Одсек за опште и правне послове

правна служба

Милош Станић

руководилац правних, кадровских и административних послова – управник одсека

дипл. правник

правна служба

Марија Гајић

правно кадровски аналитичар (органа управљања)

дипл. правник

marija.gajic@fil.bg.ac.rs

правна служба

Катарина Живановић

дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове

дипл. правник

kaca@fil.bg.ac.rs

Телефон: 011/ 2638943, 011/ 2021601

Електронска пошта: pravna@fil.bg.ac.rs
дактилобиро

Гордана Благојевић

самостални стручнотехнички сарадник за остале делатности (координатор за акредитацију и опште послове)

akreditacija@fil.bg.ac.rs

goca.blagojevic@gmail.com

дактилобиро

Татјана Пејновић Максимовић

стручнотехнички сарадник за остале делатности

tatjana@fil.bg.ac.rs

Телефон: 011/ 2021694
архива

Маја Дробњак

самостални стручнотехнички сарадник за остале делатности (у писарници)

arhiva@fil.bg.ac.rs

архива

Радован Радман

референт за правне, кадровске и административне послове (архивар)

arhiva@fil.bg.ac.rs

Телефон: 011/ 2636897