Издавачка делатност Филолошког факултета

Филолошки факултет има изразито дугу и богату издавачку делатност. Тренутно се на Факултету издају бројне серијске публикације (осамнаест, укључујући и студентске часописе), а издат је и читав низ монографских публикација (око 830 наслова у периоду од 1996. до 2017. године).