Научни скупови и конференције

Дигиталне библиотеке и дигитални архиви

 

од 7. до 8. априла 2014. године

Digital Libraries and Digital Archives

 

on 7th and 8th April 2014.

Позивно писмо   Invitation letter  
Образац пријаве   Application form  

Хуманизам: култура или илузија?

 

од 15. до 16. маја 2014. године

Humanism: Culture or Illusion?

 

on 15th and 16th May 2014.

Позивно писмо   Invitation letter  
Образац пријаве   Application form  
Котизација   Registration fee  
Програм   Programme  

Први светски рат у култури и библиографији

 

од 26. до 28. септембра 2014. године

First World War in Culture and Bibliography

 

from 26th to 28th September 2014.

Позивно писмо   Invitation letter  
Котизација  Registration fee  
Програм конференције   Conference program  

Компаративна књижевност: теорија, тумачења, перспективе

 

од 24. до 26. октобра 2014. године

Encompassing Comparative Literature: Theory, Interpretation, Perspectives

 

October 24th – 26th 2014.

Позивно писмо   Invitation letter  
Образац пријаве   Application form  
Котизација   Registration fee  
Програм конференције   Conference program  

Српски као страни језик у теорији и пракси

 

24. и 25. октобар 2014. године

Позивно писмо

Француске студије данас – Les Études françaises aujourd’hui

 

7. и 8. новембар 2014. године – 7 – 8 novembre 2014.

Позивно писмо – Appel Ă communications
Образац пријаве – Inscriptions
Programme previsionnel