Одсек за финансијско и материјално пословање

рачуноводство

Снежана Васојевић

рачуноводство

Драгица Марковић

рачуноводство

Неда Јанић

рачуноводство

Јока Гузијан

рачуноводство

Станка Стаменковић

рачуноводство

Тања Кафеџић

Телефон: 011/ 2635543, 011/ 2021764

Електронска пошта: racunovodstvo@fil.bg.ac.rs