Једног лектора за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијански језик – приложено у материјалу;
15) Једног лектора за ужу научну област Бугаристика, предмет Бугарски језик – приложено у материјалу;
16) Четири лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик – приложено у материјалу;

4. РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА И ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈА
1. Једног ванредног професора за ужу научну област Англистика, предмет Енглески језик (Комисија: др Јелена Вујић, др Татјана Пауновић и др Твртко Прћић);
– Предлози Комисије за план и развој
1. Једног редовног професора за ужу научну област Англистика, предмет Енглеска књижевност (Комисија: др Зоран Пауновић, др Радојка Вукчевић и др Весна Лопичић);
2. Једног ванредног професора за ужу научну област Општа књижевност, предмет Историја опште књижевности (Комисија: др Биљана Дојчиновић, др Александар Јерков и др Драган Стојановић);
3. Једног ванредног професора за ужу научну област Српски језик, предмет Српски језик као страни (Комисија: др Рајна Драгићевић, др Предраг Пипер и др Милорад Дешић);
4. Једног ванредног професора за ужу научну област Англистика, предмет Енглески језик (Комисија: др Јелисавета Милојевић, др Весна Половина и др Твртко Прћић);
5. Једног ванредног професора за ужу научну област Англистика, предмет Енглески језик (Комисија: др Славица Перовић, др Весна Половина и др Гордана Кораћ);
6. Једног ванредног професора за ужу научну област Англистика, предмет Студије америчке културе (Комисија: др Радојка Вукчевић, др Зоран Пауновић и др Томислав Павловић);
7. Једног доцента за ужу научну област Полонистика, предмет Пољски језик (Комисија: др Предраг Пипер, др Верица Копривица и др Марта Бјелетић);
8. Једног доцента за ужу научну област Англистика, предмет Енглеска књижевност (Комисија: др Зоран Пауновић, др Александра Јовановић и др Владислава Гордић Петковић);
9. Једног доцента за ужу научну област Неохеленистика, предмет Грчки језик и књижевност (Комисија: др Милена Јовановић, др Оливера Дурбаба, др Весна Крајишник и др Костас Канакис);
10. Једног доцента за ужу научну област Српски језик, предмет Српски језик као страни (Комисија: др Весна Крајишник, др Весна Ломпар и др Милорад Дешић);
11. Једног доцента за ужу научну област Германистика, предмет Немачка књижевност (Комисија: др Слободан Грубачић, др Анете Ђуровић и др Смиља Срдић);
12. Једног лектора за ужу научну област Албанологија, предмет Албански језик (Комисија: др Мерима Кријези, др Наиље Маља Имами и др Жарко Бошњаковић);
13. Једног асистента за ужу научну област Неохеленистика, предмет Грчка књижевност (Комисија: др Предраг Мутавџић, др Љиљана Марковић, др Гордан Маричић и др Жарко Бошњаковић);
14. Једног демонстратора за ужу научну област Туркологија, предмет Турски језик (Комисија: др Мирјана Теодосијевић, др Љиљана Марковић и др Ксенија Ајкут);
15. Једног демонстратора за ужу научну област Скандинавистика, предмет Шведски језик (Комисија: др Анете Ђуровић, др Доријан Хајду и др Данијела Бабић);
16. Једног демонстратора за ужу научну област Скандинавистика, предмет Дански језик (Комисија: др Анете Ђуровић, др Доријан Хајду и др Данијела Бабић);
17. Два демонстратора за ужу научну област Русистика, предмет Руска књижевност (Комисија: др Корнелија Ичин, др Ирина Антанасијевић и др Бобан Ћурић);
18. Пет демонстратора за ужу научну област Хиспанистика:
– предмет Хиспанске књижевности (Комисија: др Јасна Стојановић, др Весна Дицков и др Владимир Карановић);
– предмет Шпански језик (Комисија: др Јелена Филиповић, др Јелена Рајић и др Ана Кузмановић Јовановић);
– предмет Шпански језик (Комисија: др Јелена Филиповић, др Јелена Рајић и др Ивана Вучина Симовић);
– предмет Шпански језик (Комисија: др Јелена Рајић, др Ана Кузмановић Јовановић и др Анђелка Пејовић);
– предмет Каталонски језик (Комисија: др Ана Кузмановић Јовановић, др Јелена Филиповић и др Ана Јовановић);
19. Једног демонстратора за ужу научну област Библиотекарство, предмет Библиотекарство (Комисија: др Драгана Грујић, др Гордана Ђоковић и др Зорка Кашић);

5. ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА ЗА ИЗБОРЕ У ЗВАЊА НА НЕМАТИЧНИМ ФАКУЛТЕТИМА
1) Давање мишљења о предлогу за избор др Дијане Јовановић у звање доцента за предмет Енглески језик на Технолошко-металрушком факултету Универзитета у Београду – приложено у материјалу;
2) Давање мишљења о предлогу за избор Биљане Вукчевић Лацковић у звање наставника за ужу научну област Енглески језик на Медицинском факултету Универзитета у Београду – приложено у материјалу;

 

Д Е К А Н
ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф. др Александра Вранеш