Студентски парламент

Студентски парламент Филолошког факултета је једини званични представнички орган студената Филолошког факултета који заступа студенте и бори се за студентска права. Студентски парламент Филолошког факултета у сарадњи са студентом продеканом покреће иницијативе за доношење и измену одлука које се односе на студенте, доноси прописе од интереса за студенте, обавља активности које се тичу унапређења квалитета наставе и ваннаставних активности и бави се свим активностима у вези са студијама на Филолошком факултету.


Канцеларија Студентског парламента налази се у подруму Нове зграде.


Консултaције члaновa Студентског пaрлaментa одржaвaће се свaког рaдног дaнa у кaнцелaрији Студентског пaрлaментa, којa се нaлaзи у подруму нове згрaде, у следећим терминимa:
Понедељком од 11:30 до 13:00,
Уторком од 15:00 до 16:30,
Средом од 11:30 до 13:00,
Четвртком од 11:30 до 13:00,
Петком од 13:30 до 15:00.

Консултације са студентом продеканом, Јеленом Видовић, биће четвртком од 11:30 до 13:00, а консултације са председником Студентског парламента, Јованом Иваниш, биће понедељком од 11:30 до 13:00.


Kонтакти:

Студент продекан – Емил Зороњић, Украјински језик, књижевност, културуа (група 38) – zoronjicemil@gmail.com
Председник Студентског парламента – Емил Зороњић, Украјински језик, књижевност и култура (група 38) – zoronjicemil@gmail.com
Потпредседник Студентског парламента – Теодора Проле, Италијански језик, књижевност и култура (група 10) – teodoraprole13@gmail.com
Секретар Студентског парламента – Марија Кувекаловић, Руски језик, књижевност и култура (група 09) – marija.kuvekalovic6@yahoo.com

Чланови Студентског парламента Филолошког факултета:

1. Српски језик и књижевност (група 01)
Јована Иваниш – jovana.ivanis@gmail.com
Мирјана Карановић – karanovic.mirjana@yahoo.com
Јелена Марковић – markoviceva.j@gmail.com

2. Српска књижевност и језик (група 05)
Александар Илић – aleksandar.ilic.996@gmail.com
Невена Младеновић – nevenam55@gmail.com

3. Српска књижевност и језик са компаратистиком (група 06)
Младен Станић – mladens1994@yahoo.com

4. Бугарски језик, књижевност и култура (група 04)
Јана Јовановић – janajovanovic808@gmail.com

5. Општа књижевност са теоријом књижевности (група 08)

6. Руски језик, књижевност и култура (група 09)
Марија Кувекаловић – marija. kuvekalovic6@yahoo.com
Катарина Гордић – katarinagordic@gmail.com
Наташа Михајловић – natasa.mihajlovic12@yahoo.com

7. Пољски језик, књижевност и култура (група 10)

8. Чешки језик, књижевност и култура (група 11)
Давид Веселиновић – davidveselinovic11@gmail.com

9. Словачки језик, књижевност и култура (група 12)
Александар Видић – salevidic38@gmail.com
Лазар Мојсиловић – mojsiulis@gmail.com
Марија Буквић – marija.bukvic996@gmail.com

10. Италијански језик, књижевност и култура (група 13)
Теодора Проле – teodoraprole13@gmail.com
Ана Стојановић – ana17rbd@yahoo.com

11. Француски језик, књижевност и култура (група 14)
Кристина Марковић – kristinam35@gmail.com
Тамара Зајић – tamarazajic97@gmail.com

12. Румунски језик, књижевност и култура (група 16)
Катарина Гвозденовић – tetakacka@gmail.com

13. Шпански језик, књижевност и култура (група 15)
Мила Бољевић – mila.boljevic@gmail.com
Здравко Дамљановић – zdravko.damljanovic.1594@gmail.com

14. Немачки језик, књижевност и култура (група 17)
Ања Реџић – anjaredzic1402@gmail.com
Милица Гатаревић – milica.gatarevic@gmail.com

15. Скандинавски језик, књижевност и култура (група 18)

16. Енглески језик, књижевност и култура (група 19)
Данијел Секешан – danijelsekesan@gmail.com
Александра Милунов – anjamilunov@yahoo.com

17. Арапски језик, књижевност и култура (група 20)

18. Турски језик, књижевност и култура (група 21)

19. Јапански језик, књижевност и култура (група 23)
Анђела Ђукић – andjela.djukic1996@gmail.com

20. Кинески језик, књижевност и култура (група 24)

21. Албански језик, књижевност и култура (група 25)
Љиљана Пајовић – lilipajovic@gmail.com
Милена Беран – milenaberan@gmail.com
Зорана Стојков – zorana.stojkov997@gmail.com

22. Општа линвистика (група 26)
Исидора Терзић – terzic.isidora@gmail.com

23. Библиотекарство и информатика (група 27)
Ана Ивановић – anaivanovic1997@hotmail.com
Софија Хебар – sofijahebar5@gmail.com

24. Грчки језик, књижевност и култура (група 28)
Славица Теодоровић – teodorovic.slavica04@gmail.com
Ивана Радоњић – ivanarad1@hotmail.com

25. Мађарски језик, књижевност и култура (група 29)

26. Холандски језик, књижевност и култура (група 37)

27. Украјински језик, књижевност и култура (група 38)
Емил Зороњић – zoronjicemil@gmail.com