Научни скупови и конференције

XV INTERNATIONAL CONFERENCE ON MINORITY LANGUAGES

 

May 28-30, 2015


Културе у преводу

од 4. до 6. јуна 2015. године

Translating Cultures

from 4th to 6th June, 2015

Позивно писмо Letter of Invitation
Образац пријаве Application form
Котизација Registration fee
Хотел који препоручујемо Hotel we recommend

Дигитална хуманистика

од 25. до 27. септембра 2015. године

Digital Humanities

from 25th to 27th September, 2015

Позивно писмо Letter of Invitation
Образац пријаве Application form
Котизација Registration fee
Хотел који препоручујемо Hotel we recommend

ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE STUDIES: TRADITION AND TRANSFORMATION (ELLSTAT)

 

23-24 October 2015

Call for papers

Француске студије данас – Les Études françaises aujourd’hui

 

7. и 8. новембар 2014. године – 7 – 8 novembre 2014.

Позивница – Invitation
Programme définitif

Српски као страни језик у теорији и пракси

 

24. и 25. октобар 2014. године

Позивно писмо

Компаративна књижевност: теорија, тумачења, перспективе

 

од 24. до 26. октобра 2014. године

Encompassing Comparative Literature: Theory, Interpretation, Perspectives

 

October 24th – 26th 2014.

Позивно писмо Invitation letter
Образац пријаве Application form
Котизација Registration fee
Програм конференције Conference program

Први светски рат у култури и библиографији

 

од 26. до 28. септембра 2014. године

First World War in Culture and Bibliography

 

from 26th to 28th September 2014.

Позивно писмо Invitation letter
Котизација  Registration fee
Програм конференције Conference program

Хуманизам: култура или илузија?

од 15. до 16. маја 2014. године

Humanism: Culture or Illusion?

on 15th and 16th May 2014.

Позивно писмо Invitation letter
Образац пријаве Application form
Котизација Registration fee
Програм Programme

Дигиталне библиотеке и дигитални архиви

од 7. до 8. априла 2014. године

Digital Libraries and Digital Archives

on 7th and 8th April 2014.

Позивно писмо Invitation letter
Образац пријаве Application form