Одсек за опште и правне послове

правна служба

Милош Станић

управник Одсека

дипл. правник

правна служба

Снежана Ловре

виши референт органа управљања

дипл. правник

правна служба

Катарина Живановић

виши референт за правне послове

дипл. правник

Телефон: 011/ 2638943, 011/ 2021601

Електронска пошта: pravna@fil.bg.ac.rs
дактилобиро

Гордана Благојевић

виши референт за опште послове

daktilo@fil.bg.ac.rs

дактилобиро

Татјана Пејновић Максимовић

дактилограф

tatjana@fil.bg.ac.rs

Телефон: 011/ 2021649
архива

Стјепанија Лакетић

архивар

stjepanija.laketic@fil.bg.ac.rs

архива

Маја Дробњак

архивар

arhiva@fil.bg.ac.rs

Телефон: 011/ 2636897