Трећа електронска седница Изборног и Наставно-научног већа

III електронска седница Изборног и Наставно-научног већа Филолошког факултета Универзитета у Београду, пoнедељак, 23. новембар 2020. године

 

ДНЕВНИ РЕД:

 


 1. ОБАВЕШТЕЊА
 1. Задужбина Веселина Лучића обавештава чланове Већа да је Одбор Задужбине Веселина Лучића одлучио да се „Награда Веселина Лучића“ за најбоље књижевно остварење наставника и сарадника Универзитета у Београду за 2020. годину додели др Горану Коруновићу, доценту на Универзитету у Београду – Филолошки факултет, за песничку збирку Уста без капака, објављену у 2019. години;
 2. Катедра за англистику обавештава чланове Већа да је проф. др Радојка Вукчевић добитница награде за професионалну изврсност „Предводник/предводница“ за 2020. годину, коју додељује Удружење „Фулбрајт и пријатељи“ (некадашње Удружење Фулбрајтових стипендиста Србије). Комисија је доделила награду проф. др Радојки Вукчевић за изузетан допринос развоју науке и истраживање које је остварила књигом интервјуа Разговором кроз Америку, објављеном 2019. године у издању „Академске књиге“ из Новог Сада, као и за укупан допринос промоцији вредности за које се залаже удружење;
 3. На електронској седници Катедре за италијанистику од 20.10.2020. године Веће Катедре за италијанистику је изабрало доц. др Драгану Радојевић за управника Катедре за наредне три године, a на електронској седници Катедре за Италијанистику од 26.10.2020. године Веће Катедре за италијанистику је изабрало доц. др Катарину Завишин за заменика управника Катедре за наредне три године;
 4. ИЗВЕШТАЈ проф. др Весне Елез (Катедра за општу књижевност и теорију књижевности) о резултатима стручног и научног усавршавања током одсуства 01.10.2019. – 30.09.2020. године – приложено у материјалу;
 5. Дописи катедара (Катедра за славистику, Катедра за српску књижевност са јужнословенским књижевностима и Катедра за српски језик са јужнословенским језицима) поводом поднетих кривичних пријава – приложено у материјалу;
 6. Списак школа у којима ће се одржати хоспитовање студената – приложено у материјалу;
 7. Са жаљењем вас обавештавамо да је преминуо проф. др Иво Тартаља, редовни професор Филолошког факултета у пензији;
 8. Са жаљењем вас обавештавамо да је преминуо проф. др Ђорђије Вуковић, редовни професор Филолошког факултета у пензији.
 9. Oбавештавамо Вас да је нови Статут Филолошког факултета добио сагласност Сената Универзитета у Београду.

 

 

 1. ИЗБОРИ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

А. НАСТАВНИКА

1) Једног редовног професора за ужу научну област Германистика, предмет Немачка књижевност – приложено у материјалу; сажетак

2) Једног редовног професора за ужу научну област Српска књижевност, предмет Народна књижевност – приложено у материјалу; сажетак

3) Једног редовног професора за ужу научну област Српска књижевност, предмет Kњижевност од ренесансе до рационализма– приложено у материјалу; сажетак

4) Једног ванредног професора за ужу научну област Романистика, предмет Француски језик – приложено у материјалу; сажетак

- Дискусија уз т. 2.А.4 – проф. др Адријана Марчетић

- Реплика уз т. 2.А.4 – проф. др Веран Станојевић

5) Једног ванредног професора за ужу научну област Српски језик, предмет Старословенски језик – приложено у материјалу; сажетак

6) Једног ванредног професора за ужу научну област Словакистика, предмет Словачки језик – приложено у материјалу; сажетак

7) Једног доцента за ужу научну област Српски језик, предмет Морфологија и творба речи српског језика – приложено у материјалу; сажетак

8) Једног доцента за ужу научну област Примењена лингвистика, предмети Усвајање првог језика и Примењена лингвистика  – приложено у материјалу; сажетак

9) Једног доцента за ужу научну област Српски језик, предмети Савремени српски језик, Фонетика српског језика, Акцентологија српског језика, Фонологија српског језика – приложено у материјалу; сажетак

10) Једног доцента за ужу научну област Српски језик, предмети Историјска фонетика српског језика, Историјска морфологија српског језика, Историја српског књижевног језика – приложено у материјалу; сажетак

11) Једног доцента за ужу научну област Општа лингвистика, предмети Теренска лингвистика и Прагматика  – приложено у материјалу, сажетак, приговор Станка Стојиљковића од 06.11.2020. године, одговор Комисије од 10.11.2020. године;

12) Једног доцента за ужу научну област Синологија, предмет Кинески језик и књижевност  – приложено у материјалу; сажетак

13) Једног доцента за ужу научну област Романистика, предмет Француски језик – приложено у материјалу; сажетак

 

 Б. САРАДНИКА

1)  Једног асистента за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик – приложено у материјалу;

2)   Једног асистента за ужу научну област Романистика, предмет Француски језик – приложено у материјалу;

3) Једног асистента за ужу научну област Српска књижевност, предмет Средњовековна књижевност – приложено у материјалу приговор Ђорђа Кебаре од 09.11.2020. годинеодговор Комисије од 13.11.2020. године;

4) Једног асистента за ужу научну област Српска књижевност, предмет Средњовековна књижевност – приложено у материјалуприговор Ђорђа Кебаре од 09.11.2020. годинеодговор Комисије од 13.11.2020. године;

5)   Једног асистента за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијанска књижевност – приложено у материјалу;

6)  Једног асистента за ужу научну област Оријентална филологија, предмет Исламска цивилизација – приложено у материјалу;

7) Једног вишег лектора за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијански језик – приложено у материјалу;

8)  Једног вишег лектора за ужу научну област Хиспанска лингвистика, предмет Шпански језик – приложено у материјалу;

9)  Једног вишег лектора за ужу научну област Хиспанска лингвистика, предмет Шпански језик – приложено у материјалу;

10)  Једног вишег лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик – приложено у материјалу;

11)  Једног вишег лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик – приложено у материјалу;

12) Једног лектора за ужу научну област Српски језик, предмет Српски језик као страни – приложено у материјалу;

13) Једног лектора за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијански језик – приложено у материјалу;

14) Једног лектора за ужу научну област Румунистика, предмет Румунски језик – приложено у материјалу;

 

 

 1. ЖАЛБА др Соње Вишњић Жижовић на Одлуку Наставно-научног већа Филолошког факултета бр. 2530/1 донету на електронској седници одржаној дана 14.09.2020. године – приложено у материјалу;

Извод из правилника; Жалба је благовремена, те се чланови већа изјашњавају о изјављеној жалби: ЗА или ПРОТИВ усвајања жалбе

- Дискусија уз т. 3 – проф. др Дивна Тричковић

- Дискусија уз т. 3 – доц. др Милица Јотов

- Дискусија уз т. 3 – проф. др Кајоко Јамасаки – проф. др Снежана Самарџија

- Реплика уз т. 3 – проф. др Дивна Тричковић и др

 

 

 1. РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА И ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈA
 1. Једног доцента за ужу научну област Српски језик, предмет Савремени српски језик (Комисија: др Јелица Јокановић Михајлов, председник Комисије, др Весна Ломпар и др Марина Спасојевић);
 2. Једног доцента за ужу научну област Бохемистика, предмет Чешки језик (Комисија: др Александра Корда Петровић, председник Комисије, др Снежана Поповић и др Адам Светлик);
 3. Једног доцента за ужу научну област Јапанологија, предмет Историја азијско пацифичке регије 1 и 2 (Комисија: др Љиљана Марковић, председник Комисије, др Марина Јовић Ђаловић и dr Alexander Phillipov);
 4. - Дискусија уз т. 4.3 – доц. др Meysun Gharaibeh Simonović

  - Дискусија уз т. 4.3 – проф. др Кајоко Јамасаки – проф. др Снежана Самарџија

  - Реплика уз т. 4.3 – проф. др Марина Јовић Ђаловић и др

 5. Једног доцента за ужу научну област Скандинавистика, предмет Граматика скандинавских језика (Комисија: др Доријан Хајду, председник Комисије, др Зорица Ковачевић и др Даница Маријановић);
 6. Једног лектора за ужу научну област Германистика, предмет Немачки језик (Комисија: др Анете Ђуровић, председник Комисије, др Бранислав Ивановић и др Добрила Бегенишић).

 

 

 1. ПРЕДЛОЗИ КОМИСИЈЕ ЗА РАЗВОЈ – РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА
 1. Једног доцента за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијанска књижевност – новија књижевност (Комисија: др Душица Тодоровић, председник Комисије, др Жељко Ђурић и проф. др Roberto Russi).
 2. Једног доцента за ужу научну област Недерландистика, предмет Низоземски језик (Комисија: др Бранислав Ивановић, председник Комисије, др Јелица Новаковић Лопушина и др Слађан Турковић).
 3. Једног доцента за ужу научну област Русистика, предмет Руска књижевност (Комисија: др Корнелија Ичин, председник Комисије, др Јелена Кусовац и др Петар Бојанић);
 4. Једног асистента за ужу научну област Бохемистика, предмет Чешки језик (Комисија: др Катарина Митрићевић Штепанек, председник Комисије, др Снежана Поповић и др Адам Светлик).
 5. Једног сарадника у настави за ужу научну област Српска књижевност, предмет Српска књижевност 20 века (Комисија: др Александар Јерков, председник Комисије, др Предраг Петровић и др Драган Бошковић.

 

 1. ПРЕДЛОЗИ КОМИСИЈЕ ЗА РАЗВОЈ – ПРОШИРЕЊЕ ЛИСТЕ МЕНТОРА
 1. др Биљана Марић
 2. др Далибор Соколовић
 3. др Јелена Гинић
 4. др Милена Ивановић
 5. др Радослава Трнавац
 6. др Светлана Гољак
 7. др Снежана Јелесијевић

 

 1. НАУЧНО ЗВАЊЕ ВАН ФАКУЛЕТА

1) Образовање Комисије за избор др Бранке Драгосавац у научно звање научног сарадника (Комисија: др Гордана Стокић Симончић, др Драгана Грујић и др Зоран Мирковић) – приложено у материјалу;

2) Предлог за избор др Драгана Хамовића у научно звање научног саветника – приложено у материјалу;

3) Предлог за избор Горана Петровића у истраживачко звање истраживач-сарадник – приложено у материјалу;

4) Предлог за избор Марије Булатовић у истраживачко звање истраживач-сарадник – приложено у материјалу;

 

 

 1. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

А.ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

 1. Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је мср Исидора Комадина пријавила под насловом: „Формирање социокултурне компетенције у настави руског језика посредством уџбеника“ (Комисија: др Ксенија Кончаревић, др Јелена Гинић, др Биљана Марић, др Маја Павловић-Шајтинац);
 2. Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је мср Данијела Митровић пријавила под насловом: „Нивои формулативности у српској и староенглеској епици“ (Комисија: др Лидија Делић, др Милена Каличанин, др Зорица Бечановић Николић (Председник комисије));
 3. Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је мср Милица Полетановић пријавила под насловом: „Словеначки језик као страни за говорнике српског“ (Комисија: др Борко Ковачевић (Председник комисије), др Жељко Марковић и др Весна Крајишник);
 4. Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је мср Љубица Весић пријавила под насловом: „Прилози и предлози у општим речницима српског језика“ (Комисија: др Весна Ломпар, др Александра Марковић, др Горан Зељић);
 5. Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је мср Стефан Степановић пријавио под насловом: „Акценатска дублетност глагола у савременом српском књижевном језику“ (Комисија: др Весна Ломпар (Председник комисије), др Марина Спасојевић и др Драгана Радовановић);
 6. Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је мср Кристина Станчић пријавила под насловом: „Мултимодална анализа компјутерски посредоване комуникације на српском језику, на примеру друштвене мреже Твитер“ (Комисија: др Јелена Филиповић, др Ана Кузмановић Јовановић и др Марија Мандић);
 7. Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је мср Јелена Маринков пријавила под насловом: „Песничка поетика Бранислава Петровића“ (Комисија: др Михајло Пантић (Председник комисије), др Бранко Вранеш и др Марко Аврамовић);
 8. Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је мср Александра Јовановић пријавила под насловом: „Семантика и прагматика допусних везника у савременом српском језику (когнитивнолингвистички приступ)“ (Комисија: др Јован Чудомировић (Председник комисије), др Балша Стипчевић и др Бојана Милосављевић);
 9. Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је мср Гордана Владисављевић пријавила под насловом: „Мултимодална семиотичка анализа аудио-визуелног дискурса намењеног деци у функцији формирања родних идентитета деце“ (Комисија: др Јелена Филиповић, др Ана Кузмановић Јовановић и др Драгослава Мићонић);
 10. Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је мср Олга Стојадиновић пријавила под насловом: „Метајезички рефлексиви у стваралаштву А. С. Пушкина“ (Комисија: др Ксенија Кончаревић (Председник комисије), др Радослава Трнавац, др Ана Јаковљевић и др Марија Стефановић);
 11. Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је мср Марко Радуловић пријавио под насловом: „The Family and the society in of the Postbellum South in William Faulkner`s Absalom, Absalom!, As I Lay Dying, and The Sound and the Fury„ (Породица и друштво послератног Југа у делима Вилијама Фокнера Авсаломе, Авсаломе!, Док лежах на самрти и Бука и бес) (Комисија: др Радојка Вукчевић, др Александра Вукотић (Председник комисије) и др Александра Јовановић);
 12. Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је мср Смиљана Игрутиновић пријавила под насловом: „Утицај семантичког и тематског груписања речи на усвајање вокабулара енглеског језика код србофоних студената технике“ (Комисија: др Ана Ђорђевић, др Ненад Томовић и др Данијела Ђорђевић);
 13. Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је мср Ана Козић пријавила под насловом: „Ерос у романима Светолика Ранковића и Борисава Станковића“ (Комисија: др Душан Иванић (Председник комисије), др Сава Дамјанов, др Предраг Петровић и др Радослав Ераковић);
 14. Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је мср Сања Анђелић пријавила под насловом: „Тематизација ероса и љубави у романима Павла Угринова“ (Комисија: др Горан Коруновић (Председник комисије), др Радивоје Микић и др Драган Бошковић);
 15. Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је мср Марија Ђурђевић пријавила под насловом: „Култура анксиозности и дигитално доба“ (Комисија: др Александар Петровић (Председник комисије), др Душица Лечић Тошевски и др Михаило Говедарица);
 16.  

  Б. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

  1. Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је мср Милан Марковић пријавио под насловом: „Раса, политика и популарна култура у поезији Харлемске ренесансе“ (Ментор: др Александра Вукотић) – приложено у материјалу;
  2. Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је мср Марија Ивановић пријавила под насловом: “Атанасије Николић и културна обнова Србије (1835-1878)“ (Ментор: др Александар Петровић) – приложено у материјалу;
  3. Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је мср Марија Шљукић пријавила под насловом: „Хронотоп Београда у прози Светлане Велмар-Јанковић“ (Ментор: др Предраг Петровић) – приложено у материјалу;
  4. Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је мср Ирена Кужник пријавила под насловом: „Контрастивна анализа прилога у савременом словеначком и српском језику“ (Ментор: др Маја Ђукановић) – приложено у материјалу;
  5. Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је мср Марија Слобода Анђелковић пријавила под насловом: „Песник и песма у српској лирици од Бранка Радичевића до Војислава Илића“ (Ментор: др Душан Иванић, емеритус) – приложено у материјалу;
  6. Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је мр Милан Ивановић пријавио под насловом: „Етноними у српском језику и србистици: Значење, творба и рјечничка обрада“ (Ментор: др Рајна Драгићевић) – приложено у материјалу;
  7. Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је мср Марко Ђорђевић пријавио под насловом: „Усмена успаванка – сижејно-тематски регистар, традицијски оквири и ритуално-магијски контекст“ (Ментор: др Соња Петровић) – приложено у материјалу;
  8. Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је мср Валентина Илић пријавила под насловом: „Теорија и пракса наставе лексикологије српског језика (у основној и средњој школи)“ (Ментор: др Вељко Брборић) – приложено у материјалу;
  9. Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је мср Гордана Богићевић пријавила под насловом: „Прича и приповедање у прозном стваралаштву Пола Остера“ (Ментор: др Зоран Пауновић) – приложено у материјалу;
  10. Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је мср Јована Срећковић пријавила под насловом: „Постмодерна популарна култура у делима Ијана Макјуана“ (Ментор: др Зоран Пауновић) – приложено у материјалу;
  11. Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је мср Тијана Шуковић пријавила под насловом: „Proper Nouns as Word-Formation Components in English“ (Властите именице као творбене компоненте у сложеним речима у енглеском језику) (Ментор: др Јелена Вујић) – приложено у материјалу;
  12. Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је мср Александра Кундаковић Радојичић пријавила под насловом: „Elements of Popular Culture in Virginia Woolf’s Writings (Елементи популарне културе у делима Вирџиније Вулф)“ (Ментор: др Зоран Пауновић) – приложено у материјалу;
  13. Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је мср Татјана Ристић пријавила под насловом: „Метаекфраза као транскултурални и трансмедијални феномен у антици и потоњим епохама“ (Ментор: др Јелена Пилиповић) – приложено у материјалу;
  14. Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Милена Танасијевић пријавила под насловом: „Педагошки аспекти наставе енглеског језика на даљину на високошколском нивоу“ (Ментор: др Ана Ђорђевић) – приложено у материјалу;
  15. Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је мср Анђела Васиљевић пријавила под насловом: „Дискурсни маркери са предлошким компонентама de и en у француском језику и њихови српски еквиваленти: дијахронијски и синхронијски аспекти“ (Ментор: др Татјана Самарџија Грек) – приложено у материјалу;
  16. Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је мср Милан Вурдеља пријавио под насловом: „Интеркултуралност у наставној обради прозе Данила Киша“ (Ментор: др Наташа Станковић Шошо) – приложено у материјалу;

   

  В. ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

  1. Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мср Марија Лончар предала под насловом: „Персуазивност у политичком дискурсу кроз употребу појмовних метафора и модалних средстава у енглеском и српском језику“ (Комисија: др Ивана Трбојевић Милошевић, др Катарина Расулић и др Маја Ивановић);
  2. Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мср Сања Огњановић предала под насловом: “Синтакса реда речи у дијалектима српског језика” (Комисија: др Михаило Шћепановић, др Никола Рамић, др Милош Ковачевић);
  3. Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мср Јован Лазаревић предао под насловом: “Методички приступ тумачењу Светог писма Новог завета у настави” (Комисија: др Зона Мркаљ (Председник комисије), др Оливера Радуловић, др Драгомир Сандо);
  4. Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мср Милица Божић Синчук предала под насловом: “Ономастички слојеви и њихова дијалекатска подлога у књижевном делу Борисава Станковића” (Комисија: др Михаило Шћепановић, др Вељко Брборић, др Милош Ковачевић, др Јованка Радић);
  5. Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мср Невена Јевтић Трифуновић предала под насловом: „Фонологија са фонетиком и морфофонологија у савременој настави српског језика“ (Комисија: др Ана Батас (Председник комисије), др Драгана Вељковић Станковић и др Слободан Новокмет);
  6. Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју мср Јован Савин предао под насловом: “Метафоричке функције елемената научне фантастике у прозном делу Едгара Алана Поа” (Комисија: др Ивана Ђурић Пауновић, др Сергеј Мацура (Председник комисије) и др Зоран Пауновић);

   

  Г. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

  1. Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мср Марија Митић предала под насловом: „Извештаји млетачких изасланика у Цариграду од XV до XVIII века (историјски, културолошки и књижевни аспекти)“ (Комисија за одбрану: др Жељко Ђурић, др Ксенија Ајкут и др Радмило Пекић) – приложено у материјалу;
  2. Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мср Јелена Ковач предала под насловом: „Когнитивни културни модели и принципи учтивости у академском дискурсу: Србија и Шпанија као студије случаја“ (Комисија за одбрану: др Јелена Филиповић, др Ана Кузмановић Јовановић и др Драган Станојевић) – приложено у материјалу;
  3. Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мср Наташе Кљајић предала под насловом: „Књижевност за децу и младе у предметној настави српског језика у старијим разредима основне школе“ (Комисија за одбрану: др Зона Мркаљ, др Милан Алексић и др Снежана Марковић) – приложено у материјалу;
  4. Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мср Татјана Савић предала под насловом: „Комуникативно развојни ток америчког екс либриса од библиотечког „малог“ књижног листића до „мале“ ликовне графике (XVIII-XX век)“ (Комисија за одбрану: др Александра Вранеш, др Гордана Стокић Симончић, др Драгана Грујић и мр Босиљка Зиројевић Лечић) – приложено у материјалу;
  5. - Дискусија уз т. 8.Г.4 – проф. др Душка Кликовац

   -Реплика уз т. 8.Г.4 – проф. др Александра Вранеш

  6. Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мр Ирена Пантић предала под насловом: „Префиксација као начин промене лексичке категорије речи у енглеском језику“ (Комисија за одбрану: др Борко Ковачевић, др Андреј Бјелаковић и др Александар Вулетић) – приложено у материјалу;
  7. Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мср Дијана Кривокапић предала под насловом: „Нова комуникациона парадигма у мрежи јавних библиотека у Црној Гори“ (Комисија за одбрану: др Гордана Стокић Симончић, др Жељко Вучковић и др Драгана Грујић) – приложено у материјалу;
  8. Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мср Емилија Радибратовић предала под насловом: „Родна дихотомија у дискурсу онлајн медија“ (Комисија за одбрану: др Јелена Филиповић, др Ана Кузмановић Јовановић и др Драгица Вујадиновић) – приложено у материјалу;
  9. Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мср Анђела Миливојевић предала под насловом: „Нови преводи као средство за актуелизацију изворника“ (Комисија за одбрану: др Мила Самарџић, др Јулијана Вучо и др Данијела Ђоровић) – приложено у материјалу;
  10. Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мср Маријана Јурошевић-Козомара предала под насловом: „Француске књижевне теме у српској књижевној периодици од 2000. до 2010. године“ (Комисија за одбрану: др Милица Винавер-Ковић, др Весна Елез и др Тамара Валчић Булић) – приложено у материјалу;
  11. Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је мср Биљана Никић предала под насловом: „Фразеологизми у лектири за основну школу“ (Комисија за одбрану: др Рајна Драгићевић, др Драгана Вељковић Станковић, др Весна Ломпар и др Наташа Вуловић Емонтс) – приложено у материјалу;

   

  Д.  ОСТАЛО

  • Молба Исидоре Ђоловић за одобрење предлога новог ментора, и то проф. др Весне Елез, уместо проф. др Тање Поповић, за одобрену тему докторске дисертације под насловом: „Психолошки портрет аривисте у француском (XIX век) и српском роману (с краја XIX и почетком XX века)“.

   

   

  1. АНГАЖОВАЊЕ ПРОФЕСОРА

  А) АНГАЖОВАЊЕ ПРОФЕСОРА ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА НА ДРУГИМ ФАКУЛТЕТИМА

  1. Проф. др Бошко Сувајџић на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву, Пале, са фондом часова 2+2, у летњем семестру, у академској 2020/21. години;
  2. Проф. др Славко Петаковић на Филозофском факултету Универзитета у Приштини, Косовска Митровица (на предметима Књижевност од ренесансе до рационализма (2+0) и Тумачење књижевност дела 2 (2+0)), у академској 2020/21. години;
  3. Проф. др Милош Ковачевић на Филозофском факултету Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, у академској 2020/21. години;
  4. Доц. др Снежана Јелесијевић на Филозофском факултету Универзитета у Приштини, Косовска Митровица (на предметима Руска књижевност 18. века (2+0) и Народна и стара руска књижевност дела 2 (2+0)), у академској 2020/21. години;
  5. Проф. др Ирина Антанасијевић на Филозофском факултету Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, на предмету Руска класика као систем (1+0), у академској 2020/21. години;
  6. Ма Симона Попов, лектор, ангажовање до 30 % радног времена на Војној академији у Београду, у летњем семестру, у академској 2020/21. години;
  7. Проф. др Весна Крајишник на Медицинском факултету Универзитета у Београду, ангажовање до 1/3 радног времена, у академској 2020/21. години;
  8. Проф. др Соња Петровић на Факултету музичке уметности у Београду, са укупно 4 часа недељно, у академској 2020/21. години;
  9. Проф. др Оливера Дурбаба на Факултету Политичких наука Универзитета у Београду, у академској 2020/21. години;
  10. Проф. др Веран Станојевић на Филолошком факултету Универзитета у Бања Луци, за предмете у зимском семестру (2 часа предавања) и у летњем семестру (2 часа предавања), у академској 2020/21. години;
  11. Доц. др Војкан Стојичић на Академији струковних студија Београд (Одсек Висока туристичка школа), у академској 2020/21. години;
  12. Проф. др Корнелија Ичин на Шумарском факултету Универзитета у Београду, у академској 2020/21. години;
  13. Проф. др Вељко Брборић на Учитељском факултету Универзитета у Београду, ангажовање у виду допунског рада, до 1/3 радног времена, у академској 2020/21. години;
  14. Проф. др Зона Мркаљ на Учитељском факултету Универзитета у Београду, ангажовање у виду допунског рада, до 1/3 радног времена, у академској 2020/21. години;
  15. Проф. др Бранислав Ивановић на Филозофском факултету Универзитета у Нишу (на предметима Увод у германистику 1 (2+0), Историја немачког језика 1 (2+0) и Историја немачког језика 2 (2+0)), у академској 2020/21. години;
  16. Доц. др Александра Лазић Гавриловић на Филозофском факултету Универзитета у Нишу (на предметима Немачка књижевност 3 (2+0) и Немачка књижевност 4 (3+0)), у академској 2020/21. години;
  17. Др Ружица Радојчић, виши лектор, на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду (на предметима Руски језик 1 и 2 (2+1), Руски језик 3 (2+1) и Руски језик као изборни на Мастер академским студијама са фондом часова 2+1), у академској 2020/21. години;
  18. Проф. др Александар Јерков на Филолошко-уметничком факултету Универзитета у Крагујевцу, зимски семинар, обавезни (4 часа предавања и 4 часа семинара), зимски семестар, изборни (6 часова предавања и 6 часова семинара), летњи семестар, изборни (6 часова предавања и 6 часова семинара), у академској 2020/21. години;
  19. Проф. др Веран Станојевић на Филолошко-уметничком факултету Универзитета у Крагујевцу, зимски семестар, обавезни (4 + 4), у академској 2020/21. години;
  20. Проф. др Јелена Јовановић Симић на Филолошко-уметничком факултету Универзитета у Крагујевцу, зимски семестар, обавезни (6 + 6), у академској 2020/21. години;
  21. Проф. др Анђелка Пејовић на Филолошко-уметничком факултету Универзитета у Крагујевцу, зимски семестар, изборни (укупно 6 + 6 часова у семестру, блок настава), у академској 2020/21. години;
  22. Доц. др Стефан Стојановић на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду, са фондом часова 2+2 недељно, до 1/3 радног времена, у академској 2020/21. години;
  23. Проф. др Душка Кликовац на Учитељском факултету Универзитета у Београду, ангажовање у виду допунског рада до 1/3 радног времена, у академској 2020/21. години;
  24. Доц. др Милош Утвић на студијском програму мастер академских студија Универзитета у Београду „Рачунарство у друштвеним наукама“ у школској 2020/2021. години;
  25. Асистент др Бранислава Шандрих на студијском програму мастер академских студија Универзитета у Београду „Рачунарство у друштвеним наукама“ у школској 2020/2021. години;
  26. Др Василиса Шљивар на Филолошком факултету Универзитета у Бањој Луци, за предмете: Савремени руски језик (3 – 2 часа вежби, 3. семестар), Руска књижевност 19. века (3 – 2 часа вежби, 5. семестар), Савремени руски језик (5 – 2 часа вежби, 5. семестар), Руска књижевност 20. века (2 – 2 часа вежби, 7. семестар) и Савремени руски језик (7 – 2 часа вежби, 7. семестар) у академској 2020/21. години;
  27. Проф. др Оливера Дурбаба на Филозофском факултету Универзитета у Сарајеву, на одсеку за Германистику, у академској 2020/21. години;

   

  Б) АНГАЖОВАЊЕ СПОЉНИХ НАСТАВНИКА И ПРЕДАВАЧА

  1. др Владимир Мако на Катедри за библиотекарство и информатику, на мастер академским студијама на предмету Естетика визуелних уметности као елемент међукултурног дијалога, у академској 2020/2021. години.
  2. др Владимир Цветковић на Катедри за библиотекарство и информатику, на мастер академским студијама на предмету Држава и сукоби култура, у академској 2020/2021. години.
  3. др Анамариа Бене на Катедри за хунгарологију, на предметима Мађарски језик 5, 6, 7 и 8, у академској 2020/2021. години.
  4. др Едита Андрић на Катедри за хунгарологију, на предмету Мађарски језик 1, Мађарски језик 3 у зимском семестру и Мађарски језик 2 и Мађарски језик 4 у летњем семестру, у академској 2020/2021. години.
  5. др Љубица Исаковић на Катедри за општу лингвистику, на предметима Знаковни језик 1 (зимски семестар) и Знаковни језик 2 (летњи семестар) у академској 2020/2021. години.
  6. Проф. Данка Стојаковић на Мастеру из конференцијског, стручног и аудиовизуелног превођења у I семестру школске 2020/21. године, на предметима Увод у консекутивно превођење 1, Увод у консекутивно превођење 2, Конференцијско превођење 1 и Конференцијско превођење 2.
  7. Александра Томић (pro bono) на Мастеру из конференцијског, стручног и аудиовизуелног превођења у I семестру школске 2020/21. године, на предметима Увод у тематско подручје – право и Увод у професију и професионалну етику.
  8. Милош Кљајић на Мастеру из конференцијског, стручног и аудиовизуелног превођења у I семестру школске 2020/21. године, на предметима Конференцијско превођење 1 и Конференцијско превођење 2.

   

   

  1. АНГАЖОВАЊА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ И ДОКТОРСКИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
  1. Проф. др Цветана Крстев на мастер и докторским студијама Филолошког факултета у академској 2020/2021. години
  2. Проф. др Смиља Срдић на мастер и докторским студијама Филолошког факултета у академској 2020/2021. години

   

   

  1. МОЛБА Међународног славистичког центра (МСЦ) за подршку програма МСЦ – а ради учешћа на конкурсима и добијања материјалних средстава код Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Министарства културе и информисања – приложено у материјалу;

   

   

  1. ПОПУНА САСТАВА ЕТИЧКЕ КОМИСИЈЕ ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА ЧЛАНОВИМА И ЗАМЕНИЦИМА ЧЛАНОВА ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ И ИЗ РЕДА СТУДЕНАТА, И ИМЕНОВАЊЕ ПРЕДСЕДНИКА ЕТИЧКЕ КОМИСИЈЕ ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА приложено у материјалу;

   

   

  1. ПРЕДЛОГ ГРУПЕ ПРОФЕСОРА (Миодраг Лома, Корнелије Квас, Предраг Бребановић, Вук Петровић, Предраг Мирчетић) за покретање процедуре за опозив проф. др Александре Вранеш са места представнице Филолошког факултета у Већу групације друштвено-хуманистичких наука Универзитета у Београду – приложено у материјалу. Ако предлог буде усвојен, о разрешењу ће се ННВ изјаснити тајним гласањем у накнадно утврђеном термину

  - Дискусија уз т. 13 – проф. др Миодраг Лома и др

  - Реплика уз т. 13 – проф. др Ксенија Кончаревић

   

   

  1. ПРЕДЛОГ КАЛЕНДАРА РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ – приложено у материјалу;

   

  В.Д. ДЕКАНA
  ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА

  Проф. др Јелена Костић-Томовић

Comments are closed.