Студентски парламент

Студентски парламент Филолошког факултета је једини званични представнички орган студената Филолошког факултета који заступа студенте и бори се за студентска права. Студентски парламент Филолошког факултета у сарадњи са студентом продеканом покреће иницијативе за доношење и измену одлука које се односе на студенте, доноси прописе од интереса за студенте, обавља активности које се тичу унапређења квалитета наставе и ваннаставних активности и бави се свим активностима у вези са студијама на Филолошком факултету.


Канцеларија Студентског парламента налази се у подруму Нове зграде.


Консултaције члaновa Студентског пaрлaментa одржaвaће се свaког рaдног дaнa у кaнцелaрији Студентског пaрлaментa, којa се нaлaзи у подруму нове згрaде, у следећим терминимa:
Понедељком од 11:30 до 13:00,
Уторком од 15:00 до 16:30,
Средом од 11:30 до 13:00,
Четвртком од 11:30 до 13:00,
Петком од 13:30 до 15:00.

Консултације са студентом продеканом, Јеленом Видовић, биће четвртком од 11:30 до 13:00, а консултације са председником Студентског парламента, Јованом Иваниш, биће понедељком од 11:30 до 13:00.


Kонтакти:

Студент продекан – Јелена Видовић, Енглески језик, књижевност и култура (група 19) – student.prodekan@fil.bg.ac.rs
jelenavidovic.3@gmail.com
Председник Студентског парламента – Јована Иваниш, Српски језик и књижевност (група 01) – predsednik.stud.parlamenta@fil.bg.ac.rs
jovana.ivanis@gmail.com
Потпредседник Студентског парламента – Славица Теодоровић, Грчки језик, књижевност и култура (група 28) – teodorovic.slavica04@gmail.com
Секретар Студентског парламента – Александар Видић, Словачки језик, књижевност и култура (група 12) – salevidic38@gmail.com

Чланови Студентског парламента Филолошког факултета:

1. Српски језик и књижевност (група 01)
Јована Иваниш – jovana.ivanis@gmail.com
Мирјана Карановић – karanovic.mirjana@yahoo.com

2. Српска књижевност и језик (група 05)
Александар Илић – aleksandar.ilic.996@gmail.com

3. Српска књижевност и језик са компаратистиком (група 06)
Младен Станић – mladens1994@yahoo.com
Дарко Илин – darko.ilin@yahoo.com
Настасија Бодирога – bodiroganastasija@gmail.com

4. Бугарски језик, књижевност и култура (група 04)
Јана Јовановић – janajovanovic808@gmail.com

5. Општа књижевност са теоријом књижевности (група 08)
Јована Дамјанов – jovanadamjanov541@gmail.com

6. Руски језик, књижевност и култура (група 09)
Марија Кувекаловић – marija. kuvekalovic6@yahoo.com

7. Пољски језик, књижевност и култура (група 10)

8. Чешки језик, књижевност и култура (група 11)
Катарина Капунац – kacakapunac013@yahoo.com
Филип Мурић – f.muric96@gmail.com
Давид Веселиновић – davidveselinovic11@gmail.com

9. Словачки језик, књижевност и култура (група 12)
Александар Видић – salevidic38@gmail.com

10. Италијански језик, књижевност и култура (група 13)
Кристина Ранковић – kristina.rankovic13@gmail.com
Теодора Проле – teodoraprole13@gmail.com

11. Француски језик, књижевност и култура (група 14)

Тамара Џодан – tacadz@gmail.com

12. Румунски језик, књижевност и култура (група 16)

13. Шпански језик, књижевност и култура (група 15)
Здравко Дамљановић – zdravko.damljanovic.1594@gmail.com
Марија Јевремовић – marija0704@gmail.com
Вања Вулевић – vulevicvanja95@gmail.com

14. Немачки језик, књижевност и култура (група 17)
Лазар Грушановић – grusanovic.lazar@gmail.com
Катарина Видаковић – katarina.j.vidakovic@gmail.com
Ања Реџић – anjaredzic1402@gmail.com

15. Скандинавски језик, књижевност и култура (група 18)

16. Енглески језик, књижевност и култура (група 19)
Јелена Видовић – student.prodekan@fil.bg.ac.rs, jelenavidovic.3@gmail.com
Јелена Страиновић – jelena.js994@gmail.com
Данијел Секешан – danijelsekesan@gmail.com

17. Арапски језик, књижевност и култура (група 20)

18. Турски језик, књижевност и култура (група 21)
Предраг Јеленковић – pedjajelenkovic@yahoo.com

19. Јапански језик, књижевност и култура (група 23)
Анђела Ђукић – andjela.djukic1996@gmail.com

20. Кинески језик, књижевност и култура (група 24)
Данило Булатовић – dbulatovic95@gmail.com

21. Албански језик, књижевност и култура (група 25)
Моника Марић – monikamaric93@gmail.com
Љиљана Пајовић – lilipajovic@gmail.com
Зорана Стоков – zorana.stojkov997@gmail.com

22. Општа линвистика (група 26)
Урош Јовановић – urosjj@gmail.com
Катарина Атанасов – katarinaatanasov@gmail.com
Исидора Терзић – terzic.isidora@gmail.com

23. Библиотекарство и информатика (група 27)
Милица Васковић – milica_vaskovic@yahoo.com
Милица Антић – antic.milica18@gmail.com
Никола Шибалић – nikola.sibalic77@gmail.com

24. Грчки језик, књижевност и култура (група 28)
Славица Теодоровић – teodorovic.slavica04@gmail.com
Ивана Радоњић – ivanarad1@hotmail.com

25. Мађарски језик, књижевност и култура (група 29)

26. Холандски језик, књижевност и култура (група 37)

27. Украјински језик, књижевност и култура (група 38)
Емил Зороњић – zoronjicemil@gmail.com