Студентски парламент

Студентски парламент Филолошког факултета је једини званични представнички орган студената Филолошког факултета који заступа студенте и бори се за студентска права. Студентски парламент Филолошког факултета у сарадњи са студентом продеканом покреће иницијативе за доношење и измену одлука које се односе на студенте, доноси прописе од интереса за студенте, обавља активности које се тичу унапређења квалитета наставе и ваннаставних активности и бави се свим активностима у вези са студијама на Филолошком факултету.

 

Канцеларија Студентског парламента налази се у подруму Нове зграде.

 

Консултaције са члaновима Студентског пaрлaментa и са студентом продеканом, Леном Весковић, одржaвaће се онлајн, због тренутне епидемиолошке ситуације. Уколико је потребно, могу се одржати и уживо у канцеларији Студентског парламента уз претходну најаву путем имејла.

 

Студент продекан:  Лена Весковић > Немачки језик, књижевност и култура (група 17) – lena.veskovic@gmail.com

 

Председник Студентског парламента: Александар Стојановић – aleksandar.stojanovic.filbgd@gmail.com

 

Потпредседник Студентског парламента: Марина Сутугина – marina_sutugina@list.ru

 

Секретар Студентског парламента: Ивана Газдић – ivanagazdic999@gmail.com

 

Чланови Студентског парламента Филолошког факултета:

 

Српска књижевност и језик са компаратистиком (група 06):

Матеја Шуша – mateja.susa00@gmail.com

 

Руски језик, књижевност и култура (група 09):

Симка Ђурић – simka.djuric@gmail.com

 

Италијански језик, књижевност и култура (група 13):

Анђелија Милосављевић – milosavljevicandjelija11@gmail.com

Румунски језик, књижевност и култура (група 16):

Катарина Гвозденовић – tetakacka@gmail.com

 

Немачки језик, књижевност и култура (група 17):

Коста Болић – kosta.bolic98@gmail.com

Урош Петровић – uros.petrovic.fil@gmail.com

Јелена Шорић – jellenasoric@gmail.com

 

Скандинавски језици, књижевност и култура (група 18):

Светлана Виденов – videnovsvetlana@gmail.com

Дуња Милијић – milijicddunja@gmail.com

 

Арапски језик, књижевност и култура (група 20):

Јана Јанковић – janajankov@gmail.com

 

Јапански језик, књижевност и култура (група 23):

Јелена Миленковић – jelena.milenkovic2603@gmail.com

 

Кинески језик, књижевност и култура (група 24):

Марина Сутугина – marina_sugutina@list.ru

 

Општа линвистика (група 26):

Никола Пушичић – nikolapusicic98@gmail.com

 

Библиотекарство и информатика (група 27):

Ђорђе Илић – djordjeilic9890@gmail.com

 

Грчки језик, књижевност и култура (група 28):

Страхиња Милекић – strahinjamilekic98@gmail.com

Украјински језик, књижевност и култура (група 38):

Ивана Газдић – ivanagazdic999@gmail.com

Жељко Божић – zedzeljko@gmail.com

Александар Стојановић – acastojanovic1998@gmail.com

 

Комисије:

Етичка комисија:

Емил Зороњић – zoronjicemil@gmail.com (члан)

Јелена Шорић – jellenasoric@gmail.com (заменик)

 

Дисциплинска комисија:

Лена Весковић –lena.veskovic@gmail.com (члан)

Коста Болић – kosta.bolic98@gmail.com (заменик)

 

Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета наставе:

Коста Болић –kosta.bolic98@gmail.com (члан)

Лена Весковић – lena.veskovic@gmail.com (члан)

 

Чланови Савета Филолошког факултета:

Емил Зороњић – zoronjicemil@gmail.com

Коста Болић – kosta.bolic98@gmail.com

Марина Сутугина – lerner97@list.ru

Матеја Шуша – mateja.susa00@gmail.com

 

Комисија за вредновање ваннаставних активности:

Катарина Гвозденовић – tetakacka@gmail.com

Коста Болић – kosta.bolic98@gmail.com

Јелена Шорић – jellenasoric@gmail.com

 

Комисија за евалуацију реформе високог образовања:

Страхиња Милекић – strahinjamilekic98@gmail.com (председник)

 

Комисија за стручно усавршавање и праксу:

Ђорђе Илић – djordjeilic9890@gmail.com (председник)

 

Комисија за помоћ студентима који припадају осетљивим групама:

Никола Пушичић –nikolapusicic98@gmail.com (председник)

 

Комисија за међународну сарадњу:

Анђелија Милосављевић – milosavljevicandjelija11@gmail.com (председник)

Ђорђе Илић –djordjeilic9890@gmail.com (члан)

Симка Ђурић – simka.djuric@gmail.com (члан)

Урош Петровић – uros.petrovic.fil@gmail.com (члан)

Марина Сутугина – marina_sutugina@list.ru (члан)

Жељко Божић – zedzeljko@gmail.com (члан)

Страхиња Милекић –strahinjamilekic98@gmail.com (члан)

 

Комисија за културу и уметност:

Матеја Шуша – mateja.susa00@gmail.com (председник)

Страхиња Милекић – strahinjamilekic98@gmail.com (члан)

Урош Петровић – uros.petrovic.fil@gmail.com (члан)

Анђелија Милосављевић – milosavljevicandjelija11@gmail.com (члан)

 

Комисија за спорт:

Александар Стојановић – acastojanovic1998@gmail.com (руководилац)

Матеја Шуша – mateja.susa00@gmail.com (члан)

 

 Координатор пројекта Студенти студентима:

Јелена Миленковић – jelena.milenkovic2603@gmail.com

Јелена Шорић – jellenasoric@gmail.com