Научни скупови и конференције

2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON LANGUAGE EDUACTION AND TEACHING

 

May 26-28, 2016

FIRST CIRCULAR
Organizing Advisory and Scientific Committee
Program Conference
Application form
Registration fee
Котизација
Recommended Accommodation


ФИЛОЛОГИЈА КУЛТУРЕ

од 9. до 11. јуна 2016. године

PHILOLOGY OF CULTURE

from 9th to 11th June, 2016

Позивно писмо Letter of Invitation
Образац пријаве Application Form
Котизација Registration Fee
Хотел који препоручујемо Recommended Accommodation


23. МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС ВИЗАНТИЈСКИХ СТУДИЈА

 

БЕОГРАД, 22-27. АВГУСТ 2016. ГОДИНЕ

Pozivno pismo
Obavestenje o kotizacijama za ucesnike iz Republike Srbije


ВИРТУЕЛНА КУЛТУРА

од 23. до 25. септембра 2016. године

VIRTUAL CULTURE

from 23rd to 25th September, 2016

Позивно писмо Letter of Invitation
Образац пријаве Application Form
Котизација Registration Fee
Хотел који препоручујемо Recommended Accommodation


Међународна конференцијa: „Рано и почетно учење страних језика у формалном образовању“

7. и 8. октобар 2016. године

Conférence internationale: “L’apprentissage précoce et initial des langues étrangères dans l’enseignement primaire“

7 et 8 octobre, 2016

International Conference: „Early and beginners’ foreign language learning in primary formal education“

October 7-8, 2016

Прво позивно писмо Premier appel à communications First call for papers
Образац пријаве Formulaire de soumission de communication Application Form
Хотел који препоручујемо Les hôtels à Belgrade Recommended Accomodation


Оријенталистика – јуче, данас, сутра

од 08. до 09. децембра 2016. године

Oriental Studies – yesterday, today, tomorrow

from 8th to 9th December, 2016

Позивно писмо Letter of Invitation
Образац пријаве Application Form


ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE STUDIES: TRADITION AND TRANSFORMATION (ELLSTAT)

 

23-24 October 2015

Call for papers
Registration Form
Payment Instructions
Recommended Accommodation
ELLSTAT Programme
Post-Conference Event – Metaphor Workshop – Prof. Gerard Steen
Manuscript Submission Guidelines

Међународна конференција
Шта је књиженство?

 

16. и 17. октобар 2015.

Књига сажетака
Програм конференције
Програм радионице
Изложба


Међународни научни скуп / Colloque international
СИМБОЛИЗАМ У СВОМ И НАШЕМ ВРЕМЕНУ
LE SYMBOLISME EN SON TEMPS ET AUJOURD’HUI

 

2. и 3.10.2015. године – 2-3.10.2015.

ПРОГРАМ / PROGRAMME

Дигитална хуманистика

од 25. до 27. септембра 2015. године

Digital Humanities

from 25th to 27th September, 2015

Позивно писмо Letter of Invitation
Образац пријаве Application form
Котизација Registration fee
Хотел који препоручујемо Hotel we recommend
Програм конференције Conference programКултуре у преводу

од 4. до 6. јуна 2015. године

Translating Cultures

from 4th to 6th June, 2015

Позивно писмо Letter of Invitation
Образац пријаве Application form
Котизација Registration fee
Хотел који препоручујемо Hotel we recommend
Програм – Programme

XV INTERNATIONAL CONFERENCE ON MINORITY LANGUAGES

 

May 28-30, 2015


Due to the difficulties we have had with the official conference e-mail address, you can now contact us at: kovac.jelena@gmail.com

Француске студије данас – Les Études françaises aujourd’hui

 

7. и 8. новембар 2014. године – 7 – 8 novembre 2014.

Позивница – Invitation
Programme définitif

Српски као страни језик у теорији и пракси

 

24. и 25. октобар 2014. године

Позивно писмо

Компаративна књижевност: теорија, тумачења, перспективе

 

од 24. до 26. октобра 2014. године

Encompassing Comparative Literature: Theory, Interpretation, Perspectives

 

October 24th – 26th 2014.

Позивно писмо Invitation letter
Образац пријаве Application form
Котизација Registration fee
Програм конференције Conference program

Први светски рат у култури и библиографији

 

од 26. до 28. септембра 2014. године

First World War in Culture and Bibliography

 

from 26th to 28th September 2014.

Позивно писмо Invitation letter
Котизација  Registration fee
Програм конференције Conference program

Хуманизам: култура или илузија?

од 15. до 16. маја 2014. године

Humanism: Culture or Illusion?

on 15th and 16th May 2014.

Позивно писмо Invitation letter
Образац пријаве Application form
Котизација Registration fee
Програм Programme

Дигиталне библиотеке и дигитални архиви

од 7. до 8. априла 2014. године

Digital Libraries and Digital Archives

on 7th and 8th April 2014.

Позивно писмо Invitation letter
Образац пријаве Application form