Одсек за финансијско и материјално пословање

рачуноводство

проф. др Љиљана Марковић

продекан за финансије

в.д. управника Одсека

рачуноводство

Снежана Васојевић

рачуноводство

Драгица Марковић

рачуноводство

Мирослава Ранчић

рачуноводство

Јока Гузијан

рачуноводство

Станка Стаменковић

рачуноводство

Тања Кафеџић

Телефон: 011/ 2635543, 011/ 2021764

Електронска пошта: racunovodstvo@fil.bg.ac.rs