Издавачка делатност Филолошког факултета

Филолошки факултет има изразито дугу и богату издавачку делатност. Тренутно се на Факултету издају бројне серијске публикације (двадесет и једна, укључујући и студентске часописе), а издат је и велики број монографских публикација – преко 830 наслова у периоду од 1996. до 2017. године.
 

Монографске публикације


Александар Белић – Српски лингвиста века

Култура: у потрази за новом парадигмом

Ивана Трбојевић

Поруке неизреченог – Кључеви прагматичке анализе

Kayoko Yamasaki / Радосав Пушић

Вечна ризница – Сећање на др Дејана Разића

Natalija Panić Cerovski

Verbalna i neverbalna komunikacija

Radojka Vukčević

A History of American Literature – Precolonial Times to the Present