Одсек за финансијско и материјално пословање

рачуноводство – 011/2021-755

Неда Јанић

шеф рачуноводства

neda.janic@fil.bg.ac.rs

рачуноводство – 011/2021-764

Тања Кафеџић

дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове

tanja.kafedzic@fil.bg.ac.rs

рачуноводство – 011/2021-761

Драгица Марковић

референт за финансијско-рачуноводствене послове

рачуноводство

Јока Гузијан

благајник

јоka@fil.bg.ac.rs

рачуноводство – 011/2021-746

Станка Стаменковић

магационер-економ

beba@fil.bg.ac.rs

Телефон: 011/ 2635543, 011/ 2021764

Електронска пошта: racunovodstvo@fil.bg.ac.rs