Одсек за студентска питања

Одсек за студентска питања – информације можете добити телефоном у периоду од 13 до 15 часова: 011/2021-731, 011/2021-732, 011/2021-733, 011/2021-734
У Одсеку за студентска питања можете:
  • добити информације о раду Факултета
  • предати захтев за издавање потврде о уписаној години и привремено подизање докумената
  • подићи докумената
  • предати захтев за издавање потврде о положеним испитима
  • преузети индексе и све врсте потврда и уверења
  • предати документа за студентске домове, кредите, стипендије
 
студентска служба

Татјана Миленковић

Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања, управник

професор албанског језика и књижевности

studije@fil.bg.ac.rs

студентска служба

Данило Обренић

Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања

професор енглеског језика и књижевности

studijef@fil.bg.ac.rs

011/2021-735

студентска служба

Весна Пантовић

Стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања

vesna.pantovic@fil.bg.ac.rs

011/2021-731

студентска служба

Иван Самарџић

Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања

професор енглеског језика и књижевности

ivan.samardzic@fil.bg.ac.rs

011/2021-737

студентска служба

Снежана Љубеновић

Стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања

snezana.ljubenovic@fil.bg.ac.rs

011/2021-734

студентска служба

Маријана Роглић

Стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања

marijana.roglic@fil.bg.ac.rs

011/2021-732

студентска служба

Милена Јевтовић

Стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања

milena.jevtovic@fil.bg.ac.rs

011/2021-733

студентска служба

Марија Благојевић

Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања

marija.blagojevic@fil.bg.ac.rs

011/2021-738