Студентски парламент

Студентски парламент Филолошког факултета је једини званични представнички орган студената Филолошког факултета који заступа студенте и бори се за студентска права. Студентски парламент Филолошког факултета у сарадњи са студентом продеканом покреће иницијативе за доношење и измену одлука које се односе на студенте, доноси прописе од интереса за студенте, обавља активности које се тичу унапређења квалитета наставе и ваннаставних активности и бави се свим активностима у вези са студијама на Филолошком факултету.


Канцеларија Студентског парламента налази се у подруму Нове зграде.


Консултaције члaновa Студентског пaрлaментa одржaвaће се свaког рaдног дaнa у кaнцелaрији Студентског пaрлaментa, којa се нaлaзи у подруму нове згрaде, у следећим терминимa:
Понедељком од 11:30 до 15:00,
Уторком од 13:15 до 14:45,
Средом од 13:15 до 14:45,
Четвртком од 11:30 до 13:00,
Петком од 11:30 до 13:00.

Консултације са студентом продеканом, Емилом Зороњићем, су уторком од 13:00 до 15:00, а консултације са председником Студентског парламента, Ањом Реџић, биће понедељком од 13:00 до 15:00.


Kонтакти:

Студент продекан – Емил Зороњић, Украјински језик, књижевност, културуа (група 38) – zoronjicemil@gmail.com
Председник Студентског парламента – Ања Реџић, Немачки језик, књижевност и култура (група 17) – anjaredzic1402@gmail.com
Потпредседник Студентског парламента – Катарина Гордић, Руски језик, књижевност и култура (група 09) – katarinagordic@gmail.com
Секретар Студентског парламента – Анђела Ђукић, Јапански језик, књижевност и култура (група 21) – andjela.djukic1996@gmail.com

Чланови Студентског парламента Филолошког факултета:

1. Српски језик и књижевност (група 01)
Зорана Раковић – rakoviczorana.kv@gmail.com

2. Српска књижевност и језик (група 05)
Александар Илић – aleksandar.ilic.996@gmail.com
Сара Новаковић – sara.novakovic2598@gmail.com
Нађа Лазаревић – nadja.lazarevic55@gmail.com

3. Српска књижевност и језик са компаратистиком (група 06)
Дарко Илин – darko.ilin@yandex.com

4. Бугарски језик, књижевност и култура (група 04)

5. Општа књижевност са теоријом књижевности (група 08)

6. Руски језик, књижевност и култура (група 09)
Марија Кувекаловић – marija. kuvekalovic6@yahoo.com
Катарина Гордић – katarinagordic@gmail.com

7. Пољски језик, књижевност и култура (група 10)

8. Чешки језик, књижевност и култура (група 11)
Давид Веселиновић – davidveselinovic11@gmail.com
Данило Јаковљевић – dakiskillash4572@gmail.com
Филип Мурић – f.muric96@gmail.com

9. Словачки језик, књижевност и култура (група 12)

10. Италијански језик, књижевност и култура (група 13)
Марија Јовановић – jovanovicmaki99@gmail.com

11. Француски језик, књижевност и култура (група 14)
Ана Бујишић – anabujisic1@icloud.com
Кристина Марковић – kristinam35@gmail.com
Тамара Зајић – tamarazajic97@gmail.com

12. Румунски језик, књижевност и култура (група 16)
Катарина Гвозденовић – tetakacka@gmail.com
Кристина Мумин – kristina.mumin@gmail.com

13. Шпански језик, књижевност и култура (група 15)
Мила Бољевић – mila.boljevic@gmail.com
Нина Огњеновић – nina.ognjenovic@gmail.com

14. Немачки језик, књижевност и култура (група 17)
Ања Реџић – anjaredzic1402@gmail.com
Лена Весковић – lena.veskovic@gmail.com
Катарина Видаковић – katarina.j.vidakovic@gmail.com

15. Скандинавски језик, књижевност и култура (група 18)

Јелена Михајловић – ellena.mihajlovic@gmail.com

16. Енглески језик, књижевност и култура (група 19)
Данијел Секешан – danijelsekesan@gmail.com

17. Арапски језик, књижевност и култура (група 20)
Јована Амиџић – amidzic.jovana@gmail.com

18. Турски језик, књижевност и култура (група 21)

19. Јапански језик, књижевност и култура (група 23)
Анђела Ђукић – andjela.djukic1996@gmail.com
Ивана Матошић – nsmelkus@gmail.com

20. Кинески језик, књижевност и култура (група 24)
Огњан Стошовић – ognjan.stosovic@hotmail.com

21. Албански језик, књижевност и култура (група 25)

22. Општа линвистика (група 26)
Ранко Стошовић – stosovic.ranko2@gmail.com

23. Библиотекарство и информатика (група 27)
Милица Антић – antic.milica18@gmail.com
24. Грчки језик, књижевност и култура (група 28)

25. Мађарски језик, књижевност и култура (група 29)

26. Холандски језик, књижевност и култура (група 37)

27. Украјински језик, књижевност и култура (група 38)
Емил Зороњић – zoronjicemil@gmail.com